Startside‎ > ‎

1886-1887

1886

 

 

 

Med ”Juno” 15. jan.

 

1886/1                   Hans Hansen (Hans H. Rud, gift husmand 45 år) f. 1840, sønn av Hans Olsen. Han ble gift 1861 med Agnete Pedersdatter fra Verslistuen. De fikk fire barn: Hans Petter f. 1861 (1882/383), Martinus f. 1863 disse utvandret, se nedenfor, Mathias f. 1865 (se 1885/6) og Augusta f. 1868 (se 1888/146). Hans giftet seg 21. apr. 1873 med enken:

1886/2                   Olave Larsdatter (Olava, gift 43 år) f. ca. 1844, datter av Lars Olsen. Hun var først gift i 1865 med Johannes Hansen Bjerke. De fikk to barn: Mathilia f. 1864 (se 1888/147) og Johannes f. 1868.

                                Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1886/3                   1. Helmer Hansen (barn 11 år) f. 16. jun. 1873

1886/4                   2. Bernt Hansen (8 år) Det finnes ingen Bernt oppført i kirkeboka på Hans og Olave men derimot en Laurits (f. 1. apr. 1878)

1886/5                   3. Ole Hansen (4 år) f. 24. des. 1879

 

Hans H. Rude var født den 16de Februar 1841 paa vestre Toten, Norge, og døde den 7de April 1924 I Salem Township, Pierce County, Wis. Nær Maiden Rock.  Mr. Rude var en af de gamle Settlere; som Skrædder arbeidede han I Red Wing, Minn. Da han blev træt af Haandverket, kjøbte han en farm ved Siden af sin Søster og Svogers farm, Karine og Christian Larson. For 2 Aar siden døde Hustruen, Kersti Rude, og siden blev gamle Rude alene med sin dattersøn, P. Alvin Hager, som gjorde alt mulig for sin Bedstefader. Alvin kom til sin Bedstefader i 7 Aars Alderen efter sin Moders Død og er nu 28 Aar. Gamle Rude havde 6 Sønner og en datter: 2 af Sønnerne og Datteren er døde. Mathias døde i Seattle, Wash., Helmer døde paa farmen og Datteren Augusta Hager døde paa en farm nær ved sin faders Hjem. Den Ældste Søn, H. P. Rude, som har boet i Seattle i 33 Aar, har været hjemme flere Gange, og han og Hustru kom hjem til Begravelsen. Martin H. Rude med Familie bor ogsaa i Seattle; B. Lewis Rude reiste nylig fra Seattle til San Francisco, Calif; Ole Rude, den yngste, har sit Hjem i Owatonna, Minn. Han kom længe før sin Faders Død. Gammlingen faldt paa Gulvet og brækkede et Ben i Hoften; Ole saa han faldt, tog og lagde ham i Sengen, og der blev han til sin Død. Mer end 3 Uger derefter døde han i Troen paa sin Gud og Frelser, Kl 4  Eftermiddag den 7de April 1924 og blev begravet den 12te April.  Gamle Rudes Broder lever fremdeles paa vestre Toten, Norge, og Søsteren karine lever og har et hyggelig Hjem med sin elskværdige og forstandige Mand, Christian Larson. 3 af Rudes Børnebørn er født i Salem Township, Pierce County, Wis., 2 I Red Wing, Minn., et i Minneapolis og et i San Francisco, Calif., og 4 i Seattle, Wash.   Kjære Venner og Slegtninger, vi takker dere saa meget for den Elskværdighed og Kjærlighed I beviste og for den Hjælp I gav vor gamle Fader i hans Alderdoms Dage til det sidste.

               H. P. Rude, Martin H. Rude,                 B. L. Rude, Ole Rude

(Dec. Posten, May 9, 1924)

                               

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Juno” 15. jan. Til Red Wing. Frakt: kr. 378,-. Medbrakt: kr. 100,-.(emi -12-p65)

 

1886/6                   Johannes Olsen (Johannes O. Dyste, gift husmand 60 år) Gift 4. apr. 1849 med:

1886/7                   Oline Jensdatter (Oline, g. 50 år) f. 1825, datter av Jens Jensen og Anne Jensdatter Holje. Sønnen Ole utvandret i 1880, se 1880/115.

1886/8                   Ole Kristian, arbeider 27 år

1886/9                   Laurits, arbeider 25 år

1886/10                 Helfried Bjerke, arbeider 18 år.

                               Emma Bjerke pige 15 år fra Kr. (Kristiania?)

                               

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Juno” 15. jan. Til Sibley, Iowa. Frakt: kr. 780,-. Medbrakt: kr. 100,-.(emi-12-p66)

 

 

Med ”Juno” 12. feb.

 

1886/11                 Peder Andreassen (Peder Andersen, gift arbeider 40 år) f. 16. mar. 1842, sønn av Andreas Andersen og Marit Nilsdatter Seierstadstuen. Gift 7. feb. 1879 med:

1886/12                 Ida Paulsdatter (Ida, gift 30 år) f. 12. mar. 1857 i Vardal, datter av Paul Hansen og Kari Johannesdatter Roset. Foreldrene og alle søsknene hadde utvandret tidligere: Brødrene Hans, se 1881/10 og Martin, se 1882/23. Foreldrene og to søsken, se 1884/115-117.

                                Utvandret med 3 barn (1-3):

1886/13                 1. Karl Peter (Karl, barn 4 år og 6 måneder) f. 17. apr. 1879 Far: student Nikolai Lexow fra Kristiania.

1886/14                 2. Martin Albert (Martin, barn 2 år og 6 måneder) f. 2. mai 1881

1886/14b              3. Ivar (Arne, 8/12 år barn) f. 16. feb. 1884

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Juno” 12. feb. Til New York.Frakt betalt,

                                (emi-12-p70)

 

1886/15                 Boline M. Paulsen, pige 18 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Juno” 12. feb. Til Spring Grove. Frakt betalt.

                               (emi-12-p70)

 

 

Med ”Geiser” 4. mar.

 

1886/16                 Haagen Hansen (Haakon Hansen, gift skredder 35 år) f. 12. feb. 1851, sønn av Hans Hansen og Agnete Olsdatter. Bror til 1886/133 og 1886/18, se nedenfor.

1886/17                 Anna, gift 28 år

1886/18                 Martin Hansen (Martin Seierstad, gift skredder 33 år) f. 17. sep. 1853, sønn av Hans Hansen og Agnete Olsdatter. Gift 18. nov. 1880 med Karen Mathilde Larsdatter. De hadde i 1886 tre barn: Helga, Lars, og Alfred. Karen Mathilde er gravid med deres fjerde barn når Martin nå reiser til Amerika. Han er tilbake på Toten i 1888. Bopel 1894 -  Grindbakken. Søsteren Alette, se 1886/133. Broren Haagen reiser sammen med Martin, se ovenfor.                 

                                Skrædder Martin Hansen Skrædderbakken f. 1853. Attest 22. feb. 1886 «Efterlader her Kone og 3 Børn»

1886/19                 Sigvart Andreassen (Sigvard Sukkestad, konstabel 22 år) f. 7. aug. 1863, sønn av Andreas Sørensen og Marte Olsdatter Sukkestadeie. Søsteren Amalia Lovise hadde reist i 1873, se 1873/146. Senere reiser en annen søster Polla, se 1887/81.

1886/20                 Wiktor Hansen, 11 måneder

1886/21                 Oskar, 6 måneder

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Geiser” 4. mar. Til New York. Frakt: kr. 336,-.

                               Presteattest Sukkerstad (emi-12-p74)

 

 

Med Marstein 5 mars.

 

1886/22                 Andreas Pehrson (Andreas P. Hagen, gift arbeider 50 år) f. 13. jan. 1830 Huken, Silbodal, Värmland sønn av Pehr Olson Hukman og Anna Ersdatter. Kom til Norge og Hegernes i 1853. Bodde på Stenslie u. Hager ved utvandringen. Gift 6. okt. 1854 med:

1886/23                 Gulline Olsdatter (Guline, gift 50 år) f. 15. mar. 1831, datter av Ole Christiansen. Andreas og Gulline hadde flere barn i Amerika: Pauline, se 1873/118, Marthe Maria, se 1876/73, Martinius, se 1879/88. Se også Peder Anton Andreassen 1875/59, Ole og Johan, se 1882/331,332. Sønnen Gustav har attest 22. jul. 1885 se 1885/193. Datteren Dina, se 1888/145. I 1891 reiser også datteren Anne Mathea, se 1891/20.

                                Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1886/24                 1. Elise f. 21. apr. 1869 Hager

1886/25                 2. Teoline f. 28. apr. 1875 Hager

1886/26                3. August Helfred f. 17. feb. 1878 Hagereie Theoline Andreasdatter Hager f. 1875, broder August Hilfred Andreassen f. 1878. (foreldre Andreas Pedersen og Guline Olsdatter) Attest 25. feb. 1886 (Ås-p331)

 

                                Reiste fra Vestre Toten.Med Marstein 5 mars.Til New York Frakt betalt
(emi-12-p74)

 

 

Med ”Juno” 12. mar.                                       

 

1886/27                Nils Hansen (Nils H. Narum, arbeider 18 år) f. 11. jun. 1868, sønn av Hans Bendiksen og Karen Hansdatter Narum nordre. To brødre hadde reist tidligere:  Hans, se 1881/37 og Bernt Mauritz, se 1883/140.Ungk. gbr. sønn Nils Hansen Narum f. 1868 Attest 19. feb. 1886 (Kolbu-p223)

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Juno” 12. mar. Til Ada, Minnesota. Frakt: kr. 162,-. Medbrakt: kr. 150,-.) Presteattest (emi-12-p 79)

 

1886/28                Severinus Hansen (Svein Hansen, arbeider 20 år) f. 17. mar. 1866, sønn av Hans Nilsen og Lisbeth Larsdatter Nedgaard.  Ungk. skom. Severin Hansen Lerudeie f. 1866, konf. 2. okt. 1881. Attest 8. mar. 1886 (Ås-p331)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Juno” 12. mar. Til New York. Frakt: betalt.

                               R.  (emi-12-p 80)

 

Severin Hansen

Født i Frydenlund, V. Toten, av forældrene Hans Nilsen og Elisabeth, født Larsen. Kom til Amerika i 1886. Blev her gift med Martha Pedersen, født paa Eriksrud, V. Toten. Hun kom hit i 1888 og døde i 1924. De har 4 sønner og 2 døtre. Hansen er snekker og bor i Hallock, Minn. (12-p90)

 

 

Med ”Hekla” 18. mar.                     

 

1886/29                 Johannes Andersen, skredder 28 år. (Antagelig: Johannes f. 30. jan. 1859, sønn av Andreas Christiansen og Oline Nilsdatter Akersveen)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Hekla” 18. mar. Til New York. Frakt: kr. 80,-.

                               (emi-12-p84) Fripas

 

 

Med ”Angelo” 26. mar.

 

1886/30                 Haagen Kristiansen Skramstad, (arbeider 24 år) f. 6. mar. 1861, sønn av Kristian Larsen og Marte Larsdatter Skramstad. Broren Laurits var allerede i Amerika, se 1880/43. Flere søsken reiste senere: Nikoline, se 1887/72, Karen Mathilde, se 1892/140, Johan, se 1893/47, Ole, se 1900/33 og Maren, se 1906/26.  Haaken Christiansen Skramstad f. 1861 Attest 18. mar. 1886 (Balke-p241)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 26. mar. Til Wally City. Frakt betalt.

                               (emi-12-p90)

 

 

Med ”Island” 1. apr

 

1886/31                 Nils Jensen, skredder 21 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 1. apr. Til Grand Rapids.

                               Frakt betalt   (emi-12-p104)

 

                              

Med ”Marstein” 2. apr.

 

1886/32                 Herman Pedersen, (arbeider 40 år) f. 28. okt. 1846, sønn av Peder Hermannsen og Helene Nilsdatter Bjerkebakke u. Skramstad. Søsteren Karine var allerede i Amerika, se 1880/77.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Marstein” 2. apr. Til New York. Frakt: betalt.

                               (emi-12-p102)                    

 

1886/33                 Hans Kristian Pedersen (arbeider 15 år.)

1886/34                 Johan Pedersen (barn 11 år og 9 måneder.)

                                Reiste fra Toten. Med ”Mastein” 2. apr. Til Custer, Montana.

                               Frakt betalt.(emi-12-p108)

 

1886/35                 Johanne Gaardløs, gift 26 år.

                                Reiste fra Toten. Med ”Marstein” 2. apr. Til Milnor D. T. Frakt: Kr. 150,-.

                               (emi-12-p108)

 

 

Med ”Marstein” 16. apr.

 

1886/36                 Kristian Olsen (enkemann arbeider 74 år) f. 1812, sønn av Ole Pedersen og Margrete Jensdatter Halvorsrudeie. Gift 28. aug. 1843 med Anne Evensdatter Sønstebyeie, hun dør før 1875. De fikk 5 barn, datteren Helene Marie f. 28. des. 1845 ble gift 1873 med Peder Anton Hansen Kjølsetheie. Disse fikk sønnen Haagen i 1873. Dette må være 1886/38. Det er mulig at datteren Helene Marie er 1886/37 se ndenunder, men alderen stemmer ikke!

1886/37                 Helene M. Kristiansen, pige 22 år

1886/38                Hans Kristiansen, (barn 11 år.) f. 16. jun. 1873, sønn av Peder Anton Hansen og Helene Marie Kristiansdatter Kjølseteie. I folketellingen 1875 står det at han er født på Hamar. Guten Haaken Pedersen Kjølsetheier f. 1873 Attest 10. apr. 1886 «Skal med sine Bedsteforeldre til Amerika» (Balke-p241) NB se 1906/118.

 

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Marstein” 16. apr. Til New York.

                               Frakt betalt  (emi-12-p 131)

 

1886/39                 Bernt Pedersen (Bernt Øistad, arbeider 47 år) f. 5. nov. 1838, sønn av Peder Olsen og Marte Kristiansdatter Berger i Feiring, senere Øystad. Gift 21. sep. 1870 med Helene Maria Larsdatter Rensvoldbruget. Broren Johannes, se 1871/219. Broren Christian, se 1885/200. Datteren Laura Mathilde, se 1891/109.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Marstein” 16. apr. Til Eau Claire.

                                Frakt: kr. 135,-. (emi-12-p130)

 

1886/40                 Peder Gulbrandsen, (arbeider 37 år) f. 10. jun. 1849, sønn av Gulbrand Pedersen og Pauline Marie Pedersdatter Fagerlieie. Gift 29. sep. 1881 med Berte Marie Pedersdatter. De hadde på dette tidspunkt barna Petra Amalia f. 1882 og Gina Mathilde f. 1886. I folketellingen 1900 bor kona og barna på Snipengen i Østre Toten, hun er da enke. Arb. Peder Gulbrandsen Nyberg u. Hveem f. 1849 Attest 9. apr. 1886 «Han efterlader Kone og 1 børn» (Balke-p241)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Marstein” 16. apr. Til Eau Claire.

                                Frakt: kr. 135,- (emi-12-p123)

 

1886/41                Emil Wolkman, (arbeider 21 år) f. 29. sep. 1864 på Gjøvik, sønn av Johannes Volkman og Berte Marie Pedersdatter. Flere av søsknene utvandret fra Toten: Kristoffer, se 1882/221; Sofie, se 1885/173; Wilhelm, se 1889/31; Marie, se 1893/4 og Karl, se 1902/81. I Toten bygdebok no. 1 står det at Johannes Volkman hadde ni barn, av dem reiste åtte til Amerika. Emil er tilbake på Toten i 1902 se 1902/80.

 

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Marstein” 16. apr. Eau Claire.

                                Frakt: kr. 135,-. (emi-12-p123)

 

1886/42                 Taale Andersen (gift 46 år) f. 18. mai 1840 på Helgøya, sønn av Anders Pedersen. Gift 30. jan. 1863 med enken Anne Magrete Jacobsdatter Bekkelund. Hun og datteren Berte Maria reiser senere dette året, se 1886/122,123. Sønnen Haaken utvandret i 1884, se 1884/135. Taale reiser sammen med datteren:

1886/43                 Susanna Taalesdatter (Susanne Andersen, pige 16 år) f. 27. jan. 1871

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Marstein” 16. apr. Til Eau Claire. Frakt: kr. 270,-(emi-12-p 123)

 

 

Med ”Angelo” 23. apr.

 

1886/44                 Mathilia Johannesdatter (Mathilde  Johansen, pige 21 år) f. 25. jul. 1864, datter av Johannes Nilsen og Beate Olsdatter Narum søndre. Broren Ole Anton, se 1885/133.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 23. apr. Til Ordfordville.

(emi-12-p133 ) Bill. overs.Reiste sammen med: Halfdan Kristiansen (27 år fra Vardal) f. 3. nov. 1858, sønn av Christian Larsen og Helene Johannesdatter Vaarneseie.(emi-12-p133)

 

 

Med ”Island” 29. apr.

 

1886/45                 Ole Ingvald Gundersen (Ole G. Fredsvold, arbeider 20 år) f. 23. jan. 1866, sønn av Gunder Nilsen og Dorthe Helene Olsdatter Fredsvold. Søsteren Maria, se 1892/58. Broren Nikolay August har attest 21. apr. 1894 se 1894/28.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 29. apr. Edgerton. Frakt: kr. 121,-.

                               (emi-12-p142)

 

 

Med ”Marstein” 30. apr.

 

1886/46                 Martin H. Bonkerud, arbeider 20 år

1886/47                 Otilie Bonkerud, pige 16 år

                               Reiste fra Westre Toten. Med ”Marstein” 30. apr. Whitehall, Wisconsin.

                               (emi-12-p 157) Frakt betalt

 

 

Med ”Angelo” 7. mai.

