Kế hoạch chuyên môn

I.KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2009 - 2010

1. Công tác soạn giảng

-         Giáo án soạn mới và được đầu tư nhiều cho nội dung và phương pháp.

-         100% giáo viên soạn giáo án vi tính.

-         Soạn đúng theo phân phối chương trình và lịch báo giảng.

-         Cập nhật sổ sung những nội dung thay đổi theo đúng tinh thần đổi mới.

-         Soạn đầy đủ các tiết theo quy định kể cả tiết tiết thực hành.

-         Đầu tư nhiều cho việc soạn giảng bằng bài giảng điện tử với hiệu quả cao.

2. Về thực hiện chương trình.

-         Thực hiện đúng chương trình theo quy định của Bộ giáo dục và hương trình hai buổi ngày.

-         Đảm bảo thực hiện đầy đủ số tiết theo đúng quy định.

-         Dạy đảm bảo chất lượng, có đầu tư cho tiết dạy.

-         Thực hiện đúng kế hoạch dạy 2buổi/ ngày.

3. Thực hiện thời khóa biểu.

-         Thực hiện đúng thời khóa biểu chính khóa và thời khóa biểu buổi chiều.

-         Thực hiện đầy đủ số tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp.

-         Thực hiện tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi, yếu theo thời khóa biểu.

-         Tổ chức ôn luyện học sinh yếu, giỏi từ đầu năm

4 .Cải tiến phương pháp dạy học.

-         Dự giờ thăm lớp thường xuyên, thao giảng rút kinh nghiệm kịp thời đối với các mộn tỉ lệ chất luợng còn thấp.

-         Thực hiện đúng và đẩy đủ tất cả các thí nghiệm, thực hành.

-         Khai thác tốt các phương tiện dạy học mà trường có; đầu tư nhiều cho các tiết soạn giảng bằng giáo án điện tử.

-         Tổ chức học tập, trao đổi vận dụng các phần mềm giáo dục vào công tác giảng dạy.

-         Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nhằm nâng cáo trình độ chuyện môn.

-         Tổ chức thực hiện chuyên đề trong nhà trường, tổ chuyên môn.

-         Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí điểm, đánh giá thi đua trong và đánh giá.

5. Công tác chấm, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh

-         Thực hiện đánh giá khách quan, chính xác, tạo điều kiện để học sinh tự đáng  giá năng lực của bản thận mình.

-         Đầu tư nhiều cho việc soạn đề kiểm tra phong phú có chất lượng cao vừa sức với học sinh.

-         Thực hịên tốt việc đánh giá theo cộng văn 40 và công văn 51 về quy địng đánh giá bổ sung.

-         Thực hiện tốt quy định về điểm số theo tinh thần bổ sung thêm cột điểm.

6. Công tác làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

-         Thực hiện việc soạn tranh, ảnh các phương tiện phục vụ giảng dạy theo quy định.

-         Khai thác và sử dụng đồ dung dạy học nhằm mang lại hiệu quả cao.

-         Xây dựng thư viện bài giảng điện tử trong thư viện tổ.

7. Công tác ngoại khóa

-         GVCN trong tổ thực hiện đúng và đầy đủ các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp.

-         Tham gia các hoạt động Đoàn và công tác Đội.

-         Thành lập các câu lạc bộ môn học tự nhiên.

-         Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu đúng lịch.

-         Tham quan chuyên môn ở một số trường.

-         Tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi: Giải toán bằng máy tính cầm tay, thi tin học trẻ, đố vui để học, thi giải toán trên mạng Iternet, sinh hoạt câu lạc bộ em yêu khoa học,..

8. Công tác năng cao trìng độ giáo viên

-         Tổ chức học tập, trao đổi chuyên môn trong tổ.

-         Tổ chức các lớp học về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng  dạy.

-         Tổ chức các buổi học tập, trao đổi ứng dụng của các phần mềm gáio dục vào trong giảng dạy.

-         Tham gia học, tự học để nâng cao trình độ tin học và anh văn.

-         Tham gia các lớp học tập nâng cao trìng độ chuyên môn đạt kết quả cao.

9. Công tác kiểm tra đánh giá

-         Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ ngày 15 hàng tháng.

-         Lập danh sách thanh tra chuyên môn theo học kì.

-         Tổ trưởng và GV cùng môn dự giờ trao đổi chuyên môn.

-         Thường xuyên dự giờ giáo viên mới, giáo viên tập sự.

-         Dự giờ giáo viên trong tổ thường xuyên, đánh giá và trao đổi thường xuyên.

10. Công tác báo cáo

-         Hàng tháng GVCN báo các kết quả học sinh trước ngày 30.

-         Thực hiện báo cáo nhanh giữa tháng vào ngày 15.

-         Tổ trưởng báo cáo giữa tháng cho BGH 17 hàng tháng.

II.NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT KẾ HỌAH CHUYÊN MÔN

1. Yêu cầu:

-         Toàn tổ hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-         Không ngừng học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

-         Xây dựng tốt môi trường học tập thân thiện theo đúng chỉ đạo của chỉ chỉ thị 40.

-         Luôn giữ gìn phảm chất, uy tính danh dự của nhà giáo, tôn trọng người học, đối xử công bằng với người học.

-         Thực hiện việc đánh giá công bằng khách quan, chính xác.

-         Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

-         Luôn thực hiện doàn kết trong nôi bộ.

-         Phát huy tốt tinh thần tham gia xây dựng đóng góp tập thành tập thể vững mạnh.

-         Dạy đúng và đầy đủ theo phân phối chương trình.

-         Dự giờ 100% giáo viện trong tổ.

-         GV phải có đủ hồ sơ theo quy định.

-         Tham gia tích cực vào phong trào giáo viên giỏi, tham gia giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

-         Sử dụng đầy đủ các tiết có thực hành theo quy, nghiên cứu và đề xuất mua thêm đồ dùng dạy học.

2. Chỉ tiêu

a. Giáo viên:

-         100 tiết kiến tập đạt khá, tốt.

-         Có 05 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện, 05 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp trường.

-         100% giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

-         100% giáo viên có đủ hồ sơ chuyên môn.

-         100% giáo viên đạt lao động giỏi.

-         Có 2 chuyên đề báo các cấp trường.

-         0 5 sáng kiến- kinh nghiệm được xét đạt Khá – Tốt.

b. Về học sinh

-         Duy trì sĩ số 100%

-         100% học sinh có đủ dụng cụ học tập.

-         100% học sinh được lên lớp.( sau thi lại)

-         Có 04/ 05 lớp đạt lớp tiên tiến.

-         Có học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Sóc Trăng, tháng 09/2009

Tổ trưởng chuyên môn

 

       Đỗ Thị Nghính

Comments