Startside‎ > ‎

1871-1875

 

1871

 

Her er noen ord fra 1871/66:

 

Da jeg Læste om «Reisen over Havet» i Bladet (for) en Tid siden, saa kom det mig isinde hvad jeg husket av hvad mine Forældre fortalte on Reisen hid til Landet for 69 Aar siden.  Jeg var da bare 5 Aar, men husker at min Far bar mig op paa en lang Stige i Kristiania, nu Oslo.  Deres Navne var Peder Thune, Toten, og Anne Thune, født Viker i Land.  Vi var 9 Uger paa Havet. Det var et gammelt Seilskib, som naar Vinden var imod ikke kom nogen Vei.  Jeg husker hvor glade vi Barn var ved at se Land. Min Bror var 12 Aar, saa jeg hadde Selskab paa Dekket. Far og Mor var syge i 5 Uger. Hver hadde sin egen Mad, Flatbrød og Spegekjød og ikke at glemme Sild og Gammelost.

Skarlagensfeber brød ud paa Skibet, og et Barn døde. Jeg husker det godt. Den lille Kiste blev sænket i Havet. Vi smaa stod og graat. Slige Stunder glemmes aldrig.

Da vi kom til New Foundland maatte alle iland. Alt paa Skibet skulde renses, og vi var der over en Uge.  Vi smaa hadde det morsomt, da det var Sommer og Blomster.  Endelig blev Skuden slæbt til Quebec av en Damper.  Vi blev stuvet ind paa et Tog som mest lignet et Kvægtog nu for Tiden.  Nogen Bænker at sidde paa. Vilde man ligge, saa maatte man ta sine Klær ned paa Gulvet.  Men da vi kom over Lake Michigan med Baad til Milwaukee, blev det bedre. Endelig kom vi til Waseca Co., Minn. i god Behold

Da jeg kom til at læse Rølvaags Bog «I de Dage» opstod Minder om de første Aarene her. Paa Skibet var et Par fra Nordland.  De reiste vistnok til Iowa, Konen skrev til Mor og fortalte at hun skulde slaa Følge med nogen vestover. Langt om længe kom det Brev om at de var kommet bort fra sit Følge paa Turen, og hadde det ikke været for at en av de andre hadde lagt igjen et Sengelinne hadde de kanskje ikke fundet Sporet. Dette staar ogsaa i Bogen.

Mine Forældre er døde for længe siden, men gamle Minder kommer ofte for mig.  Jeg strævet paa Dakota-Prærien i omtrent 55 Aar. Men jeg er frisk og har det godt. Tog en Tur paa 1 400 Mil i Sommer. Mine to Døtre kjørte Bilen. Besøgte min Søster, Mrs. Mork i Lakota, og mine tre Sønner i Minot, Hebron, og Jamestown. En venlig Hilsen til Venner og til «Posten» fra os.

Mrs. B. T. Mork

Valley City, N. Dak.

(Dec. Posten, Dec. 19, 1939)

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 14. apr.

 

1871/1

Ole Johannesen Fosstuen f. ca. 1825, sønn av Johannes Olsen. Husmann på Foss og Bjørnstad 1851-71. Gift 14. feb. 1851 med Helene Andreasdatter Hallingstad. De fikk fire barn: Andrine f. 1851, Johan f. 1854, Birthe f. 1856 og Andreas f. 1861. Kona og tre barn reiser senere, se 1872/210-214.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 14. apr. Til Milwauce. Frakt betalt i Amerika. (emi4-p390)

 

 

 

 

 

Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Når gikk Edda 15, 20, 22 eller 24 apr. ???

 

1871/2

Ole Andersen Anexstadeie, f. 11. apr. 1823 i Vardal, sønn av Anders Olsen og Marthe Johannesdatter Solbergseie. Mora følger med til Amerika, se 1871/8.  Husmann 1862-71. Bopel: Brekken i Vardal 1849-51, Snuggerud i Vardal 1851, Anexstadeie (Jemteland) 1859-71. Gift med:

1871/3

Marthe Olsdatter f. 23. okt. 1818 i Vardal, datter av Ole Johnsen Brekken. Ole og Marthe hadde på dette tidspunkt to sønner i Amerika: Andreas, se 1868/18 og Ole, se 1869/247.

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1871/4

1. Johannes Olsen f. 1. jul. 1851 Brekken i Vardal (skal ha blitt gift i USA med Gulline Tollefsen fra ØT, se 1867/70!)

1871/5

2. Mathias Olsen f. 26. des. 1853

1871/6

3. Regine Marie Olsdatter f. 3. mar. 1859 Annexstadeie

1871/7

4. Lene Olsdatter f. 27. aug. 1862 Jemteland af Annexstad

1871/8

Marthe Johannesen enke 80 år

 

Ole A. Annexstad er vandret bort 96 Aar gammel. Han var født 1822 i Vardal, Norge; men levet sine Ungdoms- og Manddomsaar paa Toten, og det var kjær til denne Bygd hans Minder knyttet sig. Han kom til Amerika i Juni 1871, sammen med sin Hustru, født Marthe Brekke, og sine fire Børn, samt sin Mor, som dengang var omtrent 70 Aar. De kom direkte til St. Peter, hvor han senere har levet hele Tiden. Han drev i mange Aar sin egen Farm, men efter sin Hustrus Død for 20 Aar siden, har han boet paa sin Søns vakre Farm; hvor han under sin Sygdom det sidste Aar blev pleiet, med ømme kjærlige Hænder, indtil Aftenstunden kom Lørdag 27de April, da han sov stille og rolig ind. En talrig Skare af Slegt og Venner samlet sig da, for at følge den gamle Hædresmand til hans sidste Hvilested. Pastor J. J. Strand forettet og talte i gribende og velvalgte Ord om Afdøde som Menneske og Kristen. Af sine 6 Børn overleves han af to, Ole og Johannes.

(Skandinaven, May 15, 1918)

 

1871/2-8 reiste fra Ø. Toten. Med ”Edda” den 15. apr. Til Chicago. Frakt: 152 Spd. 24 s. Medbringende: 30 Spd. (emi3-p209)

 

 

1871/9

Lars Nilsen Frogner f. ca. 1817. Bruker av Skjellerud 1840-59. Gift med:

1871/10

Anna Helene Andersdatter f. ca 1812 i Bærum. Foruten barna som følger med til Amerika, så reiser datteren Berte Karine etter i 1873, se 1873/61. Sønnen Andreas reiser i 1883, se 1883/262.

 

1871/11

Ole Christian Johannesen g. grd.br. 32 år

1871/12

Nikoline Mathea Larsdatter (kalles Marthe ved emigrasjonen) f. 29. jan. 1843, datter av Lars Nilsen og Anne Helene Andersdatter som reiser samtidig. Se foregående.

Utvandrer med 3 barn (1-3):

1871/13

1. Jørgen Olsen f. 27. aug. 1865 Braatevoldgjerdingen

1871/14

2. Laura f. 7. jan. 1868 Braatevoldengen

1871/15

3. Karen Augusta f. 10. mai 1870 Braatevoldengen

 

1871/16

Anton Laurits Larsen f. 25. jul. 1849 sønn av Lars Nilsen og Anne Helene Andersdatter som reiser samtidig.

 

Anthony Laurits Larson, en af Iowa County, Wis., mest agtede og indflydelsesfulde Mænd, afgik ved Døden den 16de August i en Alder af 72 Aar.  Aarsagen til hans Død var Hjenebetændelse. Trods sin noksaa høie Alder var han frisk og rask indtil omtrent fem Maaneder før sin Død. Han var sengeliggende kun nogle faa Dage.   Larson var født i vestre Toten, Norge, den 24de Juli 1849. Hans Forældre var Lars og Anna Larson. I Aaret 1871 udvandrede han til Amerika og bosatte sig i Iowa County. Den 18de December 1874 blev han ægteviet til Miss Bertha Maria Martin. Herren velsignet dem med fem Børn, alle lever.  Larson var af en meget snil og elskværdig Karakter; en god Far og paalitelig Nabo.  Trods det at han drev haardt med farming ned igjennem Aarene tog han dog Tid til at holde sig undervist om Tidens vigtigste Spørsmaal. Alltid var han rede til at gjøre sin Pligt som Borger. Larson kunde man alltid stole paa sent og tidlig.  Som Medlem af Bethlehem norsk-luth. Menighed var han alltid trofast og paalidelig. Var alle af den Type som Larson var, saa vilde der ikke være saa megen Uenighed som der er i mange af vore Menigheder. Aldrig hørte man at han talte ondt og nedladende om nogen, men alltid var det «at mene og tale vel og tage alle Ting i den bedste mening». Vi føler alle Savnet, en trofast Pille i vor Menighed er tat bort.

(Skand. Sept. 23, 1921)

1871/9-16 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Til Kvebek. Frakt: 85 Spd. Medbringende: 20 Spd. (emi3-p209)

 

1871/17

Anders Johannesen Skarten f. 26. sep. 1831, sønn av Johannes Jensen og Helene Andersdatter Skarten. Gift 14. des 1860 med enken Marit Olsdatter Skjerdalen. Anders fikk datteren Julie Mathilde f. 1856 med Birthe Marie Johansdatter Ruud. Reiste sammen med foreldrene og en søster:

1871/18

Johannes Jensen f. 1807 sønn av Jens Eriksen og Marie Ellingsdatter. Bruker på Skarten 1831-71 Gift 2. jan. 1829 med: 

1871/19

Helene Andersdatter f. ca. 1810 Ersrud, datter av Anders Olsen. Johannes og Helene hadde to døtre i Amerika: Johanne Karine og Augusta, se 1869/312-313

1871/20

Marthe Marie Johannesdatter f. 20. okt. 1849 datter av ovesntående.

 

1871/17-20 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Til Desmoines. Frakt: 132 Spd. 24 s. Medbringende: 100 Spd. (emi3-p209)

 

1871/21

Karin Christiansdatter 40 år

1871/22

Mathea Martinsdatter 6 år

1871/21-22 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Til Sioux. Frakt: 61 Spd. 42 s. (emi3-p209)

 

1871/23

Anders Johannesen Presether arb. 19 år

Reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Til Sioux. Frakt: 40 Spd. 108 s. Medbringende: 2 Spd. (emi3-p209)

 

1871/24

Carl Larsen Presether arb. 20 år

Reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Til Sioux. Frakt: 40 Spd. 108 s. Medbringende: 1 Spd. (emi3-p209)

 

1871/25

Christian Larsen Heksumbraaten f. ca. 1825, sønn av Lars Christiansen. Husmann på Stikkbakke 1852 - 1869. Selveier på Hexumbraaten 1869 - 1871. Gift 25. mar. 1852 med:

1871/26

Petronelle Olsdatter f. ca. 1829 Narumstuen, datter av Ole Hansen. Christian og Petronelle hadde syv barn, de fire barna som var tilbake i Norge fulgte snart etter: Johanne Marie og Othilia, se 1872/170,171 og Helmine og Lina, se 1873/129,130.

Utvandret med 3 barn (1-3):

1871/27

1. Karine (Christiansdatter) f. 4. mai 1862 Stikkbakkstuen

1871/28

2. Peder Anton (Christiansen)  f. 1. des. 1865 Stikkbakkstuen

1871/29

3. Sigvardt (Christiansen)  f. 28. mar. 1869 Hexum

 

1871/25-29 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Til Chicago. Frakt: 71 Spd. (emi3-p209)

 

1871/30

Peder Christiansen Gjestrum f. ca. 1816, sønn av Christian Pedersen. Selveier i Gjerstrumbakken. Gift 23. jan. 1846 med:

1871/31

Berthe Marie Johannesdatter f. ca. 1816 Valheim, datter av Ole Nilsen. Peder og Berthe Maries sønn, Peder Anton, var allerede i Amerika, se 1870/107.

Utvandret med 1 barn:

 

1871/32

1. Emil Pedersen f. 25. apr. 1850 Gjestrumbakken. Han må ha vært tilbake i Norge for han reiser ut igjen i 1877, se 1877/79.

 

Mr. og Mrs. Emil Pederson, Pionerer i Union County, feirede deres Guldbryllup men en Familie «Reunion» forleden. Pederson kom til Union County fra Vestre Toten, Norge i 1871 og nedsatte sig strax i det Nabolag, hvor han hele Tiden har boet. Han er nu 77 Aar gammel, hans Hustru er af hollandsk Afstamming og blev født i Pennsylvania i 1875. De har syv Barn hvoraf de 6 lever.

(Skandinaven, June 15, 1927)

1871/30-32 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 15. apr. Til Sioux. Frakt: 122 Spd. 84 s. Medbringende: 170 Spd. (emi3-p210)

 

 

Med seilskipet ”Edda” 20. apr.

 

1871/33

Johannes Olsen Annekstad 20 år

Reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Edda” 20. apr. Til Chicago. Frakt: 24 Spd. Medbringende: 6 Spd. (emi3-p224)

 

 

 

 

Med dampskipet «Norway» 20. apr. over Trondheims havn

 

1871/34

Ole Otteson f. 9. des. 1834, sønn av Otto Nilsen og Margrete Christophersdatter Rognstadeier. Konfirmert 1849 Hexhuseie. Ved folketellingen 1865 er han på gården Sveli i Orkdalen. Han nevnes da som dagarbeider og inderst. Ved utvandringen kaller han seg Ole Ottesen Svelie, nevnes som gaardbruger med bopel i Orkdalen og skal til Marquette i Michigan. Frakten er 44 spd. 59 sk. På gravstenen i Genesee Valley Luthran Cemetery står følgende: Ole Otteson Sveli født i Toten Norge Dec. 9, 1833 død Sep. 19, 1903.

 

 

Norsk Hædersmand død i Amerika

Ole Sveli fra Østre Toten.

Testamentert 5000 Dollars til de Fattige i Fødebygden.

 

Det sidst hidkomne Numer af «Skandinaven» bringer følgende Korrespondance fra Genesee, Idaho, datert November:

Lotah County mistede en af sine norske Hædersmænd, da Ole Otteson Sveli døde den 19. Septbr. Dette Aar. O. Sveli var født paa Østre Toten i Norge den 9. Decbr. 1833 af fattige Forældre.  I Tiaarsalderen maatte han begynde med at skaffe sig eget Underhold, og hele hans Liv var opfyldt af Arbeide.  Han kom til Amerika i 70=Aarene og arbeidede som Guldsøger osv. i Michigan, Nevada og andre Stater. I 1877 kom han til dette County og nedsatte sig som Farmer og fik gjældfrit Land, hvor han tilbragte sine sidste Aar i Fred og Ro.   Sveli døde ugift. Hans eneste efterlevende Slægtning er en gammel Søster i Østre Aker, Norge. Hun er fattig og skrøbelig, og Sveli opholdt hende med Penge fra Amerika i mange Aar før sin Død.   Afdøde efterlod sig et Testamente, som bestemmer, at hans Land skal sælges og Pengene deles paa følgende Maade: Søsteren Pauline faar 1000 Dollars. Mina Scheele og Paula Scheele, hendes Fosterdøtre, som pleide Afdøde det sidste Aar, faar 300 Dollars hver, og deres Broder, Wilhelm Scheele, Kristiania, 200 Doll.  Dernæst gav han 400 Doll. Til den norske Synodekirke hersteds for at pynte og beplante Kirkegaarden, hvor han blev jordfæstet. De resterende af hans Formue, som beløper sig til henimod 5000 Dollars, skal deles blant de gamle fattige i hans Fødebygd Toten.   Begravelsen forrettedes af Pastor Hellickson, og mange Venner fulgte ham til Graven. En smuk Støtte vil reises over hans Støv.

(Fra Gjøvigs Blad 1904)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Edda” 22. apr.

 

1871/35

Carl Hansen Narum arb. 17 år

1871/36

Pauline Halvorsdatter pige 27 år (kan være Pauline Halvorsdatter f. 15. mai 1844, datter av Halvor Christiansen og Johanne Pedersdatter Mjørlund)

1871/37

Petra 1/2 år

1871/35-37 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 22. apr. Til Ruschfordt. Frakt: 65 Spd. (emi3-p224)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Edda” 24. apr.

 

1871/38

Hans Michelsen Skreppen f. 8. mar. 1840 sønn av Mikkel Hansen (død 23. des. 1874, se nedenfor) og Johanne Johansdatter Skreppen. Broren Anton reiser året etter, se 1872/139. Mora reiste til Amerika i 1881, se 1881/176. Søsknene Ole Christian og Inger Marie reiste også i 1881, se 1881/177,178. Gift 12. feb. 1868 med:

1871/39

Helene Pedersdatter f. ca. 1846, datter av Peder Jensen og Marie Olsdatter Bollum.

Utvandret med 2 barn (1-2):

1871/40

1. Martin Ludvig f. 12. mar. 1868 Skreppen

1871/41

2. Hans Ingvald f. 20. sep. 1870 Skreppen

 

Hansen - Med dyb Sorg bekjendtgjøres herved for Slægtninge og Bekjendte, at det behagede Herren i sin urandsagelige Visdom, efter 8 dages Sygeleie, den 23ie December f. A., ved en rolig og stille Død, at lade min kjære Fader, Mikkel Hansen Skreppen af Vestre Toten, Norge, ombytte Tiden med Evigheden i sin Alders 56de Aar.  Han efterlader sig Sørgende saavel i den nye som gamle Verden.

 

Ja, far da vel du kjære Fader,

Fra Verdens Tummel er du fri;

Dit Legem hvil blandt Gravens Rader

Til alt af Jorden er forbi;

Men engang raabes; Kom herud!

Og Alle mødes maa for Gud;

O, at vi da blandt Fromme

Tilsammen maatte komme.

 

Henry Town, den 13de Marts 1875

H. Mikkelsen

Skandinaven, 30. mars 1875

 

1871/38-41 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Milwauce. Frakt: 35 Spd. Medbringende: 1 Spd. (emi3-p228)

 

 

Med seilskipet ”Concordia” 15. apr.

 

1871/42

Randi Børresdatter f. ca. 1810, datter av Børre Johnsen. Gift 30. sep. 1844 med Even Jensen Høvernodden. Han var allerede i Amerika, se 1870/12.

Reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Concordia” 15. apr. Til Sparta. Frakt: 13 Spd. ”for videre befordring, betalt i Amerika” (emi3-p210)

 

1871/43

Ole Jacob Olsen (tjenestedreng 17 år.) f. 25. aug. 1853, sønn av Ole Jensen og Elene Marie Olsdatter Vingnes. Flere søsken reiste senere: Nils, se 1874/12. Bernt, se 1879/26. Olethe, se 1881/118 og Kristine Marie, se 1903/105. Dreng Ole Jacob Olsen Fjeldhougen f. 25. aug. 1853. Attest 4. apr. (7-p355)

Reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Concordia” 15. apr. Til La Crosse. Frakt betalt i Amerika. (emi3-p211)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Anna Delius” 22. apr

 

1871/44

Lars Nielsen Ørud f. 5. jul. 1821, sønn av Nils Olsen og Marthe Larsdatter østre Hveem. Barna, Ole og Karine var allerede i Amerika, se 1869/74,75. Gift 14. apr. 1846 med:

1871/45

Christiane Larsdatter f. ca. 1824, datter av Lars Eriksen

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1871/46

1. Laurits Larsen f. 11. des. 1859 Ørudeie

1871/47

2. Mads Larsen f. 16. apr. 1863 Ørudengen

Dreng Laurits Nielsen Ørudeie f. 11/12-59, do Mads Nielsen do f. 16/4-63. attest 25. jan. 1875 (7-p365)

1871/44-47 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet “Anna Delius” 22. apr. Til Edgerton. Frakt betalt i Amerika. (emi3-p220)

 

1871/48

Pauline Martinsdatter f. 30. sep. 1847, datter av Martin Pedersen og Kari Jensdatter Baakindælin. Gift 14. aug. 1867 med Ole Christian Martinsen Fjeld, han er død før 1871 for Pauline er nevnt som enke da hun utvandrer. Faren og en bror utvandret i 1869, se 1869/223,224. Mora og to brødre hadde reist i 1870, se 1870/108-110.

Utvandret med 1 barn:

 

1871/49

1. Martinus Olsen f. 9. nov. 1867 Oustadeie

1871/48-49 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Anna Delius” 22. apr. Til Edgerton. Frakt: 32 Spd. 84 s. (emi3-p220)

 

1871/50

Lars Nielsen Kalstuen f. ca. 1822 i Vardal, sønn av Nils Jensen. Ved folketellingen 1865 er han handelskar, da han emigrerer er han benevt som arbeider. Bopel: Hexhuseie 1851, Fauchald 1858, Rambek i Vardal 1865. Gift 12. mai 1851 med:

1871/51

Mari Fredriksdatter  f. ca. 1814, datter av Fredrik Pedersen Kvam. Foruten sønnen, Nils Fredrik, som følger foreldrene til Amerika hadde de sønnen Ole f. 1848 og datteren Kari f. 1851.

Utvandret med 1 barn:

 

1871/52

1. Nils Fredrik Larsen f. 10. feb. 1858 Fauchald

Dreng Niels Fredrik Larsen Fauhald f. 10/2-58. Attest 13. nov. 1872 (7-p360).

 

1871/53

Harald Engebretsen smed 27 år

1871/50-53 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Anna Delius” 22. apr. Til Montreal. Frakt: 70 Spd. 6 s. Medbringende: 15 Spd. (emi3-p221)

 

1871/54

Christian Larsen Ulsrud f. ca. 1819, sønn av Lars Christiansen og Helene Olsdatter. Bosted Ulsrud 1840-71, gaardbruker. Gift 15. feb. 1840 med:

1871/55

Marie Haagensdatter Ulsrud f. ca. 1823, datter av Haagen Olsen

Ægtefolkene Christian Larsen Ulsrud 52 aar, og Marie Haakensdr 48 aar. Attest 14. apr. (7-p355)

1871/54-55 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Anna Delius” 22. apr. Til Le Roy. Frakt: 28 Spd. 60 s. Medbringende: 5. Spd. ”for viderebefordring betalt i Amerika” (emi3-p221)

 

1871/56

Helene Andersdatter f. 11. jun. 1823, datter av Anders Evensen. Gift 9. sep. 1846 med Ole Jensen. Han var allerede i Amerika, se 1870/11. Sønnene Gustav og Johan utvandrer i 1875, se 1875/3 og 1875/6

Utvandret med 5 barn (1-5):

 

1871/57

1. Berthe Marie Olsdatter f. 23. aug. 1850 Skjefstadeie. Pigen Birthe Maria Olsdtr. Skjefstadeie f. 23/8-50. Att. 15. apr. (7-p355)

1871/58

2. Johanne Olsdatter f. 30. jul. 1855 Skjefstadeie. Pigen Johanne Olsdr. f. 30/7-55. Att. 15. apr. (7-p355) Hun giftet seg 1872 med Hans Christian Jacobsen, se 1852/68.

 

Hans Christian Jacobson, farmer, born 27.Nov. 1838 at Lae, Ostre Toten, Oppland County, Norway, died 1. dec. 1901 in Christiania, Dane County, Wisconsin.Married 17.Jan 1872 to Johanne Olsdtr. Born 30. July 1855 at Skjefstad, Ostre Toten, Oppland County, Norway, died 3. Nov. 1945 in Cambridge, Wisconsin.

Johanne utvandret April 15. 1871

They got 9 children:

Julia Jacobsen, born 13. Sept. 1872 in Christiania, Dane County, WI , died 15. Oct. 1961 In Richland center, WI. Helmer Oscar Jacobsen, born 22. May 1874, in Christiania, Dane County, WI, died 17. July 1877 at the same place. Olive Josephine Jacobsen, born 13. May 1876 in Christiania, Dane County, WI, died  same place 11.dec. 1877. Oscar Jakobsen born 2. sept. 1877 in Christiania, Dane County, WI, died 4. Sept. 1933 same place. John Cornelius Jacobsen, born 16. Apr. 1882 in Christiania, Dane County, WI and died 28. July 1968. Herman N. Jacobsen born 3. March 1885 in Christiania, Dane County, WI, married 3. March 1907, died 6. June 1955 all at same place. Hilda Josephine Jacobsen 26. Aug. 1888 in Christiania, Dane County, WI and died 22. June 1974 in Hartford, Connecticut. Ella Rosela Jacobsen born 4. Apr. 1892 in Christiania, Dane County, WI and died 9. July 1911 at the same place. Alice Marion Jacobsen born 24. May 1897 in Christiania, Dane County, WI and died 10. Apr. 1978 in Stoughton, Wisconsin. (fra klipparkivet)

 

1871/59

3. Oleane Olsdatter 19. mar. 1858 Skjefstadeie

1871/60

4. Ole Olsen f. 11. okt. 1860 Skjefstadeie

1871/61

5. Karine Olsdatter f. 6. feb. 1863 Skjefstadeie

1871/56-61 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Anna Delius” 22. apr. Til Port Huron. Frakt: 102 Spd. 75 s. (emi3-p222)

 

 

1871/62

Martin Guldbrandsen Rustad f. 23. des. 1840, sønn av Gulbrand Thomassen og Oline Andersdatter Frognestadeie. Gift 14. feb. 1863 med Helene Marie Hansdatter. Kona og datteren Andrine utvandret senere dette året, se 1871/208,209.

Reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Anna Delius” 22. apr. Til Milwauce. Frakt: 23 Spd. Medbringende: 25 Spd. (emi3-p226)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Nymphen” 28. apr.

 

1871/63

Antonette Andreasdatter (Antonette Andersen Grevløs pige 22 år) f. 20. des. 1851, datter av Andreas Hansen og Helene Olsdatter Grevløssveen. Flere søsken utvandrer: Andrine, se 1869/345. Johan Christian, se 1869/366 og Mathea, se 1880/211.

Reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Nymphen” 28. apr. Til Milwauce. Frakt: 24 Spd. Medbringende: 5 Spd. (emi3-p232)

 

Mrs. Antonette Peterson var født paa vestre Toten, Norge, den 18de December 1851 av Forældrene Andreas og Elene Hanson. 19 aar gammel udvandrede hun til Amerika og kom til Dodgeville, Wis., hvor hun den 29de Nov. 1872 blev ægteviet til hans Christian Peterson. Ved Dodgeville kjøbte de en Farm. Senere flyttede de til Albert Lea, Minn., hvor de bosatte sig paa farm. Siden Sommeren 1880 har hun boet i Town of Lien, Grant Co., Minn., indtil Aaret 1919. Siden den Tid har hun havt sit Hjem hos sin yngste datter Mrs. O. S. Lien i Glenwood, Minn. Hun døde den 21de Oct. 1924 paa Hospitalet i Barrett, Minn., hvor hun var og besøgte sin Søn. Hun døde af Hjertefeil. Hun efterlader sig følgende barn: Mrs. Soren Endreson, Hoffman, Minn.; Mrs. R. M. Otterson og Mrs. C. R. Blixrud, Barrett, Minn.; Mrs. George Wilcox og Mrs. O. S. Lien, Glenwood, Minn., samt Sønnerne Peter O. Peterson og John M. Peterson, Barrett, Minn., og en Søster i Norge, Mrs. Eveline Aspelund.

(Skandinaven, Nov. 21, 1924)

 

 

1871/64

Anne Hansdatter Thune f. ca. 1836 Bjørnerud i Land, datter av Hans Pedersen. Broren Peder reiser senere, se 1872/149. Gift 4. mai 1859 med Peder Pedersen Thune. Han reiste samtidig, se 1871/70.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1871/65

1. Peder Pedersen Thune f. 12. okt. 1859

 

Peder, den ældste, født 1859, var pionerfarmer ved Fairdale, Walsh Co. N. Dak. Bor nu i Thief River Falls, Minn. Har en datter, Mina, nu Mrs. Torval Gutterud, Fairdale, N. Dak. (12-p128)

 

Peder P. Thune, en af de første Pionerer i Walsh County, N. Dakota, vandret bort forleden. Han døde i Troen paa sin Frelser paa Hospitalet i Grafton den 12te Desember efter en Operation og nogle dages Sygeleie.

Han var født i Vestre Toten,  Norge, den 12te Oktober 1859, og var altsaa ved sin Død 76 Aar og 2 Maaneder gammel.

I 1871 udvandret han med sine Forældre, Peter og Anne Thune, og kom til Waseca County, Minnesota, hvor han forblev til Vaaren 1885 da han indgik i Ægteskab med Kari Thompson fra Glenville, Minn.  Samme Aar bosatte de sig i Walsh County, N. Dak., og blev blant de tidligste Settlere i hvad nu er Dovrey Township.  Senere flyttet de til Thief River Falls, Minn., hvor Hustruen døde for fem Aar siden, hvorefter han solgte sit Hjem paa bredden af Thief River til den bekjendte Doktor Bratrud, som nu har sit Hjem der.  Mr. Thune har siden havt sit Hjem paa sin Farm ved Fairdale, N. Dak., hos sin Datter Mrs. Gutterud og Familie.

Han blev stedt til Hvile ved Aadalens Kirke, nær Fairdale, ved siden af sin Hustru den 17de December. Pastor Laurhamar forrettet.

Han overleves af en Datter, Mrs. Thorvald Gutterud, Svigersøn og fem Barnebarn, samt to Søstre. Mrs. B. T. Mark, Valley City, N. Dak. og Mrs. A. H. Mork, Lakota, N. Dak.

(Avsluttningen på artikkelen er borte)

 

 

1871/66

2. Caroline Pedersdatter f. 14. jul. 1866

 

Den ældste datter er Caroline, født i Vestre Toten. Hun er nu Mrs. P. T. Mork, McVille, N. Dak. De har 11 barn, som alle lever. (12-p128)

 

Fra Valley City, N. Dak.

Da «Posten» trænger Penger, saa den ikke blir hjemme, saa vil jeg fortælle hvorfor jeg har ventet en Stund.  Naar man skal holde Bryllup, saa er det alltid meget at bestille. Men det var bare Guldbryllup, saa Bruden behøvde verken ny Kjole eller Slør. Fo 50 aar siden blev vi gifte i Nelson County og levede der i 20 Aar paa farm og 22 Aar i McVillie, Nelson County, N. Dak.  De sidste 8 Aar har vi boet i Valley City hos vor Søn, som er City Editor for vort daglige Blad «Times Record». Syv af vore 10 Barn var her den 13de, og vi havde en stor Dag. En Datter, Hazel, Mrs. Smith, kom fra Detroit, Mich.; Gracie, Mrs. Rohrer, kom fra Kasson, Minn., og Prudence, Mrs. A. W. Lee, fra Minneapolis. De kom ifølge med sine Mænd. En Søn med Hustru kom fra Hebron, N. Dak.; han har «Hebron Herald» der. En Søn med Familie fra Jamestown, som er Bestyrer for The White Drug Co., og Dr. Harris Mark fra Fargo.  Der var en deilig Dag, som aldrig kommer igjen, men Mandag den 14de var Dagen, og over 50 Venner og Naboer kom i Flok og Følge. Fire Prester kom ogsaa. Vi havde bare en Prest da vi blev gifte, men nu kom fire, saa Lænken holder nok ud saa længe vi lever.  De bragte Mad og Penger, og alt var saa hyggeligt.  Min skrivelse blir lang, og kanskje den «blir i Kurven lagt», men vi har saa mange Venner og Slegtninge som læser «Posten», saa det skulde være Moro de fik læse ogsaa dette.   De tre Sønner som ikke kunde komme er, Albin, i Washington, D. C., og Billy i Hollywood, calif., og Melvin i Minot, N. Dak.   Brudgommen er født for 76 Aar siden i Gudbrandsdalen, Norge, vokste op nær Viroqua, Wis., medens Bruden var født Thune for 72 Aar siden paa Vestre Toten og vokste op nær Waseca, Minn.   Jeg hilser alle Venner som læser dette, og skriv til mig. Saa hilses Bladet med tak for al den gode Læsningen, som bringes os hver Uge.

Mr. og Mrs. P. T. Mark. Caroline Mark, 919  4th Ave. N. Valley City, N. Dak.

(Dec. Posten, Dec. 2, 1938)

 

 

Fra Valley City, N. Dak.

Da jeg var Subskribent paa «Minneapolis Tidende» og blev svinget over til «Decorah-Posten», saa ser jeg nu at Tiden er omme paa Bladet. Jeg sender en Dollar for et halvt Aar og vil sende den andre Dollaren efter Jul.  Vi er gamle og liker at læse Norsk, men har ingen Alderspension endnu, saa maa vente, haabende at faa noget til Jul.   Vi har boet her i Valley City over 5 aar, og det er en pen By. Det ser ikke ud til at være nogen Fattigdom naar man ser alle de nye Autobilerne som fylder Gaderne hele Dagen og langt paa nat. Endel lever paa «Relief», som ikke behøvde det. Andre derimod arbeider haardt for Tilværelsen.   Jeg er Totning og min Søster, Mrs. A. Mork fra Lakota og jeg var i Detroit Lakes paa Totenlaget sidste Sommer. Det var storartet at se Filmen fra Toten. Jeg fik se min Onkels Hjem og Landhandkeri paa Vestre Toten. Hans Navn er Helmer Thune Grande. han er gammel nu men passer fremdeles sin Forretning.   En venlig Hilsen til Bladet, Slegt og Venner, hist og her.

Mrs. Peder Mark, Valley City, N. Dak., 919  4th Ave. No.

(Dec. Posten, Dec. 13, 1935)

 

Mrs. Peter T. Mark, Valley City, N. Dak., er avgaat ved Døden. Hendes Pigenavn var Caroline Thune. Hun var født paa Toten, Norge, den 14de Juli 1866 og kom til Amerika sammen med sine Forældre da hun var fem aar gammel.  De bosatte sig i Waseca, Minn.  Hun blev gift den 14de November 1899 i Michigan, N. Dak.  Hun bodde paa Mark Homestead i Nelson County i 20 aar før hun flyttet til McVille i 1918. Hendes Mand drev ikke bare Farming, men ogsaa en større Jernvareforretning der indtil 1930, da de flyttet til Valley City.  Hun overleves av sin Mand; tre Døtre og syv Sønner; en Søster, Mrs. Hilma Mark, Lakota, N. Dak.

(Dec. Posten, June 2, 1949)

 

1871/64-66 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Nymphen” 28. apr. Til Owatonna. Frakt: 53 Spd. 75 s. (emi3-p229)

 

1871/67

Anne Mathea Pedersdatter Thune f. ca. 1846 Njøs i Biri, datter av Peder Larsen. Ble gift 12. jan. 1864 med Ole Christian Pedersen Thune, bror til Peder Pedersen, se 1871/70. Mannen var allerede i Amerika se 1869/457.

 

...til Owatonna, Minn., hvor Ole Christian mottok dem. Han var reist 2 aar før. Hans kone født Fleksan, var i følge med Thune-familien fra Norge....kjøpte land i Town of Otisco, Waseca Co. Minn.....Ole Christian , og hustru Mathea hviler paa Otisco gravplads i Waseca Co. De hadde 9 barn, hvorav 3 lever. Dina, Mrs. Gust Anderson, bor i Naicam, Sask., Canada. Molly, Mrs. Carl Olson, og Ella, Mrs. John Edwardson, i det gamle nabolag i Ellendale, Minn. (12-p128)

 

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1871/68

1. Antonette Olsdatter f. 2. feb. 1864 Flikkeshaug

1871/69

2. Peder Olsen f. 11. sep. 1867 Flikkeshaug

 

1871/70

Peder Pedersen Thune f. 18. nov. 1836, sønn av Peder Pedersen og Kari Olsdatter Thune. Gift 4. mai 1859 med Anne Hansdatter, se 1871/64.

 

Peder P. Thune. Født paa Gaarden Thune, Vestre Toten, den 11te nov. 1835. Døpt og konfirmert i Aas kirke av provst Magelsen. Hans forældre var Peder Thune og hustru Kari, født Aas, Vestre Toten. Peder P. Thune blev gift med Anne Bjørnerud, født i Land den 14de mars 1836. Flyttet ved konfimationstiden med forældrene til Vestre Toten, hvor de kjøpte Møkleness nu Ness. Peder og Anna Thune hadde 2 barn født i Norge og et hertillands. Peder, den ældste, født 1859, var pionerfarmer ved Fairdale, Walsh Co., N. Dak. Bor nu i Thief River Falls, Minn. Har en datter Mina, nu Mrs. Torval Gutterud, Fairdale, N. Dak. Den ældste datter er Caroline, født i Vestre Toten. Hun er nu Mrs. P. T. Mork, McBille, N. Dak. De har 11 barn, som alle lever. Den yngste datter, Hilma, født hertillands, er Mrs. N. H. Mork, Lakota, N. Dak. De har 3 sønner.  I aaret 1871 utvandret Peder og kone med 2 barn til Amerika. De reiste med seilskib og var 13 uker paa veien. De hadde sin egen proviant med. Ved Quebec maatte de ligge 3 uker før de kom iland. Reiste over Michigansjøen fra Grand Haven til Milwaukee og med tog derfra til Owatonna, Minn., hvor Peders bror Ole Christian mottok dem. Han var reist 2 aar før. Hans kone født Fleksan, var i følge med Thune=familien fra Norge. Begge familier kjøpte land i Town of Otisco, Waseca Co. Minn. Her bodde Thune=familien indtil 1906, da de flyttet til N. Dak. Anne døde den 15de april 1915 og Peder den 6te mai 1918. De hviler nu paa gravgaarden i Lakota, N. Dak. De var medlemmer av Pontoppidan menighet i Waseca og Steele Cos. Velsignet være deres minde. (12-p128)

 

 

Peder P. Thune blev født i Vestre Toten, Norge, den 11te november 1835, i 24 aars alderen blev han gift med Anne Myklenes. Omkring 1871 utvandret de til Amerika og bosatte sig i Waseca county, Minn., hvor de var trofaste medlemmer av Pontoppidan menighet av Frikirken.  De var særdeles interessert i lægmandsvirksomheten. I 70-aarsalderen solgte d sin farm og flyttet til Nord Dakota. Siden 1907 bodde de hos sin datter, Mrs. N. H. Mork i Lakota, N. Dak., hvor Mrs. Thune døde tre aar siden. Mr. Thune var sengeliggende siden i desember. Heldigvis hadde han ikke store smærter, men længtet meget efter at faa flytte hjem. han hensov stille den 6te mai 1918 og blev begravet den 8de under deltagelse av slegt og venner og naboer. Velsignet være deres minde. Alle barna overlever ham: Peter P. Thune var en av de tidligste nybyggere i Walsh county, N. Dak. som i nogen aar har bodd i Thief River Falls, Minn.; Caroline, Mrs. B. T. Mork, McVille, N. Dak. og Hilma, Mrs. N. H. Mork, Lakota, N. Dak.

(Folkebladet, June 19, 1918)

1871/67-70 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Nymphen” 28. apr. Til Owatonna. Frakt betalt i Amerika. (emi3-p229)

 

1871/71

Brede Olsen Rødfossen f. ca. 1829, sønn av Ole Nilsen. Gift 20. des. 1861 med:

1871/72

Thina Christiansdatter f. 2. feb. 1841, datter av Christian Olsen og Berte Maria Johannesdatter Amundrudstad

 

Brede Olson Raufossen was born April 11th, 1829 in Gjøvik, Norway. In 1861, he was married to Tina Chistiansdtr. Amundrustad (Børe). Tina was born in Vestre Toten, Norway, on February 2nd, 1840. Brede operated a flour mill in Norway and the power used in grinding the grain was delivered from the river Rødfossen.

Brede and Tina heard much of America and the opportunitiesit offered so they decided to leave Norway with their four children: Johanne Marie, Magda, Ole and Brede jr.

After months of preparation, they left home and sailed from Oslo in 1871. They crossed the Atlantic in asailboat, and the voyage was indeed tedious. Each family had to furnish its own provisions. One terrific storm was encountered, and nearly all the passengers were the victims of severe sea sickness. Fourteen deaths occurred on the sea. Funural services were conducted by the captain and the bodies were laid to rest in the sea. Thirteen weeks were required for the voyage. Three hundred and fiftytwo weary immigrants arrived in Quebec. From Quebec, they took a train to Black River Falls, Wisconsin, entering the United States at Detroit, Michigan. They continued on by foot or by oxen (both have been mentioned) to Daggett Coulee, also known as Moe Coulee, Trempealeau County, Wisconsin, in July 1871.

In 1872, Brede sr. took a government claim (homestead) on 80 acres of land in that area. The land was cleared and a home built. Lumber for the house was hauled from Carter`s mill in Fairchild, Wisconsin, the trip taking three days by ox team.

An additional Quarter section of land was secured by purchase, giving the farm the largest acerage in that coulee. The first buildings erected were mere cabins, but in the course of time, improvements were made so that here too, it can truly be said, “Wisconsin is a state of beautiful farm houses”. This farm remained in the family until November 10th, 1941.

Brede and Tina had seven more children, five lived to adulthood and married. On November 2nd, 1876, Brede filed his intention to become a United States citizen. On Desember 8th, 1884, he received his certificate of naturalization. Brede sr. died in Moe Coulee September 16th, 1913. Tina died January 19th, 1925 in Whitehall, Wisconsin.       (fra klipparkivet)

 

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1871/73

1. Johanne Marie f. 25. mar. 1862 Raufossen

1871/74

2. Magda f. 25. feb. 1864 Raufossen

1871/75

3. Ole Christian f. 25. jun. 1866 Raufossen

 

OLE FOSS: (VESTRE TOTEN)

“Funeral services for Ole Fos, 81, who died at the Whitehall Community hospital at 6:45 a.m. July 9 following less than a day’s illness with pneumonia, were held Satuday afternoon at the Johnson chapel and at Our Saviour’s Lutheran church, the Rev. O. G. Birkeland officiating. A group from the Senior choir sang “tank naar en gang” and “Abide With Me” and Miss Stella Windjue sang “Jeg ved mig en sovn i Jesu navn.” Pall bearers were his six sons and the flowers were carried by Janice, Mary, Elaine and Delores Foss, Betty Hanson and Mildred Kildahl. Burial was in Lincoln cmetery beside his wife who  died in 1939. Memorials given at the last rites totalled $166.30. Mr. Foss was born June 25, 1866, in Vestre Toten, Norway, the son of Brede Rodfossen and his wife Tina. When he was five years old he came to this country with his parents, who settled in Moe coulee, town of Pigeon, on the farm now owned by S.N Hegge. As a young man he spent his winters working in the pineries of northern Wisconsin as a cook. He was united in marriage on June 25, 1891, to Johanne Nilson of Pigeon, the cemeony being performed by the late Emmanuel Christophersen. They settled on the farm of his parents, building a house for themselves on the same land. After residing there a few years they moved to Pigeon Falls, where Mr. Foss operated a meat market. Later they came to Whitehall, purchasing the Scandinavian hotel and operating a meat market beside it. After a short time here they purchased the present Elmer Back farm in Fitch coulee, later selling that to return to Whitehall,  where Mr. Foss operated a meat market where the Whitehall Bakery is now  located. The family then purrchased the present Elmer Larson residence on the east edge  of Whitehall with a few acres adjoining, where Mr Foss operated a dairy. Later he purchased the preent Norman Foss farm adjoining, selling his smaller place to L.J. Schansberg, who later disposed of it to Elmer Larson. He also owned a farm near Sechlerville for a time. In 1935 he and his wife retired, spent about a year with the late Nels Windjue  at Coral City, and in 1936 built the home in East Whitehall, where he continued to live until he sold it to Paul Blaha in April this year and moved in with his son Norman and family. He is survived by ten children: Benoni, Fly Creek; Christopher, Eau Claire;  Martha, Mrs. Fred Hanson, Whitehall; Cora, Mrs. Joel Anderson, Coral City; Theodora, Mrs. William Pederson, Whitehall; Olger, Brainerd, Minn.; Joseph, Ettrick; Olga, Mrs. Einar Kildahl, Norman and Hjalmer, Whitehall. A son Ernest  preceded him in death a couple of years ago. He also leaves 49 grandchildren 18 great-grandchidren and two brothers, Theo. B. Olson of Whitehall and Martin Olson of Osseo. A brother B.B. Olson and a sister, Mrs. B. P. Moe, both of this vicintiy, preceded him in death.” THE   WHITEHALL TIMES - July 17, 1947

 

1871/76

4. Brede f. 20. nov. 1868 Raufossen

 

BREDE B. OLSON: (TOTEN)

“Funeral services for Brede B. Olson, local business man who passed away at his home here September 20, were held at Our Saviour’s Lutheran church here and at the Synod Lutheran church at Pigeon Falls with the Rev. O. G. Birkeland in charge at Whitehall and the Rev. E.B. Christophersen in charge at Pigeon Falls Friday. Mr. Olson was born in Toten, Norway, on November 15, 1858, and in the summer of 1871, when he was three years of age, the family came to America and homesteaded the farm in Moe coulee, now known as Daggett coulee, which is owned by Benard Olson, the eldest son of the deceased. Her Mr. Olson was married on October 1, 1891 to Helene Augusta Christianson and the family continued to live here until 1915 when Mr. and Mrs. Olson and their youngest chidren moved to a farm near Coral City which he purchased from the late Peter Simonson and which is now owned by his son Melvin, leaving the older members of the family to operate the homestead farm. In the spring of 1920, Mr. Olson purchased from Lars Lyngdahl the hotel property in the village of Whitehall, which the family still occupies. Here he conducted a farm implement business up to the time of his death and also for a time operated a hotel. Mr. Olson is survived by his wife and ten children: Benard, on the homestead farm; Thea, Mrs. Alfred Heideman of Eau Claire; Marie, Mars. Arthur M. Hendrickson, Borst Valley; Bendick, Whitehall; Helga, Mrs. Carl O. Hanson, Winona, Melvin, on the farm at Coral City; Harold, Whitehall; Anne and Nora at home, and Miss Esther at Alma Center. He also leaves one sister, Mr. B.P. Moe of Fitch coulee, and three brothers, Martin of Osseo and Ole Foss and Thoeodore Olson of Whitehall. Mr. Olson also had 17 grandchildren,. Pall bearers at the funeral were the four sons, Benard, Bendrick, Melvin and Harold, and four grandsons, Leo Hendrickson, Gaylord and Myron Hanson and Omer Olson, carried flowers. Special music at the Whitehall service was rendered by Lawrence Thomley, baritone, and Mrs. Carl Jahr, soprano, who sang solos. At  Pigeon Falls the Beef River Quartette, which is composed of Reuben and Hilmar Olson, nephews of Mr. Olson and Edwin and Lester Thomley, sang a group of selections. Burial was made in the Synod Lutheran cemetery at Pigeon Falls. Business was suspended in Whitehall during the service. For many years B.B. Olson was prominent and successful farmer in the town of Pigeon and since 1920 he had been identified in business circles in the  village of Whitehall. He developed his farm machinery business and served a  trade over a large area. During the years that he was a resident of this village, he was always willing to do his part to promote the interest of the community, and his associations with his fellowmen were such that he won the respect and confidence of all. In his home he was a kind thoughtful and affectionate husband and father, and his departure from this life is keenly felt by his surviving relatives and friends. Mr. Olson did not attain an advanced age, but he led a life of remarkable activity. He will be greatly missed in the business affairs of this village. A memorial fund was give to Mrs. Olson from local businessmen as a token of their sympathy.” THE WHITEHALL TIMES - September 29, 1932

 

1871/77

Marie 22 år

 

1871/71-77 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Nymphen” 28. apr. Til Black River. Frakt: 116 Spd. Medbringende: 10 Spd. (emi3-p231)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 28. apr.

 

1871/78

Herman Halvorsen Helgestad f. 27. jul. 1840, sønn av Halvor Andersen og Helene Nilsdatter. Gift 10. nov. 1860 med:

1871/79

Berte Nielsdatter f. 1832 Fosseneie

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1871/80

1. Haagen Hermansen f. 26. okt. 1860 Hjeldseie

1871/81

2. Hellene Maria Hermansdatter f. 19. jun. 1865 Klavestadhagen

Ægtefolkene Herman Halvorsen Helgestad 31 aar, & Birthe Nielsdr. 39 aar, Han er født paa Taraldrudeie, hun paa Fosseneie...De haver i de sidste 3 Aar opholdt sig i .... Xania. Attest 22. apr. (7-p355)

1871/78-81 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. apr. Til La Crosse. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 2 Spd. (emi4-p405)

 

 

1871/82

Ole Olsen Tollefsrud f. 1. jan. 1849, sønn av Ole Andersen og Karen Andrine Olsdatter Tollefsrud. Broren Kristian var allerede i Amerika, se 1870/155.

 

Ole O. Tollefsrud. Født paa gaarden Tollefsrud, Toten, den 1ste jan. 1849. Kom til Amerika vaaren 1871 sammen med Berthe Marie Tandsether. Kom til Decorah, Iowa, hvor de blev gift den 17de nov. 1871. Hans forældre var Ole O. og Amalie Tollefsrud. Vaaren 1878 kom han til Dakota og tok ”homestead” omtrent 23 mil nord for Fargo, hvor han bodde til sin død. Hadde 4 jenter, Mina, Amanda, Nathalie og Oline, og 3 sønner, Olaf, Louis og Helmer. Han døde den 7de juli 1926 (12-p129)

 

 Ole T. Tollefsrud, en af de gamle Pionerer i Cass County, N. Dak., er afgaaet ved Døden af Hjertelammelse. Han var født paa Vestre Toten, Norge, i 1849 og kom til Cass County i 1871, hvor han med Undtagelse af syv aar efter sin Ankomst hele Tiden har boet paa sin Farm, som han tog paa Homestead i Town of Noble. Han efterlader sig sin Enke, fire Døtre og tre Sønner, nemlig Mrs. J. Hval, Gardner, N. Dak.; Amanda O. Tollefsrud, som har boet hjemme; Louis O. og Helmer O. i Gardner, N. Dak., og Olaf O. Newfolden, Minn.. Han var agtet og æret i sit Nabolag og det kan med Sanhed siges om ham, at hans Ord var godt som et Bond.  Som mange andre gode Pionerer havde han arbeidet sig op fra Bunden af og ved haardt Arbeide og Sparsomhed havde han vundet frem til økonomisk Uafhængihed for sig og sin familie.

Begravelsen foregikk fra Nora Kirke hvor Pastorene Kongsberg og J.M.O. Ness forettede.

Familiens mange Venner udtaler for de sørgende Efterladte sin dybfølte Sympati i Anledning Tabet af en god og kjærlig Husbond og Fader.

Mrs. N. Iverson

(Dec. Posten, Aug. 17, 1926)

 

1871/83

Berte Marie Martinsdatter f. 25. okt. 1848, datter av Martin Pedersen og Inge Maria Nilsdatter Tandsæter

 

Berthe Marie Tandsether. Født paa Tandsether, Toten, den 25de okt. 1848. Kom til Amerika sammen med Ole O. Tollefsrud. Hendes forældre er Martin og Inge Marie Tandsether. (12-p129)

 

Mrs. Berthe Marie Tollefsrud døde i sit Hjem i Noble Township, N. Dak., Torsdag 11te April. Dødsaarsagen var Lungebetændelse. Hun havde ligget til sengs næsten et Aar.

Afdøde var født i Vestre Toten, Norge, af Forældre Martin og Inger Marie Tandsæther den 25de Oktober 1848. Hun udvandret til Amerika i Aaret 1871 og bosatte sig nær Decorah, Iowa, hvor hun blev ægteviet til Ole O. Tollefsrud det samme Aar.  De arbeidede nær Decorah i syv Aar. Om Vaaren 1878 reiste de vestover til North Dakota, hvor de tog Homestead i Town of Noble, hvor hun har boet til sin Død.

Hun efterlader sig tre Sønner og fire Døtre: Olaf i Newfolden, Minn., Louis og Helmer i Gardner, N. Dak., Mrs. James P. Nelson i Centralia, Wash., Mrs. Nels Iverson, Fosston, Minn., Mrs. John Hval, Gardner, N. Dak., og Amanda hjemme, samt 20 Børnebørn og to Børnebørnsbørn, og en Broder og en Søster i Norge. Alle hendes Børn var tilstede ved hendes Begravelse undtagen Mrs. James P. Nelson.

