Tour du lịch Long Hải

 CHÙM TOUR LONG HẢI - DU LỊCH INTOUR


Tour du lịch Long Hải 1 ngày
 Lưu trú:Không

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 245.000Đ/K

Thời gian: đi trong ngày

Ngày khởi hành: Từ thứ 2 đến thứ 5

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải 2 ngày 1 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 779.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải - Núi Minh Đạm - Đảo Long Sơn 
 Lưu trú: Resort 3 sao - Thùy Dương Resort 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.195.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Long Hải ở Resort 4 sao Tropicana
 Lưu trú: Resort 4 sao - Trobicana resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.469.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải - Đảo Long Sơn 2 ngày 1 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 779.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải - Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 595.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Từ thứ 2 đến thứ 5

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Teambuilding Long Hải
 Lưu trú: Resort 3 sao - Thùy Dương Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.295.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Long Hải ngủ bằng lều
 Lưu trú: Bằng lều 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 580.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bà Rịa
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 825.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour
Tour du lịch Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Long Hải ở Resort 4 sao Anoasis Resort
 Lưu trú: Resort 4 sao Anoasis Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.279.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng biển Long Hải ở Resort 4 sao - Long Hai Beach Resort
 Lưu trú: Resort 4 sao Long Hai Beach Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.860.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

 

TOUR TRONG NƯỚC

 

Tour du lịch hè Nha Trang giảm giá 52%
  Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.695.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Đà Lạt giảm giá 55%
  Lưu trú: Khách sạn 4*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Phan Thíêt giảm giá 52%
  Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 979.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Vũng Tàu giảm giá 25%
  Lưu trú: Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 839.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Bình Châu giảm giá 25%
  Lưu trú: Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 839.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

 

Tour du lịch hè Long Hải giảm giá 50%
  Lưu trú: Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 979.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 01 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Ninh Chữ giảm giá 50%
  Lưu trú: Resort/khách sạn 4*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.655.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Phú Yên giảm giá 49%
  Lưu trú: Resort 5*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.895.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Tiền Giang - Bến Tre giảm giá 42%
  Lưu trú: Không

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 325.000Đ/K

Thời gian: Đi, về trong ngày

Ngày khởi hành: Sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Phú Quốc đi bằng xe ô tô giảm giá 29%
  Lưu trú:  Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.495.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Đà Nẵng giảm giá 39%
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô tại Đà Nẵng

Giá tour: 2.800.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Miền Trung giảm giá 39%
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 3.200.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Thái Lan giảm giá 27%
   Lưu trú: Khách sạn 4*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 6.825.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 4 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè CamPuchia giảm giá 52%
   Lưu trú: Khách sạn 4* và 5*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 3.255.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Singapore giảm giá 19%
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng Máy Bay

Giá tour: 8.295.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè malaysia giảm giá 25%
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng Máy Bay

Giá tour: 8.148.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Bali
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 17.619.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch hè Bắc Kinh - Thượng Hải
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng máy bay

Giá tour: Call

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu của Công ty

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch mua sắm Quảng Châu
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng Máy bay

Giá tour: 9.995.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hàn Quốc
   Lưu trú: Khách sạn 3* 

Phương tiện: Đi về bằng Máy Bay

Giá tour: 17.850.000Đ/K

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 6, 7, 8/2012

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Canada
  Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng Máy Bay

Giá tour: 85.200.000Đ/K

Thời gian: 09 ngày 08 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 7, 8/2012

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Anh - Đan Mạch - thụy Điển - Nauy
   Lưu trú: Khách sạn 3* 

Phương tiện: Đi về bằng máy bay

Giá tour: Call

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 7,8,9/2012

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Pháp - Luxemburg - Đức - Bỉ - Hà Lan
   Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng Máy Bay

Giá tour: 1.695.000Đ/K

Thời gian: 10 ngày 09 đêm

Ngày khởi hành:Tháng 7,8,9/2012

 
 
 
 
Click Xem Tour

 

 

INTOUR - VUI TRỌN TOUR! 

 

 CÁC TOUR KHÁC

Comments