 

1886/48                 Laurits Sethne (arbeider 17 år) f. 26. sep. 1867, sønn av Jens Andersen og Maria Johannesdatter Sethne.  Gift 1894 i Twin Valley MN med Gunhild Evensdatter (1869-1943) de fikk 9 barn. Død 1915, begravet på Zion Lutheran Cemetery, Twin Valley, Norman County MN. Han reiser sammen med broren Martinus, se neste:

 

Sudden Death of Laurits J. Sethney

Residents of this community were shocked last Monday to learn of the death of Laurits J. Sethney, which occurred at Berthold, N. D. On that day. He had made the trip to that place from Twin Valley last Wednesday and was attending to some business matter there, staying at the home G. E. Urdahl. On Sunday his family received a telegram stating that he had been taken suddenly ill and on the following day, Monday, shortly before train time, another message was received conveying the sad news of his death. His brother, A. J. Sethney, left on the afternoon train to bring home the remains, which are expected to arrive here this evening. He had not been feeling well all summer but his condition was not thought to be serious and his sudden demise came as a sad blow to his family as well as to his many friends here.  He had lived in this vicinity for twenty-eight years and was well and favorably known to almost every resident to this section of the county.  The deceased was born in Toten, Norway, on September 26th, 1967, and came to America in 1886, settling in Grant county, Minn. He remained there a year before  moving to Norman county, residing on his fathers farm in Home Lake township until in 1894, when he moved to Twin Valley and engaged in the furniture business with his brother J. J.  He was married to Miss Gunhild Evenson in 1895 and they have made this village their home since that time.  Besides a wife and nine children, he leaves two brothers, J. J. Sethney of Fertile, and A. J. Sethney of this village, two sisters, Mrs. Carl Sollien of Home Lake, and Miss Marie Setney of Minneapolis, and numerous other relatives and friends to mourn his loss. The time of the funeral has not yet been decided upon. (Twin Valley Times, Sep. 15, 1915) (Ada Historical Society, Norman County, MN)

 

Laurits J. Sethney, en agtet og afholdt Borger af vor By, afgik ganske uventet ved Døden i berhold, N. D., hvor han var reist i et Forretningsanliggende, den 13de September af Hjertelammelse.   L. J. Sethney var født paa Toten den 26de september 1867 og kom til Grant County Minn., i 1886 og til Norman County i 1888 og eter i nogle Aar at have prøvet Nybyggerlivets Besværligheder, begyndte han sammen med Broderen Jens Furniture Forretning i Twin valley i 1894.  Denne Forretning de drev i Fællesskab i mange Aar.  I 1895 blev han ægteviet til Gunhild Evensen fra Aalesund, hvilket Ægteskab blev velsignet med ni Børn, der alle lever. Han efterlader sig, foruden sin Familie ogsaa Brødrene Jens af fertile, August af Twin Valley, Søstrene Marie, bosat i Minneapolis og Mrs. Carl Solien af Home Lake og en hel Del andre Slægtninge.

(Fram, Sept. 23, 1915)

 

 

1886/49                Martinius Sethne (arbeider 22 år) f. 29. mai 1864, sønn av Jens Andersen og Maria Johannesdatter Sethne.  Død 1925. Begravet på Zion Lutheran Cemetery, Twin Valley, Norman County MN. Flere søsken hadde reist tidligere: Oleane, se 1880/165, Johan Andreas, se 1882/52 og Johanne Maria, se 1882/159. Senere reiste foreldrene og to brødre, se 1887/19-22. Martinius reiser sammen med broren Lauritz, se foregående. Ungk. Martinus Jensen f. 1864 og ungk. Laurits Jensen Setne f. 1867 Attest 3. mai 1886 (Kolbu-p223)

 

                                Emigrated to the US on May 6, 1886 with his brother Lauritz aboard the steamship Angelo. Also granted a one hundred sixty acre homestead farm which was located next to his brother Johan in Home Lake Township. This farm was purchased by his brother August at his death.. . (LeRoy A. Skog, Coon Rapids, MN 55433 - Oliver Hoel, N-2856 Billit)

 

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 7. mai. Til Chicago.(emi-12-p 159)

                               Frakt betalt

 

1886/50                 Inge Maria Johannesdatter (Inga M. Nerseth, pige 20 år) f. 20. aug. 1865, datter av Johannes Nilsen og Malene Hansdatter Nerseth. Broren Peter reiser senere, se 1898/40. Hun ble gift i Amerika med Julius Nilsen Faukald, se 1888/100.

 

Hans hustru Inga Marie kom hit i 1886. Hun er datter av Johannes og Pernille Nerseth i Vestre Toten. (utdrag 12-p79)

                               

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 7. mai. Til Sacred Heard. Frakt: 135,-.

                               (emi-12-p162)

 

1886/51                 Nils Nilsen Walle, (arbeider 24 år) f. 28. mar. 1862, sønn av Nils Larsen og Hellene Evensdatter Valle. Ungk. Nils Nilsen Valle f. 1862 Attest 3. mai 1886 (41-p439)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 7. mai. Til Sacred Heard. Frakt: kr. 135,-.(emi-12-p162)

 

1886/52                Johanne Marie Hansdatter (Johanne M. Hansen, pige 27 år) f. 8. mar. 1860, datter av Hans Nilsen og Tonette Christoffersdatter Grøthaug. To søsken var allerede i Amerika: Halfdan, se 1884/29 og Syverine, se 1884/31. Senere dette året reiser søsteren Nathalia, se 1886/106. Foreldrene og broren Martin, se 1887/34-36.  Tj.p. Johanne Maria Hansdatter Grøthaug f. 1860. konf. 4. okt. 1874 attest 3. mai 1886 (Ås-p331)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 7. mai. Til Fisher Landing.

                               (emi-12-p164) Frakt betalt

 

1886/53                 Petra Olave Olsdatter (Petra Olava Dotseth, pige 22 år) f. 3. aug. 1862, datter av Ole Julsen og Pernille Hansdatter Dotseth øvre. Hun er hjemme på Toten i 1909 se 1909/78.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 7. mai. Til Sacred Heart.

                                Frakt: kr. 135,-(emi-12-p 164)

 

1886/54                Martinus Olsen (Martinius Brusveen, arbeider 18 år) f. 21. des. 1867, sønn av Maria Christensdatter Narum og Ole Ernst Enger Narum. Mora reiser i 1894, se 1894/9. Ungk. Martinus Olsen Brosveen f. 1867 Attest 29. apr. 1886 (Kolbu-p223)

 

M. Brusveen. Født i 1867 i Brusveen, Kolbu, V.T.......Utvandret i 1886. Var i 8 aar jernbanemand, derav 4 aar formand, 13 aar kjøbmand og postmester i Brandon, S. Dak. Blev i 1907 ansat ved statsfængslet i Sioux Falls og har siden 1909 været handelsreisende for Binder Twine fabriken sammesteds. Er nu og har i flere aar været viceformand i Totenlaget.(12-p65)

                               

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 7. mai. Til Decorah. Frakt: kr. 135,-.

                               (emi-12-p167)

 

 

Med ”Angelo” 21. mai.

 

1886/55                 Even Johannesen (arbeider 21 år) f. 29. aug. 1864, sønn av Johannes Nilsen og Marie Evensdatter Laeseie. Flere søsken reiser senere: Peder, se 1889/41. Ottilia, se 1890/38 og Syverine, se 1892/81. Ungk. Even Johannessen Laeseie f. 1864 Attest 19. mai 1886 (41-p439)

1886/56                 Anders Mathiassen (arbeider 20 år) f. 1. jul. 1866, sønn av Mathias Hansen og Marte Christoffersdatter Sejerstadeie. To søstre reiser senere: Helene Marie, se 1887/50 og Anete, se 1891/100. Ungk. Anders Mathiassen Bredlieie f. 1866 Attest 18. mai 1886 (41-p439)

                                Reiste fra Toten. Med ”Angelo” 21. mai. Til Egderton.

                                Frakt betalt  (emi-12-p190)

 

1886/57                Petronelle Johannesdatter (Petronelle Johansen pige 30 år) f. 5. apr. 1855, datter av Johannes Johannessen og Maria Madsdatter Sandbakengen. Søsteren Karine, se 1883/183. Pige Petronelle Johannesdatter Sivesind f. 1855 på Sandbækengen. Konf. 3. okt. 1869 Attest 14. mai 1886 (Ås-p331)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 21. mai. Mayne Wisconsin

                               (emi-21-p 191) Frakt betalt

 

1886/58                Johan Nikolai Martinsen (Johan N. Martinsen, arbeider 20 år) f. 18. okt. 1865, sønn av Martin Hansen og Nicoline Larsdatter Indal. Broren Hans hadde reist allerede 1866, se 1866/219. Ung. gr. sønn Johan Nikolai Martinsen Indahl f. 1865. konf. 2. okt. 1881 attest 10. mai 1886 (Ås-p331)

 

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 21. mai. Til Ada Minnesota. Frakt: kr. 158,-.(emi-21-p 193)

 

1886/59                Ole Evensen Solien (arbeider 28 år) f. 19. feb. 1858, sønn av Even Olsen og Karine Olsdatter Indal. Søsteren Berte Maria var allerede i Amerika, se 1884/103. Senere reiser brødrene Karl Johannes, se 1888/74 og Christian, se 1888/77. Ungk. arb. Ole Evensen Sollien f. 1858. konf. 13. okt. 1872. Attest 10. mai 1886 (ås-p331)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 21. mai. Til Walcot D.T.

                                Frakt betalt  (emi-12-p193 ) 

 

 

Med ”Island” 27. mai.

 

1886/60                 Gustav Gunneriussen (arbeider 19 år) f. 15. mai 1867, sønn av Gunerius Jensen og Maria Larsdatter Midtbo. Gustav Gunneriussen Mitbo f. 1867 Attest 13. mai 1886 (41-p440) Han reiser sammen med søsteren:

1886/61                 Line Guneriusdatter (Line Gunneriussen, pige 20 år) f. 21. feb. 1864. Broren Gustav, se foranstående. Søsteren Oliane, se 1884/151. Line Gunneriusdatter Midtbo f. 1864 Attest 13. mai 1886 (41-p440)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Sparta. Frakt: kr. 266,-. Medbrakt: kr. 40,-(emi-12-p 197)

 

1886/62                 Gustav Johan Antonsen (Gustav  Gunneriussen (Antonsen) (arbeider 22 år) f. 20. sep. 1863, sønn av Anton Johan Gunneriussen og Helene Johannesdatter Hagejordet. Senere reiser flere søsken: Kristian og Martinius, se 1889/48,49. Jens, se 1899/55 og Anton, se 1903/163. Søsteren Berte Maria reiser samtidig, se 1886/70. Mora og søsteren Helga, se 1904/189.  Hmd.søn Gustav Johan Antonsen f. 1863 Attest 20. mai 1886 (41-p440)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Marinatto.

                                Frakt betalt  (emi-12-p198)

 

 1886/63                               Emil Evensen (arbeider 18 år) f. 16. apr. 1867, sønn av Even Nilsen og Maria Johansdatter Jerikoeie. Broren Johan, se 1878/34. Broren Nils reiser på samme båt, se 1886/65. Emil Evensen Hveemseier f. 1867 Attest 15. mai 1886 (Balke-p241)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Boyd Minnesota.

                               Frakt betalt  (emi-12-p199)  R  Presteattest

 

1886/64                 Martin Andersen, arbeider 22 år

                                Reiste fra westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Grand madov.(emi-12-p199)

                               Frakt betalt.

 

1886/65                 Nils Evensen (gift arbeider 30 år) f. 10. mar. 1856, sønn av Even Nilsen og Maria Johansdatter Ulsrudeie. Broren Johan, se 1878/34. Broren Emil reiser på samme båt, se 1886/63. Gift 15. okt. 1878 med:

1886/66                 Theoline Andersdatter (Teoline Evensen, gift 28 år) f. 3. okt. 1855, datter av Anders Christiansen og Astrid Tostensdatter Eng.

                                Utvandret med 3 barn (1-3):

1886/67                 1. Augusta (7 år) f. 7. nov. 1878

1886/68                 2. Martin (4 år) f. 19. sep. 1881

1886/69                 3. Even (11 måneder) f. 2. apr. 1884

                                Husm. Nils Evensen Heggerud f. 1855, hans hustru Theoline Andersdatter f. 1855, deres Børn: Augusta f. 1878, Martin f. 1881, Even f. 1884 Attest 15. mai 1886 (Balke-p241)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Boyd, Minnesota.

                               Frakt betalt  (emi-12-p199)

                              

1886/70                 Berte Maria Antonsdatter (Berte Antonsen pige 20 år) f. 18. aug. 1865, datter av Anton Johan Gunneriussen og Helene Johannesdatter. Broren Johan Gustav reiser samtidig, se 1886/62 s.d.  Hmd.datter Berthe Marie Antonsdatter f. 1865 Attest 20. mai 1886 (41-p440)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Marionelle. Frakt: kr. 137,-.

                               (emi-12-p201)

 

1886/71                 Olaus Kristiansen (Olaus Kvikstad, arbeider 24 år) f. 27. des. 1861, sønn av Kristian Tostensen og Anne Olsdatter Fladrudakken. Broren Martinius, se 1884/168. Senere reiser broren Gustav, se 1891/42.

                               Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Ovatanum.

                               Frakt betalt  (emi-12-p206)

 

1886/72                 Helmer Pedersen (arbeider 21 år) f. 11. okt. 1864, sønn av Peder Hansen og Anne Mathea Hansdatter Krabyeie. To søsken hadde reist i 1883: Hans Peter og Karen Augusta, se 1883/87,88. Senere reiser flere søsken: Maria, se 1887/92 og Martin, se 1905/73. Ungk. Helmer Pedersen Haakenstad f. 1864 Attest 24. sep(?). 1886 (41-p439)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 27. mai. Til Clay, Centa Kansas.

                               Frakt betalt  (emi-12-p207)

 

 

Med ”Angelo” 4. jun.

 

1886/73                 Lars Christiansen (Lars Christian Hoel, gift arbeider 33 år) f. 7. jan. 1854, sønn av Christian Knudsen og Oline Pedersdatter Holstuen. Gift 1883 i Stange på Hedmarken med Kristine Kristoffersdatter. Kona og to barn reiser senere dette året, se 1886/118-120.

 

Lars C. Hoel. Var fra Kolbu. Hans hustru Karine var fra Stange paa Hedemarken. De kom til Amerika i 80-aarene og var bosat i Spring Grove, Minn., hvor Lars drev som murer. Begge døde. Lars og Karine hadde 7 barn. Guttene John og Leonard var soldater i verdenskrigen. (12-p94)

                               Attest fra Kapt. Friis.

                               

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 4. jun. Til La Cross.Frakt betalt 

                                 (emi-12-p219)

 

 

Med ”Thingvalla” 10. jun.

 

1886/74                 Ole P. Smesrud, arbeider 20 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Thingvalla” 10. jun. Til Halstad, Minnesota.

                               R.  Frakt betalt  (emi-12-p 224)

 

 

Med ”Geiser” 24. jun.       

 

1886/75                Marte Maria Hansdatter (Marte M. Hansdatter pige 22 år) f. 12. mar. 1864, datter av Hans Johannessen og Berte Maria Olsdatter Malterud. Søsteren Oleane se 1892/105. Gm. pige Marte Marie Hansdatter Malterud f. 1864 Konf. 14. sep. 1879 attest 16. jun. 1886 (Ås-p332)

 

                                Reiste Fra Westre Toten. Med ”Geiser” 24. jun. Til Heron Lake Minnesota. Frakt: kr. 150,-.(emi-12-p 237)

 

1886/76                Helmine Olsdatter (Helmine Holte, pige 34 år) f. 14. jul. 1851, datter av Ole Jacobsen og Anne Rasmusdatter Holte. Gm. pige Helmine Olsdatter Holte f. 1851. konf. 30. sep. 1866 attest 4. jun. 1886 (ås-331)

1886/77                 Anne Mathea Paulsdatter (Anna Holte, gift 30 år) f. 17. aug. 1855, datter av Paul Andersen og Agnethe Johannesdatter Holtebråten. Gift 1886 med Halfred Fredriksen som reiser samtidig, se neste. Broren Wilhelm reiser senere, se 1888/42.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Geiser” 24. jun. Til Aberdeen D.T.

                                Frakt: kr. 328,-.(emi-12-p237)

 

1886/78                Helfred Johannessen (Halfred Fredriksen, gift tømmermann 30 år) f. 29. mar. 1856, sønn av Johannes Fredriksen og Fredrikke Gulbrandsdatter Kværndalen. Gift 1886 med Anne Mathea Paulsdatter Holteie, se foranstående. I følge minneord etter hans søster (se nedenfor) så har han tre søstre i Amerika: Hannah, Syverine og Andrine, det har ikke lykkes å finne disse utvandret (pr. 25.nov.99) Snedker Helfred Johannessen Kværndalen f. 1856, konf. 8. okt. 1871, kone Anne Mathea Paulsdatter f. 1855, konf. 10. okt. 1869, ægteviet 7. jun. 1886. Attest 18. jun. 1886 (Ås-p332)

 

Dødsfald. Mrs. Hannah Hansen døde idagmorges i sin Datters, Mrs. L. L. Engers Hjem, 823 28th Ave. S., 69 Aar gammel. Afdøde var fra Toten, Norge, og kom til Minneapolis for 40 Aar siden. Hendes Mand, Frank Hansen, døde for tre Aar siden. Afdøde efterlader sig 2 Døtre: Mrs. L. L. Enger, Minneapolis, og Mrs. Arthur Kelley, Bloomington, Minn., desuden to Brødre og to Søstre, Halfred Frederikson, Minneapolis, Martin Frederikson,. Toten, Norge, Mrs. Andrine Sloen, Seattle, Wash., og Mrs. Severine Johnson, Mayville, N. Dak.   Begravelsen foregaar Lørdag, Kl. 2.30 fra Datterens Mrs. L. L. Engers Hjem, 823 28th Ave. S. Jordfæstelse paa Crystal Lake Gravlund.

(Mpls. Tid. June 17, 1920)

 

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Geiser” 24. jun. Til Aberdeen D.T. Medbrakt: kr. 50,-.  Frakt betalt  (emi-12-p 238)

 

1886/79                Laurits Larsen (f. 1865, 21år, 29 var overstrøket. Arbeider) f. 15. aug. 1865, sønn av Lars Gundersen og Johanne Marie Evensdatter  Strandbakken.

 

                                L. L. Strand. Utvandret i 1885. Kom til New Richland, Minn. Født paa Strandbakken av forældrene Lars Gunderson og Johanne Maria. Blev gift med Hannah Esping, som nu er død. Han har farmet ved New Richland, Minn, like til for et par aar siden, og bor nu med en datter nær Duluth. De hadde 2 sønner og 7 døtre. Adresse, Duluth, Minn., R. 2, Box 7. (12-p125)

                                Han reiser sammen med broren:

 

1886/80                Edvard Larsen (f.1868, 18 år. Arbeider) f. 13. sep. 1868. To søsken av Laurits og Edvard hadde reist tidligere: Gustav, se 1880/168 og Berte Eline, se 1881/21. Senere reiser mora og fire søsken: Johannes, se 1892/96. Mora og tre søsken, se 1894/12-15. Søsteren Regine Maria reiser sammen med Lars og Edvard, se 1886/82.

                               Reiste fra Vestre Toten 24 juni til Owatonna Minnesota.Med  ” Geiser”.

