Program konference

Dopolední blok přednášek

08:30 - 09:00    Prezence účastníků

09:00 - 09:30    Úvodní slovo
                                   
                       doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - prorektorka JU
                       doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. - děkan Ekonomické fakulty JU
       
09:30 - 12:30    Odborné přednášky na téma "Destinace cestovního ruchu jako značka"
                               
                                        Značka destinace a konkurenceschopnost

                                    
    prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. - Ekonomická fakulta JU
                                Certifikace služeb v pohostinství jako podpora destinační značky
                           
            Ing. Václav Stárek - Asociace hotelů a restaurací České republiky    
                           
                                Značka Horní Rakousko
                                        Mag. Philipp Ausserweger, MBA - Oberösterreich Tourismus

                    
    11:00 - 11:30 Coffee break
                

                                        Jak prodávat destinaci? Jako značkové zboží!?
                                        Ing. Jitka Zikmundová - Město Český Krumlov
 
                                       Marketingová strategie agentury CzechTourism
                                        Ing. Barbora Malá - Agentura CzechTourism

12:30 - 13:30        Oběd


Odpolední program

13:30 - 15:00    Otevřená diskuze nad aktuálními tématy z oboru cestovního ruchu
                             formou "Open space technology"
                                   
Tato metoda umožňuje propojení názorů, nových nápadů a myšlenek zástupců akademické a praktické sféry na neformální bázi a širokou diskuzi nad aktuálními tématy.

Open Space Technology (OST) je metoda moderace diskuzí a kolektivní práce ve velkých skupinách, používaná pro strukturování konferencí, kongresů, dialogických setkání, ale i v managementu firem.

Charakteristickým znakem OST je formální otevřenost - jakékoliv téma zde má místo a nic není vyloučeno. Pracuje se ve skupinách na tématech, která jsou zadávaná v plénu na začátku OST.

Nejsou žádní předem daní řečníci a také neexistují úlohy, které by se "musely splnit". Každý nese přitom odpovědnost sám za sebe a za to, zdali ve skupině zůstane, či ji po jisté době opustí. Toto setrvávání ve skupině pouze po dobu, kdy účastníka téma zajímá, kdy mu jeho účast připadá smysluplná, se jmenuje "Pravidlo dvou nohou" (může kdykoliv do skupiny přijít nebo ji kdykoliv opustit).

Ze závěrů skupiny vzniká záznam, který je poté prezentován v konečném plénu.

           15:00    Ukončení konference   


Konferenci moderuje Miroslav Mareš.
Tlumočí Mgr. Pavel Trnka.
Comments