Program konference

08:30 - 09:00    Prezence účastníků

09:00 - 09:15    Úvodní slovo

                                        Ing. Jiří Svoboda - primátor Českých Budějovic

                                        PhDr. Marek Šulista, Ph.D. - proděkan Ekonomické fakulty JU

Dopolední blok přednášek

09:15 - 13:00    Téma konference: Rozvoj cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni

                                Nové pohledy na rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji

                                        Ing. Jaromír Polášek – Jihočeská centrála cestovního ruchu

                                Nové cesty, nové trhy

                                        Ing. Jitka Zikmundová, MBA - International Development Danube-Vltava river Region

                                Kultura a cestovní ruch ve městě Linz

                                        Uwe Schmitz-Gieseldorf - OÖ Theater und Orchester GmbH

       11:00 - 11:30 Coffee break                

                                Cestovní ruch v ČR očima protinožce

                                        Dr. Roberto Bergami – Victoria University, Melbourne

Využití závěrů výzkumu pro manažerské rozhodování (v podmínkách Bratislavské organizace cestovního ruchu)

                                        prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislavě

                                Profil návštěvníků Českých Budějovic

                                        Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. – Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta


13:00 - 14:00        Oběd

 

Odpolední program

14:00 - 15:00            Otevřená neformální diskuze formou "Open Space Technology"


Tato metoda umožňuje propojení názorů, nových nápadů a myšlenek zástupců akademické a praktické sféry na neformální bázi a širokou diskuzi nad aktuálními tématy.

Open Space Technology (OST) je metoda moderace diskuzí a kolektivní práce ve velkých skupinách, používaná pro strukturování konferencí, kongresů, dialogických setkání, ale i v managementu firem.

Charakteristickým znakem OST je formální otevřenost - jakékoliv téma zde má místo a nic není vyloučeno. Pracuje se ve skupinách na tématech, která jsou zadávaná v plénu na začátku OST.

Nejsou žádní předem daní řečníci a také neexistují úlohy, které by se "musely splnit". Každý nese přitom odpovědnost sám za sebe a za to, zdali ve skupině zůstane, či ji po jisté době opustí. Toto setrvávání ve skupině pouze po dobu, kdy účastníka téma zajímá, kdy mu jeho účast připadá smysluplná, se jmenuje "Pravidlo dvou nohou" (může kdykoliv do skupiny přijít nebo ji kdykoliv opustit).

Ze závěrů skupiny vzniká záznam, který je poté prezentován v konečném plénu.


Konferenci moderuje Miroslav Mareš.

Comments