Hun var ved sin Død 80 Aar gammel. Hendes Mand Ole O. Tollefsrud døde den 7de Juli 1926.

Begravelsen fandt Sted fra hendes Hjem og fra Nora lutherske Kirke. Pastor Rønsberg og Pastor M. O. refs forrettede.

Ved Mrs. Tollefsruds Død er atter en af de gamle Pionerer, som har hjulpet til saa meget med at opbygge Nabolaget, hvor hun var, vandret bort. Hendes Venner vil længe erindre hendes elskværdige og gjestfrie Tilbøielighed.

(Dec. Posten, May 28, 1929)

 

Ole Olsen Tollefsrud f: 1/1-49 22 aar. Berthe Maria Martinsdatter Tandsæter 23 aar. Attest 17. apr. (37-p298)

1871/82-83 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. apr Til Albert Lea. Frakt: 105 Spd. 24 s. Medbringende: 20 Spd. (emi4-p401)

 

1871/84

Martin Olsen Bonnerud f. 18. jul. 1851, sønn av Ole Olsen og Oline Olsdatter. Broren Hans var allerede i Amerika, se 1867/7.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. apr. Til Rushford. Frakt: 50 Spd. 6 s. Medbringende: 6 Spd. (emi4-p401)

 

1871/85

Andreas Davidsen Heksom f. 10. okt. 1844, sønn av David Hansen og Berthe Christensdatter Hexum. Fikk datteren Helmine med Johanne Olsdatter Sæteren, se 1883/280,281. Broren David var allerede i Amerika, se 1870/342. En søster, Nikoline reiste i 1873 med familie, se 1873/49. Broren Hans Christian utvandrer senere, se 1878/13.

 

Andrew D. Hexum. Bror til David Hexom heraf Byen og en af de velkjendte Pionerer i Allamakee County, døde Mandag Eftermiddag, 12te Nov., i sin Nevøes, Carl Hexoms Hjem i den høie Alder af 90 Aar. Den umiddelbare Dødsaarsag var et Hjertetilfælde.   Andrew Hexom var født paa Vestre Toten, Norge, den 14de Okt. 1844 og kom til Amerika Aaret 1872. Han blev gift med Miss Esther Engrav i Allamakee County og bosatte sig paa en farm nær Waukon, hvor de boet i mange Aar og hvor Mrs. Hexom døde for omkring 10 Aar siden. Efter Hustruens Død boet han hos forskjellige Slegtninge, og de sidste 3 a 4 Aar havde han sit Hjem hos Nevøen Carl, ogsaa bosat nær Waukon.   Han overleves af Broderen David Hexom heraf Byen samt et stort Antal nevøer og Niecer.   Begravelsen vil foregaa Fredag, 16de Nov. Kl. 2 fra den lutherske Kirke i Glenwood og med Jordfæstelse i Pontoppidan Gravlund. past. A. Bredesen forretter.

(Dec. Posten, Nov. 16, 1934)

 

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. apr. Til Milwauce. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 1 Spd. (emi4-p402)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 29. apr.

 

1871/86

Marie Røse pige 26 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 29. apr. Til New York. Frakt: 33 Spd. 12 s. Medbringende: 2 Spd. (emi4-p411)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Albion” 5. mai.

 

1871/87

Oliane Evensdatter Rustad f. ca. 1831. Gift 7. nov. 1856 med Mathias Thorstensen Buruld, han var allerede i Amerika, se 1869/190.

Utvandret med 1 barn:

1871/88

1. Tonette Mathiasdatter  f. 17. feb. 1857 Rustadeie

 

Diamantbryllup. Mr. og Mrs. Mathias Rustad, 900 20th Ave. S. feirede igaar Diamantbryllup; de blev viet for 60 Aar siden af Provst Otto Ottesen I Hof Præstegjæld, Toten, Norge.   Mr. og Mrs. Rustad har en stor Kreds Venner, som I Løbet af Eftermiddagen og Aftenen indfandt sig I det gamle Pars Hjem for at hilse paa dem; Vennerne medbragte Pengegaver, Blomster og gode Ting at spise, og en hyggelig Dag blev tilbragt sammen med Diamantbrudeparret.   Mr. Og Mrs. Rustad er begge 87 Aar gamle; Rustad er født 26de Februar 1829 og hans Hustru den 4de August 1829. Mr. Rustad kom til Amerika i 1869 og hans Hustru to Aar etfter.  De boede først nogle Aar i St. Peter, Minn., og flyttede i 1875 til Minneapolis, hvor de siden har havt sit Hjem. De har i alle de Aar de har boet i Minneapolis været Medlemmer af Trefoldigheds Menighed. Parret har ingen Børn; deres nærmeste Slægtninger her i Landet er Børnebørnerne Olga og Agnes Thompson i Owatonna; førstnævnte har i nogen Tid været her i Byen for at pleie Mrs. Rustad, der for kort Tid siden var syg; hun er dog nu bra igjen – baade hun og Mr. Rustad er for deres Alder ved god helbred.

(Mpls. Tidende, Nov. 8, 1916)

 

Mrs. Oline Rustad død, 90 ½ Aar gammel. Mrs. Oline Rustad døde Søndag Morgen paa Diakonissehospitalet i den høie Alder af 90 ½ Aar.   Mrs. Rustad havde en mærkelig Legemsstyrke og Aandsfriskhed, som hun bevarede indtil for to Maaneders siden, da Kræfterne begyndte fort at tage af. Den egentlige Dødsaarsag var Alderdomssvaghed.   Skjønt op i de nitti Aar kunde hun tage sig lange Spaserture eller rusle paa Besøg til Venner, hvoraf hun havde mange.  Hun besad en udmærket Hukommelse og et lyst Humør og var en velseet Gjæst.  Hun var medlem af Trefodigheds Menighed.  De sidste Par Aar boede hun og hendes Mand, Mathias Rustad, paa Ebenezer Gamlehjem. Ved siden af manden overleves hun af to Døtre, Olga og Agnes hansen.  Mrs. Rustad var født den 4de August 1829 paa Østre Toten. Hun kom med sin Mand til Amerika i 1871. Mr. Og Mrs. Rustad blev gift den 7de November 1856, og de kunde saaledes for tre Aar siden feire Diamantbryllup.  Begravelsen foregaar Tirsdag Kl. 2 fra Ebenezer Gamlehjem. Portland Avenue og 26th Street; Jordfæstelsen bliver paa Crystal Lake Gravplads. Past W. M. Hagen skal forrette ved Begravelsen.

(Mpls. Tidende, Nov. 8, 1920)

 

1871/87-88 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. mai. Til Mankato. Medbringende: 7 Spd. Frakt betalt. (emi4-p413)

 

1871/89

Hans Anton Christiansen arb. 22 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. mai. Til Black River Falls. Frakt. 49 Spd. 36 s. Medbringende: 2 Spd. (emi4-p415)

 

1871/90

Nicolaus Andersen Kjølstadeie arb. 20 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. mai. Til Milwauce. Frakt betalt. (emi4-p420)

 

1871/91

Johannes Olsen Gleserud f. ca. 1842, sønn av Ole Jensen Nordnarum. Gift 20. apr. 1871 med Kristine Olsdatter Hager, hun reiste samtidig, se 1871/93.

1871/92

Anton g. arb. 22 år

1871/91-92 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. mai. Til Red Wing. Frakt betalt i Amerika. (emi4-p417)

 

1871/93

Kristine Olsdatter f. ca. 1833, datter av Ole Christiansen. Gift 20. apr. 1871 med Johannes Olsen Hørgsrud, han reiser samtidig, se 1871/91.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. mai. Til Red Wing. Frakt: 52 Spd. (emi4-p417)

 

1871/94

Ole Peter Hansen Bjørnerud f. 30. apr. 1850, sønn av Hans Olsen og Helene Mikkelsdatter Bjørnerud. Foreldrene og tre søsken reiste året etter, se 1872/67-71. Ole Peter er nevnt som skomager da han utvandrer.

..og ligesaa Ole Peter Hanson (Bjørnerud) ifra Einastrana lever ogsaa her (Freeborn Co. MN) endnu..TLÅ16-p55

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. mai. Til Milwauce. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 2 Spd. (emi4-p417)

 

1871/95

Ole Jacobsen Fjeldstad arb. 29 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. mai. Til Chicago. Frakt: 40 Spd. Medbringende: 10 Spd. (emi4-p419)

 

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 12. mai.

 

1871/96

Johannes Haagensen Oppegaardeie, f. ca. 1821, sønn av Haagen Christiansen og Marthe Jensdatter. Gift 2. apr. 1843 med:

1871/97

Berthe Hansdatter f. ca. 1815. Sønnen Kristian var allerede i Amerika, se 1870/4. Datteren Marthe reiste senere, se 1873/103.

Ægtefolkene Johannes Haakensen Oppgaardseie 51 aar, & Hst. Birthe Hansdt. 57 aar. Attest 4. apr. (7-p355)

1871/96-97 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 12. mai. Til Chicago. Frakt betalt. Medbringende: 20 Spd. (emi4-p424)

 

1871/98

Helene Haagensdatter f. 24. jun. 1827, datter av Haagen Hansen og Kari Andersdatter Fjørkenstadeie. Søsteren Karen hadde reist tidligere, se 1854/8. Broren Hans reiser i 1881, se 1881/72. Gift 5. apr. 1851 med Martin Olsen, han hadde reist tidligere, se 1870/223. Datteren Marie, se 1874/100.

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1871/99

1. Hans Christian f. 3. nov. 1857 Fjørkenstad

1871/100

2. Karen (Olsen Hagen)f. 22. mar. 1861 Oureneie. Gift i 1879 med Ole Christiansen, se 1874/14.

Ægteviede i Greenfield, Den 31. Dec. 1879

Ole Kristiansen Hørland f. 27. Nov. 1855, Ø. Thodten

Karen Olsen Hagen f. 23. Marts 1861, Ø. Thodten

Vitner: Bernt C. Hørland og B. Hørland. (31-p91)

 

Fra Nome, N. D., medeles: Mrs. Karen Hagen Harland, som har bodd i Barnes County siden 1886, avgik ved Døden i Hjemmet hos sin Datter, Mrs. Gerhard Baarstad, den 28de December. Mindegudstjeneste blev holdt i St. Peter Lutherske Kirke.  Mrs. Harland var født den 23de Mars 1862 i Østre Toten og kom til Fillmore County, Minn. Her blev hun i 1879 gift med Ole Harland fra Harmony, Minn. I 1886 flyttet Ægteparet til Barnes County, hvor de farmet til Harlands Død i 1932. Siden den Tid bodde Avdøde hos sin Datter. Foruden denne Datter efterlader Mrs. Harland sig syv andre barn. Mrs. Axel Johnson, Mrs. Hilmer Engstrøm, Mrs. Peter Anthony og Mrs. Lawrence Osterfeld i Minneapolis; Mrs. Carl Lee, Clarkfield, Minn.; Henry Harland, Hastings, N. D., og Palmer Harland i Nome.

(Skand. Jan. 12, 1940)

 

1871/101

3. Carl f. 1. aug. 1867 Fjellhaugeie

 

1871/98-101 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 12. mai. Til Milwauce. Frakt betalt. Medbringende: 5 Spd. (emi4-p424)

 

1871/102

Marte Marie Pedersdatter f. 21. jan. 1859 Trogstadeie, datter av Peder Thostensen og Inger Margrethe Hansdatter. Faren hadde reist i 1869, se 1869/95. Mora og to søsken reiste i 1870, 1870/197-199. Hun reiste sammen med broren:

1871/103

Haagen Pedersen f. 12. sep. 1862 Rensbyeie

1871/102-103 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 12. mai. Til Milwauce. Frakt betalt. (emi4-p424)

 

1871/104

Johannes Paulsen Helgestad, skomager, f. 1852, sønn av Paul Olsen og Pernille Johannesdatter Peterudbakken. Foreldrene og 4 søsken utvandret senere, se 1874/15-20.  Ble gift i Amerika med Petra Palme, de fikk syv barn.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 12. mai. Til St. Peter. Frakt: 52 Spd. 102 s.  Medbringende: 4 Spd. (emi4-p427)

 

1871/105

Helene Olsdatter f. 1841, datter av Ole Pedersens 1. ekteskap, med Antonette Nilsdatter Svellet. Broren Olaus reiste i 1869, se 1869/144. Helene reiser sammen med søsteren:

1871/106

Nicoline Olsdatter f. 1853. Pige Helene Olsdr. Sullestadeie f. 4/1-41, Søsteren Nicoline do. do. f. 19/5-53. Attest 24. okt. 1873 (7-p365) Broren reiser samtidig:

1871/107

Nils Olsen f. 1856

 

1871/108

Sørine Bergersdatter pige 30 år

 

1871/105-108 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 12. mai. Til Mankato. Frakt: 183 Spd. 60 s. Medbringende: 20 Spd. (emi4-p427)

 

1871/109

Johannes Christiansen f. 1808, sønn av Christian Johannesen og Elena Andersdatter. Gift 1846 med Marte Nilsdatter Årsbyeie. Bodde i Bollumsdalen u. Taraldrud. Han er benevnt som enkemand og skredder da han utvandrer. Sønnen Nicolaus er allerede i Amerika, se 1869/529. Datteren Nicoline reiser senere, se 1875/49.

Utvandrer med 2 barn (1-2):

 

1871/110

1. Helene Johannesdatter f. 28. feb. 1853 Bollumeie. Hun ble gift i Greenfield Lutheran Church i Harmony, Minnesota med Erik Olsen fra Hadeland.

 

……In 1880 he and his wife and 15 month old daughter, Minnie (Mrs. Ole Olstad) came by wagon train to what was then Dakota Territory and homesteaded on the NW ¼ of Sec. 18 in Noema Township. At that time it was called Norman Township but the name later changed to Norma.  Their first home was a sod house.  They had five daughters: Minnie (Mrs. Ole Olstad) Tillie (Mrs. Anton Ouren) Gena (Mrs. Edwin Maasjo) Emma, Helma, and one son Edwin. All were born in Norma Township, except Minnie…..Helene’s death occured in 1898….buried in the Emmanuel Cemetery southwest of Fingal…(Barnes County History 1976 p.184)

 

 

1871/111

2. Martin Johannesen f. 15. mar. 1855 Bollumeie

 

Martin Johnson was born in Toten, Norway. He was born of Johanes and Martha Christianson on March 5, 1856. The exact date of his coming to America is uncertian. It is belived to be in the late 1860’s. His first home on American soil was in Fillmore County, Minnesota. He came to Barnes County by wagon train in 1880 and filed on a tree claim a few years later. The location of this was the N.E. 1/4 section 14 in Thordenskold Township.......Martin’s first wife was Ingeborg Peterson. She died in 1886. He married Hannah Evenson and to this union there were ten children born. Martin and his family were members of St. Petri Lutheran Church, where all their children were baptized and confirmed....(34-p115)

 

1871/109-111 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet “Hero” 12. mai. Til Rusford. Frakt: 124 Spd. 60 s. Medbringende: 18 Spd. (emi4-p427)

 

1871/112

Haagen Christensen g. arb. 70 år

1871/113

Martin Hermansen f. 25. jun. 1849 Narverud, sønn av Herman Hermansen og Marie Evensdatter Bjerkebakken u. Skramstad. Broren Ole reiser året etter, se 1872/111. I 1873 reiser søsknene Haaken og Elene, se 1873/66,67. I 1874 er hele familien samlet i Amerika, dette året reiser foreldrene og søsknene Anne Marie og Lina, se 1874/4-7.

1871/114

Karine Christensdatter 26 år, ble gift med 1870/83 eller 1872/163

1871/115

Mathea 3 1/2 år

1871/112-115 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 12. mai. Til Red Wing. Frakt betalt. Medbringende: 4 Spd. (emi4-p429)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Pontocorvo” 15. mai.

 

1871/116

Johan Tommesen (John Thompson) Sagenæs f. 24. mar. 1852, sønn av Thomas Torstensen og Marie Pedersdatter Hagerbakken. Gift i Amerika med Johanne Karine Hansdatter Teterud, se 1873/87.

 

Johan Thomassen became known as John Thompson. He married Johanna Karine Lovlien in 1873 in Freeborn County. Johanna was born March 23, 1848, also in Vestre Toten and had come to America in 1873... John and Johanna had nine children: Martha Marin born September 17, 1874; Thomas Hagbart born August 6, 1876; Julius born September 9, 1878; Petter Adolph born August 21, 1880; Magda Olava J. born January 4, 1883, she died at the age of 11; Thrine Hellene born December 11, 1885; Josephine Julia born July 8, 1888; Alf Mauritz born October 9, 1890; and Nora Eugenie born may 1, 1894. All of the children were born in Vineland Township and were baptized and confirmed at the Sand Hill Lutheran Free Church.…Johanna died April 1, 1936 at the age of 88. John died 10 years later, jauary 22, 1946 at the age of 95. Both are buried at Sand Hill cemetery. (Norwegian Roots to American Branches, by H. Harlow S. Thompson p. 20)

 

John Thompson, whose early settlement in Polk County made him one of the best known men of that region, is a resident of Vineland Township, and is a proprietor of one of the fine farms of thath locality. He is esteemed highly as a citizen and wields an influence for the good in his community.  Mr. Thompson was born in the southern part of Norway, march 24, 1852, and was reared and educated in the common schooøs of his native land. He followed farming there and remained until 1871, when he came to America with his mother, via Christiania, to Quebec, Canada. They spent nine weeks on the trip and encountred a severe storm for twnety-four hours. There were about six hundred passenger aboard the vessel. Our subject stopped the train at Albert Lea, Minnesota, and spent three years at farm work in Freeborn County, Minnesota.  In the spring of 1874, he went to the Red River in Polk County. He had no team and brought only his clothes and provisions, going with John Hanson, his neighbor, and John J. Borsvald, who had started later but had come to his friends on the way. The jouney was much delayed by mud and rain, and by being frequently compelled to retrace their steps to find river crossings…. Our subject «squatted» on section 24 of Vineland Township. he stayed most of the first year with his brother, Peder, and he then hauled logs from the river and built a shanty in which they lived until 1887, then their present comfortable frame dwelling was erected. Mr. Thompson now owns two hundred and fourteen acres of land…..John Thompson was married at Christmastide, in 1873, to Miss Johanna K. Lovlien. Mr. Thompson and his bride were engaged to marry prior to his leaving Norway, and he sent her a ticket to join him in America…..(«Compendium of History and Biography of Northern Minnesota» by G. A. Ogle 1902, p. 527)

 

Han reiste sammen med moren:

 

1871/117

Marie Pedersdatter f. ca. 1810. Gift med Thomas Torstensen, han døde 1868. Hun hadde på dette tidspunkt flere barn i Amerika: Thrine se 1867/173, Peder Anton se 1867/181 og Elene se 1867/184.

 

Three years after Thomas’ death, Maria left for America to join her children who were living in Minnesota. She came along with her youngest son, Johan. They came via Christiania to Quebec, Canada and thence to Minnesota. There were about 600 passengers aboard ship and it took nine weeks for the trip. More than likely Maria decided to come to America at that time since only two of her children, Hans Thomassen Aas and Martin Thomassen would still be living in Norway and the rest of her family would be in America. Martin also came to America several years after.   Maria lived first in Freeborn County in southern Minnesota with her sons and daughters. It is uncertain whether she came north to the Red River Valley with Peder, Elene and Trine in 1873 or came with Johan in 1874…..After the death of Trine in 1884, Maria went to live with her daughter, Elene and son-on-law, Hans Hansen Bangen.  Maria died March 7, 1893 at the age of 82 years and three months. She is buried at the Sand Hill Lutheran Church cemetery in Vineland Township, near what was then known as Neby, Minnesota. Her name at the time of her death was given as Maria Pedersdatter Sannes. (Norwegian Roots to American Branches, by H. Harlow S. Thompson p. 20)

1871/116-117 reiste fra V. Toten. Med seilskipet “Pontocorvo” 15. mai. Til La Crosse. Frakt betalt i Amerika. (emi3-p237)

 

1871/118

Berthe Olsdatter Drager f. 5. jan. 1827 Evenrud, datter av Ole Jacobsen og Marthe Nilsdatter Evenrud. Berthe hadde ei søster, Inge Nathalia, som også reiser dette året, se 1871/183. Gift 15. jan. 1851 med Hans Paulsen (f. 1817 Bjørnstad på Ringerike, senere bruker av Drager). Mannen var allerede i Amerika, se 1870/285.

Utvandret med 10 barn (1-10):

 

1871/119

1. Ole Hansen f. 20. mar. 1851 Evenrud

1871/120

2. Marte Marie Hansdatter f. 11. jun. 1852 Aanerud

1871/121

3. Peder Hansen f. 6. nov. 1853 Aanerud

1871/122

4. Petra Hansdatter f. 11. mar. 1855 Drager

 

Giftemål

Ole Erickson og Petra Hansdtr. Bjørnstad giftet seg den 31. desember 1875 i den Lutherske kirken i Lanesboro. Etter seremonien tok de med slekt og venner til sitt lille hjem der de serverte østersstuing som var kokt i en vaskebalje. Det ble en tradisjon i familien vår  å servere østerstung på nyttårsaften – hvis vi hadde råd til det. De flyttet seinere til Chatfield i Minnesota, og det var der Emil ble født den 2. november 1877.

 

1871/123

5. Nils Hansen f. 7. sep. 1856 Drager

1871/124

6. Helmer Hansen f. 27. jan. 1858 Drager

1871/125

7. Martin Hansen f. 1. jul. 1860 Drager

1871/126

8. Nicolay Hansen f. 13. jan. 1864 Drager

1871/127

9. Ener 4 år (Tina f. 26. nov. 1865 Drager??)

1871/128

10.Otto Hansen f. 28. sep. 1867 Drager

1871/118-128 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Pontocorvo” 15. mai. Til Rushford. Frakt betalt i Amerika. (emi3-p245)

 

1871/129

Mathias Johannesen Morterud døpt 3. jun. 1811, sønn av Johannes Olsen og Maria Hansdatter Blikset. Broren Johannes utvandrer senere, se 1884/107. Bruker av Morterud. Boplass ved folketellingen 1865 Thorstenstuen. Mathias var tilbake i Norge i 1881 og returnerte til Amerika i 1883, se 1883/379. Gift 17. 1838 med:

1871/130

Marthe Olsdatter f. ca. 1813. Boplass 1838 Skjellerud.

 

Mathias Johnson or Johanneson, born in Norway in 1810; died in Willmar, Minnesota, Oct. 13, 1902, aged 92 years. He came to America in 1866, making the voyage in a sailing vessel. he located in Burbank township, Kandiyohi county, Minnesota, and was a farmer, painter, and carpenter by occupation. After spending fifteen years in America he returned to his native land for a visit which extended over two years, returning to America again in 1883. He married Martha Olson, but they had no children. (The Johnson-Berg-Westheim Family)

 

Died almost a Centenarian

Matthias Johnson died last Monday morning at four o’clock at the home of his niece, Miss Mattie Johnson, on Jessie street. Death was due to old age, as the deceased had passed the ripe old age of 92 years, being born in May, 1810. he had been confined to his bed for the past ten years.   Johnson had been a resident of this country for 33 years, coming here from Norway, and was among the early settlers in the town of Burbank. He made his home in Willmar for several years, which he spent with his relatives, Peter J. berg, his nephew, and his nieces, Miss Mattie Johnson and Mrs. Charles Dahlheim. Besides his Willmar relatives he leaves a niece in Minneapolis, Mrs. Gena Thorson. He has been a widower for 21 years.  The funeral was held yesterday at 11 o’clock a.m., services being conducted at the Lutheran Free church by Rev. Gynild. The interment was in the Lutheran Free cemetery. (From the Willmar Tribune, Wednesday, Oct. 15, 1902)

1871/129-130 reiste fra V. Toten. Med seilskipet “Pontocorvo” 15. mai. Til Milwauce. Frakt: 48 Spd. Medbringende: 4 Spd. (emi3-p245)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 19. mai.

 

1871/131

Lars Olsen Flaterud gbr. 50 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 19. mai. Til Allan Dick. Frakt: 53 Spd. 32 s. Medbringende: 10 Spd. (emi4-p430)

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 20. mai.

 

1871/132

Frants Petter Martinsen f. 18. mai 1851, sønn av Martin Evensen og Marie Johannesdatter Igelsrudeie.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 20. mai. Til Chicago. Frakt betalt. Medbringende: 3 Spd. (emi4-p442)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 23. jun.

 

1871/133

Ole Johannesen Østbye f. ca. 1826 i Vardal. Husmann på Østby i Nordlia 1856-71. Gift med Maria Christensdatter, hun og tre barn reiser samtidig, se 1871/139-142. Datteren Johanne Marie reiser også:

1871/134

Johanne Marie Olsen f. 26. sep. 1852 i Vardal.

 

1871/133-134 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 23. jun. Til New York. Frakt: 66 Spd. 24 s. (emi4-p470)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 26. mai.

 

1871/135

Augustinus Evensen Ovren f. 24. apr. 1850, sønn av Even Michelsen og Marte Andersdatter Ovrenengen. Nevnes som smed ved utvandringen.