                               Frakt betalt .R. (emi-12-p 238)

 

1886/81                 Ole Johansen (Ole J. Westerhagen, arbeider 17 år) f. 25. jan. 1870, sønn av Johan Andreas Hansen og Berte Marie Hansdatter Sodstadeie. To søsken hadde reist tidligere: Hans Christian, se 1882/257 og Johanne Marie, se 1885/84. Senere reiste følgende søsken: Carl Johan og Anne Karine, se 1892/131-132. Helmer, se 1900/2. Tjener Ole Johansen Seierstad f. 1870 Attest 19. jun. 1886 (41-p440)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Geiser” 24. jun. Til Rotsay Minnesota

                                Frakt betalt .  R.  (emi-12-p 238)

 

1886/82                Regine Maria Larsdatter (Regine Larsen, pige 25 år) f. 20. nov. 1855, datter av Lars Gundersen og Johanne Marie Evensdatter Strandbakken. To søsken av Regine Maria hadde reist tidligere: Gustav, se 1880/168 og Berte Eline, se 1881/21. Senere reiser mora og fire søsken: Johannes, se 1892/96. Mora og tre søsken, se 1894/12-15. Brødrene Laurits og Edvard reiser sammen med Regine Maria, se 1886/79,80.

 

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Geiser” 24. jun. Til Owatonna Minnesota.

                               Frakt betalt .  (emi-12-p238)

 

1886/83                 Ole Martin Hansen (arbeider 19 år) f. 5. okt. 1866, sønn av Hans Jørgensen og Berte Maria Nilsdatter Korslien. Tre brødre hadde reist tidligere: Karl Johan, se 1880/90. Hans Edvard og Johannes, se 1881/77,78.

Reiste fra Toten. Med ”Geiser” 24. jun. Til Iron Mischican. Medbrakt: kr. 20,-.(emi-12-p 243) Frakt betalt

 

 

 

 

Med ”Rollo” 25. jun.

                              

1886/84                 Andrine Hansdatter (Andrine Røsdalen, gift 36 år) f. 9. feb. 1842, datter av Hans Pedersen og Berte Marie Olsdatter Fjelstadeie. Broren Ole, se 1877/76. Gift 4. sep. 1877 med Jens Andersen Nerset, han hadde reist året før, se 1885/139. Kone Andrine Hansdatter Fjelstadeie f. 1842, barn Mina Alette f. 1877, ægteviet 4. sep. 1877 med Jens Andersen Nerseth. Attest 21. jun. 1886 (Kolbu-p223)

                                Utvandret med 1 barn:

1886/85                1. Mina Alette Jensdatter (Mina Jensdatter Røsdalen, barn 8 år og 6 måneder) f. 4. okt. 1877.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 25. jun. Til Chicago.(emi-12 -p248)

                               Frakt betalt

 

 

Med ”Angelo” 2. jul.

 

1886/86                 Ole Hagbart Johannesen (arbeider 33 år.) f. 15. nov. 1854, sønn av Johanne Marie Olsdatter Narverudeie og Johannes Henriksen Nettumseie.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 2. jul. Til New York.

                                Fri militærtjeneste (emi-12-p250) Frakt betalt

 

1886/87                 Ole Andersen (Ole A. Hørsen, gift arbeider 50 år) f. 30. jun. 1833, sønn av Anne Engebretsdatter Vallebakken og Anders Hansen. Gift 8. mar. 1862 med:

1886/88                 Johanne Christiansdatter (Johanne, gift 57 år)

                                Arb. Ole Andersen Hojen f. 1833, hans Hustru Johanne Christiansdatter f. 1832 Attest 29. jun. 1886

1886/89                 Martinius Martinsen (Martinius Hørsen, arbeider 16 år) f. 18. des. 1869, sønn av Martin Paulsen og Karen Augusta Johannesdatter Hveemseie.

                                Ungk. Martinus Martinsen Hojen f. 1870 Attest 29. jun. 1886. Ungk. Martinus Martinsen Hveemseie f. 1869 Attest 14. jan. 1887 (Balke-p241) Utreist 1886. Er dette samme person?

 

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 2. jul. Til Sacred Heart.

                                Frakt betalt . (emi-41-p440)

 

1886/90                 Thora Hansdatter (Thora Olsby, pige 21 år) f. 19. sep. 1864, datter av Hans Guneriussen og Marit Olsdatter Lundeneiet. reiser sammen med broren:

1886/91                 Olaf Hansen (Olaf Olsby, arbeider 19 år) f. 11. mai 1867. Olaf og Thora hadde to søsken som allerede var i Amerika: Carl August Sigvard, se 1881/99 og Karoline Marie, se 1885/158.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 2. jul. Til New York.Frakt  betalt

                               (emi-12-p 253)

 

1886/92                 Oliane Martinsdatter (Oliane Martinsen, pige 20 år) f. 24. aug. 1864, datter av Martin Pedersen og Berte Andersdatter Fjørkenstadeie. Søsteren Petrine hadde reist til Amerika flere år tidligere, se 1875/60. Senere reiser søsknene Haagen, se 1889/57 og Emma, se 1893/176. Pige Oliane Martinsdatter Fjørkenstadeie f. 1864 Attest mai 1886 (Balke-p241)

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 2. jul. Til Eau Claire.Frakt betalt
(emi-12-p 253)

 

1886/93                Peder Johannesen (f. 1859, 27 år, Arbeider.) f. 21. jun. 1859, sønn av Johannes Johannessen og Karen Olsdatter Kværnhaugen u. Sund. Konf. 1876 og nevnes da som «ualmindelig tungnem og træg». Faren dør 1884 og han reiser sammen med sin mor:

1886/94                Karen Olsdatter (Karen Olsen f. 1828, 58 år, enke) f. 25. feb. 1826, datter av Ole Pedersen og Agnete Jensdatter Jutulrud. Broren Mathias hadde reist i 1876, se 1876/4.

                               Reiste fra Vestre Toten   8 juli til  Stillmann Walk. Fripas. Frakt betalt

                               (emi-12-p 255)

 

 

Med ”Island” 22. jul.

 

1886/95                 Kari Steffensdatter (Kari Steffensen, gift 59 år) f. 9. apr. 1824, datter av Steffen Johannessen og Marte Hansdatter Oppegaard. Flere søsken hadde reist tidligere: Ole se 1861/25, Johannes, se 1870/220. Helene og Johan, se 1882/115,116. Gift 10. okt. 1845 med Ole Davidsen Ovrenbakken. Sønnen Steffen hadde reist i 1879, se 1879/23. Senere reiser datteren Marte Marie, se 1889/58. Datteren Julie og barnebarnet Karl, se nedenfor.

1886/96                 Julie Olsen, pige 20 år, se nedenfor.

1886/97                 Karl Pedersen, barn 2 år, se nedenfor. (1903/143)

                                Julie Olsdatter fikk sønnen Karl, f. 13. okt. 1883, med Peder Andersen Fjørkenstad. Hun gifter seg imidlertid 19. jul. 1886, altså tre dager før denne dato med Haaken Pedersen Hjeldseie. De blir boende på forskjellige steder i Totenvika og får syv barn. Hun nevnes som enke i 1908 da hun får sønnen Alfred med Martin Iversen Ouren. Hun dør 14. feb. 1961. Sønnen Karl, se ovenfor, utvandrer i 1903, se 1903/143. To sønner i ekteskapet med Haaken Pedersen utvandrer også: Ole, se 1905/46 og Petter, se 1907/58.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Island” 22. jul. Til Boyd, Minnesota. Medbrakt: kr. 30,-.  Frakt betalt  (emi-12-p 275)

 

1886/98                 Haaken Anton Johansen (Haakon Johnsen, arbeider 17 år) f. 15. mar. 1870, sønn av Johan Halvorsen og Birte Christiansdatter. Han reiser sammen med søsteren:

1886/99                 Karen Augusta Johansdatter (Karen Johnsen, pige 20 år) f. 15. aug. 1866.

                                Ugift Karen Augusta Johansdatter Lae f. 1866, Hendes Broder Haaken Anton Johansen Revold f. 1870 Attest 16 og 19 mai 1886 (41-p440)

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Island” 22. jul. Til Wills, Minnesota.

                               (emi-12-p 276) Frakt betalt

 

1886/100              Emil Ferdinand Evensen (Emil Evensen Løsengen, arbeider 20 år) f. 27. mai 1866, sønn av Even Olsen og Marte Marie Andersdatter Kjøsetheie. Søsteren Mina Amalie, se 1887/8. Ungk. Emil Ferdinand Evensen Løsengen (Kjølsetheie) f. 1866 Attest 2. jul. 1886 (Balke-p241)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 22. jul. Til Fargo D.T.

                               Frakt  betalt . (emi-12-p 277)

 

 

Med ”Thingvalla” 5. aug.

 

1886/101              Kari Gulbrandsen, pige 20 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Thingvalla” 5. aug. Til Morris, Minnesota.

                               (emi-12-p 285)  Frakt betalt

 

 

Med ”Rollo” 8. aug.

 

1886/102              Hans Martinsen, arbeider 18 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Rollo” 8. aug. Til Hagward Minnesota

                               Frakt  betalt  R.  (emi-12-p 291)

 

 

Med ”Angelo” 13. aug.

 

1886/103              Anders A. Eider, gift arbeider 30 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 13. aug. Til Chicago.

                                Fripas (emi-12-p 294)Frakt betalt

 

1886/104              Berte Sukkestad, gift 30 år. Dette er Berte Jonette Olsdatter, som utvandret i 1870, se 1870/10. Gift i Amerika med Jens Olsen Sukkestad, se 1869/455.

                                Reiste fra Westre Toen. Med ”Angelo” 13. aug. Til Minneapolis. Frakt: kr. 165,-(emi-12-p 295)

 

 

Med ”Geiser” 19. aug.

 

1886/105              Ove O. Berge, gårdbruker 24 år

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Geiser” 19. aug. Til Northwood.

                                Frakt betalt (emi-12-p 298)

 

 

Med ”Angelo” 27. aug.

 

1886/106              Nathalia Hansdatter (Natalie Hansen, pige 23 år) f. 1. mai 1862, datter av Hans Nilsen og Tonette Christoffersdatter Bredskallen. To søsken var allerede i Amerika, Halfdan se 1884/29 og Syverine se 1884/31. Søsteren Johanne Maria reiser også dette året, se 1886/52. Foreldrene og broren Martin reiser senere, se 1887/34-36.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 27. aug. Til Fisches Landing.

                               (emi-12-p305)Frakt betalt

                                …….All except Natalia lived in Polk County. She lived in Newfolden, Marshall County, Minnesota, and was married to Mr. Swenson (The Hans Hanson Berg Family History 1980 by Nancy K. Stout)

 

 

Med “Hekla” 2. sep.

 

1886/107              Kristiane Bratlid, pige 32 år

1886/108              Olivia Bratlid, pige 24 år

                               Reiste fra Westre Toten. Med ”Hekla” 2. sep. Til New York. Frakt: kr. 160,-.

                               (emi-12-p315)

 

 

Med ”Angelo” 24. sep.

 

1886/109              Anders Nilsen Strand, (enkemann gårdbruker 53 år) f. 25. sep. 1833, sønn av Nils Nilsen og Anne Andersdatter Pettersbakken. Han hadde på dette tidspunkt alle sine søsken i Amerika: Nils, se 1866/183, Mathias, se 1867/143, Andrine, se 1869/331, Johannes, se 1870/330, Anne Maria, se 1872/150, Helene, se 1873/111 og Theoline, se 1875/79. Han ble gift 30. okt. 1863 med Anne Karine Olsdatter Tollefsrud. De fikk fem barn, to døde som små. Datteren Nathalie dør av skarlagensfeber 24. jun. 1884 bare 12 år gammel, kona Anne Karine dør 3. okt. 1884, 44 år gammel og sønnen Ole Kristian dør 25. jul. 1885 7 år gammel. Anders tar nå med seg sitt eneste gjenværende barn og reiser til Amerik. Enkem. Anders Nilsen Strande f. 1833, datter Karen Marie Andersdatter f. 1870, ægteviet 30. okt. 1863, konen død 3. okt. 1884) Attest 17. sep. 1886 (Ås-332)

1886/110              Karen Andrine, (pige 17 år) f. 27. jun. 1870, datter av Anders Nilsen og Anne Karine Olsdatter Strande, se ovenfor.

 

1886/111              Mathilia Martinsdatter (Mathilde Martinsdatter pige 25 år) f. 24. feb. 1861, datter av Martin Larsen og Maria Olsdatter Narum. Broren Mathias, se 1881/33. Pige Matilia Martinsdatter Narum f. 1861. konf. 3. okt. 1875 attest 17. sep. 1886 (Ås-p332)

 

Fra Maywood, Ill. skrives: Mrs. Mathilde Aasgaard, Enke efter A. L. Aasgaard, Lake Mills, Ia. døde i Hjemmet hos sin Søn A. O. Aasgaard i Waterloo, Ia. den 7de April. Hun led av Sukkersyge, og hendes Helse hadde været klein de sidste tre Aar. Mrs. Aasgaard var født paa Vestre Toten den 2den Februar 1861 av Forældrene Martin Narum og Hustru. 25 Aar gammel kom hun til Amerika og bosatte sig i Albert Lea, Minn. Hun blev den 3dje Juni 1888 gift med Anders L. Aasgaard i Lake Mills, Ia. og hadde med ham seks Barn, av hvilke lever: Mrs. Marie Kilby og Andrew O. Aasgaard i Waterloo; Alma Garrison i Cedar Falls, Ia. ; Mrs Louise Hanson i Maywood, Ill. og Alvin i Chicago. Hun efterlader sig ogsaa fire Stedbarn, Dr. I. A. Aasgaard, Minneapolis; Luther i Wabasha, Minn.; Marion i Forest City og Marten i Lake Mills. Der er 16 Barnebarn og to Barnebarns Barn. Videre efterlader hun sig to Søstere i Norge. Hendes Datter Lydia Rasmusson døde i 1916 og hendes Mand i 1920. Mrs. Aasgaard var et trofast  Medlem av Salem Lutherske Kirke i Lake Mills. Begravelsen fandt Sted paa Langfredag.

L. H.

(Skand. Apr. 28, 1936)

 

1886/113              Peder Johannesen, (arbeider 19 år) f. 24. feb. 1867, sønn av Johannes Andersen og Berte Marie Olsdatter Dotset. Søsteren Johanne, se 1902/69.  Gbr. sønn Peder Johannessen Dotset f. 1867. konf. 1. okt. 1886 Attest 17. sep. 1886 (Ås-p332)

Peder og Oleanne bodde i Great Falls i Montana, USA i 1902 - 06. De er registrert på Dyrud i åra 1910 - 12… (Toten Bygdebok V s. 415)

                                Se 1896/73

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 24. sep. Til Albert Lea. Frakt: kr. 600,-.

                               Presteattest af  17/9 86. (emi-12-p329)

 

1886/114              Oline Engebretsen, gift 47 år

1886/115              Henrik Hansen, barn 11 år

1886/116              Lovise Hansen, barn 9 år

1886/117              Laurits, 4 år og 6 måneder

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 24. sep. Til New York.(emi-12-p 329)

                               Frakt betalt

 

1886/118              Kristine Kristoffersdatter (Kristine C. Hoel, gift 29 år) f. ca. 1857 i Stange på Hedmarken. Gift der i 1883 med Lars Christiansen Holstuen. Han hadde reist tidligere dette året, se 1886/73.

                                Utvandret med 2 barn (1-2):

1886/119              1. Oline (barn 3 år) antagelig født i Stange.

1886/120              2. Laura Karoline (Laura, 9 måneder) f. 3. okt. 1885

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 24. sep. Til New York.Frakt betalt

                               (emi-12-p 329)

 

 

Med ”Rollo” 1. okt.

 

1886/121              Olaf Olsen, (visergutt 17 år) f. 2. feb. 1869, sønn av Ole Olsen og Siri Pedersdatter Knatterud. Flere brødre reiser: Kristian, se 1882/326. Martin, se 1883/330 og Johannes, se 1897/4.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Rollo” 1. okt. Til Minneapolis. Frakt: kr. 150,-.

                                Medbrakt: kr. 100,-.(emi-12-p 335)

 

 

Med ”Angelo” 22. okt

 

1886/122              Anne Magrete Jaobsdatter (Anne M. Jacobsen, enke 56 år) f. 7. des. 1829, datter av Jaob Evensen og Oline Johannesdatter Dysteie. Hun ble gift 12. aug. 1853 med Johan Johannessen Faarlundeie, de fikk datteren Elene Maria ( f. 21. jan. 1854) Han må ha avgåt ved døden tidlig, for den 30. des. 1856 gifter hun seg med Hans Haagensen Smeby. Han dør 1858, de fikk sønnen Haagen som dør i 1861. Den 30. jan. 1863 inngår hun ekteskap med Taale Andersen. Han hadde utvandret tidligere dette året sammen med datteren Susanna, se 1886/42,43. Hun reiser sammen med datteren:

1886/123              Berte Maria Taalesdatter (Berthe M. Taalesen, barn 8 år) f. 5. jun. 1878

                                Reiste fra Toten. Med ”Angelo” 22. okt. Til Eau Claire. Frakt: kr. 222,40.

                               (emi-12-p344)

 

Berthe Marie (Mary) Anderson the seventh child born to Thaale and Anne Anderson was born June 5th, 1878 at Haugshagen in Ostre Toten. She immigrated with the ship “ Angelo with her mother Oct. 22nd, 1886 to Ellis island. She married Lars ( Louis) William Sather  Mars 3rd, 1898. He was born in Soknedal, Norway May 18th, 1867. The marriage was performed at home of bride`s parents according to newapaper articles. No record of marriage recorded in Barron Co.Wi.They had 5 children.

Berthe Marie died Aug. 20th, 1949 in fertile, Mn and was buried at Oakdale Cemetery, Crookston, MN, Lot 10, Blk. 28.

(More information might be given from:  Mary K. Sather, 2722 E Johnson st., Madison WI 53704- 5007)

 (fra klipparkivet)

 

 

Med “Kong Ring” 23. okt.

 

1886/124              Even Kristiansen, arbeider 19 år, f. 18. nov. 1867, sønn av Johan Kristian Evensen og Karine Christiansdatter. Foreldrene se 1896/64-65. Søsteren Karoline se neste. Broren Christian Wilhelm se 1892/67 og brorem Peder se 1895/8. Even ble gift i Amerika med sitt søskenbarn Berte Marie Olsdatter hun utvandret i 1892, se 1892/67.

                                Ug. Even Christiansen Hexhuseie f. 1867 Attest 15. okt. 1886 (41-p440)

 

Even Christianson, Nome er avgaat ved Døden, 88 Aar gammel. Han var født i Norge den 18de November 1867. Den 13de Oktober 1893 blev han i Moorhead, Minn. gift med Bertha Marie Olson. Han overleves av tre Sønner, Casper Christianson, Rolla, N. Dak.; Oscar, Nome, N. Dak.; Conrad, St. Paul, Minn.; tre Døtre, Mrs. Anton Dahl, Danvers; Mrs. Jack Barko, Vallejo, Calif.; Mrs. Harold Larson, Murfreesboro, Tenn.; en Bror, Peter, Valley City, N. Dak.; 15 Barnebarn.

