Bemutatkozás

A KECSKEMÉTI SAKKOZÁS FÉNYKORÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA

1978-ban a kecskeméti Duna-Tisza közi Állami Építőipari Vállalat Sport Club (DUTÉP SC) sakkcsapatának NB I B-be jutásával vette kezdetét Kecskemét város sakksportjának fénykora. Az egyesület a bent maradás biztosításával, az elkövetkező években hamarosan a vidék legjobb csapatává vált. Akkoriban sakksportágban fővárosi nagycsapatok (MTK, Honvéd, Spartacus) uralkodtak. De vidéken Kecskemét sakksportja egyeduralkodó volt. Tudatos csapatépítéssel, szinte minden játékos Kecskemétre telepítésével, fiatalítással az 1980-as évek közepére, már a nagycsapatok riválisává nőtte ki magát a DUTÉP SC csapata. A fejlődés ezüstérmes, bronzérmes helyezést eredményezett az NB I-es bajnokságban. A lendület 12 éven át, tartott, a rendszerváltásig.
Kecskeméten játszott Grószpéter Attila, többszörös olimpikon és magyar bajnok. Az utánpótláskorú sakkozók szintén nagyon sok, több mint negyven, magyar bajnoki címet szereztek korosztályaikban. A városban már az 1970-es évek elejétől rengeteg sakkversenyt rendeztek. Köztük 10 Tóth László emlékversenyt, a város nagy szülöttének emlékére. Kecskeméten rendezték az I. Nemzetközi nyílt magyar bajnokságot is, melyen számos kiváló magyar sakkozó mellett részt vett, az akkori NDK legismertebb játékosa, Uhlmann nagymester vagy a később világhírű Polgár Zsuzsa is. Sőt mind az öt földrész sakkozói képviseltették magukat. A versenyen összesen 284 fő vett részt.
Az egyesület kapcsolatot tartott külföldi csapatokkal is a sportbarátság jegyében. Az ilyen találkozók ebben az időben igen nagy számban fordultak elő, Franciaországtól Kelet-Európáig. Jelen pályázatban az elért eredményeket fel sorolni, a megrendezett nagy és kisebb versenyekről számot adni lehetetlen lenne, de kijelenthetjük, hogy ebben az időben Kecskemét sakkozása a Tóth Lászlói hagyományokra alapozva méltán vívta ki az ország elismerését és ismertsége Nyugat- és Kelet- Európában is magas szintű volt.

TÓTH LÁSZLÓ MUNKÁSSÁGA

A MAGYAR ÉS KECSKEMÉTI SAKK- ÉS KÖZÉLETBEN

1895. május 17-én látta meg a napvilágot Kecskeméten a Vágó utca 15. számú házban egy nyolc gyermekes családban. Tehetségét és szorgalmát értékelve, tanulásához a Kecskeméti Református Főgimnázium nyújtott segítséget.
1911-ben a Magyar Sakkszövetség alakuló ülésén az akkor 16 esztendős diákból buzognak a tervek, a túlfűtöttség már akkor ráirányítja a figyelmet az ifjúra, aki elsősorban nem maga akar versenyezni, hanem a sakk kulturális terjesztéséhez készít tervet, útmutatást. 1913 szeptemberében beiratkozik a budapesti bölcsészkar német-magyar szakára, de anyagi nehézségek miatt abba kellet hagynia tanulmányait. 1914. július 4-én "És mégse kell háború!" címmel kiváló cikket ír a békés megoldás előnyeiről. 1915-ben az orosz frontról küldött tudósításai az emberség legyőzhetetlenségét hirdetik. Sebesülése és hazatérése után, a negyedik háborús év Karácsonyán 1917. december 25-én "Békevárás címmel" a Kecskeméti lapokban sürgeti a békekötést.