 

August E. Ovren holds precedence as one of the successful contractors and builders of Dane county, having his residence and business headquarters in the city of Stoughton. He was born in Norway April, 24, 1850, and is the son of Ovren Mikkelson and Marta (Tauberg) Mikkelson. The father came to America in 1871, and took up his residence in  the village of Cambridge, Dane county, where he died in 1887. The subject of this sketch was reared to maturity in his native land, in whose common schools he secured his early educational training, and there also he partially learned the blacksmith’s trade under the direction of his father. In 1871, like many another of the sturdy sons of the fair Norseland, he set forth to seek his fortune in America. He made Dane county his destination, taking up his abode in Cambridge, where he began work at the carpenters trade. In 1873 located in Stoughton, where he has since maintained his home. For eleven years he was employed in the T. D. Mandt wagon works and since 1884 he has been independently and successfully engaged in business as a contractor and builder. He has erected many of the best business blocks in the city and more than one hundred private residences of superior type. Politically he advocates the cause of prohibition, and he served one term as representative of his ward on the city board of alderman. He and his wife are zealous members of the Methodist Episcopal church. In 1876 was solemnized the marriage of Mr. Ovren to Miss Sarah Jenson, a native of Norway, and they have two children, - John, and Hilda, wife of Johan Jacobson (History of Dane County, Madison 1906 p.683)

 

-August E. Ovren, en af Stoughtons Pionerer, er død i sit Hjem der. Han var født den 24de April 1850, paa Østre Toten, Norge, kom til Amerika som ung Mand og settlede i Cambridge som Snedker.  I 1874 kom han til Stoughton og tog Tjeneste hos T. G. Mandt. Senere gik han over til Kontraktørforretning og har opført mange Forretningshuse i Byen. Han var i mange Aar Medlem af Bystyret. Ovren trak sig tilbage fra aktiv Virksomhed for omkring 20 aar siden. Han overleves af sin Hustru, hvis Pigenavn var Christine Alme. Der er to Børn af et tidligere Ægteskab; Mrs. John Jacobson, Long Beach, Cal.; og John Ovren, Stoughton, Wis. Hans første Hustru, hvis Pigenavn var Sarah Jensen, døde i April 1912. Der er fire Børnebørn og et Barnebarnsbarn. Begravelsen foregik fra Hjemmet og den norske Metodistkirke. Pastor O. A. Kvisgaard og Pastor Gustav Mathison fra Chicago forrettede. Han lagdes til Hvile paa Riverside Gravplads.

(Skandinaven, Dec. 14, 1927)

 

Reiser sammen med søsteren:

1871/136

Martine Evensdatter Ovren f. 24. apr. 1847. Faren, Even Michelsen reiser samtidig, se 1871/138. Helene Marie, en søster av Martine var allerede i Amerika, se 1869/447, søsteren Karine, utvandrer senere, se 1876/17.

1871/135-136 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 26. mai. Til Edgerton. Frakt betalt. (emi4-p445)

 

1871/137

Caroline Johannesdatter pige 22 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 26. mai. Til La Crosse. Frakt betalt. (emi4-p446)

 

1871/138

Even Michelsen Overn, f. ca. 1798. Bruker av Fossemøllen 1838-44, husmann Overengen 1847-71. Gift 21. aug. 1833 med Karen Kristiansdatter Kjæsarud, hun dør i barselseng samme året. Gift på nytt 2. mai 1838 med Marte Andersdatter Fossemøllen.To av barna fra annet ekteskap, reiser samtidig, se 1871/135,136. En datter, Helene Marie var allerede i Amerika, se 1869/447. Datteren Karine utvandrer i 1876, se 1876/17.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 26. mai. Til Edgerton. Frakt: 45 Spd. 60 s. (emi4-p448)

 

1871/139

Marie Kristensdatter f. ca. 1825. Gift med Ole Johannessen. Han og datteren Johanne Marie reiser samtidig, se 1871/133-134.

Utvandrer med 3 barn (1-3):

 

1871/140

1. Laurits Olsen f. 21. jun. 1856 Østbyengen

1871/141

2. Oliane Olsen f. 12. apr. 1860 Østbyengen

1871/142

3. Martin Olsen f. 12. sep. 1863 Østbyengen

 

1871/139-142 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 26. mai. Til New York. Frakt: 82 Spd. 90 s. Medbringende: 14 Spd. (emi4-p451)

 

1871/143

Lars Madsen Nøklebye f. 13. apr. 1832, sønn av Mads Larsen og Oline Christophersdatter Hoelstuen. Han ble i 1855 gift med Oline Andersdatter Hoel. Hun dør antagelig tidlig på 1860-tallet og Lars inngår ekteskap 17. aug. 1865 med Berthe Mathea Larsdatter fra Sandviken i Hurdal. Han kan ikke ha vært lenge i Amerika for han nevnes som bruker på Rønaas i 1877. Han dør 1922 på Bøverbru. På dette tidspunkt hadde han en søster, Helene Marie i Amerika, se 1868/41. Senere reiste også søsknene Syver Johannes, se 1880/230 og Oline, se 1881/239. Sønnen Bernt Olaf reiser senere, se 1885/5.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 26. mai. Til Milwauce. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi4-p447)

 

1871/144

Karen Eriksdatter f. ca. 1805. Gift 6. juni 1841 med enkemannen Johannes Andersen. Datteren Petronelle var allerede i Amerika, se 1870/320. g. 65 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 26. mai. Til Milwauce. Frakt betalt. (emi4-p449)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 30. mai.

 

1871/145

Johan Johannesen Skramstad f. 1841, sønn av Johannes Kristiansen og Oline Olsdatter Sundbakksveen. Gift 17. des. 1863 med Elene Marie Paulsdatter Trogstad. Sønnen Jens se 1881/158. Broren Olaus var allerede i Amerika se 1866/116. Datteren Julie blir døpt 19 mai 1872 i Hoff.

 

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 30. mai. Til Red Wing. Frakt betalt. Medbringende: 2 Spd. ”Fripas af 30/7 64” (emi4-p453)

 

1871/146

Peder Anton Andreasen Nettum f. 16. mar. 1849, sønn av Anne Jacobsdatter Undesløsstuen og Andreas Pedersen Evenrud.

Ungk. Peder Anton Andreassen Nettum f. 16/3-49. Attest 28. mai (7-p356)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 30. mai. Til Red Wing. Frakt betalt. Medbringende: 3 Spd. ”Tilat. af Fastin 30/5 64. Reist paa Carl Johansens Billet” (emi4-p454)

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 2. jun.

 

1871/147

Ole Andreas Andersen Røang f. ca. 1843 i S. Aurdal, sønn av Anders Olsen. Inderst på Stubberud 1869-71. Nevnes som skredder da han utvandrer. Gift 7. jan. 1868 med:

1871/148

Olava Hansdatter f. ca. 1841, datter av Hans Christensen

Utvandret med 2 barn (1-2):

1871/149

1. Hans Anton f. 17. feb. 1869 Stubberud

1871/150

2. Christian Olaf f. 22. jun. 1870 Stubberud

Ægtefolkene Ole Andreas Andersen Stubberud 28 ¾ aar, & Kone Olava Hansd. 29 ½ aar Deres Børn Hans Anton f. 15/2-69, Christian Olaf f. 22/6-70. Attest 10. mai (7-p356)

1871/147-150 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 2. jun. Til Webster. Frakt: 116 Spd. 42 s. Medbringende: 15 Spd. (emi4-p455)

 

1871/151

Johan Olsen Hermanrud f. 13. mar. 1850, sønn av Ole Johannessen og Andrine Nilsdatter Hermanrudstuen. Faren var allerede i Amerika, se 1870/307. Søsken: Haagen og Sussanna, se 1872/197,198. Antonette, se 1877/36 og Nils, se 1896/57.

Ungk. Johan Olsen Hermanrudeie f. 1373-50. Attest 24. mai (7-p356)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 2. jun. Til Chicago. Frakt betalt. (emi4-p455)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 9. jun.

 

1871/152

Johannes Johannesen Setne arb. 19 år

1871/153

Oleane Johannesen Setne pige 21 år

1871/152-153 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 9. jun. Til Chicago. Frakt: 86 Spd. 72 s. Medbringende: 2 Spd. (emi4-p459)

 

1871/154

Peder Anton Hansen Dyste f. 2. jan. 1850, sønn av Hans Christiansen og Berthe Maria Pedersdatter Dyste. Flere av Peder Antons søsken reiste til Amerika: Nils se 1878/5, Even se 1881/38 og Johan se 1881/40. Peder Anthon Hansen Dyste f: d 2/1-50 21 aar. Attest 12. mai (37-p298)

1871/155

Johanne Amalie Paulsdatter Fogdnarum f. 8. nov. 1848, datter av Paul Andreas Davidsen og Helene Hansdatter Fogdnarum. To brødre var allerede i Amerika: Christian og Peder Anton, se 1868/233,234. Tre søsken reiste senere: Martinius og Helmine, se 1880/33,34. Hans, se 1881/36. Ble gift i Amerika med Ole Johannessen Øverset, se 1868/230. Johanne Amalia Poulsdatter Fogdnarum 23 aar. Attest 31. mai (37-p298)

 

1871/154-155 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 9. jun. Til St. Peter. Frakt: 107 Spd. 96 s. Medbringende: 30 Spd. (emi4-p460)

 

1871/156

Anne Mathea Martinsdatter f. 29. sep. 1852, datter av Martin Jensen og Agnethe Johansdatter Narumshagen. Reiste sammen med broren, se neste.

Anne Mathea Martinsdatter Narumshagen 19 aar. Attest 3. jun. (37-p298) sammen med 1871/157.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 9. jun. Til Rushford. Frakt: 50 Spd. 12 s. Medbringende: 25 Spd. (emi4-p460)

 

1871/157

Johan Martinsen Narumshagen f. 16. feb. 1848, sønn av Martin Jensen og Agnethe Johansdatter Narumshagen. Reiste sammen med søsteren, se ovenstående. Anne Mathea og Johan hadde en bror, Johannes som hadde utvandret noen år tidligere, 1868/222.

Johan Martins Narumshagen f: ib. 16/2-48 23 aar. Attest 3. jun. (37-p298) sammen med 1871/156.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 9. jun. Til Rushford. Frakt: 50 Spd. 12 s. Medbringende: 25 Spd. (emi4-p460)

 

1871/158

Johanne Karine Nielsdatter f. 2. okt. 1850, datter av Nils Johannessen og Maria Østensdatter Høibakken.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 9. jun. Til Chicago. Frakt betalt. Medbringende: 2 Spd. (emi4-p460)

 

1871/159

Hans Nicolai Nielsen Steffensrud f. 16. feb. 1844, sønn av Nils Jørgensen og Karen Christiansdatter Røstøen. Tre halvsøsken se 1888/120,123,124. Gift 20. mai 1867 med:

1871/160

Marthe Maria Martinsdatter Steffensrud, f. 1. aug. 1842, datter av Martin Christensen.

 

Hans Nilsen. Født i V. Toten den 16de februar 1843 av forældrene Nils Rødstøen og Karen. I 1867 blev han gift med Martha Marie Steffensrud, født i 1842. De utvandret i 1871 og kom til Brownsville, Minn. Kom senere til Winnebago township i Houston Co., hvor de kjøpte farm. I 1901 overlot de farmen til sønnen Claus, som var født i 1867 og kom med sine forældre til Minnesota. Hans og Karen bor nu i Spring Grove (12-p114)

 

Hans Nelson som den 14de August døde i Mrs. Agnes Amundsons hjem i Spring Grove, blev begravet derifra fra kirken den 17de August.  Mange af hans gamle naboer kom fra forskjellige dele av countiet for at vise ham den sidste ære.  Afdøde, hvis fulde navn var Nikolai Nelson Granum, var født paa Vestre Toten i Norge den 18de Februar 1843 og opnaaede altsaa en alder af 88 aar.  Hans forældre var Nils og Karen Rostad.  Vaaren 1865 blev han gift med Martha Marie Martinsdatter, som overlever ham.  Af deres fire børn er kun en søn, Olaus Nelson af Spring Grove, ilive. En datter, Mina, døde i en alder af 32 aa; de to andre, tvillinger, døde som spedbørn. Familien kom til Amerika i 1870, og bosatte sig i Jefferson township, hvor Mr. Nelson blev en fremragende borger, tagende  virksom del i alle borgerlige gjøremaal, indtil han trak sig tilbage og flyttede til Spring Grove for omkring 30 Aar siden.  De sidste tre Maaneder laa han tilsengs, idet Kræfterne gradvis svandt indil den sidste og lange Søvn næsten uformerket indtraadte.

(Dec. Posten, Aug. 25, 1931)

 

Mrs. Hans Nelson, som den 26de Febr. Døde hos Mrs. Carl Amundson, hvor hun havde tilbragt de to sidste Aar, blev den følgende Mandag begravet fra Spring Grove Kirke.  Mindekranse i Form af Gaver til Menighedsskolen lagdes paa hendes Baare. - Martha Marie, Datter af Mr. Og Mrs. Martin Martinsen, var født paa Toten i Norge den 20de Aug. 1842, opnaaede den høie Alder af henimod de 90 aar.  I 1866 blev hun gift med Hans Nelson Granum, hvilket Samliv varet i hele 63 Aar, idet han gik forud for hende sidstleden August.  De udvandret til Amerika i 1870 og bosatte sig i Winnebago County, Iowa, hvor de forblev til 1902, da de flyttet til Spring Grove.  Af deres Børn er nu kun en ilive, nemlig Claus Nelson, Spring Grove.  Der er 6 Børnebørn og 8 Børnebørns Børn.

(Dec. Posten, Mar. 8, 1932)

 

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1871/161

1. Claus (Claus H. Nelson) f. 20. aug. 1867 Steffensrud

Ægteviede 15. October 1891

Claus H. Nelson 24 aar, f. Thoten (foreldre: Hans Nilson og Marthe Maria Nelson) Bopel: Winnebago, Houston Co.

Dorothea N. Selland 23 aar, f. Wilmington (29-p450)

 

Claus Hans Nelson døde den 24de Oktober.  Han var født i Toten den 20de August 1867 og kom i en ung Alder med sine Forældre, Hans og Martha Nelson, til Amerika; Familien bosatte sig paa en Farm i Winnebago Valley, Houston County.  I 1891 blev Hans Nelson gift med Dorthea Selland.  Han drev med Farming indtil for et Par Aar siden, da han solgte Farmen, som ligger nord for Spring Grove.  Mrs. Nelson døde ifjor. Mr. Og Mrs. Nelson fik 10 Barn; sks overlever Forældrene.

(Dec. Posten, Nov. 8, 1945)

 

1871/162

2. Mina Hansdatter  f. 7. okt. 1870 Sukkestadskoven

 

1871/159-162 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 9 jun. Til Brownswille, Milwauce. Frakt: 117 Spd. 48 s. Medbringende: 3 Spd. (emi4-p460)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Nathalia” 9. jun.

 

1871/163

Johannes Hansen Nettumseie f. 16. nov. 1846, sønn av Hans Jensen og Pernille Madsdatter. Gift 6. mai 1870 med:

1871/164

Marte Johnsdatter f. ca. 1835, datter av John Jensen

Utvandret med 1 barn:

 

1871/165

1. Hans Petter Johannesen f. 20. nov. 1870 Østerhaug

Ægtefolkene Johannes Hansen Smeby 25 aar, & Hstr. Marthe Johnsdt. 36 aar, Deres Søn Hans Petter f. 20/11-70. Attest 22. mai (7-p356)

1871/163-165 reiste fra. Ø. Toten. Med seilskipet ”Nathalia” 9. jun. Til St. Peter. Frakt: 73 Spd. Medbringende: 1 Spd. (emi3-p250)

 

1871/166

Martin Christiansen Sagvold f. 7. sep. 1826, sønn Christian Thomassen og Kari Johannesdatter Lie i Fjeldsmarken. Selveier på Sagvolden 1862-71.

 

MARTIN C. LEE: (TOTEN)

“Martin C. Lee of Newcomb valley was killed by an angry bull at the home of his son Christ on November 30. Mr. Lee was feeding the stock at the time and was alone in the lot when the animal made a dash for him, butting him in the breast with his head, crushing the chest and breaking several ribs. He lived five hours after the accident, suffering intensely. His son Christ was away at the time, and on returning home found his father in the barn where he had crawled after the fatal encounter with the bull. His daughter, Mrs. C.H. Mack, of Paragould, Ark., was at the home at the time on a visit. Another daughter, Mrs. Minnie Dates, of Merrillan was summoned immediately. Mr. Lee was born in Toten, Norway, November 7, 1826, and came to America in 1871. He had reached the ripe age of 93 years, 2 moths and 23 days. He had always been in the best of health and at the time of his death was hale and hearty, and would probably have rounded out a century of existence, but for this fatal encounter with the enraged animal. He was the father of six children, two of whom are dead, and is survived by the two daughters mentioned, another daughter, Mrs. Carrie Johnson of Whitney, S.D., and his son Christ, with whom he lived.  The funeral services were held at the Fagernes church last Thursday.” THE WHITEHALL TIMES-BANNER, December 11, 1919

 

Gift 8. apr. 1854 med:

 

1871/167

Kari Rasmusdatter f. 1829, datter av Rasmus Christophersen og Agnete Olsdatter Baakindælin. Broren Simen var allerede i Amerika, se 1867/30. Søsteren Berthe Maria utvandret i 1881, se 1881/150.

 

MRS. MARTIN LEE: (TOTEN)

“Mrs. Matin Lee, notice of whose death apeared in last week’s issue, was born in 1829, in Toten, Norway, where she resided with her parents up to the year 1850, when she was married to Martin Lee. They emigrated to America and landed in Quebec, August 6, 1871. From there they came to Trempealeau county, purchasing and settling on the farm in Arcadia township, where she had since resided. Deceased leaves besides an aged husband to mourn her death, three daughters, Mrs. August Sedahl of Ark., one son, C.M. Lee residing on the home farm, and who has managed the place for many years, and one daugher, Jennie, deceasd. There are also living nine grandchildren and four great-grandchildren. The funeral services were held in the Fagernes church and the remains laid to rest in that cemetery, Rev. C. B. Bestul officiating.” THE WHITEHALL TIMES/BLAIR BANNER, September 2, 1915

 

Utvandret med 5 barn (1-5):

 

1871/168

1. Ole Christian Martinsen f. 7. jun. 1854 Bliksæt

1871/169

2. Karen Augusta Martinsdatter f. 5. des. 1857 Bliksæt

1871/170

3. Johanne Andrine Martinsdatter f. 9. mar. 1860 Alm store

1871/171

4. Mina Martinsdatter f. 4. jun. 1862 Sagvolden

1871/172

5. Clara Martinsdatter  f. 21. jan. 1865 Sagvolden

 

1871/173

Johannes Øistad g. 38 år

1871/166-173 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Nathalia” 9. jun. Til La Crosse. Frakt: 174 Spd. Medbringende: 100 Spd. (emi3-p249)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Bergen” (via Bergen) 24. jun

 

1871/174

Anders Nielsen Dysted handelsb. 30 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Bergen” (via Bergen) 24. jun. Madison. Frakt: 46 Spd. Medbringende: 3 Spd. (emi4-p476)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 7. jul.

 

1871/175

Anders Andreasen Sodstadeie f. 23. des. 1851, sønn av Andreas Herbrandsen og Oline Evensdatter Sodstadeie. Mora og halvbroren Carl, reiser senere, se 1875/80,81. Anders hadde en onkel, Ole Herbrandsen, som hadde utvandret noen år tidligere, se 1866/130. Søstreren Helene Marie reiser i 1873, se 1873/119.

Ungk. Anders Andreassen Sodstadeie f. 23/12-51. Attest 19. mai (7-p356)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 7. jul. Til Milwauce. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi4-p481)

 

1871/176

Andreas Johannesen Kyset f. 12. des. 1845 Morterud, sønn av Johannes Johannessen Morterudengen. Nevnes som skomager da han reiser.

Andreas Johannessen Kysæt f: Morterud 12/12-45 26 aar. Attest 3. jul. (37-p299)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 7. jul. Til Milwauce. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi4-p481)

 

 

Med dampskipet ”Hero” 9. jul.

 

1871/177

Johannes Johannesen Lerud f. ca. 1833, sønn av Johannes Hansen. Selveier på Lerudjordet 1968-71. Nevnes som smed da han utvandrer. Gift 2. jan. 1866 med:

1871/178

Karen Pedersdatter f. ca. 1844, datter av Peder Olsen.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1871/179

1. Peder Johannessen  f. 14. jan. 1866 Myrengen

1871/180

2. Johanne Petra Johannesdatter f. 3. nov. 1870 Lerudjordet (Blir kallt Johannes i emigrantprotokollen)

1871/177-180 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 9. jul. Til Albert Lea. Frakt: 130 Spd. Medbringende: 14 Spd. (emi4-p461)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 28. jul.

 

1871/181

Petrine Augusta Mikkelsdatter Tosaas Graff, f. 21. nov. 1846, datter av Mikkel Andersen og Maria Johannesdatter Taasaas. Søsteren Caroline Mathilde var allerede i Amerika, se 1868/163.

Petrine Augusta Mikkelsdatter Tosaas 25 aar. Attest 24. jul. (37-p299) sammen med 1871/194-195

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. jul. Til Chicago. Frakt: 43 Spd. 36 s. Medbringende: 15 Spd. (emi4-p490)

 

1871/182

Anton Frithjof Christiansen (Frithiof Greenland) Grønland, f. 14. apr. 1850, sønn av Christian Johannessen og Olave Martine Fredriksdatter Taasaas. Han nevnes som agronom da han utvandrer. Gift 21. jul. 1871 med:

 

Bro. Frithiof Greenland, Medlem af Loge Gjøvik no. 151, afgik ved Døden Lørdag den 6te Juni. Afdøde var født den 14de Mai 1850 i vestre Toten og var ved sin Død 72 aar gammel. I 1871 udvandrede han til Amerika og kom først til Austin, Minn., og flyttede senere til Lanesboro. I 1881 kom han til Nord Dakota og bosatte sig paa sin farm nær Cooperstown, N. D. I 1917 flyttede han ind til Binford og boede der indtil sin Død. - Broder Greenland var en stille og bramfri Mand, agtet og afholdt af alle i sin Omgangskrets, en øm og kjærlig Ægtemand og fader, og Gjøvik Loge No. 151 udtrykker herved sin Medfølelse med den efterladte Familie i deres store Sorg.

Ludvig Amundsen, Louis Hegland, Eilert Wold, Komite.

(S.of N. July 1922)

 

1871/183

Inge Nathalie Olsdatter f. 15. des. 1841, datter av Ole Jacobsen og Marthe Nilsdatter Evenrud. Hun hadde en søster, Berthe, som hadde utvandret tidligere dette året, se 1871/118.

 

Mrs. F. Greenland døde 24de Januar 1928 i sin Søns Hjem i Aneta, N. Dak., i den høie Alder af 83 Aar.  Hun var en af North Dakotas Pionerer, hvor hun havde boet i Griggs County siden 1881. Hun var født paa Vestre Toten 15de Decbr. 1841, udvandrede med sin Mand, Fridtjof Greenland til Amerika i 1870, hvor de i nogle Aar boede i Minnesota og siden flyttede til Dakota Territory.

(Dec. Posten, Feb. 14, 1928)

 

Den 16de ds. Holdtes i Binford, N. Dak., en Guldbryllupsfest, som længe vil mindes af de mange, som fik ta Del i den.  Hædersparret var Mr. og Mrs. F. Greenland og Fæsten holdtes i Sønnen Oscar Greenlands hyggelige Hjem. Oscar er Bankier dersteds. Det blev sørget for at festen fortonet sig som en Overraskelse for de to Gamle, der nu blev Centrumet i den Forsamling, som tog dem og Huset i Besiddelse, laget Fest og bragte med sig Gaver og Lykønskninger og anden Virak. Da Tiden for festmaaltidet kom, blev der bænket ikke mindre end 75 Personer omkring det smykkede Bord.   Mr. Greenland er født paa Vestre Toten den 14de Mai 1850, Mrs. Greenland sammesteds den 15de Dec. 1841. De blev ægteviet paa Gaarden Drager den 16de Juli 1871, kom til Nord Dakota i Begyndelsen af 80-aarene. De er blant de første Pionerene i Griggs County; sammen med en Række andre norske Indflyttere har de oplevet Nybyggerlivets forskjellige Prøvelser og Savn - oplevet og overlevet dem.  Det er nu mange Aar, siden de sluttet med Farmingen og trak sig tilbage til det roligere og mindre anstrengende Liv som Byboer, først i Cooperstown og nu i det sidste hos Sønnen Oscar i Binford. En anden Søn, Magnus, er Kjøbmand og den tredie, Ingvald, er paa Hjemmefarmen, mens en ugift Datter, Nora, har opholdt sig adskillig i Minneapolis. Tre af ders barn er døde. Af Barnebarn har de 14 i tallet, alle ilive.

(Nordm. July 22, 1921)

 

Anthon Frithjof Christiansen f: 14/4-50 21 aar, med Hustruen Inge Nathalia Olsdatter Evenrud 29 aar. Attest 24. jul. (37-p299)

1871/182-183 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. jul Til Austin. Frakt: 104 Spd. 48 s. Medbringende: 130 Spd. (emi4-p490)

 

 

1871/184

Ole Pedersen Drager f. 5. feb. 1837, sønn av Peder Olsen og Anne Jensdatter Ruud. Ved folketellingen 1865 er han buntmaker og bor i Gjøvik. Broren Otto reiser i 1886, se 1886/136. Gift 1. mai 1865 med:

1871/185

Laura Augusta Kristoffersen f. ca. 1841, datter av kirkesanger J. Kristoffersen

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1871/186

1. Peter Olsen f. 1866 (i Gjøvik?)

1871/187

2. Carl Olsen f. 1868 (i Gjøvik?)

 

Ole P. Holm, klokker, sangleder og søndagsskolelærer i 40 aar i den skadinavisk lutherske menighed, Chippewa Falls, Wis. døde 4de oktober i sit 70de aar.  Han var født paa Toten - var bundtmager i Gjøvik - kom til Amerika for 43 aar siden.  Han nedsatte sig som skrædder i Cippewa Falls. Han var gift med klokker Christophersens - klokker ved Østre Totens kirke - datter.  Tre døtre og to sønner overlever ham tillige med hans 77 aarige hustru. Af gode ord som skal sies om denne mand er, at han i sit lange dagsverk baade for sin familie og Guds menighed udviste en sjelden troskab.  Saalænge formaadte at gaa, kom han til kirken, og saalænge han kunde hviske, læste han klokkerbønnen.