(Dec. Posten, Aug. 9, 1956)

 

1886/125              Karoline Kristiansen, (pige 21 år) f. 7. mai 1865, søster av foranstående. Hun ble gift i Amerika med Halvor Wilhelmsen. Hun døde 14. okt. 1921 og ligger begravet på St. Petri cemetery, Nome, Nord Dakota.

                                Ug. Caroline Christiansdatter Hexhuseie f. 1865 Attest 15. okt. 1886 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Kong Ring” 23. okt. Til Wally City.

                               (emi-12-p345) Frakt betalt

 

                                Pioneer Lady Called By Death

In the passing of Mrs. Halvor Wilhelmson to the Great Beyond, the community lost one of its first settlers, she having settled here in 1887.  Death came last Friday afternoon as a result of a stroke of paralysis, following an illness of two weeks at the Valley City hospital.

Mrs. Wilhelmson was born at Toten, Norway, May 7, 1862.  She came to America in 1886 and was married to her surviving husband the following year, when they moved to the farm north of Nome, which has since been her home.

Ten children were born to this union, three of whom preceded her in death.  She is survived by two sons, Willie and Hilbert, and five daughters, Josephine, Carla, Mabel, Hannah and Ada, her father Christian Christianson of Fingal, and five brothers.

The funeral was held from St. Peter church Monday afternoon.  Rev. Struxness conducting the services.

The sympathy of the community is extended the family in the great loss thus sustained.

The Nome Tribune Oct. 21, 1921.

 

 

Med “Hekla” 26. okt

 

1886/126              Pernille Nilsdatter (Pernille Nilsen, pige 22 år) f. 3. sep. 1864, datter av Nils Gundersen og Anne Olsdatter Rensbyeie. Faren og søsteren Geoline se 1878/92,93. Broren Ole, se 1880/237. Søsteren Mina, se 1885/138. Pernille hadde attest sammen med søsteren Mina i 1885, men fikk sønnen Anton, se nedenfor med ungkaren Haagen Pedersen Hjeld. Pernille Nilsdatter Rensbyeie f. 1864 Attest 24. apr. 1885 (Balke-p241)

                                Utvandret med 1 barn:

1886/127              1. Anton Haagensen (barn 9 måneder Frakt kr 8,-) f. 14. aug. 1885

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Hekla” 26. okt. Til Brainerd Minnesota.

                               (emi-12-p348)Frakt betalt

 

 

Med ”Angelo” 5. nov

 

1886/128              Helene Evensdatter (Helene Johnsen, pige 20 år) f. 27. feb. 1867 i Stange, datter av Even Johannessen og Kristine Johnsdatter Hveemseie. Foreldrene og alle søsknene hadde reist til Amerika tidligere: Faren, se 1884/5, mora og fem søsken, se 1884/159-164, og søsteren Jørgine, se 1885/44. Pige Helene Evensdatter Hveemseie f. 1867 Attest 18. okt. 1886 (Balke-p241)

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 5. nov. Til Portland Maine

                               .(emi-12-p350)  Frakt betalt

 

Med ”Kong Ring” 6 nov.

 

1886/129              Marit Olsdatter (gift 50 år) f. ca. 1836 i Aurdal. Gift 3. jan. 1858 med Lars Christiansen Engesveen. Mannen og flere barn var allerede i Amerika: Oliane, se 1880/74, Klara, se 1882/217, Petrine, se 1884/11. Mannen og datteren Caroline, se 1885/185,186.

                                Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1886/130              1. Martin Laurits (Martin Olsen 13 år) f. 28. apr. 1871

1886/131              2. Karen Augusta (Karen, 9 år) f. 18. okt. 1875

1886/132              3. Inga (6 år) f. 17. sep. 1879

                               

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Kong Ring” 6 nov. Til Edgerton, Wisconsin.

                               (emi-12-p351)Frakt betalt

 

 

Med ”Island” 9. nov.

 

1886/133              Alette Hansdatter (Alette Hansen, pige 25 år) f. 16. mai 1861, datter av Hans Hansen og Agnete Olsdatter Skredderbakken. To brødre reiser senere dette året: Haagen, se 1886/16 og Martin, se 1886/18.

                                Reiste fra Toten. Med ”Island” 9. nov. Til New York. Frakt: kr. 80,-.

                               (emi-12-p352)

 

1886/134              Inge Maria Johannesdatter (Inge Kise, pige 38 år) f. 2. okt. 1851, datter av Johannes Christiansen og Maria Johannesdatter Kiseeie. Foreldrene og tre søsken hadde reist tidligere: Broren Carl, se 1868/267, foreldrene og søsteren Johanne Karine, se 1869/61-63, broren Martin, se 1870/95.

                               Reiste fra Westre Toten. Med ”Island” 9 nov. Til Eau Claire. Frakt: kr. 161,-.

                               (emi-12-p353)

 

 

Med ”Angelo” 19. nov.

 

1886/135              Maren Johansen, pige 17 år

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Angelo” 19. nov. Til Chicago.

                               (emi-12-p355) Frakt betalt

 

 

Med ”Thingvalla” 23. nov.

 

1886/136              Otto Pedersen (handelsbetjent 26 år) f. 18. mar. 1861, sønn av Peder Olsen og Anne Jensdatter Ruen. Broren Ole hadde reist mange år tidligere, se 1871/184.

                                Reiste fra Westre Toten. Med ”Thingvalla” 23. nov. Til Gayville D.T. Frakr: kr. 180,-.(emi-12-p 357)

 

 

Med presteattest «Til Amerika»:

 

1886/137              Ungk. Hans Anton Olsen Opsahleie f. 1869 Attest 9. apr. 1886 (41-p439)

 

1886/138              Konen Berthe Jonette Koll f. 1856 Attest 9. aug. 1886 «Attesten bevidnede hendes Ægteskab med Jens O. Sukkestad i 1874, - udsted af Pastor Hagbøe i Minnesota. Det anføres, at hun med Mandens Samtykke, nu vilde aflægge et Besøg hos sin Fader i Amerika»

                              

1886/139              Husm. Ole Pedersen Hveemseier f. 1846 Attest 4. feb. 1886 «Han efterlader her Hustru og børn» (Balke-p241)

                                              

1886/140              Haaken Pedersen f. 1873, på Hamar, sønn av Peder Anton Hansen og Helene Marie Christiansdatter  Kjølsetheie.  I attesten står det at han reiser sammen med sine besteforeldre. Dette må være på morssiden da farfaren Hans Hansen Kjølsetheie dør 1894. Guten Haaken Pedersen Kjølsetheier f. 1873 Attest 10. apr. 1886 «Skal med sine Bedsteforeldre til Amerika» (Balke-p241)

                                              

1886/141              Torger Olsen Sundal f. 16. feb. 1836 i Davikens prestegjeld, Nordfjord, sønn av Ole Torgersen og Anne Rasmusdatter Sundal. Kom til Toten 1871. Gift 1860 i Davikens prestegjeld med:

1886/142              Anne Olsdatter Roti f. 29. sep. 1838 i Nordfjord, datter av Ola og Brita Roti. Fire sønner hadde utvandret tidligere: Jacob, se 1883/39. Andreas, se 1884/30. Ole og Rasmus, se 1885/8,9. Selveier Torger Ørudstuen med Hustru og 5 Børn Attest 10. apr. 1886 (Balke-p241)

                                               Utvandret med 5 barn (1-5):

1886/143              1. Birthe Caroline f. 19. feb. 1869

1886/144              2. Elise f. 12. sep. 1871

1886/145              3. Olaf f. 24. jul. 1876

1886/146              4. Amalia f. 8. feb. 1879

1886/147              5. Torger f. 10. mar. 1882

……In 1886 they sold  their small farm and with the five youngest children left for America. The four oldest sons were already living in Sioux Falls. It was not a plesant voyage, though there were no storms, the boat was old, vermin ridden and filthy. Were held up in Goten Borg, Sweden for some time while the ship was repaird and two weeks late getting to New York……We travelled by Imigrant train from New York to Sioux Falls. That was a sort of Accommodation train. No sleepers, no diners, but just as lousy as the old boat…….(Amalia Sundal Lane 1958)

 

886/148                August Olsen f. 30. aug. 1853, sønn av Ole Andersen og Ingeborg Andersdatter Gaukom. Gift 15. feb. 1877 med Karen Beate Reiersdatter Løkken. Forpagter August Olsen Østbygryten Holen f. 1859 Attest 2. nov. 1886 «Efterlader her Hustru og 7 børn» (Balke-p241)

 

1886/149              Marthinius Martinsen f. 18. des. 1869, sønn av Martin Paulsen og Karen Augusta Johannesdatter Hveemseie. Ungk. Martinus Martinsen Hveemseie f. 1869 Attest 14. jan. 1887 (Balke-p241)

                                                              

1886/150              Ungk. Hans Petter Pedersen Dysteeie f. 1864 Attest 26. mar. 1886 (Kolbu-p223)

 

1886/151              Tj. p. Elene Marie Kristiansdatter Tajeløkken f. 1863 (Kolbu-p223)NB se 1887/27.

 

1886/152              Klara Kristiansdatter f, 14. mai 1866, datter av Kristian Nilsen og Helene Wilhelmsdatter Nedrud. Broren Anders hadde reist til Amerika mange år tidligere, se 1869/241. Pige Klara Kristiansdatter Nedrud f. 1866 Attest 25. sep. 1886 (Kolbu-p223)

 

1886/153              Karen Andrine Pedersdatter f. 24. jul. 1855, datter av Peder Pedersen og Maria Ingebrigtsdatter Morterud. Tj. p. Karen Andrine Pedersdatter f. paa Morterud f. 1855. konf. 10. okt. 1869. Attest 9. mar. 1886 (Ås-p331)

 

1886/154              Hans Christian Andreassen f. 31. jun. 1865, sønn av Andreas Hansen og Johanne Andersdatter Prestesæter. Broren Anton hadde reist tidligere, se 1885/101. I 1887 kommer foreldrene og seks søsken etter, se 1887/54-61. Hm. sønn Hans Christian Andreassen Prestesætereie f. 1865. konf. 2. okt. 1881. attest 11. okt. 1886 (Ås-p332)

 

1886/155              Pige Hanna Nilsdatter Listerud f. 11. mai 1870, søster Mina Nilsdatter f. 5. jan. 1873 (foreldre: Nils Hansen og Berte Maria Andreasdatter) Attest 11. nov. 1886 (Ås-p332)

 

 

Diverse:

 

1886/156              Halfdan Simensen f. 13. jan. 1861, sønn av Simen Andreassen og Kristiane Mikkelsdatter Markestad. Søsteren Deoline reiser i 1887, se 1887/41. Mora og to brødre, se 1888/71-73.

                              

Halfdan Simensen Født i V. Toten den 13de januar 1861 av forældrene Simen Andreassen og Kristina, født Mikkelsen. Utvandret i 1886. Teologisk student ved United Church Seminar 1893 - 1898. Prest i Kittson, Marshall og Roseau counties; Roland, Minn., 1898 - 1911; Somers, Mont., 1911 - 1913. Gift i 1898 med Jennie Amanda Omberg. (12-p124)

 

 

1886/157                Mrs. Sophia Qual

Mrs. Sophia Qual døde den 22de Februar og blev begravet den 28de paa St. Olaf Kirkegaard ved Faith, S. Dak. Pastor Stortroen forrettet.   Mrs. Qual var født paa Toten i Norge 15de Sept. 1859 og var Datter av Eric Hendrickson. Hun kom til Amerika i 1886 og blev samme Aar gift med Peter Qual. De farmet ved Mahnomen til 1929 da Mr. Qual døde. Mrs. Qual flyttet saa til sin yngste Datter, Mrs. Ray Buck, St. John, N. Dak., hvor hun bodde til sin Død. Avdøde efterlader sig følgende Barn: Mrs. Pauline Kaasa, Lakota, N. D.; Selmer, Mahnomen; Martin, Grand Forks, og Mrs. Esther Buck, St. John, N. Dak.; og en Søster Mrs. Martin Qual samt 7 Barnebarn og 4 Barnebarns Barn.

(Dec. Posten, May 3, 1945)

 

1886/158              Helene Marie Christiansdatter  f. 23-1-1863 datter av Christian Thomassen og Syverine Johannesdatter, Bjørnstadeie, husm (se, nedenfor)

 

Mrs. Thor Stenerson har faaet Hjemlov. Elene Marie Stenerson var født paa Toten, Norge, den 23de Januar 1863 og i 1883 blev hun ægteviet til Thor Stenerson fra Gudbrandsdalen. De udvandrede til Amerika i 1886 og bosatte sig i Pelican Rapids, Minn., hvor de opholdt sigvi 9 Aar. I 1896 reiste de til Red Lake og tog sig Homestead nær Clearbrook, hvor hun forblev til sin Død den 4de April dette Aar. Hun efterlader sig sin alderstegne Mand og fire Børn, nemlig Carl, Mrs. Bedjer, Ed og Arthur, alle bosat rundt Clearbrook. Sønnen John, som døde for tre Aar siden, var gift med Undertegnedes Datter. Af tilreisende Slegtninger ved Begravelsen var Mrs. Christine Evenson Cetman, N. Dak.; Afdødes Broder, Sigvart Christianson, Bagley, Minn. Og en anden Broder, Casper Christianson, Detroit Lakes, Minn.  Mrs Stenerson var en strævsom og flittig Kvinde, som under Nybyggerlivet fik gjennemgaa meget, men beholdt til det sidste sit levende Haab om at faa gaa hjem til sin Gud. Fred med hendes Støv, velsignet være hendes Minde!  

Clearbrook Minn., A. L. Kleppe

(Dec. Posten, Apr. 29, 1930)

 

1886/159              Mrs. Thom Johnson. Herved kundgjøres, at min kjære Hustru, vor Mor, Bedstemor og Svigermor, Mrs. Thom Johnson, døde de 8de mars i sit Hjem ved Bagley, Minn., af et Hjerteonde, som holdt hende tilsengs de sidste to Uger.  Afdøde var født paa Skaarderud paa Østre Toten, Norge, af Forældrene Marthe og Ole Olsen, den 30te Mai 1864, reiste til Amerika den 9de Mai 1886 kom til Fillmore Co. Minn., blev samme Aar gift med Thom Johnson, som var fra samme Sted i Norge og kom over paa samme Tid. Vi boet der i 4 Aar flyttet saa til Trempeleau Co. Wis., der vi boet til 1897, da vi flyttet til en Farm i Nærheden af Fosston, Minn., hvor vi boet til 1908. Vi kjøbte da Farm i Nærheden af Bagley, Minn. som altsaa blev vort Hjem til nu, da Døden skildte os ad. Hendes efterladte er hendes Ægtefælle og en Datter Thea, Mrs. Bennie Isen og fem Sønner, nemlig: Peder, Hans, Selmer, Conrad og Theodore. To Sønner er gaaet forud, en døde i 1929, den anden i 1937, kun to Uger før sin Mor. En Søster, Mina Olsen, bor i Norge.

                                                                                                             Thom Johnsen

(Skand. Mar. 30, 1937)

 

 

Gifte i sjømannskirken i New York 10. apr. 1886

 

                                Nils Johanson Hegsund f. 10. sep. 1856, sønn av Johannes Andersen og Helene Nilsdatter Hexum. Adresse ved vielsen: 237 Columbia St. Brooklyn N. Y, nevnes da som styrmand. Gift med:

                                Berthe Kristiansdatter, f. 6. mai 1859, datter av Kristian Mathiassen og Petrine Pettersdatter Sivesind (familien flyttet senere til Sørum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1887

 

 

Med ”Hekla” 31. mar.

 

 

1887/1                   Martin Nilsen (enkemann husmand 53 år) f. 20. sep. 1834, sønn av Nils Paulsen og Anne Evensdatter. Broren Paul var allerede i Amerika se 1876/85. Gift 3. apr. 1856 med Petronelle Gundersdatter Kjelsrudstuen. Hun døde 6. sep. 1882. To døtre hadde reist tidligere: Geoline se 1885/107 og Petra Ottilia se 1885/108. Sønnen Emil se 1888/3.

                                Utvandrer med 4 arn (1-4):

1887/2                   1. Martin Olaf (Martin O. Martinsen, 11 år) f. 26. mar. 1875

1887/3                   2. August (4 år 6 måneder) f. 31. jan. 1879

1887/4                   3. Julie (4 år 6 måneder) f. 31. jan. 1879

                                Husmand, enkemand Martin Nilsen Myrvold f. 1834, hans søn Martin Olaf, hans tvillingbørn August og Julius f. 1879, hans datter Marte Marie f. 1858, hendes uægte barn Peter Magnus f. 1883 Attest 11. mar 1887 (Balke-p241)

Reiste fra Toten. Med ”Hekla” 31. mar. Til Chicago. Frakt:  betalt (i Amerika).

                               (emi-12-p 416)

 

1887/5                   4. Marte Marie (Marte Mathisen pige 28 år) f. 31. jul.1858. Hun reiser sammen med sønnen:

1887/6                   Peter Magnus (Peter Mathisen, barn 6 måneder) f. 21. nov. 1883 Far: Ung. skreddersvend Ole Christian Paulsen fra Hamar.

                                Reiste fra Toten. Med ”Hekla” 31. mar. 1887 Til Chicago. Frakt: kr. 170,-.

                               (emi-12-p416)

 

 

Med ”Marsthin” 8.apr.

 

1887/7                   Mathilde Martinusdatter (Mathilde Mathiesen pige 24 år) f. 30. apr. 1863, datter av Pauline Jensdatter Fossen og Martinus Mathiassen. Pige Mathilde Martinusdatter ….? f. 1863 Attest 20. mar. 1887 (Balke-p241)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsthin” 8.apr. Til Sioux Falls D.T.Frakt: kr. 185,-.(emi-12-p436)

 

1887/8                   Mina Amallie Evensdatter (Mina Evensen, Pige 18 år) f. 5. okt. 1868, datter av Even Olsen og Marte Marie Andersdatter Kjølsetheie. Broren Emil Ferdinand, se 1886/100.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsthin” 8. apr. Til Fargo D.T. Frakt: kr. 196,59.(emi-12-p 436)

 

1887/9                   Haakon Olsen, handelsbetjent 21 år Frakt  183,10

1887/10                Haaken Haakensen, arbeider 21 år amerikaner Frakt 183,10

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsthin” 8. apr. Til Willmar i Minnesota.

