Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Ninh Chữ Phan Rang Resort 2 sao

CHÙM TOUR NINH CHỮ - DU LỊCH INTOUR


Tour du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy 3 ngày 2 đêm
 Lưu trú: Resort/ Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K - Giảm giá 50%

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần - Cho khách lẻ ghép đòan

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Làng Gốm Bầu Trúc - Dệt Mỹ Nghiệp
 Lưu trú: Resort/ Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.639.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm
 Lưu trú: Resort 2 sao 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 839.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Chữ - Phan Thiết 3 ngày 2 đêm
 Lưu trú: Resort 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.250.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Đà Lạt
 Lưu trú: Resort/ Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.979.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Chữ 3 ngày 3 đêm
 Lưu trú: Resort/ Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.639.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Teambuilding Ninh Chữ - Vĩnh Hy
 Lưu trú: Resort/ Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.695.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Thuận(Ninh Chữ) - Tân Mỹ Á
 Lưu trú:Resort 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.195.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Sài Gòn - Phan Rang - Vĩnh Hy - Làng Gốm Bầu Trúc - Dệt Mỹ Nghiệp
 Lưu trú: Resort/ Khách sạn 4 sao 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ - Vĩnh Vĩnh Hy
  Lưu trú: Resort/ Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 

Click Xem Tour

 


Tour du lịch nghỉ dưỡng Ninh Chữ Resort 2 sao Hòan Cầu
 Lưu trú: Resort Hòan Cầu

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 999.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Resort 3 sao Long Thuận Ninh Chữ - Phan Rang

 Lưu trú: Resort Long Thuận 3 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.298.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Resort Đen Giòn Ninh Chữ - Phan Rang

 Lưu trú: Đen Giòn Resort 3 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Ninh Chữ Resort 4 sao Aniise Villa Resort

 Lưu trú: Resort 4 sao Aniise Villa Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Ninh Chữ khách sạn 4 sao Sài Gòn - Ninh Chữ

 Lưu trú: khách sạn 4 sao Sài Gòn - Ninh Chữ

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour
Comments