(Luth. Oct. 20, 1915)

 

Mrs. Laura Augusta Holm, Chippewa Falls, Wis., afgik ved Døden Søndag den 29de Juli efter en kort Sygdom.  Hun var født Laura Augusta Christopherson i Østre Toten, Norge, den 29de Marts, 1840 og var ved sin Død 88 Aar og 4 Maaneder. Hun havde været Medlem af den norske lutherske Menighed i denne By i 53 Aar. Hun var Datter af Johannes Christopherson, Klokker i Østre Totens Kirke.   Hun reiste med sin Mand Ole Pedersen Holm og to Børn til Amerika i 1872. Hendes Mand afgik ved Døden 4de Oktober 1915, 4 Maaneder efterat de havde feiret sit Guldbryllup.   Hendes dyrebare Ord til de sørgende Børn glemmes aldrig. Gud velsigne hendes Minde i deres Hukommelse. Hun har stridt den gode Strid og har nu faaet Hvile i Jesu Arme. 2 Sønner, 3 Døtre og 8 Barnebarn overlever hende.

(Dec. Posten, Aug. 28, 1928)

 

1871/184-187 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. jul Til Austin. Frakt: 147 Spd. 6 s. Medbringende: 5 Spd. (emi4-p491)

 

1871/188

Henrik Olsen Hoel f. 10. nov. 1841, sønn av Ole Hansen og Kristine Hendriksdatter Hoel. Fikk sønnen Henrik Olaf (f. 15. feb. 1872) med Elene Olsdatter Moldstadeie. Denne sønnen utvandrer i 1892, se 1892/19.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. jul. Til Ottawa. Frakt betalt. Medbringende: 40 Spd. ”Reist paa E. F. Olsens Billet” (emi4-p491)

 

1871/189

Hans Olsen Hoel (arb. 20 år) f. 6. aug. 1851 i Eidsvoll, sønn av Ole Engebretsen og Karen Margrete Halvorsdatter Hoel, søndre. To brødre reiser senere: Hagbart og Ole Christian, se 1889/15,16.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 28. jul. Til Chicago. Frakt: 43 Spd. 36 s. Medbringende: 3 Spd. (emi4-p491)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 1. aug.

 

1871/190

Simen Jensen Ouren f. 30. sep. 1850, sønn av Jens Johansen Fjørkenstadstranden og Maria Evensdatter Kvernhusbakken u. Fjørkenstad. En halvbror av Simen reiser i 1875, se 1875/27. Mora og halvsøsteren Berthe reiser senere, se 1876/65,66 (23-p88)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 1. aug. Til La Crosse. Frakt: 49 Spd. 36 s. Medbringende: 4 Spd. (emi4-p492)

Ægteviede i Greenfield, Den 31 Marts 1874

Simon Johnsen f. 10. Sep. 1850, Ø. Thodten

Sophia Swenson f. 10. Dec. 1851, Wisconsin

Vitner: H. S. Rostrok og P. K. Gulbrant (31-p87)

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 18. aug.

1871/191

Even Andersen Nøisomhed arb. 20 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 18. aug. Til Owatona. Frakt: 52 Spd. 48 s. Medbringende: 2 Spd. (emi4-p499)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 1. sep.

 

1871/192

Mathea Christiansen f. ca. 1846 på Grevløs, datter av Christian Pedersen. Gift 21. jul. 1869 med Johannes Olsen Storhaugen. Han reiste antagelig året før, se 1870/328.

Utvandret med 1 barn:

1871/193

1. Oleane Clara Johannesdatter f. 14. okt. 1869 Skarsæterbakken

 

1871/192-193 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 1. sep. Til Milwauce. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi4-p502)

 

1871/194

Hans Jacob Olsen (Hans J. Lea) f. 22. jun. 1844 Vestlien, sønn av Ole Jacob Nilsen og Kari Knudsdatter Vestlien. Gift 1875 i St. Olaf Luth. Church, Austin, Mower Co. Minnesota med Marie Louise Christiansdatter Nordland, hun hadde kommet over tidligere sammen med sine foreldre, se 1868/182.

 

Hans J. Lea.  Født av forældrene Ole Jacob og Kari Lee, V. Toten.  Utvandret til Amerika i 1865.  Gift og har 7 sønner og 5 døtre.  To sønner er døde.  De som lever er Lyman, Olaf, Alden, Alvin og Henry Lea; Mrs. Hedrickson, Mrs. Kirkpatrich, Mrs. Christianson, Mrs. C. G. Jolson og Mrs. A. Jolson.  En bror Ole Lea, Fargo, og en søster, Mrs. Dalager i Austin, Minn.  Der er 43 barnebarn i familien.  Lea er farmer ved Blooming Prairie, Minn. (12-p101)

 

Hans reiser sammen med broren:

1871/195

Ole Christian Olsen (Ole Christian Lea) Vestlien f. 15. nov. 1854. Tre søstre hadde utvandret tidligere: Johanne Marie, se 1866/242. Berthe Helene og Oleane, se 1869/556,557. Søsteren Petrine reiser senere, se 1874/89. Ole Christian ble gift 1875 i St. Olaf Luth. Church, Austin, Mower Co. Minnesota med Mary Esse. Ble enkemann og giftet seg senere med Inga M.Kleve. Ole Christian ligger begravet i Tioga, Williams Co. N. D.

 

As sixteen year old teenager, Ole left Vestre Toten on August 30, 1871 to go to Oslo where he took the ship «Hero» on September 1 destined for Milwaukee, WI. He came to Austin, MN where he was a clerk. Later, he became a farmer and eventually owned his own farm. He married Mary Esse (b. 26 Dec. 1853, Sogn, Norway; d. 11 Feb. 1897, Fargo, ND) of Freeborn County on April, 15, 1875 at St. Olaf Lutheran Church, Austin(…..) The family moved to Fargo in April 1882. There he worked in a furniture store(…..) He moved to Tioga, ND in 1898, the year after his wife, Mary, died(……)Two years later on July 4, 1900, Ole married Inga Kleve (b. 29 Sep. 1870, Norway) in Deloraine, Manitoba, Canada. They lived on a farm north of Bottineau, ND. He became an American citizen on June 21, 1902. In 1906, they moved to a 160 acre farm eight miles north of Tioga(……)Ole died July 5, 1932 and was buried at the Lutheran Cemetery in Tioga. Inga died February 7, 1956 at Tioga and was buried beside Ole.

Etterkommer/Kontaktperson USA: Robert W. Lea, 16010 Sodium St. NW, Anoka, MN 55303

Hans Jakob Olsen Vestlien f: 22/6-44 27 aar. Ole Christian Olsen Vestlien f: 15/11-54 17 aar. Attest 30. aug. (37-p299)

1871/194-195 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 1. sep. Til Milwauce. Frakt betalt. Medbringende: 3 Spd. (emi5-p1)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 12. sep.

 

1871/196

Johan Nilsen Nettum f. ca. 1819, sønn av Nils Johansen og Oline Olsdatter. Bruker på Nettum i 1871. Gift 10. nov. 1842 med :

1871/197

Gjertrud Gulliksdatter f. ca. 1817 Vang i Valdres, datter av Gullik Knudsen og Siri Thomasdatter, begge foreldrene reiste til Amerika, se 1858/23-24. Johan og Gjertrud har allerede flere barn i Amerika: Sophie se 1866/117, Johanne Marie se 1869/287, Antonette se 1869/288 og Gustav se 1869/289. Datteren Oline, se 1873/151.

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1871/198

1. Karen f. 24. sep. 1858 Nettum

 

Mrs. O. H. Boxrud passed away last Wednesday morning at the home of her daughter, Mrs. O. Elias Hauge of this city. She had been in poor health for some time, but her death was not expected.  She was born in Ostre Totten, Norway on Sept. 29, 1858 and came to America with her parents in 1870. She was confirmed by Rev. Muus at Red Wing, Minn. in 1872. On Nov. 8, 1877 she was united in marriage to Ole H. Boxrud at Red Wing, Minn. and lived on a farm in Goodhue county for twelve years, then moving to Goodhue and later to Kindred, N. D.  In 1901 the Boxruds came to Madison, where Mr. Boxrud operated a meat market which he had purchased from Math Martie. A number of years later he retired from this work and they made their home here until he died on Dec. 2, 1920.   After Mr. Boxrud’s death she made her home with her daughter, Mrs. Hauge of this city and with her sons in Minneapolis. She had returned from Minneapolis in September to spend the winter months here.   Mrs. Boxrud is survived by three sons and two daughters. They are F. O. Boxrud and A. M. Boxrud of Minneapolis, Floyd Boxrud of Louisburg, and Mrs. Elias Hauge and Gunda Boxrud of this city. One son, Ingvald Boxrud, passed away in 1912. She is also survived by two brothers and two sisters as follows: Gust and John Nettum, Mrs. Anton Elstad and Mrs. Tobias Simons, all of Kindred, N. D. Fifteen grandchildren also survive her.  The funeral will be held from the Hauge home at 1:30 o’clock p.m., Saturday, Nov. 28th, and from the Madison Lutheran church at 2:00 o’clock. Rev. J. Tetlie, pastor of the church will officiate.   Mrs. Boxrud was a kind and loving mother, a good Christian woman and a faithful worker in her church.

(Madison Ind. Press, Minn. Nov. 27, 1931)

 

1871/199

2. Johannes f. 12. feb. 1862 Nettum

 

En av Kindreds pionerer avgaat ved døden

John J. Nettum, 84 aar, der i lang tid har bodd i Kindred omegnen, avgik ved døden fredag efter en lengere tids sykdom.  Mr. Nettum var født den 12. Februar 1862 i østre Toten, Norge, og kom til Amerika da han var 8 aar gammel, til Red Wing, Minnesota.  Han kom til Kindred i 1881. Blev ekteviet til Anna Elstad i 1897. Hun døde av brandsaar da kjøkkenet i deres hjem brendte den 15. Mars 1917.  Tre sønner overlever ham, Oswald, Gerhard og Ernest, samt en søster, Mrs. Mina Elstad, alle av Kindred.  Begravelsen foregik søndag fra Christiania lutherske kirke, pastor U. A. Furmo forrettet. Aktive kistebærere var Hjalmar og Waldemar Nettum, Floyd Booud, Alfred Elstad, Melvin Simmons og Oscar Johnson.  Æreskistebærere var Peter Borre og Melvin Vangerud, Albert Myhre, Albert Lindahl, Ingolf Sandbæk, Alvin og Alfred Simmons og Gust Brateng.

(Nordm. Aug. 8, 1946)

 

1871/200

3. Wilhelmine (Mina) f. 3. feb. 1864 gift i Amerika med Anton Olsen Elstad se 1881/48.

 

En talrig Skare Naboer og andre Venner av Mr. og Mrs Anton Elstad og Mr. og Mrs. Gustav Nettum av Kindred, N. D., var forsamlet i Christiania Kirken Søndag den 23de Mai til en dobbelt Guldbryllupsfest. De to Ægtepar blev viet ved en fælles Seremoni for femti Aar siden i et Skolehus 3 ½ Mil vestenfor Fargo, ved Pastor Jens Bale. Blant Gjæsterne ved Guldbryllupet var Professor C. E. Bale av Concordia College, en Søn av Pastor Jens Bale. De Mænd og Kvinder, som gjorde Tjeneste som Brudesvende og Brudepiger ved Dobbeltbryllupet, var ogsaa tilstede ved Festen forleden Søndag. Det var Mr. og Mrs. Olaus Thron, Mrs. Hannah Jerstad, John Nettum og Albert Johnson, alle av Kindred. - Anton Elstad er født den 21de Februar 1859 paa Toten, og kom til Kindred i Mai 1881. I 1887 begyndte han Butikforretning, som han fremdeles eier og driver. Mrs. Elstad, hvis Pigenavn var Wilhelmine Nettum, er født den 3die Januar 1864. Hun er en Søster av Gustav Nettum. - Gustav Nettum, som er født paa Toten i 1854, kom til Kindred i 1878. Før han kom did hadde han været beskjæftiget med Jernbanearbeide i Nærheden av Tvillingbyerne. Mrs. Nettum, hvis Pigenavn var Mina Elstad er født i 1868.

(Skand. June 29, 1937)

 

Mrs. Anthon Elstad, Kindred, død

Begravelsen fandt sted tirsdag fra Christiania lutherske kirke i Kindred efter Mrs. Anthon Elstad, 84 aar, der hadde bodd i Kindred omegnen i 47 aar. Mrs. Elstad var født i Østre Toten, Norge, den 3. Januar 1864 og kom med sine foreldre til U. S. A. De bosatte sig først i Wisconsin, senere i Goodhue County, Minn. Hun kom til Kindred for at bo da hun blev gift med Anthon Elstad, der drev butikkhandel. Han døde i 1945. Mrs Elstad blev skadet i et fald i 1947, saa hun hadde vært sengeliggende siden. (Originalen er beskåret)

(Nordm. Feb. 19, 1948)

 

Mrs. Anton Elstad, Kindred, N. Dak. Døde forleden. Hun var født i Østre Toten, Norge, den 3dje Januar 1864 og kom til Amerika sammen med sine Forældre i 1871. De bosatte sig først i Wisconsin, senere flyttet de til Goodhue County, Minn. Hun overleves av to Sønner, Alfred og Gerhard; to Døtre, Mrs. S. O. Groethe og Mrs. Nels Brateng, alle i Kindred.

(Dec. Posten, Feb. 26, 1948)

 

Ægtefolkene Hm. Johan Nielsen Nettum 51 aar, & Hstr. Gjertrud Gullichsd. 54 aar, samt deres Børn Datter Karen f. 24/9-54 Søn Johannes f. 12/2-62, Datter Wilhelmine f. 3/2-64. Attest 9. sep. (7-p357)

1871/196-200 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 12. sep. Til Red Wing. Frakt betalt. Medbringende: 7 Spd. (emi5-p7)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 29. sep.

 

1871/201

Ole Andersen Solbergeie f. ca. 1818 i Eidsvold, sønn av Anders Olsen. Kom fra Eidsvold til Vestre Toten 1845. Gift 18. feb. 1848 med Marthe Pedersdatter Gjerstad. Husmann på Tømmerhoel 1861-67, Solberg 1871. Kona og fem barn reiste året etter, se 1872/164-169. Datteren Helene Maria, se 1882/171

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 29. sep. Til Milwauce. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 2 Spd. (emi5-p12)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Tasso” 6. okt.

 

1871/202

Andrea Nielsdatter  f. ca. 1843 i Nord-Aurdal, datter av Nils Evensen. Gift 5. des. 1867 med Martin Evensen Sundbakken. Han hadde reist året før, se 1870/237.

Utvandret med 1 barn:

1871/203

1. Martinus Martinsen f. 19. des. 1867 Bjørkebakken

1871/202-203 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Tasso” 6. okt. Til Lanesboro. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi5-p13)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 13. okt.

 

1871/204

Anne Hansdatter g. 30 år

1871/205

Mathilde 8 år

1871/206

Hans Petter 5 år

1871/207

August 3 år

1871/204-207 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 13. okt. Til Green Castle. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 5 Spd. (emi5-p14)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Tasso” 20. okt

 

1871/208

Helene Marie Hansdatter Starum f. 6. des. 1831, datter av Hans Hansen og Bethe Olsdatter Gudderudeie. Gift 14. feb. 1863 med Martin Gulbrandsen. Han hadde reist tidligere dette året, se 1871/62. To av Helene Maries brødre reiste senere: Christian se 1872/1 og Haagen se 1877/19.

Utvandret med 1 barn:

1871/209

1. Andrine Martinsdatter Hougseie f. 9. aug. 1863

Pigebarn Andrine Martinsdr. Hougseie f. 9/8-63. Attest 21. apr. 1876 (7-p382) ”Opgiven afreisedatum 1871”

 

1871/208-209 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Tasso” 20. okt Til Edgerton. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi5-p15)

 

 

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 24. okt.

 

1871/210

Martin Johannesen Skramstad arb. 36 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 24. okt. Til Red Wing. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi5-p16)

 

 

 

 

Med ”St. Olaf” (via Hamburg) 18. nov.

 

1871/211

Johanne Andrine Martinsdatter pige 22 år(kan være Johanne Andrine Martinsdatter f. 17. sep. 1845, datter av Martin Hansen og Johanne Larsdatter Knatterud, den eneste Johanne Andrine Martinsdatter som er konf. på Toten)

Reiste fra V. Toten. Med ”St. Olaf” (via Hamburg) 18. nov. Til Galveston. Frakt: 45 Spd. Medbringende: 2 Spd. (emi5-p20) (30-p345)

 

1871/212

Indine Johannesdatter Malterud kone 35 år

Reiste fra V. Toten. Med ”St. Olaf” (via Hamburg) 18. nov. Til Galveston. Frakt: 45 Spd. Medbringende: 2 Spd. (emi5-p20) (30-p345)

 

 

 

 

 

Med attest fra presten  «Til Amerika»

 

1871/213

Peder Anton Andreasen Krabyeie f. 30. aug. 1847, sønn av Andreas Andersen og Marthe Poulsdatter Krabyeie.

Attest af 23/3 71 til Australien. NB. har siden 1862 Boet i Drammen.

 

1871/214

Birthe Marie Jensdatter Nordsveen f. 24. jan. 1847, datter av Jens Haagensen og Pernille Olsdatter Nordsveen. Pige Birthe Marie Jensd. Nordsveen f. 24/1-47.

Attest 28. apr. (7-p355)

 

1871/215

Nils Johannesen Kvam f. 12. des. 1864, sønn av Johannes Olsen og Berit Johnsdatter Faucaldseie (Kvam)

Reiste august 1871.  Nils Johannessen Kvam f. 12/12-48. Attest 8. jan. 1872 (7-p358)

 

1871/216

Oline Pedersdatter f. 20. sep. 1862, datter av Peder Fredriksen og Anne Hansdatter Haarstadeie.(kan være den samme som 1876/49)

Pigebarn Oline Pedersdr. Haarstadeie f. 20/9-62. Attest 21. apr. 1876 (7-p382) ”Opgiven afreisedatum 1871”

 

1871/217

Peder Anton Christiansen f. 8. feb. 1848 Skeiteneie, sønn av Christian Pedersen og Pernille Karine Christiansdatter Gran. Foreldere og tre søsken reiste året etter, se 1872/13-17. Også forloveden til Peder Anton, Karine Christiansdatter Granstuen kommer samtidig, se 1872/18. Se også Houston bok s. 180. og 12-p84.

 

Peder Anton Gran. Ældste søn av Kristian Pedersen og Pernille Gran. Utvandret i 1871, altsaa aaret før sine forældre og søskende. Hans hustru er ogsaa fra Kolbu. Hendes navn var Karine Skaalby. Hun kom hit i 1892 (feil for 1872?). Ved siden av farming, som han har drevet med helt siden han kom hit til landet, har Peder Anton været meget benyttet inden sin kommune og holdt mange tillidshverv, som han har røgtet paa bedste maate. Peder Anton og Karine bor ved New Albin, Iowa…… (utdrag 12-p84)

 

 

1871/218

Oline Hansdatter Kysæt

Oline Hansdatter Kysæt 28 år. Attest 11. mai (37-p298)

 

1871/219

Johannes Pedersen Morterud, f. 31. mar. 1833 Berger i Feiring, sønn av Peder Olsen og Marte Christiansdatter. Gift 26. sep. 1856 med Berthe Maria Johannesdatter. Hun og barna reiste året etter, se 1872/200-208. To brødre reiser senere: Christian, se 1885/200 og Bernt, se 1886/39.

Attest 6. feb. 1874 ”Opgiven datum 1871” (37-p309)

 

 

 

Diverse

 

1871/220

Antonette Larsdatter, se Norge i Texas s. 345!!

 

1871/221

Fredrik Bredesen f. 14. nov. 1849, sønn av Brede Jensen og Marie Fredriksdatter Apelsvoldeie. Søsteren Berthe Marie reiste i 1872, se 1872/193, søsteren Marthe reiste senere, se 1879/68. En mulig bror, Johannes, se 1868/14.

Se også Maline Madsdatter 1872/153.

 

Bredesen

Frederick og Maline Bredesen, forældre til Mrs. P. O. Balke, var begge født i Ø. T., han i Apelvoldsveen i 1849 og hun i nærheten av Aamodt ved Skreia i 1837. De reiste til Amerika, han i 1871 og hun i 1872. Blev gift samme aar hun kom. De bosatte sig paa en farm nær Willmar, Minn., og bodde der i over 50 aar. Hun døde i 1927 og han i 1928. Bredesen hadde 2 brødre og 3 søstre her. Alle døde undtagen en søster, Mrs. Nils Andersen i Maynard, Minn. Maline hadde en bror her, ogsaa død.(12-p65)

 

Frederick Bredeson døde den 19de Januar 1928 i en Alder af 78 Aar. Han var født i Hoff Prestegjæld, Norge, den 15de December 1849, Udvandrede til Amerika Vaaren 1871; var det første Aar i Trempeleau, Wis.; kom til Willmar, Kandiyohi Co. Minn. i April 1872.   Den 6te December samme Aar blev han ægteviet til Malene Madsen af Pastor Steen i en liden Logkirke som da stod 3 Mil Nordøst fra Willmar, og som tilhørte Vinje Norske Lutherske Menighed. De var Medlemmer af denne Menighed til de Døde. De bosatte sig paa en Farm 5 Mil Nordøst for Willmar og boede paa denne Farm i 55 Aar. Den 6te December 1922 feirede de sit Guldbryllup der. Mrs. Frederick Bredeson døde 17de Februar 1927.   Han overleves af to Barn, Bernhard, som nu har Farmen og bor der, og Marie (Mrs. P. O. Bakke) som bor i Willmar, og en Søster, Mrs. Nils Anderson, Maynard, Minn.  Pastor Arnt Vaaler, Menighedens Prest, forrettede ved Begravelsen som foregik under stor Deltagelse fra Vinje lutherske Kirke i Willmar.  Han blev lagt til Hvile ved sin Hustrus Side paa Vinje Menigheds Kirkegaard den 23de Januar 1928.  Velsignet være hans Minde.

P. O. Bakke

(Dec. Posten, Feb. 24, 1928)

 

-------------------------------------------------

1871/222

Ole Christiansen

I følge «The Norwegian Roots of The Sonsteby family» så reiste Ole Christiansen Sønsteby f. 28. sep. 1822, sønn av Christian Christiansen og Berte Pedersdatter Jutulrud til Amerika i 1871. Han hadde i 1848 flyttet til Modum i Buskerud, senere finner vi ham igjen i Kinn prestegjeld i Sogn og Fjordane. Der ble han i 1865 gift med Jørund Thomasdatter fra Slidre i Valdres. Han hadde på dette tidspunkt to brødre i Amerika, se 1849/2 og Christian Christiansen i 1867. I kirkeboka for Kinn står det at han reiser til Amerika i Juni 1871, med kone og tre barn. Han dør 11. nov. 1891 i Blooming Grove township, Waseca County, Minnesota. Begravet på Blooming Grove Cemetery, Minnesota.

 

Ole C. Sonsteby filed his declaration to become a United States citizen on November 4, 1872 in Waseca, Minnesota…..( The Norwegian Roots of The Sonsteby family by Kathy A. Lewis 1994)

 

------------------------------------------

 

I følge nedenstående reiste Mathias Bendiksen til Amerika dette året:

 

1871/223

Mathias Bendiksen f. 11. feb. 1839, sønn av Bendik Evensen og Pernille Olsdatter Røse. To brødre hadde reist i 1869, se 1869/131,132. Foreldrene og søsteren Oleane var også i Amerika, se 1870/104-106.

 

Mathias Hannevold døde i Black Earth, Wis., den 28de Juli 1924. Var syg omtrent 8 Uger. Begravelsen fandt Sted Torsdag den 31te Juli fra den norsk-lutherske Kirke i Black Earth, af hvilken han var Medlem, Pstor S. Sanderson forrettede.   Hannevold var født paa Vestre Toten, Norge, den 1..te Dec. 1840. Kom til Amerika 1871. Blev ægteviet den 24de September 1872 til Karen Dorethea Andresen, med hvem han var forlovet i Norge og som nu var kommen efter til Amerika.  Afdøde med Familie boede hele Tiden i Black Earth, hvor de havde et godt og koseligt Hjem.  Her opdrog de sine Barn under Kristendommens Indflydelse og gav dem alle god Skoleuddannelse.  Afdøde var kjendt som en strævsom, flittig Arbeider, retskaffen pg paalidelig i Handel og Vandel og dermed besad han Folkets Tillid og Agtelse.   «Skandinaven» og «Lutheranen» holdt han stadigt, læste dem flittigt, samt hver Aften et Afsnit i sin Bibel.  Foruden sin syge og sængeliggende Hustru efterlader Afdøde 3 Barn, nemlig Mrs. O. C. Docken (som selv blev Enke nu sidstleden Mai) og Mrs. Octave Broteau, begge af Black Earth og Sønnen P. E. Hannevold af Seattle, wash.  En Datter, Olga, døde som Barn.  Samt to Søskende, nemlig Mrs. Oliana Bankin og E. B. Hannevold, begge af Beloit, Wis. 

En retskaffen og agtet Mand er gaaet til Hvile!  Velsignet være hans Minde!

Simon Lee, Orland, Calif.

(Skand. Aug. 25, 1924)

 

-----------------------------------

 

I sydenden av Einavannet ligger plassen Einavoll, den har tilhørt Brandbu Almenning og er av den grunn i alle henseende blitt koblet til Gran. Den ligger i V. Toten, men er glemt i bygdeboka. På plassen Einavolden øvre bodde i 1865 Anders Pedersen og Agnete Olsdatter, de fikk ni barn men det er usikkert hvor mange som vokste opp. I følge nedenstående så reiste familien til Amerika dette året.

 

1871/224

Anders Pedersen f. ca. 1827 på Gran. Sønn av Peder Olsen. Bopel Revolstuen 1849, Røfossen 1851, Einavolden 1856 - ? Tetterud 1870. Gift 29. des. 1846 med

1871/225

Agnete Olsdatter  f. ca. 1819 i v. Toten, datter av Nils Olsen.