                               (emi-12-p 437)

 

1887/11                 Peder Evensen (Peder Galgerud, gift møller 46 år) f. 20. jul. 1823, sønn av Even Knudsen og Anne Andersdatter Sandbakken. Gift 15. jan. 1848 med:

1887/12                 Oline Jensdatter (Oline Galgerud, gift 45 år) f. 1827 på Helgøya, datter av Jens Halvorsen. Datteren Martine hadde reist i 1876, se 1876/15, se også 1883/278. Sønnen Arnt følger med foreldrene, se neste. I 1888/ reiser sønnen Johan Edvard, se 1888/24.

                                Peder Evensen Galgerud (østre Balke) f. 1824, hans Hustru Oline Jensdatter f. 1829 Attest 25. mar. 1887 (Balke-p241)

1887/13                 Arnt Pedersen (arbeider 23 år) f. 7. jul. 1861, sønn av Peder Evensen og Oline Jensdatter galgerud, se foranstående. Ungk. Arnt Pedersen Galgerud Balkeeie f. 1861 Attest 10. jan. 1887 (Balke-p241)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsthin” 8 apr. Til Lincoln i Minnesota. Frakt: kr. 534,-.(emi-12-p 437)

 

1887/14                 Emil Kristiansen (arbeider 17 år) f. 27. jan. 1870, sønn av Kristian Hansen og Marte Marie Evensdatter Gudbrandsbakken. Broren Hans reiser senere dette året, se 1887/28.  Emil Christiansen Gulbrandsbakken f. 1870 Attest 30. mar. 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsthin” 8. apr. Til Lincoln Minnesota. Frakt: kr. 178,-.(emi-12-p 437) Reiste sammen med 1887/13

 

1887/15                 Ole Anton Olsen (Ole A. Sandaker, arbeider 21 år) f. 30. des. 1866, sønn av Ole Jacob Gulbrandsen og Johanne Andrine Johannesdatter Sandaker. Broren Peder hadde reist tidligere, se 1881/84. Broren Gustav reiser i 1892, se 1892/21. Ole Anton Sandaker f. 1865 Attest 21. mar. 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsthin” 8. apr. Til Grand Forks.

                               (emi-12-p 441) Frakt betalt

 

1887/16                 Otto Evensen, snekker 21 år

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsthin” 8. apr. Til Minneapolis.(emi-12-p 441)

                               Frakt betalt

 

Med ”Geiser” 14. apr.

 

1887/17                 Martin Jensen (skredder 20 år) f. 7. sep. 1867, sønn av Jens Nilsen og Hellene Marie Johannesdatter Midtboe.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Geiser” 14. apr. Til Grand Rapids. Frakt: betalt.

                               (emi-12-p 450)

 

 

Med ”Rollo” 15. apr.

 

1887/18                 Anders Larsen (Gaardeløs, gardbruker 20 år) f. 19. apr. 1867, sønn av Lars Pedersen og Johanne Maria Johannesdatter Gaardløs. Søsteren, Helene, var allerede i Amerika, se 1873/126. Brødrene Martin Laurits og Peder, reiser i 1874, se 1874/73,97. Broren Martinus, se 1879/20. Søsteren Juliane, se 1885/112, senere reiser søsteren Maria, se 1893/179.

                               Ungk. Anders L. Gaardløs f. 1867 Attest 25. mar. 1887 (Kolbu-p223)                

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 15. apr. Til Minneapolis. Frakt: 183,-. Medbrakt: kr. 150,-.(emi-12-p 451)

 

1887/19                 Jens Andersen (Jens Sethne gift husmand 52 år) f. 24. sep. 1834, sønn av Anders Johannessen. Gift 24. apr. 1856 med:

1887/20                 Maria Johannesdatter (Maria Sethne gift 49 år) f. 18. aug. 1833, datter av Johannes Hansen. De øvrige barna til Jens og Maria hadde reist tidligere: Oleane, se 1880/165, Johanne Maria, se 1882/159, Johan Andreas, se 1882/52, Lauritz og Martinus, se 1886/48-49.

                                Husmand Jens Andersen Setneeie f. 1835, hans kone Marte Johansdatter f. 1837, søn Jens f. 1870, søn August f. 1873 Attest 5. apr. 1887 (Kolbu-p223)

 

                                Maria and Jens had lived on the Dalborgen farm in Vestre Toten before emigrating to the United States with their youngest children Jens and August.  It appears thath their five oldest children had already emigrated before them. Travelled aboard the steamship Rollo and arrived at Philadelphia, Pennsylvania on April 14, 1887. They came to Home Lake Township (Twin Valley) of Norman County on May 10, 1887 and settled there.  Jens has been in the Norwegian Army in 1855 and was a farmer all of his life. It is not known when he changed his name to Sethney.  Maria was committed to the State Mental Hospital at Saint Peter, Minnesota because of being unable to cope with life in this country.  She is buried in Grave #433 at the Hospital Cemetery there. (LeRoy A. Skog, Coon Rapids, MN 55433 - Oliver Hoel, N-2856 Billit)

 

                                Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1887/21                 1. Jens (16 år) f. 21. aug. 1870. Gift 1893 med Petra J. Kallerud (1871-1905) Gift 1907 med Betsey Jenson (1868-1959). Jens død 1930, begravet på Zion Lutheran Cemetery, Twin Valley, Norman County, MN.

 

Jens Sethney. Kom hit i 1887. Søn av Jens Sethne, Vestre Toten. Hadde møbelforretning i Twin Valley i ca. 20 aar, og drev siden klædeshandel i Fertile, Minn., i mange aar. Nu bor han i Twin Valley igjen og tar det med ro. Var først gift med Petra Kollerud, med hvem han hadde 3 barn, som alle døde. Hustruen døde i 1905. I 1906 blev han gift med Betsy Jenson. De har ingen barn. (12-p124)

 

Fra Twin Walley, Minnesota, skrives: En god Mand og Nabo, Jens J. Sethney, hensov stille og rolig i Troen paa sin Frelser i sit Hjem her i Byen efter et langt og smertefuldt Sygeleie.  Begravelsen foregikk den 25de Januar fra Zion Menigheds Kirke.  Menighedens Præst E. B. Aanestad forrettede med Assistanse af Formand Aastad, Præsterne H. P. Kildal fra Minneapolis, Amundsen og Trelstad af Moorhead og G. B. Tolo og Odell fra Fertile, Minnesota. En stor Forsamling af inden- og udenbys boende Venner og Kjendte var mødt til Begravelsen.  Han overleves af sin Hustru, en Bror og to Søstre. Broderen og en Søster bor i Twin Valley, en søster i Minneapolis.  Han var født paa Vestre Toten i 1870 og kom med Forældre og en Bror til dette Land i 1886, bosætende sig paa en farm nogle mil fra Byen, men flyttede efter en del Aar ind til Twin Valley, hvor han og en avdød Bror i mange Aar havde en Møbelforretning.  Senere flyttet han til Fertile, Minnesota, men kom i 1927 tilbage til Twin Valley.  Han var en aktiv og ivrig mand i alle kirkelige Gjøremaal, var i tredive Aar Medlem af Bestyrelsen for Wild Rice Lutherske Barnehjem hersteds, og tog stor Interesse i dette Arbeide. Velsignet være hans Minde!        Aa

(Skandinaven, Feb. 28, 1930)

 

 

1887/22                 2. August (11 år) f. 8. mai 1875. Gift 1899 i Twin Valley med Thea Elisa Wroolie. 2 barn. Døde 1930. Begravet på Zion Lutheran Cemetery, Twin Valley, Norman County, MN.

 

August J. Sethney. Født paa Sethne, V. Toten. hans far var Jens A. Sethnestuen. Utvandret i 1886. Gift, har 2 døtre. Driver agentur og bankforretning i Twin Valley, Minn. (12-p121)

                               

                                August also emigrated to the United States on May 10, 1887 with his parents….He attended Concordia College at Moorhead for two years and then taught school for a few years in Grant and Clay Counties, Minnesota. After that he went to work as a traveling salesman for thirty years with the Gangelhoff Brothers Furniture Company. He lived in Twin Valley for most of his life. Was seriously injured in a Great Northern train wreck and fire on February 11, 1904…..At the time of his Death August was Vice President of the First Bank of Twin Valley and Vice President of the Bergseth Fish Company of Fargo, Minneapolis and Winnipeg….August died as the result of injuries received when his automobile was struck by a train at a crossing near Hawley, Clay County, Minnesota. (LeRoy A. Skog, Coon Rapids, MN 55433 - Oliver Hoel, N-2856 Billit)

 

 

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 15. apr. Til Twin Valley Mn.

                               (emi-12-p452) Frakt betalt

 

1887/23                Julius Jensen (26 år. Jordbruker) f. 8. des. 1860, sønn av Jens Madsen og Nikoline Madsdatter Hveem. To brødre hadde reist tidligere: Mads, se 1874/27 og Martin, se 1881/59. Foreldrene kommer etter i 1893, se 1893/66,67.

                               Reiste fra Østre Toten til New York den 15.april med “Rollo”

                               Frakt kr. 90,-(emi-12-p 456)

 

                                En Rasmus Hølster  står oppført ,men ikke som avreist 38 år handelsmann fraToten skal til New York frakt 150,- (merkn  afreiste ikke) (emi-12-p 460)

                                Se Toten bygdebok IV s. 488, Hølstad østre. Rasmus f. 1850, sønn av Johannes Evensen og Elisabet Rasmusdatter.

 

1887/24                 Mathias Evensen, arbeider 20 år

                                Reiste fra Toten. Med ”Rollo” 15 apr. Til New York.(emi-12-p 468)R Frakt betalt

 

1887/25                 Syvart Nikolai Thomassen (Sigvard N. Thomassen, arbeider 27 år) f. 20. jan. 1860, sønn av Thomas Sørensen og Mathea Nilsdatter Fogdnarum. Mora og to brødre hadde reist i 1870, se 1870/74-76.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 15. apr. Til Taylor i Wisconsin.

                               (emi-12-p 471) Frakt betalt

 

 

Med ”Kong Bjørn” 16. apr.

 

1887/26                 Thor Stenersen (gift arbeider 29 år) f. ca. 1858, sønn av Stener Gutormsen. Ved vielsen 27. apr. 1886 oplyses det at han var fra Opsal i Hedalen. Gift med:

1887/27                 Elene Marie Kristiansdatter (Eline Kristiansen, gift 23 år) f. 23. jan. 1863, datter av Kristian Thomassen og Severine Maria Johannesdatter Tajeløkken. Broren Sigvart, se 1909/29. Søsteren Kristiane, se 1912/76. Halvbroren Kasper, se 1908/29. Hun har attest i 1886 men reiste ikke.

                                Arb. Thor Stenersen Opsahl f. 1859, hans Hustru Eline Marie Kristiansdatter f. 1863, deres barn Ingvald Maurits f. 1886 Attest 12. apr. 1887 «Barnet døde paa Kap og blev begravet paa Hamar» (41-p440)

                                Reiste fra Toten. Med ”Kong Bjørn” 16. apr. Til Chicago.

                               (emi-12-p 471)Frakt betalt

 

 

Med ”Marsdin” 22. apr.

 

1887/28                 Hans Christiansen (Hans Christian Enger, garver 23 år) f. 11. jul. 1863, sønn av Christian Hansen og Marte Marie Evensdatter Gudbrandsbakken. Broren Emil hadde reist tidligere dette året, se 1887/14 Hans Christiansen Gulbrandsbakken f. 1863 Attest 30. mar. 1887 «Han har været 4 Aar paa Gjøvik og 3 Aar i Christiania» (41-p440)

 

Hans Enger. Født i Gudbrandsbakken, Ø. Toten, av forældrene Kristian og Marte Marie. Utvandret i 1887. Gift, har 1 søn og 3 døtre. Er kulhandler og bor i 3221 Dickens Ave. Chicago, Ill. Broren Emil døde her i 1926. 12-p70

                               

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsdin” 22. apr. Til Chicago. Frakt: kr. 129,-.

                               (emi-12-p 472)

 

1887/29                 Nils Mathias Jacobsen Muus (Nils M. Jacobsen, arbeider 18 år) f. 29. des. 1869, sønn av Jacob Meyer Muus og Juliane Mathiasdatter Tetterud. Mora og flere søsken reiser senere: Isak, se 1891/35. Johan, se 1892/61. Olaf Martinus, se 1896/7. Jacob Meier og Einar, se 1897/7,8. Marie Juliane Lovise, se 1904/151. Mora og søsteren Johanne Karine, se 1910/148,149.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Marsdin” 22. apr. Til Rothsay. Frakt: kr. 180,-.

                               (emi-12-p 480)  R

 

1887/30                 Wilhelm Andreassen (Wilhelm Andreassen, arbeider 19 år) f. 18. des. 1868 sønn av Andreas Hansen og Oline Larsdatter Vestrum. Broren August se 1892/118.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Marsdin” 22. apr. Til Decorah, Iowa.

                               (emi-12-p 483)Frakt betalt

 

William Westrum som er vel kjendt her I Decorah og paa Washington Prairie fra de Dage han for mere end 30 Aar siden var Tjenestegut I Prestegaarden for gamle Past. B. Koren, har denne Uge tilbragt nogle faa Dage her i Byen, besøgende gamle Venner.

Han er netop kommen tilbage fra en Tur til Norge – ja, i Virkeligheden har han gjort to Norgesture inden den sidste Aars Tid eller saa. Han reiste fra New York i Februar 1936 og kom tilbage i September men drog saa afsted tilbage igjen fra New York i November samme Aar, og kom tilbage nu i April.

Mr. Westrum har to Søstre i Norge og dertil mange andre Slegtninger. Det var næsten 49 Aar fra den Tid han reiste fra Norge første Gang og til han gjensaa de hjemlige Tomter, og da han nu i Vaar reiste fra Bergen var det 50 Aar siden hans første Udferd.

Norge er blit omstøbt i Løbet af disse femti Aar, siger han, og det var vanskelig at gjenfinde de gamle Landemerker fra de yngre Dage. Selve Folket var ogsaa forandret og modernisert i en næsten ufattelig Grad. De almindeligste Levevilkaar var nu gode i alle Klasser, alle syntes at være godt klædt og spiste nok af god Mad.

Mr. Westrum var i over 30 Aar Hovedingeniør ved Knoxville Hospital her i Iowa og da han naaet 65-Aarsalderen blev han aflagt med pension.

Han krydsede Atlanteren alle fire Gange med ”Bergensfjord”, og paa en af disse Reiser indtraf den værste Storm Skibets Kaptein havde været udsat for i Løbet af otte Aar. (Dec. Posten, June 1, 1937

 

1887/31                 Aagot Eriksen, pige 24 år

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Marsdin” 22. apr. Til New York. Frakt: kr. 90

                               (emi-12-p 483)

 

 

Med ”Island” 28. apr.

 

1887/32                 Johan Paulsen (Johan Fjeldstad, arbeider 20 år) f. 20. aug. 1867, sønn av Paul Nilsen og Theoline Jakobine Maria Johansdatter Fjeldstad. To søsken reiser senere: Helga, se 1889/87 og Nils Juul, se 1894/8.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Island” 28. apr. Til Dalath (Duluth?). Frakt: kr. 196,90.

                               (emi-12-p 491) Koppeelbol

 

 

Med ”Rollo” 29. apr.

 

1887/33                 August Martinsen (urmager 22 år) f. 20. mai 1864, sønn av Martin Kristiansen og Maria Hansdatter Rukkerud. (Se 35 s. 185) Broren Martinius, se 1892/122. Det også kjent at broren Hans Christian utvandret men det vites ikke når.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 29. apr. Til La Cross. Frakt: betalt.

                               (emi-14-p 1)

 

1887/34                 Hans Nilsen (Hans Haastad, gift arbeider 60 år) f. 12. aug. 1826, sønn av Nils Pedersen og Siri Halvorsdatter Bredskallen. Han var møller og bruker av Grøthaug, Hanstad i 1875. Gift 10. okt. 1852 med:

1887/35                 Tonette Christoffersdatter (Thonette Haastad gift) f. ca. 1824 på Nygård i Vardal, datter av Christoffer Johannessen. Fire barn var allerede i Amerika: Syverine, se 1884/31, Halfdan se 1884/29, Johanne Maria, se 1886/52 og Nathalie se 1886/106.

                                Utvandret med 1 barn:

 

1887/36                 1. Martin Hansen (Martin H. Haastad arbeider) f. 9. sep. 1867, døde 4. okt. 1939. Bergavet på Sand Hill kirkegård i Polk county, Minnesota.

 

                                Martin Hanstad Funeral Will Be Sunday At Sand Hill Church

                                Funeral Services will be held Sunday for Martin Hanstad, 72, pioneer resident of the Vineland community, who died at a Crookston hospital Wednesday morning. Mr. Hanstad had been in failing health the past year and had been seriously ill for two weeks before his death.  The funeral rites will be at 1:30 p. m. at the Hans Berg homestead, now occupied by the Helmer Bangen family, and at two p. m. at the Sand Hill church, with the rev. Louis Olson officiating. Six grandnephews will be pallbearers. They are: Harry and Reuben Thompson, Howard Hanstad, Alvin Berg, Loren and Sidney Stortroen.  Mr. Hanstad was born September 9, 1867, in Vestre Toten, Norway, and came to the United States in 1887, settling in Vineland township, where he had since lived. He was never married.  He is survived by 14 nephews and 15 nieces. The body will lie in state Saturday afternoon at the Stenshoel Funeral home. ( Antagelig fra «The Crookston Daily Times» i 1939)

                               

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 29. apr. Til Fisches Landing. Frakt: betalt. (emi-14 -p 3)

                              

1887/37                 Ole Larsen Bøle, (arbeider 25 år) f. 14. des. 1861 sønn av Lars Hansen og Lene Johannesdatter Storgryteie i Vardal. Mora blir enke og gifter seg opp igjen 1871 med Otto Christiansen Bøhle. Otto har ei datter Petra fra sitt første ekteskap, hun reiser til Amerika i 1893, se 1893/93. Ole og Petra blir gift i 1894, se nedenfor.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 29. apr. Til Orford.(emi-14-p 3)

                               Frakt betalt.

 

Mr. Ole L. Larson døde den 10de April i sit Hjem i Town of Pigeon, Trempealeau County, Wis., og blev under stor Deltagelse lagt tilhvile paa Pigeon Creek Menigheds Gravplads den 13de April. Pastor E. B. Christopherson forrettede i Hjemmet, i Kirken og ved Graven. I Kirken sang han som Solo «Tænk naar engang hver Taage er forsvunden».   Ole L. Larson var født i Vardal, Norge, den 14de December 1861 af Forældrene Lars Hansen og Lena Johannesdatter, udvandret til Amerika i 1887 og blev den 12te Mai 1894 i La Crosse, Wis., gift med Petra Bøhle, som var fra samme Bygd i Norge. De bosatte sig i Itasca County, Minn., og boet der indtil 1901, da de kom til Pigeon Falls, Wis., hvor de siden har havt sit Hjem. hans Døden kom stille og fredelig efter et ti Ugers Sygeleie. Hans Hustru døde den 22de Oktober 1934. Han overleves af fire Sønner: Martin, Osseo, Wis.; Louis, Carl og Helge, Whitehall, Wis., og 2 Døtre, Lenna, New Brunswick, New Jersey og Julia, Mrs. Herman Ringlien, Whitehall, Wis. Der er desuden tre Barnebarn samt to Halvsøstre, Mrs. Augusta Olson, Whitehall, Wis., og Mrs. Karine Sæterbakken, V. Toten, Norge.

