Program konference

Dopolední blok

09:00 - 09:30    Prezence účastníků

09:30 - 09:50    Úvodní slovo

                                   
                                   Dr. Ing. Dagmar Škodová-Parmová - prorektorka JU
                                   Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - proděkan Ekonomické fakulty JU
       
09:50 - 10:20   Návrh zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR

                                    Ing. Radek Chaloupka - Ministerstvo pro místní rozvoj
10:20 - 11:00    Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji
                                včetně konkrétních kroků k její implementaci

                                    Ing. Petra Jánská - Krajský úřad Jihočeského kraje
                                Přeshraniční spolupráce jako platforma pro zvýšení konkurenceschopnosti
                                Evropského regionu Dunaj-Vltava coby turistické destinace

                                    Mgr. Vladimíra Pavlová - Krajský úřad Jihočeského kraje
11:00 - 11:30    Strategie značek a "majáků" v rámci strategického dokumentu
                               cestovního ruchu Horního Rakouska 2011 - 2016

                                    Mag. Rainer Jelinek - Oberösterreich Tourismus
11:30 - 12:00    Kooperační struktura nadstavbového studia Managementu
                                cestovního ruchu na Johannes Kepler Universität, Linz

                                    Mag. Dr. Herta Neiß - JKU Linz
12:00 - 12:30    DMO v podmínkách nové právní úpravy Slovenské republiky
                                    prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. - Ekonomická fakulta JU

12:30 - 13:40        Oběd


Odpolední blok


13:40 - 14:00    Spolupráce Ekonomické fakulty JU s aplikační sférou
                                    Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - Ekonomická fakulta JU
14:00 - 14:20    Český Krumlov - strategie kulturní destinace
                                aneb je zatraceně těžké být nejlepší

                                    Ing. Jitka Zikmundová - město Český Krumlov
14:20 - 14:40    Význam partnerství pro rozvoj destinace Lipensko
                                    Jitka Fatková - LIPENSKO s.r.o.
14:40 - 15:00    Sdružení cestovního ruchu při Jihočeské hospodářské komoře
                                    Petr Stupka - Sdružení cestovního ruchu
15:00 - 15:20    Kooperace z pohledu poskytovatelů služeb cestovního ruchu
                                v Jihočeském kraji

                                    Ing. Petr Štumpf - Ekonomická fakulta JU

15:20 - 16:00    Diskuse a ukončení konference   


Konference bude simultánně tlumočena.

Konferenci moderuje Ing. Dagmar Parmová.