Utvandret med (?) barn:

1871/226

Agnete Andersdatter (se nedenfor)

 

Mr. and Mrs. Anton Anderson returned last week from McIntosh, Minn., where they attended the funeral of the former’s sister. The McIntosh Times carried the following obituary notice:   Funeral rites for Mrs. Agnette Einavold Johnson, who passed away at her home in McIntosh on Thursday evening June 25th were held in the Congregational church on Monday afternoon. A large number of friends and relatives attended the services which were conducted by Rev. C. M. Westermoe, pastor of Our Savior’s church of which Mrs. Johnson was a member.   The following nephews and nephews-in-laws acted as pall bearers; Martin Enevold, Arnold Enevold, Carl Enevold, Charlie Svalin, Anton Olson and Joseph Johnson.   Mrs. Johnson who had suffered only a brief illness before her death, was 82 years, 5 months, 3 days at the time she passed away. Her life began in Toten, Norway, where she was born on January 22, 1854. When she was 17 years of age, she accompanied her parents to America and settled in Waseca, Minnesota. She was married to Emil Johnson in 1876 and came to the Thirteen Towns in 1887, making her home with her father, Anders Einavold. In 1911 she moved into town and made her home here until her death.   Mrs. Johnson is survived by her three children, her husband having died December 11, 1891. The children are Mrs. L. N. Larson of McIntosh, Clara, who was adopted by Mrs. Julia Swenson of Waseca, Minnesota; Rev. J. M. Johnson, Irene, S. D.  She is also survived by one brother, Anton Anderson of Waseca, Minnesota; a sister, Mrs. Minnie Manger; and three grand children, Merton, Oliver, and Emmett Johnson of Irene, South Dakota.

(Waseca Herald, Minnesota July 9, 1936)

 

 

 

 

 

 

 

1872

 

 

Med dampskipet ”Kong Sverre” 28. mar.

 

1872/1

Christian Hansen Starum f. 8. mar. 1850, sønn av Hans Hansen og Berthe Olsdatter Hveemstuen. Søsteren Helene Marie var allerede i Amerika, se 1871/208. Broren Haagen reiste senere, se 1877/19.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 28. mar. Til Edgerton. Frakt: 45 Spd. (emi5p32)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Albion” 12. apr.

 

1872/2

Martin Christiansen 19 år (kan være Martin Christiansen f. 23. jun. 1853, sønn av Anne Marie Olsdatter Trogstadeie og Christian Evensen Trogstadeie, enkemand.)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Albion” 12. apr. Til Lanesboro. Frakt: 50 Sp. 108 s. Medbringende: 10. Spd. (emi5p42)

 

 

 

 

 

 

Med seilskipet ”Concordia” 17. apr.

 

Takskrivelse

Quebec den 27de Mai

Vi, samtlige Emigranter fra Seilskibet «Concordia» skylder Offentligheden at bekjendtgjøre vor Tak til Skibets Fører, Hr. Christiansen, for al den Omhu, Hygge og Velvillie, han har vist os under Overreisen, og vi vil og kan med Tryghed andbefale ham paa det Bedste til dem der agter at udvandre, da at reise med ham, og bedst var det for Emigranterne, om de personlig eller skriftelig henvendte sig til ham; de vilde derved sikre sig en reel Behandling.

Ligeledes maa vi udtrykke vor Tak til Hr. Styrmanden for den hygge og Forekommenhed, han udviste mod os. Forøvrig blev der gjort Alt, hvad der kan gjøres af enhver især for at lette og opmuntre os i alle Dele........

(Så følger en anmodning fra emigrantene om at de skal kjøpe sin proviant andre steder en hos agentene.)

Listen med underskrifter inneholder 74 navn, bl.a. disse:

 

H. Hoien, J. Nittum, C. Pederson, M. Andresen

Skandinaven, Chicago, 19. Jun. 1872

 

1872/3

Hans Hansen Høien f. ca. 1821 i Hurdalen.  Bopel ved folketellingen 1865 Gillermark u. Alfstad. Gift med:

1872/4

Anne Maria Olsdatter f. ca. 1831 i Hurdalen. Hans og Anne Maria hadde to sønner, Christian og Martin som også reiste til Amerika, se 12-p91.

Utvandret med 5 barn (1-5):

 

1872/5

1. Mina Hansdatter f. ca. 1855 i Hurdalen

1872/6

2. Aksel Hansen f. ca. 1860 i Hurdalen

1872/7

3. Oline Hansdatter (Kalles Annie ved utreisen) f. ca. 1863 i Hurdalen

1872/8

4. Evine Laura Hansdatter f. 25. jan. 1867 Alfstadeie

1872/9

5. Hans Hansen f. 26. des. 1869 Stabo

1872/3-9 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Concordia” 17. apr. Til Red Wing. Frakt betalt. (emi3p257)

 

C. H. Hanson

Født paa Solsrud i Hurdalen og kom med sine forældre til Toten. Hans far var gaardsbestyrer paa Alfstad og Stabo. De sidste aar Hansen var hjemme bodde de i Haajen. Hanson fortæller, at vinteren 1869-1870 sat han ved vuggen til vor bekjendte landsmand dr. T. A. Stabo i Decorah, som dengang var bare nogle uker gammel. Der er vel liten mulighet for at dr. Stabo kan huske dette; men det vil kanskje interessere ham allikevel.  Hanson forlot Toten den 17de april 1870 og kom over med seilskibet ”Concordia”. Efter 9 uker paa havet ankom han til Lake City, Minn., og har siden bodd der hele tiden. Gift, har 1 søn og 2 døtre. Er kjøbmand. Hanson har 3 brødre og 3 søstre her i landet. (12-p91)

 

 

1872/10

Johan Jensen Nettum (arb. 21 år) f. 15. mar. 1851, sønn av Jens Jacobsen og Jensine Engebretsdatter Nettum. Foreldrene og en søster utvandrer i 1883, se 1883/7-9.

Reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Concordia” 17. apr. Til Edgerton. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi3p257)

 

John Nettum, Edgerton. Afgik forleden ved Døden, 86 Aar gammel. Han var født i Norge og kom hid til Landet da han var 21 Aar gammel. Han efterlader sig sin Datter, Miss Luella Nettum, Fort Atkinson, fire Sønner, Albert, Evansville, Melvin, Sumner, Oliver, Fort Atkinson, og Arthur, en Steddatter, Mrs. Gust Gunnelson, Albion Prairie, en Søster, Mrs. Ragna Huss, Chicago, 11 Barnebarn og to Barnebarns Barn.

(Dec. Posten. Mar. 15, 1938)

 

1872/11

Anne Marie Christiansdatter f. 7. feb. 1842, datter av Christian Hansen og Mari Colbjørnsdatter Dyrud.

1872/12

Mina Johansdatter 2 år

1872/11-12 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Condcordia” 17. apr. Til Kilbaurn City. Frakt: 36 Spd. 60 s. (emi3p259)

 

1872/13

Christian Pedersen Gran f. 7. des. 1823, sønn av Peder Christiansen og Anne Jensdatter Skeiteneie. Husmann på Gran, vestre 1851 -72. Gift 15. okt. 1847 med:

1872/14

Pernille Karine Christiansdatter f. ca. 1825, datter av Christian Hansen. Sønnen Peder Anton hadde utvandret året før se 1871/217 (se  også 12-p83)

 

Gran - Herved bekjendtgjøres for fraværende Slægt og Venner, at det behagede den alvise Gud at bortkalde fra dette Liv til den evige Salighed min kjære Hustru Pernile Karine C. Gran, efter et aars Sygdom, Fredagen den 22de Juli. Hun var født i Vestre Totens Prestegjeld, Norge, den 27de Juni 1822; fire Børn møder hende hisset, og fire voksne Børn med mig begræder Tabet af en kjær Ægtefælle og Moder.

Jeg frembærer herved min hjerteligste Tak til alle, som beviste hende den Ære at ledsage hendes jordiske Levninger til det sidste vilested. Isærledeshed takkes Pastor S. St. Reque, for den gribende Tale, han holdt fra Predikestolen og ved Graven.

Velsignet være hendes Minde.

Jefferson, Minn. 29de Juli 1887

Christian P. Gran

(Decorah-Posten 3. aug. 1887)

 

Christian Pedersen Gran. Født i 1832 paa selveierpladsen Ulvsveen i Ø. Toten. Hans forældre var Peder Christiansen og hustru Johanne. I 1846 blev Christian gift med Pernille Christiansdatter fra Nøklebyeier, V. Toten. Hun var født i 1825, døpt og konfirmert av pastor Galsjøt, kappelan ved Kolbu kirke. Kristian og Pernille bodde i over 20 aar i Stubsveen, som var husvær under gaarden Gran, og derav kommer navnet Gran, som de antok da de kom til Amerika. De hadde 8 barn, hvorav 4 døde i en ung alder. I 1871 reiste den ældste søn, Peder Anton, til Amerika. Aaret efter reiste ogsaa Kristian og Pernille og de 3 andre barn, nemlig Johan, Claus og Petra. Deres reise er paa en ypperlig maate skildret av sønnen Johan i artikelen «En reise over havet i 1872» som kan læses i Totenlagets aarbok for 1916. - Ankommet hit bosatte de sig ved Spring Grove, Minn., og optok farming som levevei. Kristian Gran  var en meget snild og godslig mand, han hadde et sprudlende humør og et lyst sind. han var ogsaa en kraftig kar, rask og let i vendingen, og som forgjænger var han haard at kappes med. Nedskriveren av disse linjer husker meget godt, det var i 1904. Kristian var da 81 aar gammel og jeg 22, fersk nykommer fra Toten, og teften av norsk luft sat endda i lungene. En søndag skulde Kristian følge mig paa besøk til Anton Fredriksen, som den gang bodde i Wilmington township. Vi skulde gaa ditud tilfots fra Grans=farmen. Det var midt paa sommeren og stekende varmt. Langt var det ogsaa, en 5 a 6 mil mindst. Vel vi la i vei, og jeg tænkte ved mig selv at dette blev vel en langson tur, for vi maate nok hvile baade tit og ofte. Men det var ikke længe før 81=aaringen var oppe i en fart, saa jeg maatte, saa jeg maatte bruke mine stumper det bedste jeg orket for at holde skridt og endda smaaspringe iblandt. En og anden gang sagtner han farten litt og sier: «Nei, vi behøver da ikke aa gaa saa fort heller». men han glemmer sig igjen, og næste minut er han opp i samme tempo, og da vi kom frem var jeg saa omtrent utkjørt, mens 81=aaringen godt kunde ha begyndt tilbakeveien med det samme. Kristian Pedersen Gran døde i 1910, 87 aar gammel. Pernille døde 20 aar før ham. (12-p84)

 

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1872/15

1. Johan Christian f. 17. nov. 1854 Gran (se 12-p84)

 

Johan C. Gran. Født i Stubsveen i Kolbu. Dette hjem var beliggende, som han selv sier «derute i syd hvor bygden slutter og granskogen og aasen begynder»…….I 1879 blev han gift med Inger Olava Gubrud, som var født ved Spring Grove, Minn. De hadde i sit egeteskap 12 barn, hvorav 5 døde i ung alder, og sønnen Arthur døde for nogen aar siden. De andre barn er: Peter, gift med Hanna Halvorsen - de har 4 barn og driver farming ved Spring Grove; Olga, enke, var gift med Gerard Steneroden fra Viking, N. Dak.,, og har 4 barn; Otto, gift med Ida Treangen, har 3 barn og er bosat i Eau Claire, Wis.; Bergliot, nu Mrs. Thimmesch, er bosat i Marshfield, Wis.; Walter og Einar er ugifte og hjælper sin far med driften av hans 2 farmer beliggende 3 mil fra Spring Grove, Minn. Olava, Grans hustru, blev i 1924 syk, og efter et længere sykeleie fik hun hjemlov og blev jordfæstet paa Spring Grove gravlund, hvor hun nu hviler efter en lang arbeidsdag.  I 15 aar stod Johan C. Gran som styrmand ved Totenlagets ror…….Født av mindre bemidlede forældre var hans anledning til skolegang og erhvervelse av kundskaper ikke meget stor. I 8=aarsalderen begyndte han paa  almueskolen …….Gran har ved selvstudium og en masse læsing erhvervet sig en hel del kundskaper. Han har en mængde bøker, og i da sær norske, hvis forfattere han kan nævne paa fingerspidsene. Gran har ogsaa inden sin kommune indehat flere tillidshverv, som han har røgtet med hæder og ære. (utdrag 12-p84-85)

 

 

Johan C. Gran i Spring Grove, Minn., døde den 25de Mars.   Han var i 15 aar Formand for Totenlaget og var en av de fremststaaende Mænd inden Bygdelagsbevægelsen.   Gran skrev Artikler for at fremme sit eget Bygdelags saavelsom Bygdelagsbevægelsens Sag.  Man mindes ogsaa hans udmerkede Artikkel «En Reise over Havet i 1872».  Han var med at redigere Totenlagets Aarbog i mange Aar. Gran hadde gjort to Reiser tilbage til Heimbygden, nemlig i 1905 og i 1914 - to Aar, som var betydningsfulde Aar i Norges Historie.   I det kirkelige Arbeide tog han aktiv Del; han var i en lang Aarrække medlem av Menighedsraadet for Trefoldigsheds Menighed i Spring Grove.   De to-tre sidste aar av sit Liv hadde hans Kræfter svækket saa meget, at han maatte holde sig hjemme for det meste.   Johan C. Gran blev 88 aar gammel. Han var født paa Gaarden Kolbu i Toten. Hans Forældre Christian og Pernille Pedersen arbeidet paa Gaarden Gran. Familien kom til Amarika i 1872. Johan var da 17 aar gammel. I 1879 blev han gift med Inga Olava Gubrud i Spring Grove, Minn.  De fik tolv Barn, hvorav fem døde i en ung Alder. To andre av Barna døde senere, Arthur i 1925 og Bergliot (Mrs. Matt Timmisch) i 1935. Hans Hustru er ogsaa død. De overlevende Barn er: Peter, Walter, Olga, som nu er Mrs. R. Wagner, Litchville, N. D., og Otto og Einar. En Søster, Mrs. Petra Nelson, bor i St. Paul, og en Bror, Claus Gran, i Waterville, Iowa. Der er 17 Barnebarn.

(Dec. Posten, Apr. 7, 1942)

 

 

Totningslaget blev stiftet i Minneapolis i 1910.  Formanden for den foreløbige Organisation var den bekjendte Bryder og Politimand John Gordon. Høsten 1910 valgtes John C. Gran til Formand, og han er siden ved hvert Stævne bleven hædret med Gjenvalg. Gran er født paa Granseier i Vestre Toten 1854 af Forældrene Christian og Pernille Pedersen.  I 1872 drog han med Forældrene og Søskende til Amerika. Familien bosatte sig nær Spring Grove, Minn., «den norskeste By i Amerika», Gran har været en stærkt benyttet Mand i sin Kommune og blant Lederne i forskjellige lokale Foretagender, blant andet som Stifter og Præsident for Spring Grove co-operative Creamery Company.

(Mpls. Tid. June 20, 1919)

 

 

 

1872/16

2. Claus Christiansen f. 7. jun. 1862 Gran

Han ble gift med Mina Mathiassen, se 1906/94.

 

Claus C. Gran. Født i Stubsveen, Kolbu. Søn av Kristian og Pernille Gran og altsaa en bror av Johan C. Gran. Claus var bare smaagut da han sammen med sine forældre og søskende kom til Amerika i 1872. Blev konfirmert i Spring Grove kirke av pastor Reque. Claus var i flere aar ute paa vestkysten. Kom saa tilbake til Minnesota. Var i flere aar jernbanemand og bosat i St. Paul. Reiste saa til Waukon, Iowa, hvor han kjøpte en farm som han nu driver. Hans hustru Mina er født i V. Toten og er datter av Mathias Skolby. De har ingen barn (12-p85-86)

 

1872/17

3. Petra Christiansdatter f. 28. des. 1867 Gran

 

Mrs. Magnus Nelsen. Var Petra C. Gran og er søster til Peder Anton, Johan og Claus Gran. Kom med sine forældre hit i 1872. Hendes mand Magnus Nelson, er superintendent for spisevogner paa Chicago, Milwaukee og St. Paul banen. De bor i 754 Cafe Street, St. Paul. Deres barn; Nester, chief telephone operator og bor hos sine forældre; Lilly er gift med Voctor Bodin, mekaniker; de har et barn; Frederik, gift med Marie, født Gubrud, de har et barn og er farmere. (12-p113)

 

Christian Pedersen Gran 48 aar med Hustruen Pernille Karine Christiansdatter 49 aar, og Børn: Johan Christian f: 17/11-54 17 aar, Claus f: 7/6-62 10 aar, Petra 5 aar. Attest 9. apr. (37-p300) 

 

1872/18

Karen Christiansdatter f. 22. jun. 1849, datter av Christian Hansen og Johanne Christiansdatter Granstuen. Kalles Caroline ved utvandringen. Hun reiser nå sammen med sine kommende svigerforeldre til sin forlovede Peder Christiansen Gran som hadde utvandret et år tidligere, se 1871/217. Karen Christiansdatter Gran 23 aar. Attest 9. apr. (37-p300)

 

Mrs. Peter C. Gran, one of the early settlers of Jefferson township, died Wednesday, February 1, at 2 o’clock P. M. after a lingering illness. Mrs. Gran, whose maiden name was Karine Christiansen, was born June 2, 1849, at Gran, Toten parish, Norway.  She emigrated to America in 1872. In January, 1873, she was married by Rev. Reque to Peter C. Gran, to whom she was betrothed in Norway, and who had come to America in 1871. In 1874 they bought 160 acres of wild grub land in Jefferson township and at once started to clear and erect a log house.  They continued to labor hard and prosper. Twelve children come to bless their home, and all with the exception of Clara, who died in 1890, were present at their mother’s funeral which took place Saturday, Feb. 4, from the old home at 9 o’clock and at the new Wilmington church at 1 P. M. Rev. F. O. Fredriksen conducted the services in the English language. The body was laid to rest in the new Wilmington cemetery.   Thus another quiet and unassuming christian wife and mother has gone to her reward. Her memory will be fondly cherished by her aged husband and sturdy sons and daughters.  The children are: Claus, Otto and Adolph, of Jefferson township; Christian and Henry, of St. Paul; Julius, of Caledonia; Peter, Jr. of Winnebago township; Emily, wife of John Swenson; Hannah, wife of Peter Nelson, both of Winnebago township, and Julia, wife of Oscar Moen og Spring Grove village.

(Caledonia Jorunal, Minn. Feb. 8, 1922)

1872/13-18 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Condcordia” 17. apr. Til Brownsville. Frakt: 152 Spd. 60 s. Medbringende: 9 Spd. (emi3p262)

 

1872/19

Mathias Andersen Hallingstad f. ca. 1832 på Tandsæter, sønn av Anders Olsen. Husmann på Hallingstad 1865-72. Gift 23. okt. 1862 med:

1872/20

Marthe Maria Andreasdatter f. 28. jan. 1837, datter av Andreas Hansen og Oline Olsdatter Ødefjelstad. Broren Paul hadde reist tidligere, se 1869/563.

 

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1872/21

1. Augusta Mathiasdatter f. 2. nov. 1863 Hallingstad

1872/22

2. Otillia Mathiasdatter f. 22. des. 1865 Hallingstad

 

91 Aar gammel. Mrs. Tillie Skogen, som siden 1951 har bodd hos Mr. og Mrs. Arnold Paine i Ettrick, fyldte 91 Aar den 23de December 1956. Mrs. Skogen blev født paa Toten, Norge, og kom til Amerika i 1872 sammen med sine Forældre, Mr. og Mrs. Mathias Hallingstad. Den 8de April 1884 blev hun gift med Charles Skogen. Han døde i Holmen i 1903. Mrs. Skogens barn er ogsaa døde. Hun har tre Barnebarn og ni Barnebarns Barn; to Brødre i Whitehall, Ole og Andrew Hallingstad; en Søster, Mrs. Malla Anaas, ogsaa i Whitehall.

(Dec. Posten, Jan. 10, 1957)

 

1872/23

3. Martinus Mathiasen f. 7. mar. 1868 Hallingstad

 

MARTINUS HALLINGSTAD: (VESTRE TOTEN)

 ”Martinus M. Hallingstad was born In Vestre Toten, Norway on March 7, 1868, the third child of Mathia and Martha Hallingstad. He was baptized in Norway by Rev. Magelson, and came to America with his parents in the spring of 1872, arriving at New York after a journey of six weeks on the ocean. They travelled by rail to Black River Falls and from there to Blair and to Larkin Valley to the home of Johannes Tangbakken. After two years they moved to Fitch Coulee which became their home until the children grew up. In 1883 he was confirmed by the Rev. Emanuel Christopherson at Pigeon Falls. He worked in the pineries for fourteen winters. He was united in marriage to Emma Olson Hagseth on April 19, 1903 at Blair, Wisconsin by Rev. Ole Gulbrandsen and established their home on the Hagseth farm. He was a member of the First Lutheran Church. They retired from the farm and moved to Whitehall in December, 1972. Two years later on September 23, 1929, Mrs. Hallingstad suddenly passed away. Mr. Hallingstad is survived by his only child, Mayme, who made a home for him after the death of his wife and cared for him during his illness: also the  following brothers and sisters; Mrs. Tillie Skoyen, Holmen, Wis.; Ole of Whitehall; Andrew and Mrs. Edwin Anaas of the Town of Pigeon. The following  brothers and sisters are deceased: Mrs. Nels Windjue who died August 24, 1931; Mina died at the age of 14 years; Adolph who died in infancy; and Mrs. Martin  Pederson who died March 21, 1936. Martinius had been in failing health for a long time and was taken to the  Community hospital where he pased away the same evening. Funeral services were held Monday afternoon 1:30 at the home and 2:00 at Our Saviour’s Lutheran Church, Rev. O.G. Birkeland officiating. Burial was in the Zion Lutheran church cemetery at Blair. Mrs. Arthur Haralsrud and Miss Bertha Galstad sang ”It Is Well With My Soul,” at the home. At the church service Mrs. Arthur Haralsrud sang ”Jeg Ved Mig En Sovn i Jesu Navn” and the Senior choir sang two songs ”Heaven Is My Home” and ”Abide with Me.”

Pall bearers were Adolph Hanson, Palmer Hagen, Hans Melby, Ole Storley, Miland Elland and Albert Tenneson. Flowers were carried by Clara Steffenson, Gladys Sanrope, Amy Kins, Alice  Speerstra, Mabel Larson, Mrs. A.W. Wright, Alice Larson and Alice  Hallingstad.” THE BLAIR PRESS - October 9, 1941

 

1872/24

4. Mina Mathiasdatter f. 15. sep. 1870 Hallingstad

 

1872/19-24 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Condcordia” 17. apr. Til Milwauce. Frakt: 78 Spd. (emi3p262)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero”  19. apr.

 

1872/25

Johannes Larsen Stickbakke f. 8. aug. 1850 Baalsbakke, sønn av Lars Larsen og Berte Maria Johannesdatter. Broren Andreas var allerede i Amerika, se 1869/354. Johannes Larsen Baalsbakke f: 8/8-50 22 aar. Attest 8. apr. (37-p300)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero”  19. apr. Til Chicago. Frakt betalt. Medbringende: 2 Spd. (emi5p44)

 

1872/26

Peder Olsen (Peder Holte) Anderssveen f. ca. 1825. Hattemaker, gardbruker og selveier i Andersveen 1862 - 1872. Gift med Anne Erlandsdatter. Hun og resten av familien (5 barn) reiste året etter, se 1873/93-98.

...immigrating to U.S.A., settling in Wisconsin and later in and around Brookings, South Dakota and Fergus Falls, Minnesota. (“The Holte Family Reunion” Harald Sveen)

Utvandret med 1 barn:

 

1872/27

1. Hans Pedersen f. 16. apr. 1857 Holte

 

Herved bekjendbjøres for Slegt og venner, at Hans Holte af Woodrock afgik ved Døden den 6te Juli 1922 og blev begravet den 8de Juli paa St. Johannes Kirkegaard ved Precreville, Sakatchewan, Canada.   Han var vel fornøiet med at gaa bort, for han var beredt og takkede Gud for Frelsen i Jesus, og han stundede paa Befrielsen, og den kom snart. Han plagedes i 3 aar av Kræft i maven.   Han overleves af Hustru og 8 Barn, 7 Gutter og en Pige, og af Søskende O. P. Holte, Omst, Alberta; Johan Holte, Power Lake, N. Dak. og Søsteren, Mrs. M. O. Rogholt, Cass Lake, Minn.   Afdøde var født paa Toten i Norge af Forældrene Peder Holte og Hustru Anna, kom til Amerika med sin Fader i 15-aarsalderen, blev ægteviet den 16de Oktober 1895 til Karen Karlson af  Pastor Mickelsen af den forhendværende Forenede Kirke i Summit, Syd Dakota. Han tog til Text: «Dit Folk skal være mitt Folk og din Gud skal være min Gud! Kun Døden skal skille os ad!» Og nu kom Døden med sin Jernhaand og skilte dem, og Savnet føltes tungt; men det er ogsaa godt at vide, at han fik gaa hjem til Gud og hvile efter endt Strid og Møie.  Maate nu ogsaa jeg faa Naade og Kraft til at holde ud indtil Enden, saa skal ogsaa jeg faa Livsens Krone.   Hans var ved Døden 65 aar, 2 Maaneder og 19 Dage.   Fred med Støvet! Velsignet være Mindet!