(Dec. Posten, June 8, 1937)

 

1887/38                 Johannes P. Gjestrum (gift arbeider 24 år) f. 1862, sønn av Paul Kristiansen Hexumeie. Gift 27. apr. 1881 med Pauline Matea Hansdatter fra S. Land. De fikk fire barn i tidsrommet 1881 - 1886. Det er mulig at datteren Olga utvandrer i 1903, se 1903/67. Sønnen Peter, se 1905/42. Ved folketellinngen 1900 bor Pauline Matea på Voldengen u. Narum og det bemerkes følgende: Yrke: arbeider i gaardene med aanning, træskning, slagtning o.s.v. Merknad: Gift, men manden Johannes Pålsen (f. 1861) drog til Amerika for 14 år siden og har ikke ladet høre fra sig paa mange aar.

 

1887/39                 Peder H. Bjørnstad, gift arbeider 50 år

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 29. apr. Til Fisches Landing.

                               (emi-14 -p 4)Frakt betalt.

 

1887/40                 Klaus Martinsen (Klaus Roseth, arbeider 22 år, Toten. Reiste sammen med :

                                Ole Borgen,  f 1864, 23 år, smed , Kristiania) f. 8. mar. 1865, sønn av Martin Olsen og Karen Olave Christiansdatter Skartsæterbakken.

                                Reiste fra Toten. Med ”Rollo” 29. apr. Til St. Paul. Frakt: kr.347,70

                               (emi-14-p 5)

 

1887/41                 Deoline Simensdatter (Beoline Simensen, gift 24 år) f. 30. jul. 1863, datter av Simen Andreassen og Kristiane Mikkelsdatter Flikkeshaug. Broren Halfdan, se 1886/156. Mora og to brødre utvandrer i 1888, se 1888/71,73. Hun ble gift 4. mai 1885 med Martin Kristiansen, arb. ved Raufoss. se nedenfor. Deoline og Martin fikk 6 barn i Amerika. Hun døde 17 sep. 1904 og ligger begravet på Mt. Olive cemetery, Chicago.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 29. apr. Til Orford. Frakt: kr. 162,50.

                               (emi-14-p 5)

                                Etterkommer USA: Mrs. Arnold Roosa, 28W770 Gary Mill. Rd. West Chicago, IL 60185 USA

 

Martin Kristiansen f. 6. jun. 1862, sønn av Kristian Larsen og Helene Johannesdatter Vårnæseie, Vardal. Han reiser sammen med broren Julius (kilde: Utvandringen til Amerika fra Biri/Sn.dal og Vardal s. 472) Arb. ved Raufosfab. Martin Kristiansen f. 1862 m/ hustru Attest 21. apr. 1887 (Ås-p332) Martin døde 2. okt. 1924.

 

1887/42                 Sofia J. Wik, pige 22 år

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 29. apr. Til Darlington.(emi-14-p 12)

                               Frakt betalt.

 

 

Med ”Marsdin” 6. mai.

 

1887/43                 Krist C. Sivesind, arbeider 28 år,  Amerikaner

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Marsdin” 6. mai. Til Fargo D.T. Frakt: kr. 196,59.(emi-14-p 26)

 

1887/44                 Peder Andersen (Peder A. Wold, arbeider 21 år) f. 11. apr. 1869, sønn av Anders Hansen og Helene Maria Eriksdatter Degvold. Foreldrene og fire søsken utvandrer: Karen Augusta og Helene Maria, se 1890/3,4. Foreldrene og søsknene Martin August og Helga Ottilie, se 1891/88-91. Peder er også tilbake i 1890, se 1890/7.

 

Peder A. Wold. En bror av M. A. Wold. Født i Ilsveen, V. Toten. Utvandret i 1887. Gift, har 6 sønner og 2 døtre. farmer ved Banks, N. Dak. far og søskende samme som i hans brors biografi. (12-p130)

                               

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Marsdin” 6. mai. Til New York.

                                Frakt betalt. (emi-14-p 27)

 

1887/45                 Maren Eng, pige 17 år

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsdin” 6. mai. Til Crookston i Minnesota. Frakt: kr. 199,-.(emi-14-p 30)

 

 

Med ”Thingvalla” 12. mai.

 

1887/46                 Johannes Paulsen (skomager 21 år) f. 1. aug. 1865, sønn av Paul Hansen og Anne Marie Larsdatter Skjefstadeie. Ungk. Johannes Paulsen Slagsvoldeie f. 1865 Attest 2. mai 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Thingvalla” 12. mai. Til Red Wing.

                                Frakt betalt (emi-14-p 32)

 

1887/47                 Thomas Andersen (arbeider 37 år) f. 19. mar 1849, sønn av Anders Paulsen og Helene Thomasdatter Strandbakken. To brødre hadde reist tidligere: Hans se 1868/363 og Anton, se 1883/29.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med Thingvalla” 12. mai. Til Menomenee. Frakt: kr. 181,70. (emi-14-p 36)

 

 

Med ”Rollo” 13. mai.

 

1887/48                 Kristian M. Reinsby, arbeider 17 år

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Rollo” 13. mai. Til Walley City.

                                 Frakt: kr. 199,63.  R. (emi-14-p 37)

                              

1887/49                 Hans Peter Hansen (Hans P. Hansen, arbeider 21 år) f. 9. feb. 1866, sønn av Hans Johannessen og Berte Jensdatter Fjørkenstad. Broren Jacob se 1884/73.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Rollo” 13. mai. Til New York”.

                               (emi-14-p 38) Frakt betalt.

 

Peter Strand (feb. 9, 1866 - July 16, 1933 came from Toten, Norway, about the year 1886 and worked in the Barnes County area for a few years. He married Josie Nilson (Sept. 26, 1874 - Aug. 11, 1955). They had fifteen children. (Spannig the years 1894-1994)

 

 

1887/50                 Helene Marie Mathiasdatter (Helene Mathiassen, pige 23 år) f. 27. sep. 1863, datter av Mathias Hansen og Marte Christoffersdatter Skjefstad. Broren Anders, se 1886/56. Søsteren Agnete, se 1891/100. Pige Helene Marie Mathiasdatter f. 1863 Attest  26. apr. 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Toten. Med ”Rollo” 13. mai. Til Edgerton.

                                Frakt betalt.(emi-14-p39)

 

1887/51                 Pauline Andersdatter (Pauline Andersen, pige 20 år) f. 12. des. 1866, datter av Anders Andersen og Trine Johannesdatter Kvikstadbruket. Hun reiser sammen med sin søster:

1887/52                 Helene Margrethe Andersdatter (Helene Andersen, pige 23 år) f. 1. apr. 1864. Se ovenfor.

1887/53                 ett barn på 6 måneder

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 13. mai. Til Stoughton. Frakt: kr. 319,20.

                               (emi-14-p 44)

 

1887/54                 Andreas Hansen (Andreas H. Præstesæter, gift arbeider 42 år) f. 18. aug. 1843, sønn av Hans Andersen og Maria Hansdatter Roksvoldbruget. Søsteren Anne Mathea har attest 1879 se 1879/98. Gift 16. jun. 1865 med:

1887/55                 Johanne Andersdatter (Johanne Præstesæter, gift 42 år) f. 29. jan. 1843, datter av Anders Jakobsen og Oline Olsdatter Blilistuen. Broren Andreas hadde reist noen år tidligere, se 1881/156. To barn hadde utvandret tidligere: Anton, se 1885/101 og Hans Christian, se 1886/154.

                               

Mrs. Andreas Præstesæter er Onsdag Aften, den 4de juli afgaaet ved Døden i en Datters Hjem nær Burr Oak, Iowa, i den høie Alder af omkring 85 Aar.  Hun var født paa vestre Toten, Norge, i 1843, kom med Familie til Amerika i 1887 og nedsatte sig i Glenwood Township, hvor de boet indtil for faa Aar siden, da de flyttet til Decorah og havde sit Hjem hos Sønnen August. Det sidste Aars Tid har de boet hos Datteren nær Burr Oak.   Begravelsen vol foregaa Lørdag fra August Præstesæters Hjem paa John Street her i Decorah Kl. 1 og fra Glenwood Kirke Kl. 2.30. Past. Brevik forretter.   Foruden sin Mand, som ogsaa er omkring 85 Aar gammel, efterlader Afdøde sig 7 Barn, nemlig fire Sønner og tre Døtre. De er: Hans, Lanesboro; Anton, Minneapolis; Mathias, Madison, S. Dak.; August, Decorah; Mrs. Henry Løvlien og Mrs. Bennie Gilbertson, begge nær Burr Oak, og Mrs. Otto Moe, Glenwood Township.

(Dec. Posten, July 6, 1928)

 

-Andreas Præstesæter og Hustru, som i en lang Række af Aar var bosat i Glenwood Township, Iowa, men nu har sit Hjem hos en Datter, Mrs. Henry Løvlien, ved Burr Oak, feiret forleden sin 63-aarige Bryllupsdag, omgit af sin herboende Slægt og gamle Venner. Det gamle ærværdige Ægtepar, begge nu omkring 85 Aar, er født paa Vestre Toten, Norge, der de blev ægteviet og hvorfra de udvandredet i 1887 og slog sig ned i Glenwood Township.  De har 7 Børn, hvoraf mange nu er spredt udover Vestens Sletter, endvidere 23 Børnebørn og 6 Børnebørns Børn. Andreas Præstesæter og Hustru boet i længere Tid hos en Søn, August Præstesæter i Decorah, og der er etpar Aar siden, at de flyttet op til nævnte Datter ved Burr Oak. De er fremdeles særdeles raske og rørlige for sin Alder.

(Skandinaven, Jul. 3, 1928)

 

Andreas Prestebeter døde den 21de December i sin Datters, Mrs. Henry Lovliens Hjem nær Burr Oak, 85 Aar gammel. Afdøde var født paa Vestre Toten, Norge, den 18de Aug. 1843. Reiste i 1887 med Hustru og Børn til Amerika og bosatte sig i Glenwood Township, men reiste samme Høst til Syd Dakota. De blev der kun et Aar og kom tilbage til Glenwood igjen, hvor de boet indtil for tre og et halvt Aar siden, da de flyttet med sin Søn til Decorah.  Afdødes Hustru, født Blilie, døde sidste Sommer, den 4de Juli.  De havde i sit Ægteskab ni Børn, hvoraf to døde som Barn. De syv gjenlevende er Hans, Lanesboro, Minn.; Anton, Minneapolis; Mathias, Madison, S. Dak.; Mrs. Henry Lovlien, nær Burr Oak; Mrs. Otto Moe, Glenwood; August, i Decorah og Mrs. Ben Gilbertson, Burr Oak. Begravelsen foregaar Onsdag Eftermiddag Kl. 1 fra Sønnens Hjem paa John Str. I Decorah, og fra Glenwood Kirke Kl. 2. Pastor Brevik forretter.

(Dec. Posten, Dec. 25, 1928)

 

                                Utvandret med 6 barn (1-6):

 

1887/56                 1. Mathias (arbeider 15 år) f. 8. nov. 1870

1887/57                 2. Otilie (11 år) f. 27. okt. 1872

1887/58                 3. Mina (9 år) f. 19. sep. 1874

 

Mrs. Otto Moe, født Minnie Prestsæter, Decorah, døde Lørdag 4de Juni, 85 Aar gammel. Hun blev begravet paa det Lutherske Gravsted Tirsdag og hendes Kiste blev baaret av Dean Hagen, Raymond Rovang, Robert Sørensen, Conrad Rovang og Carlton Fagerlie Jun.  Mrs. Moe blev født den 19de September 1874 paa Toten i Norge. Hun var datter til Anders og Johanne Prestsæter. I 1887 emigrerte hun til Amerika og bosatte sig i Glenwood Township nær Decorah.  Hun blev gift med Otto Moe i 1898. Foruden hendes Mand overleves hun av Sønner, Juel, Alert, Merlin og Carl: Døtre, Mrs. Adolph (Myrtle) Hagen, Mrs. Melvin (Esther) Rovan, Mrs. Melvin (Stella) Sorenson og Mrs. Carlton (Arlene) Fagerlie, alle i Decorah, samt en Bror, August Prestsæter, Decorah, og en Søster, Mrs. Jane Gilbertson, Burr Oak.

(Dec. Posten, June 9, 1960)

 

Gifte i 60 Aar.

Mr. og Mrs. Otto Moe, 705 River Street, Decorah, feiret nylig sin 60-Aars Bryllupsdag med stor Fest i sit Hjem.  Der var 200 Gjester tilstede i Løbet av Dagen for at gratulere Mr. og Mrs. Moe med dagen og ønske tilykke med Aarene som kommer. Man hadde et godt Program. Blandt Talerne var Pastor Rasmus J. Meland, Minneapolis, Minn.   De besøgende kom fra Berwyn, Ill, Freeport, Ill.; Janesville, Wis.; Austin, Minn.; Ostrander, Minn.; Minneapolis; Emmons, Minn.; Harmony, Minn.; Eugene, Oregon; Decorah, Burr Oak, Waukon, Ridgeway og Cedar Falls, Iowa.   Mrs. Moes Pigenavn var Mina Prestsæter og hun var født i Norge, Datter av Andrew og Johanna Prestsæter. Hun kom til Amerika sammen med sine Forældre da hun var 12 Aar gammel. De bosatte sig i Glenwood Township, Winneshiek County. Den 21de September 1898 blev hun gift med Otto Moe, Søn av Andrew og Martha Moe. Otto Moe var født i Glenwood Township. Hans Forældre kom ogsaa fra Norge.

(Dec. Posten, Oct. 2, 1958)

 

1887/59                 4. August (7 år) f. 21. nov. 1878

 

August Prestesæter. Født i Prestesæterhagen, V. Toten, av forældrene Andreas og Johanne Prestesæter. Utvandret i 1887. Gift, har 1 søn og 2 døtre. Prestesæter er maler og bor i Decorah, Iowa. (12-p118)

 

1887/60                 5. Jørgine (4 år) f. 12. okt. 1883

1887/61                 6. Nils (6 måneder) f. 12. apr. 1886

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 13. mai. Til Decorah. Frakt: betalt.

                               (emi-14-p 46)

 

1887/62                 Ole Jacob Pedersen (arbeider 18 år) f. 1. mai 1869, sønn av Peder Johannessen og Berte Andrine Olsdatter Indal. Broren Anton se 1889/66.

 

Ole J. Pederson

Født paa Indahlstaajet, V. Toten, av forældrene Peder Johannessen og Berte Andrine. Utvandret i 1888. Gift og har 7 sønner og 6 døtre. En bror, Anton P. Indahl, Geddes, N. Dak., er død. Er farmer ved New Effington, S. Dak., R. 3. (12-p117)

 

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 13. mai. Til Elk Point. R.

                                Frakt betalt  (emi-14-p 47)

 

1887/63                 Anders Finstad, arbeider 24 år

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Rollo” 13. mai. Til New York.

                                Frakt betalt  (emi-14 -p 49)

 

Med ”Drammen” 14. mai.

 

1887/64                 Carl Anton Hansen (Karl A. Hansen, arbeider 19 år) f. 8. jun. 1867, sønn av Hans Hansen og Karen Christiansdatter Slagsvoldeie. To brødre reiser senere: Ole, se 1889/30 og Haaken Konrad, se 1893/162. Ungk. Carl Anton Hansen Dammen f. 1867 Attest 2. mai 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Drammen” 14. mai. Til New York. Frakt: kr. 90,-.

                               (emi-14-p 54)

 

 

Med ”Marsdin” 20. mai

 

1887/65                 Ole Petter Pedersen (Ole Petter Persen, arbeider 17 år) f. 31. jan. 1870, sønn av Peder Jacobsen og Pernille Johannesdatter Gaardereie. Søsken: Peder Jacob, se 1903/104 og Johanne, se 1910/88. Ungk. Ole Petter Pedersen Gaardereie f. 1870 Attest 14. mai 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsdin” 20. mai. Til Minnesota.

                               (emi-14-p 62) Frakt betalt

 

1887/66                 Martin Olsen Olstad, (arbeider 19 år) f. 9. okt. 1867, sønn av Ole Andersen (Martinsen) og Petronelle Johannesdatter Fagernes. Han fikk datteren Helene (f. 11. des. 1887) med Mina Haakensdatter Fjørkenstadeie. Hun og datteren utvandrer i 1890, se 1890/47,48.  Ungk. Martin Olsen Sønsteby f. 1867 Attest 4. mai 1887 (Balke-p241) Omtale og flere brødre, se 1896/80-82

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsdin” 20. mai. Til Walley City D.T.

                               (emi-14-p 62) Frakt betalt

 

Martin Olstad was born in East Toten Norway October 9, 1867, on a gaard or farm called Fagerness. In the local school and church he obtained a common school education and was baptized and confirmed in the Lutheran faith by the pastor of the parish Rev. Lange. After confirmation he worked as a farm laborer at home and for neighbors until he was twenty years old when he came to America.  Many people from Toten Norway had settled in Barnes County, Dakota Territory, and Mr. Olstad decided to come to the same place, and so in 1887 he came to our community where he was to live for over half a century……Martin Olstad has actively farmed for over fifty years, and, although hes has operated seven different farms, they have all been within Nelson Township.  He has been married three times. His first wife whose maiden name was Karine Fredrikson died in 1894, leaving him with one son and a daughter. His second wife whose maiden name was Annie Collins died July 19, 1908. Three sons and four daughters were born to this union. One daughter and one son were born to his present wife whose maiden name was Elsie Cole. She was born in New London, Minnesota August 20, 1886. (History of school district number one...by Andrew Cornelius Nelson, written 1935-1945):

 

1887/67                 Laurits Larsen (arbeider 20 år) f. 6. feb. 1867, sønn av Lars Pedersen og Ptronelle Wilhelmsdatter Skjefstadeie. Ung. Laurits Larsen Skjefstadeie f. 1867 Attest 14. mai 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Marsdin” 20. mai. Til Redwood.

                               (emi-14-p 62) Frakt betalt

 

 

Med ”Hekla” 26. mai.