KAPCSOLATA A SAKKAL, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE

1921 őszén alkalmazza a református érdekeltségű Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt. 1921. november 6-án a Magyar Sakkszövetség vezetőségi tagjává választja és megbízza hivatalos lapjának a Magyar Sakkvilágnak a szerkesztésével. 1921-ben megnősült. A legendás Kisfaludy utca 32. szám alatti házba költözik, ahol sakkvilágbajnokok, a kortárs magyar irodalom javarésze és a közélet sok jelentős alakja megfordult.
A sakk világbajnokok közül Aljechinnel és Capablancával, irodalmi és zenei nagyjaink közül többek között Móricz Zsigmonddal, Móra Ferenccel, József Attilával, Kodály Zoltánnal is baráti kapcsolatba került. Hihetetlen munkabírásának, kivételesen sokoldalú tudásának és rendkívüli képességeinek köszönhetően sok mindent végzett párhuzamosan.
Számunkra a legfontosabb sakkirodalmi tevékenysége. 1924-től kezdve, mintegy száz sakk-könyv készült a kecskeméti nyomdában, amelynek igazgatója volt, 1934 decemberétől. Itt nyomták 1922-50 közt a Magyar Sakkvilágot és 1951-79 közt a Magyar Sakkéletet is. 1935-39 között a német, francia, angol, olasz nyelvű sakkcikkeket közlő Fernschach is ott készült. 1925-ben megjelent a Magyar Sakkvilág könyvtárának - Tóth László egyik főművének első kötete, Romanovszkijnak - az akkori legkiválóbb orosz sakkpedagógusnak - megnyitás elméleti kötete. Kiadványai cseréjével és vásárlásokkal a maga korában világszerte számon tartott sakk-könyv gyűjteményre tett szert.

TÓTH LÁSZLÓ ÁLTAL RENDEZETT SAKKVERSENYEK KECSKEMÉTEN

Sokat tett hazánk jó híréért a Tóth László által kezdeményezett és szervezett nagy nemzetközi sakkverseny Kecskeméten 1927 júliusában, amelyet Aljechin nyert meg. A verseny tornakönyve, amelyet Ő szerkesztett és adott ki, az egész világ tornakönyv termésének élvonalába tartozik.
A II. Világháború befejezése után, már 1945 decemberében versenyt rendezett Kecskeméten a magyar sakkozás élgárdája számára. Az 1960-as években a két legnagyobb jelentőségű Tóth László által rendezett verseny, az 1962-es Asztalos emlékverseny és 1964-ben a világbajnoki zónaverseny. Ez utóbbi már az utolsó sakk-közéleti szereplése volt. 1964. március 9-én hosszú, súlyos szenvedés után hunyt el. Halála után (1966. május 11.-22.) Nagymesterversenyt rendeztek a tiszteletére, mely Tóth László emlékverseny néven vonult be a történelembe.
Ennyi munka, elhivatottság mögött milyen egyéniség állott? Egy végtelenül derűs, közvetlen, sokszínű, a munkás hétköznapokban és az ünnepi alkalmakkor egyaránt helyét találó közvetlen természetes ember. Ünnepségek míves szónoklatainak mestere és baráti körben folytatott ulti csaták hőse, városáért nehéz tárgyalásokat folytató polgármester és a társaság jókedvét hegedűszóval emelő házigazda. Életműve legalább három értékes ember teljesítményét teszi ki. A politikus, a sakkszervező és vezető, a közéleti ember, a kulturális élet mozgatója, aki gyakran olyan munkát végez, aminek értéke felbecsülhetetlen, de alig marad nyoma.

1990-TŐL NAPJAINKIG

Az 1990-es évek elejétől a komoly szponzoráció hiánya, a kecskeméti minőségi sakkozás visszaeséséhez vezetett, amely a csapat NB I-ből való kiesésével párosulva hosszú időre megpecsételte Kecskemét sakksportját jó irányba való haladását.
Csak néhány lelkes szervező munkája biztosította azt, hogy a másod- harmadosztályban létezve, ne tűnjön el a sakksport Kecskemétről. 2002-ben a meglévők mellé egy új egyesület alakult (mostani nevén a Tóth László Sakk Egyesület Kecskemét), amely teljesen az utánpótlásra alapozott.
Az egyesület életében rendkívül fontos pozitív esemény volt 2007 őszén, hogy teljesen önálló sakkteremhez jutottunk a Műkertvárosi Sporttelepen. 2003.-2007. között a Tóth László SE folyamatos tudatos fejlődésen ment keresztül, amely egyre inkább arra sarkallta a kecskeméti sakkozókat, hogy egyre feljebb kerüljenek az országos rangsorban.

