BÀI DẠY GDQP‎ > ‎

BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG


- BĂNG ĐẦU (KIỂU QUAI NÓN), BĂNG TRÁN, BĂNG MỘT BÊN MẮT, BĂNG MỘT BÊN NGỰC
YouTube Video


- BĂNG BÀN TAY NGỬA;ÚP, BĂNG ĐẦU GỐI, BĂNG BỤNG, BĂNG KHUỶU TAY, BĂNG CẲNG TAY, BĂNG CẲNG CHÂN, BĂNG VÙNG BẸN ĐÙI, BĂNG XUYÊN NGỰC

YouTube Video


BĂNG NẸP CÁNH TAY, BĂNG NẸP GÃY XƯƠNG CẲNG CHÂN, BĂNG NẸP GÃY XƯƠNG ĐÙI

YouTube Videoĉ
PHẠM MR,
19:17, 14 thg 4, 2013
Comments