 

1887/68                 August Pedersen Skindstad (murer 23 år) f. 28. apr. 1862, sønn av Peder Maxen Mylius og Caroline Beate Larsdatter Hveemsberget. Broren Martinus hadde reist tidligere, se 1885/72. Ungk. August Pedersen Bratland f. 1862 Attest 6. apr. 1887 (Balke-p241)

                               Se fl. opplysninger i Myliusboka (35) s. 110 og 323.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Hekla” 26. mai. Til St. Peter i Minnesota.

                               Frakt betalt. (emi-14-p 74)

 

Med ”Angelo” 3. jun.

 

1887/69                 Martin Kristiansen (Martin K. Indal, arbeider 22 år) f. 19. mar. 1865, sønn av Kristian Johannessen og Johanne Hansdatter Indal. Broren Anton Maurits, se 1892/69.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 3. jun. Til Albert Lea. Frakt: kr. 160,-.

                               (emi-14-p 94)

 

1887/70                 Maria Martinsdatter (Marie M. Malterud, pige 19 år) f. 28. sep. 1868, datter av Martin Pedersen og Petrine Christiansdatter Knatterud. Søsteren Olave, se 1883/261.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 3. jun. Kindred.Frakt betalt

                                (emi-14-p 94)

 

 

Med ”Geiser” 9. jun.

 

1887/71                 Karl Kristiansen, (arbeider 18 år) NB. se 1899/42.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Geiser” 9. jun. Til Wells i Minnesota.

                               (emi-14-p 107) Frakt betalt. Presteattest

 

 

Med ”Rollo” 10. jun.

 

1887/72                 Nikoline Kristiansdatter (Lina Skramstad, pige 23 år) f. 21. okt. 1863, datter av Kristian Larsen og Marte Larsdatter Skramstad. Hun reiste nå over til Hans Christian Paulsen Skramstad, se 1869/235, som hadde slått seg ned i nærheten av Enderlin ND. Flere søsken reiser: Laurits, se 1880/43. Haagen, se 1886/30. Karen Mathilde, se 1892/140. Johan, se 1893/47. Ole, se 1900/33 og Maren, se 1906/26.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Rollo” 10. jun. Til Walley City. Frakt: kr. 189,60.

                               (emi-14-p 108)

 

1887/73                 Karine Nilsdatter (Karine Hammerstad, pige 23 år) f. 26. jul. 1864, datter av Nils Pedersen og Berte Marie Olsdatter Hammerstad. Søsteren Oliane Petra, se 1884/86. Hun ble gift i Amerika med Jørgen Kristiansen, se 1890/82. De fikk sønnen Nils Conrad f. 5. jan. 1897 i Nord Dakota. Paret er tilbake på Toten ved folketellingen 1900 og bor da på Hammerstad vestre søndre.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Rollo” 10. jun. Til Minneapolis. Frakt: kr. 173,60.

                               (emi-14-p 110)

 

1887/74                 Johanne Maria Hansdatter (Marie Hagen, pige 23 år) f. 27. nov. 1864, datter av Hans Olsen og Margrethe Larsdatter Sivesinghagen. Broren Ole, se nedenunder (1887/76).

1887/75                 Otilie Hagen, pige 19 år

1887/76                 Ole Hansen (Ole H. Hagen, arbeider 19 år) f. 10. okt. 1867, sønn av Hans Olsen og Margrethe Larsdatter Sivesinghagen, søsteren Johanne Maria, se ovenfor.

1887/77                 Martin Larsen (Martin Gjestrum, arbeider 17 år) f. 29. jul. 1870, sønn av Lars Martinsen og Berte Maria Larsdatter Gjestrum. Broren Nils, se 1898/46.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 10. jun. Til Wells. Frakt: kr.688,-

                               (emi-14-p110)

 

1887/78                 Magdalene Pedersdatter (Magda Skjønsby pige 19 år) f. 12. jun. 1869, datter av Peder Mathiassen og Ingeborg Maria Martinsdatter Skjønsby u. Eriksrud. Hun reiser sammen med broren:

1887/79                Martin Skjønsby  (arbeider 19 år) f. 13. nov. 1867. Han er hjemme på Toten ved folketellingen i 1900, da opplyses det at han vanligvis bor i Minnesota og at han der forpakter en farm. Han reiser tilbake til Amerika i 1901 sammen med broren Petter, se 1901/32,33. Søsteren, Johanne Benedikte, reiser i 1893, se 1893/19. Martin Pedersen Skjønsby f. 1867, konf. 1883 Attest 22. feb. 1893 (Ås-p333)

 

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 10. jun. Til Blue Earth.

                                Frakt: kr.350,60. Presteattest  (emi-14-p 117)

 

 

Med ”Island” 23. jun.

 

1887/80                 Gunda Olsen, pige 17 år

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Island” 23. jun. Til New York.Frakt betalt

                                (emi-14-p 133)

 

 

Med ”Rollo” 24. jun.

 

1887/81                 Polla Andreasdatter (Polla Andreassen, arbeider 27 år) f. 17. apr. 1860, datter av Andreas Sørensen og Marte Olsdatter Sukkestadsletten. To søsken hadde reist tidligere: Amalie Lovise, se 1873/146 og Sigvart, se 1886/19. Pige Polla Andreasdatter Sukkestadsletten f. 1860 Attest 14. jun. 1887 «Hun har været i xania de sidste 4 Aar og før tjent i Drammen 1 ½ Aar» (41-p440)

                                Reiste fra Toten. Med ”Rollo” 24. jun. Til New York. Frakt betalt

                                (emi-14-p 134)

 

 

Med ”Angelo” 1. jul.

 

1887/82                 Helmine Johannesdatter (Helmine Johnsen, pige 20 år) f. 17. sep. 1862, datter av Johannes Olsen og Tonette Hansdatter Dotset. Flere søsken reiser senere: Anne Bolly, se 1890/61. Anne Karine og Jakob Theodor, se 1893/85,86 og Ole Andreas, se 1893/154.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Angelo” 1. jul. Til New York. Frakt betalt

                                (emi-14-p 146)

 

Mrs. A. H. Løvaas

Utvandret i 1887. Født paa Daarsetjordet i V. Toten av forældrene Johannes Olsen og hustru Tonette, født Hansen. Er enke og har en datter. Adresse, 909 Maple Ave., Decorah, Iowa. (12-p103)

 

 

Med ”Thingvalla” 7. jul.

 

1887/83                 Olivia Magda Myrbakken (Oliva Jensen, pige 15 år) f. 22. okt. 1871, datter av Mathias Jensen og Elene Olsdatter Myrbakken. Flere søsken utvandrer: Olaf Juel, se 1892/89. Petter Maurits, se 1900/28 og Karen Petra, se 1902/61.

                                Magda Oline Matiasdatter Myrbakken f. 1871 Attest 23. jun. 1887 (Kolbu-p223)

                               

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Thingvalla” 7. jul. Til Chicago.Frakt betalt

                                (emi-14-p 149)

 

 

Med ”Rollo” 8. jul.

 

1887/84                 Johannes Halvorsen (Johannes Kolbjørnrud, arbeider 19 år) f. f. 24. jan. 1867, sønn av Halvor Larsen og Helene Maria Johannesdatter Kolbjørnrud. Flere søsken reiser: Marte Marie, se 1888/64. Helga Marie, se 1893/170. Olaf, se 1904/4 og Helene, se 1905/3. Ug. Johannes Halvorsen Kolbjørnrud f. 1867 Attest 29. nov. 1889 (41-p441) Han reiser sammen med sin onkel Martin Johannessen (morbror) som hadde utvandret i 1869, se 1869/483.

                               Han reiste sammen med :

                               Martin Janson f. 1848, 39 år gift  Amerikaner (se 1869/483)

                               Marie Janson f. 1860, 27 år, gift Amerikaner

                               Julie Janson f. 1877, 10 år, barn, Amerikaner

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 8. jul. Til Crookston. Frakt kr. 662,37

                                (emi- 14-p 155)

 

 

Med ”Kong Ring” 9. jul.

 

                                Halfdan Sommerfeldt (f. 1866, 21 år. Ingeniør.  R. Gjøvik) sønn av foged Hans Sverre Sommerfeldt og Tora f. Weidemann Kilde: Utvandringen fra Gjøvik/Vardal s. 548.

1887/85                 Egil Weidemann (sømand,  21 år,  Fripas) f. 13. mai 1866, sønn av Christian Ferdinand Weidemann og Wilhelmine Caroline Thellefsen Bondlid.

1887/86                 Even Haagensen (Even Glemmestad, arbeider 23 år) f. 10. jun. 1861, sønn av Haagen Evensen og Berte Hellene Evensdatter Glemmestad. To brødre hadde utvandret tidligere: Mathias, se 1882/164 og Martin, se 1883/372. Senere reiser broren Tollev, se 1892/32. Ungk. Even Haakensen Glemmestad f. 1861 Attest 4. jul. 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Kong Ring” 9. jul. Til Melbourn 

                               Frakt kr. 900,- (emi-14-p 157)

 

 

Med ”Hekla” 21. jul.                                                                                                                                      

1887/87                 Henriette Dalseth, pige 21 år

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Hekla” 21. jul. Til Decorah i Iowa.

                               (emi- 14-p 165)  Frakt betalt

 

1887/88                 Klara Kristiansdatter (Klara Grinstad, pige 17 år) f. 8. aug. 1869, datter av Kristian Johannessen og Elene Olsdatter Grinstad. To søstre hadde reist tidligere: Oline, se 1879/37 og Julie, se 1882/233. Senere reiser også søsteren Johanne Maria, se 1907/163.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Hekla” 21. jul. Til Chicago.Frakt betalt

                                (emi- 14-p 171)

 

Mrs. Tom Perhus

Mrs. Tom Perhus, Marshall, N. Dak., døde i Hospitalet i Dickinson, 77 Aar gammel. Hendes Pigenavn var Clara Grinstad og hun var født paa Toten, Norge. Efterladte er Mand og to Sønner; tre Søstre og mange andre Slegtninger baade i Norge og Amerika. Søstrenes Navne er : Mrs. Olina Brustad, Minneapolis, Minn.; Mrs. Julia Corson, Decorah, Iowa, og Emma Grinstad, Norge.

(Dec. Posten, Jan. 23, 1947)

 

 

Med ”Geiser” 4. aug.

 

1887/89                 Martinius Olsen, arbeider 18 år  R.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Geiser” 4. aug. Til Westby i Wisconsin,

                               Frakt betalt (emi-14-p 183)

 

 

Med “ Island “ 18. august

 

1887/90                Lina Jensen f  1859, 28, år Pige,

                               Reiste fra Vestre Toten. Med “ Island “ 18. august. Til Elk Point D T

                               Frakt kr. 178,- (emi 14 -p 200)

 

Mrs. Lina Newgard

Født paa gaarden Haug, V. Toten, av forældrene Jens og Marie. Utvandret i 1887. Gift, har 1 søn og 1 datter. Bor i Elk Point, S. Dak. (12-p113)

 

1887/91                 Adolf Kristiansen (Adolf Grøtberg, bager 21 år) f. 15. des. 1865, sønn av Kristian Brynildsen og Karoline Syversdatter Grøtberg. Broren Bernt, se 1884/153. Broren Thorvald, se 1888/113. Ungk. Adolph Christiansen Grøtberg f. 1865 Attest 11. aug. 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Island” 18. aug. Til Walley. Medbrakt: kr. 60,-.

                               Frakt betalt. (emi-14-p 200)

 

1887/92                 Marie Pedersdatter (Marie P. Haakenstad, pige 16 år) f. 10. des. 1870, datter av Peder Hansen og Anne Mathea Hansdatter Haakenstad. Tidligere hadde flere søsken reist: Hans Peter og Karen Augusta, se 1883/87,88. Helmer, se 1886/72. Senere reiser broren Martin, se 1905/73. Pige Marie Pedersdatter Hagenstad f. 1870 Attest 16. aug. 1887 (41-p440)

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Island” 18. aug. Til Spring Grove.

                               (emi-14-p 200) Frakt betalt.

 

1887/93                 Karine  Evang, gift 29 år

1887/94                 Adolf Evang, 8 år

1887/95                 Martin Evang, 4 år

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Island” 18. aug. Til Eau Claire. Frakt betalt

                                (emi-14-p 200)

 

 

Med ”Rollo” 19. aug.

 

1887/96                 Martin Andreassen, arbeider 20 år f. 10. feb. 1867, sønn av Andreas Johannessen og Nikoline Andreasdatter  Kyset. To søsken, Augusta og Karl Johannes, var allerede i Amerika, se 1881/199,200. Faren og halvbroren Martinius, se 1893/110,111. Gift 15. feb. 1887 med Magda Olsdatter Glæserud, hun reiser samtidig. familien kallte seg LeRud i Amerika.

                                Utvandrer med 1 barn:

 

1887/97                 1.Anna Birgit Martinsdatter (Anna Andreassen, barn 2 måneder) f. 3. jul. 1887.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 19. aug. Til Fargo D.T. Frakt: kr. 200,-.

                               (emi-14-p 208)

 

1887/98                 Magda Olsdatter Glæserud, gift 24 år, f. 29. aug.1858, datter av Ole Johannessen og Berthe Olsdatter Glæserud. Gift 15. feb. 1887 med foranstående. Broren Kristian, se 1885/146.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 19. aug. Til New York.Frakt betalt

                                (emi-14-p 208)

 

Fra Argusville, N. D., skrives: Mrs. Martin LeRud er avgaat ved Døden. Hun var født i Vestre Toten den 29de August 1858 og blev gift i Norge i 1887. Aaret efter drog Familien til Amerika og slog sig ned i Nord Dakota. Den Døde efterlader sig seks Barn: Mrs. Martin Thorson, Argusville; Henry paa farmen, Joseph og Ole i Oregon, Rick i Grand Forks og Gust i Argusville. Mr. LeRud døde i 1932. Mindegudstjeneste blev holdt i Nora Lutherske Kirke. Pastor Thomas Anderson fra Perley, Minn., forrettet.

(Skand. Sept. 26, 1939)

 

 

Med ”Rollo” 2. sep.

 

1887/99                 Peder Evensen (gift arbeider 54 år) f. 27. sep. 1833, sønn av Even Pedersen og Johanne Christine Christiansdatter Nøklebystuen. Søsteren Helene Marie, se 1883/188. Gift 25. mar. 1856 med Petronelle Andersdatter. Fikk med henne sønnene Edvard (f. 1857) Ole Anton (f. 1861) og Johannes (f. 1865). Peder nevnes som enkemann da han gifter seg 5. mar. 1886 med enken:

1887/100              Karoline Olsdatter (Karoline, gift 40 år) f. 8. jun. 1845, datter av Ole Kristiansen og Maria Jensdatter Ringen. Gift 21. apr. 1876 med Johannes Jensen Nygaard. De fikk to barn (no. 1 og 2). Johannes døde 1879 og hun får da datteren Palma Julie (no. 3) med Peder Evensen.

 

Peder Evensen Nygaard, som døde i sit hjem hos Theodor Melby, mandag den 3die januar kl. 6 om morgenen, efter en kort alderdomssvaghed var født den 29de september, aaret 1828, paa Kolbo, Vestre Toten, Norge. Han var ægteviet to gange. I sit første ægteskab havde han tre børn, Edward, Ole og Johannes. Edward er død for mange aar siden, og Ole og Johannes bor i Norge.  I aaret 1884 blev han ægteviet med Caroline Olsen Ringen, og i dette ægteskab har han en datter, Mrs. Lars Dunnum, som bor nær Portland.  I aaret 1887 kom de til Cashton og har siden boet rundt omkring her. De overlevende er hustru, datter, to brødre i Norge og en søster, Mrs. Ole A. Gaarder, her i Amerika.  Den afdøde var begraven fredag den 7de januar ved Melby kirken og gravplads af pastor A. H. Eikjarud.

(Westby Times, Wisconsin, Jan. 7, 1916)

 

                                Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1887/101              1. Magda Odia (Magda, 11 år) f. 13. mai 1876

1887/102              2. Karoline Josefine (Josefine, 8 år) f. 18. sep. 1879

1887/103              3. Palma Julie (Julie, 9 måneder) f. 28. okt. 1885

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 2. sep. Til Monroe i Wisconsin. Frakt: kr. 400,-.(emi-14-p 221)

 

 

Med ”Angelo” 9. sep.

 

1887/104              Karl I. Pedersen, arbeider 29 år

                               Reiste fra Østre Toten. Med ”Angelo” 9. sep. Til New York. Frakt: kr. 80,-.

                               (emi-14-p 232)

 

 

Med ”Rollo” 30. sep.

 

1887/105              Anne Pettersen, pige 40 år Kan være Anne Mathea Pedersdatter f. 19. sep. 1846, datter av Peder Larsen og Randine Larsdatter på Flikkeshaug.

                                Reiste fra Toten. Med ”Rollo” 30. sep. Til New York.Frakt betalt

                                 (emi-14-p 257)

 

1887/106              Even B. Hannevold (mekaniker 39 år) Even Bendixen utvandret i 1869, se 1869/131. Nå har han vært tilbake på Toten en tur.

1887/107              Anton Hannevold, 11 år

1887/108              Nils Andersen, arbeider 20 år

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 30. sep. Til Beloit i Wisconsin. Frakt: kr. 377,-. Medbrakt: kr. 10,-.(emi-14-p257)

 

1887/109              Hans Ringvold, konditor 28 år  Fripas

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 30. sep. Til Chicago. Frakt: kr. 130,-.

                               (emi-14 -p 259)

 

 

Med ”Rollo” 14. okt.

 

1887/110              Hagbart Hansen, (arbeider 19 år   R.) f.  6. jun. 1868, sønn av Hans Jacobsen og Jørund Nilsdatter Rudshavn. En søster, Nikoline, reiste også til Amerika i flg. arkivet på Mjøsmuseet.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Rollo” 14. okt. Til Austin i Minnesota.

                               (emi-14 -p 267) Frakt betalt

 

Fra Oslo, Norge

Deres Blad indeholder en Masse Nyheder her fra Norge. Jeg vil takke min Onkel Gjermun P. Fossen for han har sendt mig den nu en Del Aar. Sender en Hilsen til ham selv og hans Familie i Nord Dakota og i California, og ønsker der alle et godt Nytaar og Besøg i Gamlelandet. Undres om det er nogen som kjender til Hagbardt Rudshavn fra Østre Toten. Han kalder sig vist Henry Hoff. Han reiste til Amerika omkring 1880 til Paul Nilsen Lie, Chetek, Barron County, Wisconsin. Hans Søster Jørgine Pedersen Rudshavn, Lena, Østre Toten, fyldte 80 Aar den 17de December 1954.  Jeg er et Barnebarn av Pernille Hansen Rudshavn.