AZ ELSŐ NAGY MEGMÉRETTETÉS (2007 - 2008)

A megyei csapatbajnokságban való szereplés mellett, a szabályok lehetővé tették, hogy a csapatunk tehetséges játékosai egy másik nagy múltú kecskeméti csapatban kamatoztassák tudásukat. Elmondható hogy ez a "vendégszereplés" nagyon jól sikerült, mert a játékosainkkal megerősített TÁKISZ SE az egész év során szárnyalt, így magabiztosan megnyerte az NB II-es csapatbajnokságot.
Sajnos e nagyszerű eredmény, amit elért a csapat, az ottani vezetőt nem ösztönözte arra, hogy feljebb lépjünk egy osztályt, így a csapatban szereplő játékosainkat hazahívtuk és még többen velük tartottak egységesítve a kecskeméti sakkerőket, most már mindent egy lapra téve fel Tóth László SE-ben.
A 2007.-2008. évi megyei csapatbajnokság megnyerése után, kivívtuk a jogot arra, hogy osztályozót játszhassunk, és az anyaegyesülettel arra az útra lépjünk, amelyet a régi nagyok már egyszer megjártak. Az NB II.-be jutásért, kiírt osztályozón Kisújszállás csapatát magabiztosan legyőztük.
Erre a hírre, a más városban játszó kecskeméti sakkozók is felkapták a fejüket és többen egy hívó szóra, csatlakoztak hozzánk, ezzel megerősítve csapat keretét.

ELSŐ ÉV AZ NB II-BEN (2008 - 2009)

Ebben az évben indultunk először a Nemzeti Csapatbajnokság második ligájában. A csapatban rejlő potenciált látva semmi kétség sem fért ahhoz, hogy sikerülni fog a bajnokság megnyerése, ám arra senki se gondolt, hogy a bűvös 100 pontot átlépve nyerjük meg, hisz ez előttünk még senkinek sem sikerült ebben az osztályban.

A csapat lelkesedését látva az elnökség úgy döntött, megpróbáljuk az NB I B-s szereplést azzal a tervvel, hogy ott megerősödve esélyünk lesz a legmagasabb osztályba való lépéshez is néhány év alatt.
Sajnos megfelelő anyagiak hiányában még komolyabb erősítést nem tudtunk végrehajtani, csapatunk teljesen amatőr játékosokból állt. De mindenki Kecskeméten és környékén lakott, nagyon-nagy egység uralkodott házunk táján.

AZ ÁLMOK KEZDETE (2009 - 2010)

Első NB I B-s idényünkben a tisztességesnek mondható 4. helyen végeztünk. Szoros mérkőzéseket játszottunk, de túl sok volt a vereségünk. A 2009-2010-es szezon a csapat életében egy fordulópont volt. Elérkeztünk egy olyan csapatbajnoksághoz, ahol az ellenfelek lényegesen erősebbek voltak, mint az NB IIben, így egy falat húzva elénk és megakadályozva tovahaladásunkat.

Ez egy olyan év volt, ahol a legtöbb csapat elakad és feladja álmait és visszacsúszik egy középszerű csapattá. De nem keseredtünk el, és a következő idényre már dobogós helyezést terveztünk, az egyesület anyagi lehetőségeinek fejlesztése mellett.

AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS HELYZETE ÉS A KISKUNSÁGI REGIONÁLIS SAKKISKOLA KECSKEMÉT MEGALAPÍTÁSA

Viszont éreztük, hogy változtatni kell a koncepciónkon és egy hosszú távú stratégiát, kell kidolgozni, a jövőbeni sikerek elérése érdekében. Több érdekes ötletünk is adódott. Azt már ebben a 2009-2010-es idényben is sejtettük, hogy ezzel a csapattal nagyon nehéz lesz feljutni a legmagasabb osztályba. Gondolkoztunk játékosok igazolásán, de ez csak tűzoltásra lett volna jó, hisz csapatunk gerince már jóval az ötvenes évek felett jár, így ezzel nem jutottunk volna előrébb.

Úgy döntöttünk, hogy másokhoz hasonlóan, olyan utánpótlás bázist hozunk létre, amely a jövőben a csapatunk nagy segítségére válhat. Már az ezt megelőző években is voltak erre egyéni kezdeményezések, és ezt összegyúrva a Magyar Sakkszövetség támogatásával megalapítottuk a Kiskunsági Regionális Sakkiskolát Kecskeméten és vonzás körzetében.

