Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Long Hải Resort 3 sao

 CHÙM TOUR LONG HẢI - DU LỊCH INTOUR


Tour du lịch Long Hải 1 ngày
 Lưu trú:Không

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 245.000Đ/K

Thời gian: đi trong ngày

Ngày khởi hành: Từ thứ 2 đến thứ 5

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải 2 ngày 1 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 779.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải - Núi Minh Đạm - Đảo Long Sơn 
 Lưu trú: Resort 3 sao - Thùy Dương Resort 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.195.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Long Hải ở Resort 4 sao Tropicana
 Lưu trú: Resort 4 sao - Trobicana resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.469.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải - Đảo Long Sơn 2 ngày 1 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 779.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải - Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 595.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Từ thứ 2 đến thứ 5

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Teambuilding Long Hải
 Lưu trú: Resort 3 sao - Thùy Dương Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.295.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải ngủ bằng lều
 Lưu trú: Bằng lều 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 580.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bà Rịa
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 825.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Long Hải ở Resort 4 sao Anoasis Resort
 Lưu trú: Resort 4 sao Anoasis Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.279.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Long Hải ở Resort 4 sao - Long Hai Beach Resort
 Lưu trú: Resort 4 sao Long Hai Beach Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.860.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour
Comments