                                                                              Maria Svendsen, Orelivn. 27, Økern, Oslo

(Dec. Posten, Feb. 17, 1955)

 

1887/111              Lise Andreassen Nysethagen (pige 20 år.) f. 28. feb. 1866, datter av Andreas Hansen og Pernille Svendsdatter Nysethagen. Broren Olaus hadde reist tidligere, se 1883/41.

                                Reiste fra Vestre Toten. Med ”Rollo” 14. okt. Til Whitehall.Frakt betalt

                                (emi-14-p 269)

 

LISA NYSETH: (VESTRE TOTEN)

”Lisa Nyseth passed away at the Whitehall Community hospital September 25, 1952. She was 86 years and seven months old. Funeral services were held for her at the S.L. church at Pigeon Falls, Saturday, September 27, the Rev. E.B. Christophersen officiating. Burial was in the church cemetery. Miss Nyseth was born in Vestre Toten, Norway, February 28, 1866, the daughter of Andreas and Pernille Nysethhagen. In 1883 she came to America, to the home of her brother, the late Olus Nyseth, who had settled in the Pigeon community.  Lisa was the youngest of six children and the last member of her family to pass away. Her nearest surviving relatives are three nieces and a nephew, Mrs. Oscar Vesta, Mrs. Henry Tangen, Mrs. Max Elmon, and Adolf Nyseth.” THE WHITEALL TIMES - October 23, 1952

 

 

Med ”Thingvalla” 27 okt.

 

1887/112              Johan H. Smidt, arbeider 31 år .(Reiser  sammen med  folk fra

                               Finland / Svenske.Står midt imellom 8 stykker.

                                Reiste fra Toten. Med ”Thingvalla” 27 okt. Til New York. Frakt: kr. 100,-.

                               (emi-14-p 274)

 

 

Med ”Angelo” 4. nov

 

1887/113              Johannes Olsen (Johannes O. Karlsrud, arbeider 19 år) f. 25. apr. 1869, sønn av Ole Nilsen og Anne Helene Johannesdatter Karsrud. Flere søsken utvandrer: Oleane, se 1897/61. Severin, se 1903/40. Tilde Olivie, se 1905/4.

                                Reiste fra Toten. Med ”Angelo” 4. nov. Til New York.Frakt betalt.

                                (emi-14-p 279)

 

Fra Minneapolis, Minn.

«Posten» og jeg er gamle Venner. Holdt den da jeg bodde i Montana.  Jeg læser Brevene, som er i «Posten» og særlig liker jeg at høre fra Folk fra Toten, hvor jeg er fra.   Jeg er født paa Gaarden Korsrud, Vestre Toten, 1869, om der skulde være nogen fra de Trakter, som kjender mig.  Min Fars Navn var Ole Nilsen Korsrud.  Jeg reiste over Blaamyra i 1886 og har aldrig været tilbage i Norge siden.  Jeg spanderte saa meget paa Fisken paa Overreisen, saa jeg tror, at den ikke har været sulten siden.  Saa takker jeg «Posten» for alt det gode Læsestof og især hvad vi faar høre fra Norge.  Haaber, at dette var den sidste Jul vore uinbydne Gjester fra Tyskland var der.

                                                              John K. Nelson

(Dec. Posten, Jan. 20, 1944)

 

 

Med “Geiser” 24. nov.

 

1887/114              Jacob Nygaard, handelsbetjent 22 år

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Geiser” 24. nov. Til Hudson i Wisconsin. Frakt: kr. 155,-. Medbrakt: kr. 30,-.(emi-14-p 287)

 

1887/115              Ole Christian Hansen (dimmitert straffange, kontorist 27 år.) f. 29. aug. 1860, sønn av Hans Hansen og Kari Nilsdatter Haarstadsveen. Fengslet for underslag. Dimitert fra Gjøvik kretsfengsel 26. sept. Søsteren Mina Augusta, se 1906/162.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Geiser” 24. nov. Til Minneapolis. Frakt: kr. 155,-. Medbrakt: kr. 150,-.(emi-14-p 287)

 

1887/116              Marie O. Lystad, pige 27 år Kan være Eline Marie f. 23. okt. 1858, datter av Ole Pedersen Lystad og Karen Evensdatter Fauchaldmoen.

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Geiser” 24. nov. Til Wells, Minnesota.

                               Frakt betalt. (emi-14-p 287)

 

                              

Med ”Rollo” 25. nov.

 

1887/117              Karl A. Andersen, arbeider 24 år   Amerikaner

1887/118              Nils Gaarder, gift 45 år Amerikaner

                                Reiste fra Østre Toten. Med ”Rollo” 25. nov. Til New York. Frakt betalt

                                (emi-14-p 288)

 

 

Med attest fra presten:

 

1887/119              Hans Christian Olsen f. 30. jul. 1853, sønn av Ole Olsen og Kjerstine Pedersdatter Seierstad. Broren Peder hadde reist til Amerika i 1881, se 1881/169.

                                Til Australia. Ungk. Hans Christian Olsen Seierstad f. 1853 Attest 18. jul. 1887 (41-p440)

                               

1887/120              Ungk. Christian Madsen Aarsby f. 1869 Attest 3. mai 1887 (Balke-p241) f. 17. okt. 1869, sønn av Mads Andersen og Marie Olsdatter Rensby. Flere av Christians søsken utvandret: August se 1875/56, Martin se 1882/118 og Mads se 1892/101 og 1902/33. Var hjemme en tur i 1891 og nevnes da som jordbruksarbeider i Barnes County, Dakota.

 

1887/121              Elise Haagensdatter f. 11. jun. 1870, datter av Haagen Evensen og Anne Syversdatter Vingnæs. Flere søsken utvandrer: Mina, se 1890/47. Julie, se 1892/73. Stina, se 1898/47. Hilda Augusta, se 1904/101 og Martin, se 1907/59. Pige Elise Haakensdatter(?) Balkestranden f. 1870 Attest 6. mai 1887 (Balke-p241)

 

1887/122              Laurits Johannessen f. 16. jun. 1867, sønn av Pige Karine Larsdatter Gaardereie og Johannes Andersen Skinderviken. Laurits Johannessen Tharaldrud f. 1867 Attest 25. jun. 1887 (Balke-p241)

 

1887/123              Mathias Evensen f. 25. nov. 1866, sønn av Even Pedersen og Marte Iversdatter Molstad (?). Mathias Evensen Narum f. 1866 Attest 7. apr. 1887 (Kolbu-p223)

               

1887/124              Peder Anton Andersen  f. 1872 Attest 22. sep. 1887 (Kolbu-p223)

 

 

I følge nedenstående har disse reist til Amerika i 1887:

 

1887/125              Even Mathiassen f. 23. jun. 1853 på Ånnerudeie i Vardal, sønn av Mathias Olsen. Fabrikkarbeider ved Raufoss fyrstikkfabrikk 1878 - 1886. Gift 18. feb. 1876 med:

1887/126              Petra Johannesdatter f. 20. mai 1852 i Vardal, datter av Johannes Pedersen og Berthe Maria Olsdatter Tollerud. Foreldrene og flere søsken var allerede i Amerika, se 1867/220, 1883/113, 1884/138-140 og 1885/18.

                                              

                                Petra Tollerud, daughter of Mr. and Mrs. Johannes Tollerud was born in W. Toten, Norway may 15, 1852. She was baptized and confirmed in the Lutheran faith and became a member of St. Olaf Lutheran Church after they came to Austin in 1887.  In 1875 she married Even Mathieson at Toten, Norway. They had six children, Martin, Bertha Mary, Sigvart, Albert and Emma were born in Norway, and the youngest son Jacob was born in America……In the spring of 1887 the family packed their belongings and sailed for America. The first three years here they lived in a dug out on the farm now known as a Tollerud farm. Later they bought a 40 acre tract of woodland. They put up straw shed for the cows until they got better housing for them….Mr. Mathieson died at the early age of 59. He suffered a stroke and was in poor health for 2 years, and died Feb. 10, 1913. Funeral services were held at St. Olaf Lutheran Church, Austin, Feb. 13, 1913.  Mrs. Mathieson continued to live on the home place with her sons Albert and Jacob until her death. She passed away at 3 p. m. Dec. 24, 1945 at the age of )3 years, 7 mo. 9 days. Funeral services were held at St. Olaf Lutheran church, Austin Dec. 29, 1945. (The Tollerud Family History p. 12)

 

Mrs. Ed Mathieson, Petra Tollerud, daughter of Mr. and Mrs. Johannes Tollerud, was born in Toten, Norway, May 15, 1852. In 1875, she was united in marriage to Ed. Mathieson. In 1887, they came to America, making their home northwest of Austin, where she continued to live until her death.   She was baptized and confirmed in the Lutheran faith and was a member of the St. Olaf Lutheran church since coming to America. She was a very kind and devoted mother, enjoyed life and was happy and cheerful until she passed away.   She passed away Monday afternoon at the age of 93 years. Mrs. Mathieson leaves to mourn her passing: six children, Martin of Maddock, N. D., Mary (Mrs. Henry Larson) of Austin, Sam of Elbow Lake, Albert at home, Emma (Mrs. Arnie Ranum) of Austin and Jacob at home, one brother, Anton of Toten, Norway, and Otto Tollerud of Austin, and a sister, Mrs. Helene Ranum of Austin, 16 grandchildren and 29 great grandchildren.

(Mower Co. News, Austin, Minn. Jan. 3, 1946)

 

                                Utvandret med 5 barn (1-5):

 

1887/127              1. Martin Ingvald f. 7. jul. 1876 Rødfoseie,

                                              

                                Martin Mathieson was born in Toten, Norway July 7, 1877, and came to America with his parents in the spring of 1887. He attended school in Lansing township, farmed a few years, was employed for a time at the Hormel plant then moved to Esmond, North Dakota where he was a dray man. In 1907 he was married to Helga Erickson and moved to Maddock, North Dakota where he had a Dray line. Martin and his wife had seven children - Earl, Lillie, Millard, Hazel, Margie and Harlen. Martin Mathieson died Feb. 7, 1952 (The Tollerud Family History p. 14)

 

1887/128              2. Berte Maria f. 10. aug. 1878 Rødfos

                                              

                                Bertha Mary Mathieson was born in Norway July 31, 1878, and came to America with her parents, Petra and Even Mathieson in 1887. She attended school in District 122, Austin.  On September 27, 1895 she married Henry Larson, son of Knute and Lena Larson who had homesteaded four miles N. E. of Austin….The first year of their marriage they lived on this homestead, then moved to Erickson farm three and one half miles N. W. of Austin where a son Clarence was born July 11, 1896. They moved to their present farm home 3 ½ miles north of Austin where a daughter Paula was born Oct. 28, 1898, and a son Harry was born Nov. 26, 1901.  Bertha Mary Larson was taken to St. Olaf Hospital in June 1946, and died Sep. 5, 1946. (The Tollerud Family History p. 14)

 

Bertha Mary Mathieson Larson a resident of Lansing township for 59 years, died Sept. 5 at St. Olaf hospital following a lingering illness. Funeral services were held Sept. 8 at St. Olaf Lutheran church, Rev. Arthur L. Swenson officiating. Burial was in Oakwood cemetery with the Worlein Funeral home in charge of arrangements. Chester, George and Laurence Larson, Theodore, Arnold and Kenneth Ranum, all nephews, were pallbearers.   Mrs. Larson was born July 31, 1878, at Toten, Norway, the daughter of Ed and Petro Mathison. At the age of nine, she came to the U. S. and Lansing township with her parents. She attended rural schools and on Sept. 17. 1895, she married Henry O. Larson in Austin. She was a member of St. Olaf Lutheran church and the ladies’ aid.   Mrs. Larson is survived by her husband, three children, Clarence E. of Austin, Paula (Mrs. Clarence Engen) of Austin and Marry M. of Austin, nine grandchildren, four brothers and a sister, Martin Mathieson of Maddock, N. D., Sara Mathieson of Elbow Lake, Mrs. Arne Ranum (Emma) of Austin, Albert Mathieson and Jacob Mathieson of Austin. Mrs. Larson was a kind and loving mother and a good neighbor and will be sadly missed by her family and friends. Out of town persons attending the funeral were Sam Mathieson of Elbow Lake and Tobias Larson of Lansford, N. D.

(Mower County News, Austin, Minn. Sept. 12, 1946)

 

1887/129              3. Sigvard f. 2. jun. 1881 Rødfos Werk

 

                                Sigvart (Sam) Mathieson came to America in 1887 with his parents Petra and Even Mathieson. He homesteaded land in McHenry county, Anamoose, North Dakota in 1901. On November 23, 1904 he married Marie Gilbertson, formerly of Riceford, Minnesota, who also had homesteaded in North Dakota in 1901 near Esmond in Pierce County.  After their marriage they farmed at Anamoose, North Dakota. A daughter Pearl Luella was born to them march 31, 1906. In 1907 Sam and Marie moved to Austin, Minn. A son Palmer Lloyd was born June 17, 1908. After one year in Austin they farmed near Adams for six years. There a daughter Stella Mildred was born October 9, 1910, and on July 27, 1913 Gladys Esther was born.  They made their home on a farm near Spring Grove until 1921 then moved to a farm at Elbow Lake, Minnesota. Mrs. Mathieson passed away Feb. 18, 1938 following a long illness of cancer. Sam Mathieson retired from the farm in 1951 and moved into Elbow Lake. (The Tollerud Family History p. 23)

 

1887/130              4. Albert Hjalmar f. 19. feb. 1884 Rødfos

 

                                Albert Mathieson was born Feb. 19, 1884 to Petra and Even Mathieson in Norway. He came to America in 1887 with his parents, brothers and sisters. He attended school in the Peerless School District 122 and helped on the home farm. Albert lived on the farm all his life, but often went to Dakota to work during harvest seasons. After the death of his father Even Mathieson in 1913, Albert and his brother Jacob remained on the farm with their mother and operated the farm…. After the death of his mother in 1945 Albert continued to make his home on the farm with Jacob and his wife Dagney, and their daughter Irene, Albert died Feb. 17, 1953. (The Tollerud Family History p. 24)

 

1887/131              5. Emma Pauline f. 23. sep. 1886 Rødfos

 

                                Emma Mathieson was born Sep. 23, 1886 in Norway and came to America with her parents at the age of six months. She attended public school in District 122, Austin. On December 26, 1905 Emma married Arne Ranum at the St. Olaf Lutheran Parsonage in Austin, Minnesota….They rented an apartment in Austin for a time, and then bought a home on what is now East Oakland Avenue near the Cedar River. A daughter Pearl was born Nov. 17, 1906….Theodore Ranum was born to Emma and Arne on Jan. 7, 1909 and took his first steps in the farm home 3 ½ miles N. W. of Austin where they still live. Emma and Arne had 10 children. (The Tollerud Family History p. 24)

 

 

Utvandret fra Søndre Land 1887:

 

1887/132              Martin Pedersen f. 16. nov. 1855, sønn av Peder Halvorsen og Marie Olsdatter Helgestadeie. Tre brødre hadde reist tidligere: Wilhelm, se 1870/87 (også broren Ole Christian) og Emil, se 1883/374.  Maler Martin Pedersen f. på Helgestadeie, Ø. Toten, med sin kone: Matea Johansdatter Grætteeie f. på Øistadeie 1863 og deres barn: Peter f. 1884 og Julius f. 1886

 

Attest:

 

1887/133              Hm. Jens Andersen Setneeie f. 1835, hans kone

1887/134              Maren Johansdatter f. 1837, børn:

1887/135              Jens f. 1870,

1887/136              August f. 1875.

Ægteviet 1856. Attest 5. apr. 1887 (Kolbu-p223)

 

1887/137              Magda Olivia Matiasdatter Myrbakken f. 1871 Attest 28. jun. 1887 (Kolbu-p223)

 

1887/138              Matias Evensen Narum f. 1866 Attest 7. apr. 1887 (Kolbu-p223)

 

1887/139              Peder Anton Andreassen Bækkevolden f. 1872 Attest 22. sep. 1887 (Kolbu-p223)

 

1887/140              Pige Helmine Johannesdatter Dotsetjordet f. 1862, Attest 27. jun. 1887 (Ås-p332)

 

1887/141              Martinus Martinsen f. 2. okt. 1869, sønn av Martin Olsen og Andrine Pedersdatter da på Drager. Flere søsken utvandret: Karl, se 1888/111 (og 1893/109). Nathalie, se 1893/108. Otilie, se 1899/53, Martine, se 1900/13, Nils, se 1904/172 og Amalie, se 1910/116. Martinus Martinsen Rud f. 1869, Attest 30. jul. 1887 (Ås-p332)

 

I Pekins største Forretning Rood & Knap finder man 2 extra gode og kjække Nordmænd, begge Totninger.  Martin Rood er fra vestre Toten. Hans far Martin Evensrud var Sergeant i den norske Hær i 37 Aar. Nu vil den gamle, raske Krigsmand hver Uge  faa en Hilsen fra sin Søn i Amerika gjennem ”Fram”, som jeg blev anmodet om at sende ham; det vil sikkert glæde den gamle at læse om Folk rundt Pekin og hva godt norsk Folk i Nordvesten gjør og interesserer sig for og det vil ”Fram” give god Besked om.

(Fram, Pekin N.D., Apr. 20, 1916)

 

Martin Rood

Hans navn hjemme var Martinus Rognstad. Født paa Drager, V. Toten, av forældrene sergeant Martin Rund og Andrine. Utvandret i 1888. Gift og har 3 sønner og 4 døtre. Forretningsmand i Cooperstown, N. Dak. (12-p119)

 

Bro. Martin Ruud, chartermedlem av „Olav 340“, Cartwright, N. D., døde 4. mai. Avdøde var født på Toten, Norge, i 1870. Han var en av losjens stiftere og blev valgt  til dens første president, hvilken stilling han innehadde til sin død. Losjen beklager dypt tapet av et utmerket og avholdt medlem. – På losjens vegne, K. M. Bratberg, Olaf Ødegaard, Emil Johnsen, komite.

(S. of. N. July, 1933)

 

 

1887/142              Ole Andreas Johannessen Dotsetjordet f. 1864, Attest 27. jun. 1887 (Ås-p332)

 

Fra Rowberg:        På Kvindeforeningens møde I Union Kirke mødte jeg foruden flere jeg tidligere har skrivet om I “Fram” Mrs. Oleana Stai, der er fra vestre Toten, født 12. August 1852, blev gift med Hans Larsen Stai i 1880, kom til Amerika i 1887 til Fillmore County, Minn., til Griggs County N.D. i 1890 og tog Homestead i Vall Hill Township. Han døde i 1905. De har 6 Børn: Edine, der er gift med Julius Johnson i Hannaford, N:D: Louis lever i Williston, N:D: Kalla er Nurse, Harry og Hanna er paa farmen.

                                (Fram, Oct. 25, 1917 by Hans Jervell

Comments