Ahogy megalakult ez a Sakkiskola újabb problémák adódtak. Honnan szerezzük be a megfelelő oktatókat? Milyen managementet kell ahhoz, hogy felkeltse a szülők, de legfőképpen a sakkra éhező gyerekek kíváncsiságát? Milyen marketingfogásokat kell alkalmazni ahhoz, hogy a tehetséges gyerekeket a nálunk régebb óta működő nagynevű Sakkiskolák ne szippantsák el (Szeged, Budapest)?

Ezen kérdések többszöri átbeszélése után, egy olyan szakmai stáb alakult ki, amely felvette a versenyt a környező Sakkiskolákkal. Olyan neveket vettünk be a sakkiskolába, akik már egy megfelelő ideje a kecskeméti utánpótlásban dolgoztak. Pál Imre, Salánki Endre, Ábel Lajos, Sárosi Zoltán fémjelezte edző quartett olyan gyerektömeg bevonására voltak képesek, akik már lehetővé tették a szakmai munka elindítását és így az első év megkezdését is.

Működésünk sikeresnek mondható hisz a gyerekek szeretnek és akarnak is járni az iskolánkba, hisz itt nemcsak tanulnak, hanem olyan ismeretséget szerezhetnek, akik mellettük lesznek később is, mint barát és vetélytárs.

Az első évben már a sikerek sem maradtak el. Olyan ifjú tehetségeket sikerült felfedezni, mint Marosi Levente, Nagy Lorenzó, Juhász Barbara, Márta Dominik, Berta Sándor, Zsigrai Ildikó, Palotai Bendegúz, Miszler Levente és még sorolhatnánk a neveket.

Sakkiskolánk a Régiós Iskolák hagyományos csapatversenyén, kétszer is a 3. helyen végzett a nyolcfős mezőnyben. Ezek az eredmények is bizonyítják, az itt folyó munka sikerességét.

Utánpótlásnevelésünk korábbi és mostani sikere, a háromszoros Országos Diákolimpia bajnoki cím csapatban. Több korosztályos bajnoki cím és még több érmes helyezés. Vagy legutóbb leányaink 3. és 5. helye az Országos Junior bajnokságon. Az Országos Ifjúsági Csapatbajnokságon kétszer végeztünk a 11. helyen, minden esetben 50-nél több résztvevő közül, amely sok tőkeerős csapathoz viszonyítva nagyon jó eredménynek tudható.

A SZENZÁCIÓ (2010 - 2011)

Ebben az idényben az álmunk valóra vált, hisz az utolsó pillanatig kiélezett küzdelemben, a második NB I B-s idényünkben túlteljesítve a kitűzött célt, bajnokok lettünk. Teljesen amatőr csapattal (polgári foglalkozásúak és tanulók), Kecskemét és vonzáskörzetéből kikerülő játékosokkal bejutottunk a Magyar Nemzeti bajnokság legmagasabb szintjére, azaz az NB I-be.

Csapatunkban olyan nevek is játszottak, akik a Sakkiskolából kikerülve bizonyíthatták az ott megszerzett tudásukat. Új játékosokat igazoltunk, köztük az Országos Bajnok Varga Klárát, aki egyben korosztályának az egyik legjobb játékosa.

A JÖVŐ

Kecskemét sakkozása 15 év után jutott fel újra az élvonalba! A két osztály játékereje között óriási a különbség. A költségek terén még hatalmasabb. NB I-ben szerepelni teljesen amatőr csapattal eredményesen képtelenség. A jelenlegi játékosállományunkkal és anyagi bázisunkkal csakis megalázó vereségek várnak ránk.

TERVEINK

A csapat megerősítése húzóemberekkel, országosan elismert nagymesterekkel, mesterekkel. Az éltáblákra legalább 4-5 játékost kell igazolnunk, hogy ne csak átszállójegyet váltsunk a legmagasabb osztályba. Természetesen ehhez nagyobb anyagi bázis szükséges.

FŐ CÉLUNK

Az NB I-es bajnokságban való biztos bentmaradás.

TOVÁBBI CÉLJAINK

Utánpótlásunknak és tartalék játékosainknak az NB II-es bajnokságban kívánjuk lehetővé tenni a játéklehetőséget. Az utánpótlás nevelés eredményességének fokozása, a Kiskunsági Regionális Sakkiskola keretében. Utánpótláskorú versenyzőink részvétele a Nemzeti Ifjúsági Csapatbajnokságon és a Régiós Kupán. Az utánpótlás versenyeztetésének biztosítása a Korosztályos Országos Bajnokságokon hagyományos és rapid műfajban valamint egyéb kiemelt, nemzetközi értékszámba beszámító versenyeken.