Mrs. Karen Holte

(Dec. Posten, Aug. 11, 1922)

 

1872/26-27 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 19. apr. Til La Crosse. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi5p44)

 

 

1872/28

Even Andersen arb. 20 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 19. apr. Til Chicago. Frakt: 43 Spd. 36 s. Medbringende: 1 Spd. (emi5p46)

 

1872/29

Pauline Hansen f. 18. sep. 1848 Trætbakke i Land, datter av Hans Olsen og Berte Hansdatter Qvebek u. Gamme. Flere av Paulines søsken emigrerte: Anne Mathea se 1872/234, Andrine, se 1874/58, Helmine, se 1876/46 og Johan, se 1876/96.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 19. apr. Til New York. Frakt: 33 Spd. 12 s. Medbringende: 3 Spd. (emi5p49)

 

Paulina Hanson Bjørnson i Westbrook, Minn. er død i en høi Alder. Hun var født paa Vestre Toten den 18de September 1848. Efterat hun var konfirmert av Pastor Magelsen, flyttede hun til Tønsberg, hvor hun arbeidede i Pastor Hartmans Hjem. Efter hans Død flyttede hun til Drammen og var der til 1872, da hun reiste til Amerika og kom først til Chicago. Den 10de Mai 1873 blev hun i Chicago gift med Asbjørn Bjørnson. De hadde sit Hjem i Chicago til de i 1885 kom til Westbrook, Minn. og settlede paa en Farm i Section 6, Westbrook Township, lidt nord for den nuværende By Westbrook. De sidste syv Aar de var i Chicago var de Medlemmer av Trefoldighedskirken, hvor han var Janitor. I over 50 aar var de Abonnenter paa «Skandinaven», og nogen av deres barn er Abonnenter fremdeles. Den Farm som Bjørnson kjøbte blev deres Hjem for Resten av Livet. Bjørnson døde den 4de Mai 1933. De fik otte Barn, seks Sønner og to Døtre. En Søn Paul, døde 22 Aar gammel, en Datter, Bertha, døde for 40 aar siden. De gjenlevende seks barn er: Anna, nu Mrs. Iver Stumme, Pine City, Minn.; hans i Tolly, N. D.; Alfred i Turner, Alberta, Can.; Martin i Iron Springs, Alberta, Can.; Arthur i Coaldale, Alberta, og Willie, som altid har været hjemme hos Forældrene og pleiede dem til deres Død. Der er 15 barnebarn og 13 barnebarns Barn. Mrs. Bjørnson efterlader en Søster, Mrs. John Mickelson i Wheeler, Wis. Hendes fem andre Søstre og eneste Bror er død før hende. Mrs. Bjørnson hadde god helbred til for to Aar siden. Hun var syg omkring fem Uger og døde fredfuldt den 1ste Mars. Begravelsen foregik fra St. Olaf Luth. Kirke, som de tilhørte. Ved Begravelsen forrettede Pastor O. J. Sovig og Pastor O. J. Tollerud. Hun blev baaret til sit sidste Hvilested paa familiegravpladsen av seks Dattersønner, Sønner av Mr. og Mrs. Iver Stumme. Kvindeforeningen ga fem Dollars til Missionen til Minde om hende. Sørgende naboer og Venner hadde mange vakre Kranse til hendes Baare.

R. S. P.

(Skand. Mar. 26, 1935)

 

 

1872/30

Niels Nielsen Aasen arb. 22 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 19. apr. Til Chicago. Frakt betalt. Medbringende: 5 Spd. (emi5p50)

 

1872/31

Mathea Johnsen Granhagen pige 19 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 19. apr. Til Chicago. Frakt betalt. Medbringende: 2 Spd. (emi5p50)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Edda” 24. apr.

 

1872/32

Jan Larsen Docterengen f. ca. 1828 i Sverige. Bopel ved folketellingen 1865 Nybakken. Gift med:

1872/33

Kaisa Olsdatter Docterengen f. ca. 1828 i Sverige

Utvandret med 1 barn:

1872/34

1. Johan Peter Docterengen f. ca. 1862

1872/32-34 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Chicago. Frakt: 64 Spd. 75 s. (emi3p266)

 

1872/35

Mathias Hansen Edsling  f. ca. 1822. Husmann på Vang og Spersrud 1840-72. Gift 14. des. 1839 med:

1872/36

Marie Paulsdatter f. 1822. Mathias og Marie hadde ti barn, sønnen Haagen var allerede i USA, se 1870/111, datteren Pernille utvandrer senere, se 1874/40.

Utvandret med 5 barn (1-5):

 

1872/37

1. Even Mathiasen f. 25. jan. 1846 Spersrudstuen

1872/38

2. Martin Mathiasen f. 3. jun. 1855 Spersrudeie

1872/39

3. Herman Mathiasen f. 17. jul. 1858 Spersrudstuen

1872/40

4. Ole Mathiasen f. 24. nov. 1860 Spersrudstuen

Ole Mathiassen Spersrudeie f. 24/11-60, Herman Mathiassen f. 17/7-58 ”reiste med Foreldrene, der ei toge Attest.” attest 10. apr. (7-p358)

1872/41

5. Berthe Helene Mathiasen enke, f. 17. mar. 1842 Spersrudstuen. Hun ble gift 16. jul. 1859 med Ole Christiansen Hveem. Hun reiser sammen med datteren:

 

Mrs. Martin Balke, Stoughton, Wis. er død, 84 Aar gammel. Berthe Helene Balke var født den 17de Marts 1842 paa østre Toten, Norge. Begravelsen foregik den 3die December fra Østre Koshkonong Kirke, hvor Pastor Borge forrettede. Hun blev baaret til Graven af følgende gamle Venner: Johan Netom, Martinus Løken, Math. Larsen, Christ Feigestad, Ole Fjeld og John Eide. Den store Deltagelse og de mange Blomster viste noksom, at den Gamle havde mange Venner.   Hun blev syg den 26de Dec. 1923 og har fordetmeste af Tiden været sengeliggende siden. Naar hun følte sig sterk nok sad hun opp lidt i sin Invalidestol, sidste Gang den 11te Oktober.  Hun klagde aldrig, men var glad og tilfreds og var taknemmelig for at faa Besøg.  De mange som havde glædet hende og viste hende den sidste Ære ved at følge hende til Graven ønskes udtalt en Tak.

(Skand. Jan. 5, 1927)

 

Mrs. Martin Balke, døbt Berthe Helena, døde den 30te November 1926.  Hun var født paa Østre Toten i Norge den 17de Marts 1842 af Forældrene Mathias Hansen Spersrud og Maria Paalsdatter. Berthe Helena var døbt og komfirmeret i Balke Kirke, Østre Toten; hun blev gift med Ole Kristiansen og deres Ægteskab blev velsignet med to Piger, Marthe Marie og Berthe. Faderen Ole Kristiansen døde, da Berthe var syv Uger gammel. Da Berthe var sex Maaneder gammel døde ogsaa hun, saa nu sad den unge Enke Berthe Helena igjen med sin lille Pige Marthe Marie i trange Kaar og maate nok stræve haardt for sig og sin lille Pige.   Vaaren 1872 udvandrede hun og hendes Datter, som da var 12 Aar gammel, sammen med sine Forældre og fire Brødre hid til Amerika. En Broder Haakon, var kommet hid i 1871, og han sendte Biletter til sine Forældre og Brødre.  I 1878 døde ogsaa Datteren Marthe Maria.  I 1874 blev Berthe Helena gift med Martin P. Balke, og de fik en Datter og tre Sønner hvoraf to døde, da de var smaa.  Mrs. Martin Balke blev syg den 26de Decbr. 1923 og var i Sengen det meste af Tiden. Hun sov meget af Tiden og syntes ikke, at Tiden var lang; hun klaget aldrig men var glad og tilfreds, og derfor rinder Taaren stille fordi vi savner gamle Mor. Hun blev 84 Aar 8 Maaneder og 13 Dage gammel. Begravelsen foregik den 3die Dec. ved den Østre Koshkonong Kirke. Pastor Borge forettede i Kirken og ved Graven.

(Dec. Posten, Dec. 28, 1926)

 

Det har ikke vært mulig å finne ut når mannen utvandret:

Martin Balke døde den 5te September og blev begravet den 9de ved Østre Koshkonong Kirke. Pastor O. Borge forettede i Kirken og ved Graven.  Ligbærere var: Christian Feigestad, Ole Gyland, Martin Nelson, Martinius Løkken, Mas. Larsen og Ole Pedersen. Martin Balke opnaaet den høie Alder af 85 Aar idet han var født paa Østre Toten i Norge Aaret 1850, kom til Koshkonong, Dane County, Wis. i 1873, og i 1874 blev han gift med Berthe Helene Spersrud. I 1898 reiste Martin til Minnesota, hvor han fik prøve Nybyggerlivets Savn og Strabaser da han tog sig Homestead paa Red Lake Reservation. I 1917 kom han tilbage til Wisconsin, hvor han bodde til sin Død. Hans Hustru døde den 30te November 1926. De nærmeste gjenlevende er to barn, to Barnebarn og en frisk liden Gut i fjerde Led.

(Dec. Posten, Sept. 24, 1935)

 

 

1872/42

Marte Marie Olsdatter Tandbergeie f. 18. okt. 1859, datter av 1872/41. Marthe Maria Olsdtr. Tandbergeie f. 18/10-59. Attest 10. apr. (7-p358)

 

1872/35-42 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Edgerton. Frakt betalt. (emi3p266)

 

1872/43

Johannes Johannesen f. 9. mai 1837, sønn av Johannes Olsen og Ingeborg Jensdatter Oustadeie. Gift 30. des. 1857 med Beret Larsdatter. Kona og fire barn reiser senere dette året, se 1872/219-223. Søsteren Marie var allerede i Amerika, se 1870/162. Mange år senere reiser også en annen søster, Karen, se 1892/120.

Utvandret med 1 barn:

 

1872/44

1. Laurits Johannessen f. 16. nov. 1863 Spersrudeie

 

Funeral services over the remains of the late Johannes J. Balke, who died on Thursday, July 13, was held from the Spangelo church in Dale, saturday, July 5th.  Rev. J. D. Botne of Ulen officiated.   Deceased was born in Toten, Norway, May 7, 1837. In 1882 he emigrated to America, (feil for 1872!) settling first in Dane County, Wisconsin. In 1879, with his family, he removed to Becker county and took a homestead in Atlanta township, where they have since resided.  He is survived by three sons, Louritz in Wisconsin, Ole and Oscar at home; also by three daughters, Mrs. Jens Flatland og Wisconsin and the Misses Olianna and Josephine at home.   Deceased had been in failing health for more than a year, but was critically ill but a few hours. The immediate cause of death was hemorrhage of the stomach.

(Detroit Herald, Minn. July 28, 1916)

 

1872/43-44 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Edgerton. Frakt betalt i Amerika. (emi3p270)

 

 

1872/45

Haagen Jensen Taasaas f. 18. aug. 1833, sønn av Jens Andersen og Inger Johannesdatter Qvigstadstuen. Husmann på Berg 1859, Malterud 1862 og Taasaas 1872. Gift 18. nov. 1857 med:

1872/46

Elene Karoline Halvorsdatter (Helene Halvorsdatter) f. 8. mai 1827, datter av Halvor Pedersen og Johanne Johannesdatter Fjeld. Broren Martin hadde reist tidligere, se 1870/34.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1872/47

1. Johanne Karine Haagensdatter f. 30. okt. 1859 Berg

1872/48

2. Johannes Haagensen f. 16. jun. 1862 Malterud

 

1872/45-48 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Avoca. Frakt betalt. Medbringende: 5 Spd. (emi3p265)

 

1872/49

Martin Olsen Sjurshaugen f. ca. 1832 på Vildaasen i Vardal, sønn av Ole Johannessen. Forpakter på Sjurshaugen på Veståsen 1868-72. Gift 2. jan. 1856 med:

Gunhild Johannesdatter f. ca. 1834 Amsrud i Land, datter av Johannes Johansen. Hun nevnes i attesten i kirkeboka, men ikke i emigrantprotokollen.

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1872/50

1. Ole Christian Martinsen f. 10. aug. 1857 Hullet, Smedstuen

1872/51

2. Carl Johannes Martinsen f. 13. jan. 1860 Kyseth

1872/52

3. Johanne Karine Martinsdatter f. 29. aug. 1862 Kyseth

1872/53

4. Anne Mathea Martinsdatter f. 12. apr. 1871 Sjurshaugen

 

Martin Olsen Sjurshougen 40 aar, med Hustruen Gunhild Johannesdatter 33 aar, og Børn: Ole Christian 15 aar, Carl Johannes 12 aar, Johanne Karine 10 aar, Anne Mathia 1 aar. Attest 17. apr. (37-p301)

 

1872/49-53 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Milwauce. Frakt: 92 Spd. 105 s. (emi3p265)

 

1872/54

Edvard Eriksen  f. 6. apr. 1847 Disen, Vang på Hedemarken, sønn av Erik Christoffersen. Gift 25. okt. 1871 med:

1872/55

Oliane Bredesdatter f. 21. nov. 1848, datter av Brede Juulsen og Olina Diedriksdatter Blilistuen.

Utvandret med 1 barn:

 

1872/56

1. Bertine Olave Berntsdatter f. 22. jun. 1870 (far: Bernt Ingebrigtsen, Galgebakken ved Kongsvinger)

Edvard Eriksen Bjørnerud f: Vang, Disen Hedemarken 6/4-47 25 aar, med Hustruen Oliane Bredesdatter 24 aar, og hendes uægte Barn Bertine 2 aar. Attest 16. apr. (37-p300-301)

 

1872/54-56 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Milwauce. Frakt: 57 Spd. (emi3p266)

 

1872/57

Kristian Pedersen Skarsæter (g. arb. 53 år) f. ca. 1819, Husmann 1848-65 på Kvaksrud og Karsrud. Selveier 1868-71 Skartsæterbakken. Gift 24. okt. 1842 med:

1872/58

Kristiane Kristiansdatter f. ca. 1820 Morterudgården

Utvandret med 3 barn (1-3)

 

1872/59

1. Marie Kristiansdatter f. 26. apr. 1851 Grevløs

1872/60

2. Karen 18 år (Kan være Clara f. 2.mar. 1854 Grevløs)

1872/61

3. Karl 13 år (Kan være Carl f. 22. okt. 1856 Quaksrud)

 

1872/57-61 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Maurve. Frakt: 132 Spd. 108 s. (emi3p267)

 

1872/62

Johanne Pedersen f. 1818, datter av Peder Larsen Granum. Gift 28. mar. 1844 med Martin Pedersen husmann på Karsrud. Han døde i 1871 så hun er enke når hun nå utvander med fire barn. Sønnen Paul Andreas hadde reist tidligere, se 1869/315.

Mrs. Johana Schow, mother of Martin Schow, died at the home of the latter in Mont Vernon township on May 5 after an illness of about two months, and was buried on Friday the 8th inst. Mrs. Schow was born in Norway Jan. 14, 1818 and was married to Martin Schow Sr., and to them were born six sons and two daughters. The husband died in 1871 and the next year Mrs. Schow came to this country with her five youngest children. Her son Martin had come previoaly and she has made her home with him the past twenty-five years. Mrs. matson from South Dakota and Mrs. Hanson from Minnesota, daugthers of the deceased, were here to attend the funeral. (1903)

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1872/63

1. Johan Martinsen f. 18. jun. 1854 Morterudstuen

1872/64

2. Johanne Maria Martinsdatter f. 20. jan. 1857 Karsrud

1872/65

3. Olaus Martinsen f. 19. des. 1859 Karsrud

1872/66

4. Dina Elise Martinsdatter f. 6. jun. 1862 Karsrud

 

1872/62-66 reiste fra V. Toten. Med seilskipet “Edda” 24. apr. Til Decorah. Frakt: 121 Spd. 90 s. Medbringende: 10 Spd. (emi3p267)

 

1872/67

Hans Olsen Bjørnerud f. ca. 1822. Bruker av Bjørnerud 1846-72. Gift 10. okt. 1846 med:

1872/68

Helene Mikkelsdatter f. ca. 1819 Ånerud i Vardal. Sønnen Ole Peter var allerede i Amerika, se 1871/94. Det er mye som tyder på at også datteren Oleane hadde reist.

 

I 1872 kom her (Freeborn County, Minnesota) direkte fra Einastrana i Vestre Toten Hans Olsen Bjørnerud med kone og tre børn. (To af børnene var kommet over før) Af deres børn lever endnu Mrs. A. P. Hanson, Bagley, Minn. O. P. Hanson, Albert Lea, Minn. og Mrs. L. O. Braaten af Hayward, Minn. De har mange efterkommere her i countiet. (18-p56)

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1872/69

1. Berthe Maria f. 15. nov. 1852 Bjørnerud

1872/70

2. Hans Ingebrigt f. 6. jan. 1861 Bjørnerud

1872/71

3. Jørgine f. 29. mai 1863 Bjørnerud

 

1872/67-71 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 24. apr. Til Albert Lea. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 10 Spd. (emi3p270)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Kong Sverre” 25. apr.

 

1872/72

Johan Andersen Stabo arb. 36 år (kan være Johan Andersen f. 16. sep. 1836, sønn av Anders Johannessen og Marie Johannesdatter Hanestadhagen).

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 25. apr. Til Edgerton. Frakt betalt. (emi5p53)

 

1872/73

Gustav Johannesen f. 16. jan. 1850, sønn av Grete Syversdatter Kjelsrud og Johannes Jensen Rognstadeie. Mora utvandrer i 1874, se 1874/42.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 25. apr. Til La Crosse. Frakt: 49 Spd. 12 s. (emi5p53)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Ragnhild” 1. mai.

 

1872/74

Anne Marie Olsdatter pige 23 år

1872/75

Berthe Olsdatter pige 28 år

1872/76

Anne Olsdatter enke 60 år

1872/74-76 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Ragnhild” 1. mai. Til Red Wing. Frakt betalt. (emi3p273)

 

1872/77

Hans Peter Johansen arb. 22 år

Reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Ragnhild” 1. mai. Til Sioux City. Frakt betalt. Medbringende: 2 Spd. (emi3p274)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 3. mai.

 

1872/78

Ole Halvorsen Holte f. 21. sep. 1822, sønn av Halvor Johannessen og Anne Johannesdatter Holtebraaten. Husmann på Holt 1872. Broren Peder hadde reist noen år tidligere, se 1868/245. Senere reiser søsteren Helene, se 1885/78. Gift 30. des. 1847 med: 

1872/79

Oline Larsdatter f. ca. 1825, datter av Lars Christiansen Engesæter. Sønnen Haaken utvandret i 1870, se 1870/30, se også 12-p95

1872/78-79 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 3. mai. Til Sparta. Frakt: 98 Spd. 24 s. Medbringende: 10 Spd. (emi5p73)

 

1872/80

Helene Andersdatter pige 30 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 3. mai. Til Rushford. Frakt: 50 Spd. Medbringende: 2 Spd. (emi5p73)

 

1872/81

Peder Anton Johannessen Øverset f. 12. sep. 1851, sønn av Johannes Hansen og Marte Johannesdatter Øverset. Broren Ole utvandret flere år tidligere, se 1868/230. Det er kjent at to andre brødre har reist men de er ikke sikkert funnet: Johannes, se 1878/4 og Hans se 1883/390.

 

P. A. Overseth. Født den 12te september 1851 paa Øverseth, V. Toten. Utvandret i 1872 oWiik kom til New York. Overseth driver bankforretning i Canton, S. Dak. Har i 2 terminer været repræsentant i statens legistaur. Er bosat i Canton, S. Dak. (12-p116)

 

Peter A. Overseth, en af de mest agtede og afholdte Borgere i Canton, South Dakota, afgik ifølge «Sf» ved Døden Søndag Aften den 13de Oktober, 1920, 78 Aar gammel. Det var Mavekræft som medførte Døden, men han var sengeliggende kun nogle Uger. Indtil et Par Maaneder før sin Bortgang var han stadig paa sin Plads i Farmers State bank, som han var med at organisere i Aaret 1901 og tjente som dens Præsident helt til sin Død.   Afdøde var født paa Vestre Toten, Norge, den 12te September, 1851, af Forældrene Johannes Overseth og Hustru. I 1872 udvandrede han til Amerika og bosatte sig først i La Crosse, Wis., hvor han arbeidet i en Butik til Aaret 1878, da han drog vestover til Hudson, S.D., hvor hans Bror, Ole Overseth, som døde for mange Aar siden, tidligere havde slaat sig ned. Her begyndte han Forretning paa egen Haand, for en Tid sammen med sit Søskendebarn, Peter Dyste, og drev det første Store paa de Kanter før jernbanen gjorde sit Indtog.  I 1892 solgte han sin Forretning og reiste til Norge for at besøge det kjære gamle Toten og Slægtninge og forblev der et Par Aar.   I Politiken tilhørte han det republikanske Parti og blev tre Gange valgt til Medlem af Syd Dakotas Legislatur, Aaret 1896 til Representant og to Aar senere til Statssenator og gjenvalgt for nok en Termin.   Aaret 1901 bosatte han sig i Canton, hvor han som før meddelt var med at organisere farmers State Bank, som fremdeles er i Virksomhed tiltrods for en Række Bankfalliter i disse Strøg for nogle aar siden.

(Reform, Nov. 14, 1929)

 

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 3. mai. Til St. Peter. Frakt: 54 Spd. 96 s. Medbringende: 30 Spd. (emi5p73)

 

1872/82

Christian Pedersen (arb. 28 år) Øvstsaas f. 11. nov. 1843 Ruud, sønn av Kirkesanger Anders Pedersen og Maria Paulsdatter Øfstaas.

Christian Pedersen Øvstaas f: 11/11-43 Ruud 28 aar. Attest 27. apr. (37-p301)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 3. mai. Til La Crosse. Frakt: 49 Spd. 12 s. Medbringende: 40 Spd. (emi5p73)

 

1872/83

Ole Christian Eriksrud f. 26. nov. 1842 Eriksrud, sønn av Martin Davidsen og Johanne Johannesdatter Eriksrud. Han utvandret i 1867, se 1867/32, og hadde nå vært hjemme på Toten for å finne seg en kone

1872/84

Marte Andersen 25 år

 

1872/83-84 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 3. mai. Til La Crosse. Frakt: 98 Spd. 24 s. ”Har været i America i 4 aar” (emi5p73)

 

1872/85

Peder Johannesen Malterud f. ca. 1799, sønn av Johannes Pedersen og Grete Pedersdatter. Bruker av Malterud 1838-72. Gift 1. mai 1838 med Maria Dorthea Andersdatter Gjertz. Datteren Syverine reiser året etter, se 1873/121. Kona og datteren Karen Augusta reiser i 1874, se 1874/83,84.

 

At the age of 72, Peder Johannessen emigrated to America. He and his daughter Klara, 20, boarded the ship «Hero» at Oslo on May 3, 1872 and headed for Chicago….Sometime between 1880 and 1882 Peder and Maria moved from Chicago to a farm near Kindred, Dakota Territory where they lived with their daughter Syverine (Sena) and her husband Iver Wiehe….Peder Johannessen died on January 17, 1892 at the age of 92 and was buried in the Kristiania Lutheran Church cemetery near Kindred. Four months later on May 26, his wife Maria Dorthea also died. (A Family History 1482-1982 by M. Eugene Rudd)

 

Reiser sammen med datteren:

 

1872/86

Klara Mina Johannesdatter (Clara Johannesen Malterud 20 år) f. 26. mai 1851 Lille Malterud. Morens navn er ved dåpen feilaktig oppgit til å være Marie Johannesdatter.

 

In 1882 Clara married C. J. Lund who operated a hardware store in Kindred. They later moved to Kalispell, Montana and have descendants in that area. (A Family History 1482-1982 by M. Eugene Rudd)

 

1872/85-86 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 3. mai. Til Chicago. Frakt: 86 Spd. 72 s. Medbringende: 8 Spd. (emi5p77)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Albion” 10. mai.

 

1872/87

Christiane Olsdatter Aanerud f. 22. okt. 1854, datter av Ole Johannesen og Karen Andrine Christiansdatter Aanerud. Faren var allerede i Amerika, se 1870/283, mora og 3 brødre reiste senere, se 1875/92-95.

Christiane Olsdatter Aanderud 18 aar. Attest 6. mai (37-p301)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Albion” 10. mai. Til Austin. Frakt betalt. Medbringende: 3 Spd. (emi5p84)

 

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 11. mai.

 

1872/88

Lars Christiansen Seierstadeie f. 30. jan. 1825, sønn av Christian Larsen og Kari Olsdatter Nygaardstuen. Forpakter på Hagebakken ved folketellingen 1865. Gift 10. apr. 1849 med:

1872/89

Anne Marie Christiansdatter f. ca. 1822, datter av Christian Christiansen.

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1872/90

1. Karen f. 18. aug. 1851

1872/91

2. Christen 18 år (Ole Christian f. 25. jul. 1855)??

1872/92

3. Mads 10 år (Peder Anton f. 4. jul. 1858)??

1872/93

4. Christian 8 år (Lauritz f. 5. jun. 1864)??

 

1872/94

Margit 30 år

Hmd. Lars Christiansen Sejerstadeiet, 48 aar, hstr. Anne Marie Christiansdatter. Deres Børn. 1, Datter Karen f. 18/8 51 2 Søn Ole Christian f. 25/7 55 3 Søn Peder Anton f. 4/7 58 4 Søn Lauritz f. 5/6 64. Samtlige til Amerika. Udflyttet 8/5 78 Attest 8. mai (7-p359) Margit nevnes ikke i attesten.

 

1872/88-94 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 11. mai. Til Vaupaca. Frakt betalt. (emi5p87)

 

 

1872/95

Helmer Johannesen f. 25. jan. 1850, sønn av Johannes Hansen og Helene Pedersdatter Danielsrud. Han benevnes som handelsbetjent da han utvandrer.

Reiste fra V. Toten. Det står hjemsted Kristiania med V. Toten i parentes i protokollen. To søsken reiste i 1878, se 1878/56,59. Faren, stemor og to halvsøsken reiste senere, se 1880/116-118b.

 Med dampskipet ”Scotia” 11. mai. Til Chicago. Frakt: 43 Sp. 36 sk. Medbringende: 3 Spd. (emi5p87)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Tjømø” 15. mai.

 

1872/96

Christiane Johannesdatter f. ca. 1821, datter av Johannes Olsen Aas. Hun ble gift 2. jul. 1839 med Jacob Halvorsen Haugerud. Han var allerede i Amerika sammen med deres eldste sønn Martin, se 1870/28,29. Datteren Berte Maria, se 1880/142. Sønnen Hans, se 1904/259.

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1872/97

1. Mathias Jacobsen f. 22. jun. 1852 Haugerud

1872/98

2. Ole Jakob Jacobsen f. 25. jun. 1857 Haugerud

 

O. J. Jackson. Født paa Haugerud, V. Toten.  Forældrene var Jacob H. Haugerud og Christina, født Aas.  Jackson kom til Amerika i 1872.  Er gift og har 3 sønner og 4 døtre.  Han er countykasserer og bor i Sparta Wis.  Fire brødre og 2 søstre bor her i landet.  De er alle født paa Haugerud, V. Toten. (12-p97)

Etterkommer (barnebarn): Grace Ann Beavens, 612 15th St., Manhattan Beach CA 90266

 

1872/99

3. Claus Jacobsen f. 14. mar. 1860 Haugerud (Blir kallt Olaus ved emigr.)

 

1872/96-99 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Tjømø” 15. mai. Til Sparta. Frakt betalt. (emi3p281)

 

1872/100

Anders Paulsen Heksum f. ca. 1825 Dyrud, sønn av Paul Madsen. Gift 26. jan. 1863 med Anne Mathea Davidsdatter Hexum. Anders nevnes som enkemann da han utvandrer.