MIÉRT KÉRJÜK A TÁMOGATÁST, ÉS MIT TUDUNK ADNI MI

Mint, fentiekből kiderül a kecskeméti sakkhagyományok, eredmények országosan a legkiemelkedőbbek közé tartoznak az elmúlt közel 100 évben. A magyar sakkozás szintén világszínvonalú, negyedik-ötödik az országok között szintén az utolsó 100 évet tekintve. Egy néhány évvel ezelőtti kutatás eredménye, hogy Magyarországon két millió embert érdekel a sakk valamilyen szinten. Korábban az igazolt versenyzők számát tekintve a sakkozás második volt a sportágak között. A sakk bevezetése az iskolákban a városi szellemi erőforrások fejlődését, nagymértékben segítheti a későbbiekben. Sajnos sok kecskeméti, Bács-Kiskun megyei sakkozó, köztük gyermekek is nem Kecskemét sakksportját, ezáltal kulturális színvonalát erősíti, hanem más megyékben, városokban tevékenykednek. Mert nagyobb az anyagi, erkölcsi megbecsülés. A támogatásért az alábbiakat tudjuk nyújtani: honlapunkon, önálló sakktermünkben, versenyeinken, NB I-es mérkőzéseken, feltüntetjük támogatóink nevét, emblémáját. Sakktermünkben kihelyezzük a rendelkezésünkre bocsátott reklámanyagaikat, zászlóikat. Gyártatunk a támogatók nevével fémjelzett pólókat játékosaink részére. A korosztályos utánpótlás bajnokságokon (ez évente minimum 5 versenyt jelent) a résztvevők száma, kísérőkkel együtt meghaladja az 500 főt is.
Érdeklődés esetén megszervezzük, cégük dolgozóinak versenyét vagy bekapcsoljuk őket a versenyengedélyhez nem kötött versenyeinkbe vagy rendezvényeinkre (pl. szimultán nemzetközi nagymester ellen).

TISZTELT KECSKEMÉTI POLGÁROK ÉS JOGI SZEMÉLYEK! TISZTELT SPORTSZERETŐK!

Kecskemét sakkélete közel 100 éve meghatározója városunk, megyénk, de büszkén kijelenthetjük hazánk sakkéletének is. Talán nem mindenki előtt közismert városunk nagy szülöttének Tóth Lászlónak a tevékenysége vagy az 1980-as évek nagy-nagy sikerei a DUTÉP SC (korábbi néven Kecskeméti Építők, BÁCSÉP SC) berkeiben. Ez a bő tíz év volt Kecskemét sakkozásának utolsó fénykora.

Az utóbbi 15 évben, azonban, szűkös anyagi bázis folytán a minőségi sakkélet a harmadik vonalba szorult Kecskeméten. 2011-ben azonban újra nagy lehetőséghez jutottunk. Egyesületünk, a Tóth László SE, megnyerte a második liga küzdelmeit és egy kecskeméti csapat 15 év után újra lehetőséget kapott a legmagasabb osztályban (NB I) való szereplésre.

A kecskeméti sakktörténelmet, a közelebbi elmúlt évek küszködéseit és jövőbeni elképzeléseinket foglaltuk össze röviden a mellékelt kiadványban.

Ha ÖN is úgy gondolja, hogy a sakkozás is fontos sportág és városunk, megyénk hírnevét más sportágakhoz hasonlóan, magasabbra emeli. Továbbá kulturális szempontból, az ifjabb nemzedékek nevelésére, az emberek hasznos időtöltésére is kiváló foglalatosság, kérjük:

Támogassa Kecskemét sakksportját!


Támogatásukat, nem kérjük teljesen ingyen. Támogatóinknak felajánljuk, hogy a következő idényben szeptembertől, májusig minden hónapban egy sakkrendezvényen (sakkszimultán mesterek ellen, amatőr sakkverseny, sakkbemutató) való részvételt biztosítunk!


Köszönjük, azt is, ha egy kis idő fordítanak megismerésünkre és sakkéletünkre, esetleg rokonaik, ismerőseik figyelmét is felhívják tevékenységünkre.

Támogatását átutalási megbízással teheti meg az alábbi számlaszámra: 52400078-10061398.


Köszönettel:

Tóth László Sakk Egyesület
Kecskemét elnöksége