Utvandrer med 2 barn (1-2):

 

1872/101

1. Bramine Andersdatter f. 4. des. 1864 Hexum

1872/102

2. Gustav Andersen f. 8. okt. 1867 Hexum

 

Enkemand Anders Poulsen 48 aar, med Børn Bramine 8 aar, Gustav 5 aar. Attest 25. apr. (37-p301) Attest sammen med 1872/230-231

1872/100-102 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Tjømø” 15. mai. Til Chicago. Frakt betalt. (emi3p281)

 

1872/103

Johannes Andersen f. ca. 1815. Bruker på Sivesind 1843 - 1865. Gift 2. feb. 1843 med:

1872/104

Marte Amundsdatter f. ca. 1817. Sønnen Ole Anton var allerede i Amerika, se 1870/207. Sønnen, Andreas f. 1846, nevnet i prestens attest men ikke i politiets utvandringsprotokoll.

Johannes Andersen Sivesind 58 aar, og Hustruen Marthe Amundsdatter 56 aar, og Søn Andreas Johannessen f. 8/5-46, 26 aar. Attest 27. apr. (37-p301)

 

Sivesind - Fraværende Slægt og Venner underrettes herved om , at min Moder Martha Amundsdatter Sivesind nu har faaet nedlægge Vandringsstaven. For en 3 Ugers Tid siden var Presten efter hendes Ønske, hos hende og meddelte hende Nadverden. Hun troede selv at Dødstimen var nær, skjønt hun syntes temmelig Stærk, ja lige ind i den sidste Time. Den 8de dennes døde hun i mit Hus, 71 Aar gammel, og vi har det Haab, at hun fik flytte til et bedre Hjem.

Bennyhan, Mower Co. Minn., 12 Oktbr. 1887

Anthon Sivesind

Decorah-Posten 19. okt. 1887

 

1872/103-104 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Tjømø” 15. mai. Til Lansing. Frakt betalt. (emi3p281)

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 17. mai.

1872/105

Christian Laurits Larsen f. 19. jan. 1856, sønn av Gunnild Olsdatter Gaarder vestre og Lars Olsen Gaarder nedre.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 17. mai. Til Black River. Frakt betalt. Medbringende: 5 Spd. (emi5p91)

 

1872/106

Halvor Christiansen Wilberg, f. 27. mai 1810, sønn av Christian Halvorsen og Kari Johansdatter. Gift 30. des. 1843 med:

1872/107

Dorthe Olsdatter f. 1818, datter av Ole Madsen og Kari Larsdatter Vildberg u. Halvorsrud. Sønnen Carl var allerede i Amerika, se 1870/234. Datteren Klara utvandret senere, se 1875/13.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1872/108

1. Martin Halvorsen f. 6. jul. 1856 Tømmerholstuen, gift med Julia Skramstad som hadde utvandret tidligere, se 1869/233.

Den 9 Marts 1882

Martin Wilberg f. 6. Juni 1855, Ø. Thodten

Julia P. Skramstad f. 18. Feb. 1861, Ø. Thodten

Vitner: Even Skramstad, H. Erhard (31-p91)

 

1872/109

2. Oline Halvorsdatter f. 28. sep. 1858 Ivershuus

Den 8 Feb. 1884

William Jacobsen f. 4. Marts 1860, Fillmore Co. Minn.

Oline Vilberg f. 28. Sep. 1858, Ø. Thodten

Vitner: H. T. Bøen, H. Erhard (31-p91)

 

1872/106-109 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 17. mai.. Til La Crosse. Frakt: 171 Spd. 102 s. Medbringende: 10 Spd. (emi5p92)

 

1872/110

Berthe Marie Johnsen pige 23 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 17. mai. Til Lanesboro. Frakt betalt. Medbringende: 10 Spd. (emi5p92)

 

1872/111

Ole Hermandsen  f. 5. okt. 1854, sønn av Herman Hermansen og Marie Evensdatter Bjerkebakken u. Skramstad. Broren Martin reiste året før, se 1871/113. I 1873 reiser søsknene Haaken og Elene, se 1873/66,67. I 1874 er hele familien samlet i Amerika, dette året reiser foreldrene og søsknene Anne Marie og Lina, se 1874/4-7.

1872/112

Hermand Andersen f. 4. jan. 1850, sønn av Anders Olsen og Helene Hermansdatter Helgestadsveen.

1872/111-112 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 17. mai. Til Red Wing. Frakt betalt. (emi5p92)

 

1872/113

Nicoline Johansdatter Rosvolden pige 34 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 17. mai. Til Winona. Frakt: 50 Spd. 96 s. (emi5p93)

 

1872/114

Marie Hansen pige 22 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 17. mai. Til Austin. Frakt betalt. (emi5p94)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Albion” 24. mai.

 

1872/115

Gustav Andreasen Køttet f. 27. feb. 1853, sønn av Andreas Johannessen og Oline Christophersdatter Flatlien. Gustav Andreassen Køttet f: 27/2-53, 19 aar. Attest 15. mai (37-p302) reiste sammen med søsteren:

1872/116

Kristiane Andreasen Køttet f. 14. okt. 1847. Gustav og Kristiane hadde en søster Oleane som hadde utvandret tidligere, se 1870/288. Senere reiste også broren Olaus, se 1876/68. Foreldrene, se 1879/9,10.

1872/115-116 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Albion” 24. mai. Til Davis. Frakt betalt. Medbringende: 2 Spd. (emi5p98)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 31. mai.

 

1872/117

Brede Pedersen Lübech f. ca. 1820, sønn av Peder Christiansen og Agnethe Johansdatter Grosetbakken. Bodde ved folketellingen 1865 på Lybek u. Revold. Gift 13. sep. 1843 med:

1872/118

Christine Pedersdatter f. ca. 1820, datter av Peder Olsen Amundrudstadeie. Foruten barna som følger med til Amerika hadde Brede og Christine datteren Petrine som hadde utvandret noen år tidligere, se 1869/420.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1872/119

1. Severine Bredesdatter f. 25. mar. 1846 Stenslihagen

1872/120

2. Julius Bredesen f. 21. des. 1857 Lybek

Hmd. Brede Pedersen Revoldseie 53 aar, Hstr. Christine Peders 52 aar, Deres Børn Syverine f. 25/3-46 & Julius f. 21/12-57. Attest 15. mar. (7-p359)

 

1872/121

Sigri Christensdatter f. 1792, datter av Christen Jacobsen og Inger Larsdatter husmannsfolk på Fjeld ved folketellingen 1801. Hun bor i 1865 i Stenslihagen og er da gift med Einer Pedersen.

 

1872/117-121 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 31. mai. Til Beloit. Frakt: 222 Spd. 60 s. Medbringende: 50 Spd. (emi5p101)

 

 

1872/122

Ole Christiansen Lerud f. 13. sep. 1839, sønn av Christian Hansen og Berthe Maria Larsdatter Lerud. En søster av Ole, Berte Karine, hadde utvandret noen år tidligere, se 1869/367. Ole Christiansen Lerud f: 13/9-39 33 aar. Attest 17. mai (37-p302)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 31. mai. Til Avoca. Frakt: 47 Spd. 48 s. Medbringende: 10 Spd. (emi5p101)

 

1872/123

Hans Hansen Rosetbruget f. 4. feb. 1835, sønn av Hans Olsen og Agnethe Johannesdatter Rosetbruget. Selveier på Rosetbruget 1861-72. Gift 18. okt. 1861 med:

1872/124

Anne Sofie Hansdatter f. 15. mai 1834, datter av Hans Johannessen og Gulina Pedersdatter Grevløs

1872/125

Johanne Hansdatter f. 12. mar. 1817, datter av Hans Johannessen og Gulina Pedersdatter Grevløs. Bodde på Berger øvre ved folketellingen 1865. Gift 7. des. 1860 med enkemannen Anders Olsen Berger. Han er død før 1872 for Johanne er enke da hun utvandrer sammen med datteren:

1872/126

Guline Olsdatter f. 9. aug. 1844, datter av Johanne Hansdatter Olsbye, se forestående, og Ole Christiansen Schjøllstuen.

 

1872/127

Gustav f. 12. mai 1864 Berger, sønn av Hans Hansen og Anne Sofie Hansdatter

1872/128

Halfdan 4 år

1872/129

Anne 2 år (Mathea f. 20. mar. 1870 Hulengen, datter av Hans Hansen og Sofie Hansdatter)

 

1872/123-129 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 31. mai. Til Avoca. Frakt: 253 Spd. 66 s. Medbringende: 15 Spd. (emi5p103)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 1. jun.

 

1872/130

Ole Andersen Hubred f. ca. 1817 i Hurdalen. Gift 28. des. 1840 med Marie Hansdatter Hexhus. Bruker av Hexhus ca.1840-47 og Hubred -72. Sønnen Anton hadde reist til Amerika i 1864, se 1864/12. Han er enkemand da han nå utvandrer sammen med sønnen:

1872/131

Hans Olsen f. 7. jan. 1845 Hexhus. Gift i Amerika med Helmine Paulsdatter Sønsteby, se 1867/88.

 

Hans Hubred (1844-1905), was born in Norway, came to Evansville Township, Douglas County, as a young man and started farming. …He married Helmine Paulson (1861-1925). She was born in Norway at Sonsteby Gaard Vestre Thoten. She came to America with her parents at the age of five, locating at Kilbourne, Wisconsin. After 4 years there, they came to Douglas County. Hans Hubred and his wife settled on a farm in Evansville Township, Section 19, and lived there all their lives. They had three children; Oliver (1878-1944), Minnie (1880-1971) and Petra (1887-1967). Oliver and Petra never married and remained on the home farm all their lives. Minne Hubred married Louis Fedje (1870-1912) who farmed about a mile East of Hans……Mrs Hubred was devoted to her grandchildren and they to her. One wrote, «She had the dressmaker sew her dresses like those Mrs. (rev.) Sattre wore, all taffeta, high neck with lace and puffy sleeves. I was so proud to walk into church with her. That taffeta rustled so; good old days!». One Sunday Mrs. Hubred’s brother, Hans Poulson and his wife, Hilda, were coming to dinner. Grandma and Petra were so exited. They had baked and dusted, and out with the good linens, best silver and dishes…..Compiled by Mrs. Clarence Miessner (Douglas County. Album of the ages. p. 235)

 

Ole Andersen Hubred 55 aar og Søn Hans Olsen Hubred f: Hekshuus ø Th. 7/1-45, 27 aar. Attest 23. mai (37-p302)

1872/130-131 reiste fra V. Toten. Med dampskipet “Scotia” 1. jun. Til St. Paul. Frakt: 105 Spd. 96 s. Medbringende: 2100 Spd. (emi5p104)

 

1872/132

Petrine Christiansdatter

Petrine Christiansdatter pige 21 år Attest 27. mai (37-p302)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 1. jun. Til Kilbourn. Frakt: 47 Spd. 84 s. Medbringende: 5 Spd. (emi5p104)

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun.

 

1872/133

Gustav Hansen Fæstad f. 13. mar. 1846, sønn av Hans Larsen og Marte Jensdatter Fæstad. Ungk. Gustav Hansen Fæstad f. 13/3-46. Attest 29. apr. (7-p359)

 

Fæstad - Det bekjendgjøres herved sørgeligst for fraværende Slægt og Venner, at min kjære Mand Gustav Hansen Fæstad er afgaaet ved Døden den 23de August i New York City, 31 Aar og 5 Maaneder gammel.

Walborg Fæst. d. født Win;her

«Fædrelandet og Emigranten» bedes optage.

Skandinaven 18. sep. 1877

 

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til New York. Frakt: 33 Spd. 12 s. (emi5p105)

 

1872/134

Anne Christiansen 25 år

1872/135

Elline Christiansen 20 år

1872/136

Johan Christiansen 11 år

1872/134-136 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Kilbaurn City. Frakt betalt. (emi5p108)

 

1872/137

Augustinus Hansen f. 19. feb. 1842, sønn av Hans Pedersen og Kjersti Iversdatter Kiseeie.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Brownsville. Frakt betalt. (emi5p112)

 

1872/138

Johan Helmer Johannesen Korsen f. 2. sep. 1853, sønn av Johannes Olsen og Marthe Pedersdatter Korsen. Han har på dette tidspunkt to brødere i Amerika, Ole Jacob, se 1867/8 og Nils, se 1870/156. Søsteren Helene Maria reiser senere se 1880/169 se også 1875/63. Johan Helmer Johannessen Korsen f: 2/9-53 19 aar. Attest 30. mai (37-p303)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Decorah. Frakt: 51 Spd. 36 s. Medbringende: 4 Spd. (emi5p109)

 

1872/139

Anton Mikkelsen Skreppen f. 26. jun. 1847 sønn av Mikkel Hansen og Johanne Johansdatter Skreppen. I 1871 hadde broren Hans utvandret, se 1871/38. Mora reiste til Amerika i 1881, se 1881/176. Søsknene Ole Christian og Inger Marie reiste også i 1881, se 1881/177,178. Anton nevnes som skomaker da han utvandrer.

Anthon Mikkelsen Skreppen f: 26/6-47 25 aar. Attest 29. mai (37-p302)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Lanesboro. Frakt: 51 Spd. 60 s. (emi5p109)

 

1872/140

Peder Olsen Storhaugen f. ca. 1843 Lier, sønn av Ole Olsen. Bopel ved utvandringen Rødberg. Gift 30. aug. 1866 med:

1872/141

Karine Hansdatter f. ca. 1826 Sandbakke, datter av Hans Hansen.

Utvandret med 2 barn (1-2):

1872/142

1. Helmer f. 18. mai 1866 Sandbakke

1872/143

2. Helene Maria f. 18. apr. 1868 Sandbakke

Peder Olsen Rødberg 29 aar, og Hustruen Karine Hansdatter 47 aar, med Børn Helmer 6 aar, Helene Maria 4 aar. Attest 15. mai (37-p302)

 

1872/140-143 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Black River Falls. Frakt: 132 Spd. 36 s. Medbringende: 20 Spd. (emi5p109)

 

1872/144

Elise Martinsdatter Sund f. 12. jun. 1849, datter av Martin Christiansen og Anne Christiansdatter Berger. Elise Martinsdatter Sund 23 aar. Attest 27. mai (37-p302)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til New York. Frakt betalt. (emi5p109)

 

1872/145

Helene Marie Martinsdatter pige 20 år(Helene Marie Martinsdatter f. 28. mai 1852, datter av Anne Maria Olsdatter Koukkersrud og Martin Andersen Vestrum)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Lanesboro. Frakt: 57 Spd. 50 s. (emi5p110)

 

1872/146

Johannes Olsen Skjellerud f. ca. 1834 Jutulrud, sønn av Ole Pedersen. Selveier på Jutulrud ved folketellingen 1865. Gift 14. mar. 1860 med Kari Andersdatter fra Gullerud i Gran. Johannes er enkemand da han utvandrer.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1872/147

1. Ole Anton f. 19. mai 1860 Jutulrud

1872/148

2. Rasmus f. 5. aug. 1866 Jutulrud

Johannes Olsen Jutulrud 39 aar, med Børn Ole Anthon 12 aar, Rasmus 6 aar. Attest 29. mai (37-p302)

 

1872/146-148 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Decorah. Frakt: 102 Spd. 72 s. Medbringende: 4 Spd. (emi5p110)

 

1872/149

Peder Hansen Møkkenes gbr. 46 år f. 15. jul. 1826 sønn av Hans Pedersen. Søsteren Anne hadde reist tidligere, se 1871/64. Peder Hansen Møkkenæs 15/7-26 45 aar. Attest 27. mai (37-p302)

1872/150

Anne Marie Nielsdatter f. 12. jun. 1831, datter av Nils Nilsen og Anne Andersdatter Sandbekken. Flere søsken var allerede i Amerika: Nils se 1866/183, Mathias, se 1867/143, Andrine se 1869/331, og Johannes se 1870/330. Flere søsken reiser senere: Helene se 1873/111, Theoline, se 1875/79 og Anders, se 1886/109. Anne Maria Nielsdatter Møkkenæs 41 aar. Attest 27. mai (37-p302)

 

Peder Hanson Møklenes. Kom til Amerika i 1873. Samme aar blev han gift med Anne Marie Nilsen Strande fra Vestre Toten....Peder og hustru var ogsaa farmere i Town of Otisco, Waseca Co. Deres eneste barn, Karen, blev gift med Peder Engen fra Renville Co. Minn., hvortil hendes forældre flyttet og hvor de døde, Peder i 1908 og hans kone i 1900. (12-p128)

 

1872/151

Mathias Paulsen Skreppen f. 22. jul. 1850 sønn av Paul Gulbrandsen og Oline Olsdatter Skreppen. Kalles Mathias Jantsen og er skredder da han utvandrer. Søsteren Oliane reiser senere, se 1875/105. I 1881 reiser også broren Andreas, se 1881/15. Søsteren Mathilde se 1881/288. I 1883 drar søsteren Helmine, se 1883/296. Mathias Poulsen Skreppen f. 22/7-50 22 aar. Attest 27. mai (37-p302)

 

1872/152

Ole Mathiasen (skredder)  f. 5. jan. 1852, sønn av Mathias Johannesen og Agnethe Olsdatter. Tre av hans brødere reiste senere: Johan og Laurits, se 1875/20,21. Mathias, se 1881/95. Ole Mathiassen Sønstebye f: Nersæt 5/1-52. Attest 27. mai (37-p302)

 

1872/149-152 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 6. jun. Til Owatonna. Frakt: 208 Spd. 96 s. Medbringende: 150 Spd. (emi5p112)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Kong Sverre” 27. jun.

 

1872/153

Maline Madsdatter pige 28 år. Malene Madsdatter Øyaaseie f. 31. jan. 1837, datter av Mads Andersen og Berthe Olsdatter Øiåsengen. Broren Martin se 1881/53. Gift i Amerika med Fredrik Bredesen, se 1871/221. Pigen Malene Madsdr. Øyaaseie f. 31/1-37. Attest 11. jun. (7-p359)

 

Frederick og Maline Bredesen, forældre til Mrs. P. O. Balke, var begge født i Ø. T., han i Apelvoldsveen i 1849 og hun i nærheten av Aamodt ved Skreia i 1837. De reiste til Amerika, han i 1871 og hun i 1872. Blev gift samme aar hun kom. De bosatte sig paa en farm nær Willmar, Minn., og bodde der i over 50 aar. Hun døde i 1927 og han i 1928. Bredesen hadde 2 brødre og 3 søstre her. Alle døde undtagen en søster, Mrs. Nils Andersen i Maynard, Minn. Maline hadde en bror her, ogsaa død.(12-p65)

 

Another of the old staunch and respected pioneers of the county has been called to her eternal reward. Mrs. Frederick Bredeson, 90 years of age and for 55 years a resident of the community east of Willmar, died at her home in Section 6, town of Kandiyohi last Wednesday, Feb. 15, after an illness of about 8 weeks from the infirmates of old age.   Mrs. Malena (Madsen) Bredeson was born in Toten, Norway, Jan. 28, 1837. She came to America in 1872 and was married on Dec. 6 of that same year to Frederick Bredeson, life’s companion with whom she has now lived for a period of over 54 years and who yet lives to mourn her loss. The marriage of these pioneers was held in the old log church built by the Vinje congregation in the later sixties three miles northeast of Willmar.   The deceased leaves a son, Bernard on the old place and a daughter, Mrs. P. O. Balke, living in Willmar , also seven grandchildren, and five great grandchildren.  Mrs. Bredeson has been a member of the Vinje Lutheran church since she came to Willmar and was a fine Christian voman of the old school, loved and respected by all.  The funeral was held last Friday. There were services at the home of her daughter and son-in-law. Mr. and Mrs. P. O. Balke, 1104 Litchfield Ave. W. and at the Vinje Lutheran church. Rev. J. O. Brono and Rev. Arnt Vaaler conducting the same. There was singing by a quartet composed of Ella Bakken, Clara Stenseth, Albert Thompson and N. H. Tallakson and Mrs. Arnt Vaaler. The pall bearers were Otto Johnson. Anton Lucken, Oscar Fauchald, Anton Thorson, Ole Bredeson and Otto Paulson.

(Willmar Tribune, Minn. Feb. 23, 1927)

 

Mrs. Frederick Bredeson døde den 15de Februar 1927 i en Alder af 90 Aar og 17 Dage. Malene Madsen (Mrs. Frederick Bredeson), var født den 28de Januar 1837 i Hoff Prestegjæld, Østre Toten. Norge. I 1872 udvandrede hun til Amerika og kom til Willmar, Kandiyohi Co. Minn.  Den 6te December samme Aar blev hun ægteviet til Frederick Bredeson af Pastor Steen i en liden norsk luthersk Logkirke 3 Mil nordøst for Willmar og tilhørte Vinje Menighed.  Hun tilhørte denne Menighed hele Tiden. De bosatte sig paa en Farm 4 Mil Nordøst fra Willmar, hvor han var til sin Død. Den 6te December 1922 feirede de sit Guldbryllup hos sin Søn. Hun overleves af sin Mand og to Børn, Bernhard, som nu har Farmen og bor der og Marie (Mrs. P. O. Bakke), som nu bor i Willmar.   Menighedens Prest, Arnt Vaaler, og Pastor J. O. Brono forrettede ved Begravelsen, som holdtes med stor Deltagelse fra Vinje lutherske Kirke, Willmar. Hun blev lagt til Hvile paa Vinje Menigheds Kirkegaard.   Velsignet være hendes Minde.

P. O. Bakke

(Dec. Posten, Mar. 11, 1927)

 

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 27. jun. Til St. Paul. Frakt betalt. Medbringende: 14 Spd. (emi5p128)

 

1872/154

Elene Olsdatter g. 50 år

1872/155

Johanne Olsdatter 19 år

1872/154-155 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 27. jun. Til Edgerton. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi5p130)

 

1872/156

Johannes Hansen f. 23. mar. 1856, sønn av Hans Olsen og Ellene Johannesdatter. En søster, Josephine, reiste i 1875, se 1875/40. Foreldrene og tre søsken reiste senere, se 1877/24-28. Det er mulig at søsteren Mina reiste sammen med Johannes.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 27. jun. Til Red Wing. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. (emi5p133)

 

1872/157

Kristine Olsen pige 30 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 27. jun. Til Chicago. Frakt betalt. (emi5p129)

 

1872/158

Inger Marie Andersdatter g. 25 år(f. 30. apr. 1847, datter av Anders Jensen og Marit Mikkelsdatter)

1872/159

Ole Andreasen 2 1/2 år

 

1872/158-159 reiste fra V. Toten Med dampskipet ”Kong Sverre” 27. jun. Til Milwauce. Frakt betalt. (emi5p129)

 

1872/160

Johannes Rasmusen Dafinrud f. 2. des. 1845, sønn av Rasmus Larsen og Marit Knudsdatter.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 27. jun. Til Tremplan. Frakt betalt. ”Fripas af 23/7 67 Fasting” (emi5p130)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 28. jun.

 

1872/161

Hans Andersen Bjerke,  30. apr. 1852, sønn av Anders Hansen og Karen Christiansdatter Bjerke. Hans Andersen Bjerke f: 30/4-52. Attest 20. jun. (37-p303)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 28. jun. Til Brownsville. Frakt betalt. Medbringende: 3 Spd. (emi5p133)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Albion” 5. jul.

 

1872/162

Johan Johannesen Schjøl arb. 20 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Albion” 5. jul. Til Chicago. Frakt: 43 Spd. 36 s. Medbringende: 5 Spd. (emi5p139)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 13. jul.

 

1872/163

Peter Anton Christiansen Aas f. 6. jul. 1851, sønn av Christian Christensen og Pernille Christiansdatter Aas. Broren Carl Christian var allerede i Amerika, se 1867/118. Broren Johannes reiser også i 1872, se 1872/232. Foreldrene og to søsken reiser senere, se 1875/83-86. Peder Anthon Christiansen Aas f: 6/7-51. Attest 11. jul. (37-p303)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 13. jul. Til Withe Wather. Frakt betalt. Medbringende: 2 Spd. (emi5p141)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 19. jul.

 

1872/164

Mathea Pedersdatter Solberg f. ca. 1824, datter av Peder Christensen Gjerstad. Gift 18. feb. 1848 med Ole Andersen, han var allerede i Amerika, se 1871/201. Datteren Helene Maria kommer etter i 1882, se 1882/171. NB. det ligger et kort notat om familien i Amerika i slektsarkivet på Mjøsmuseet.

Utvandret med 5 barn (1-5):

 

1872/165

1. Karina Olsdatter f. 9. jan. 1853 i Hurdalen

1872/166

2. Marthe Olsdatter f. 13. aug. 1858 Brøttet u. Tømmerhoel

1872/167

3. Hans Peder Olsen f. 26. jan. 1861 Brøttet u. Tømmerhoel

1872/168

4. Olaus Olsen f. 8. mar. 1864 Tømmerhoel

1872/169

5. Gustav Olsen f. 13. jun. 1867 Brøttet u. Tømmerhoel

Marthe Olsdr. Solbergeie f. 13/8-57, Hans Peter Olsen Solbergeie f. 26/1-61, Olaus Olsen Solbergeie f. 8/3-64, Gustav Olsen f. 13/6-67. Attest 15. jul. (7-p359)

1872/164-169 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 19. jul. Til Owatonna. Frakt betalt. (emi5p143)

 

1872/170

Johanne Marie Larsen f. 15. des. 1852, datter av Christian Larsen og Petronelle Olsdatter Hexumbraaten. Reiser sammen med søsteren:

1872/171

Othillia Larsen f. 4. jan. 1860. Foreldrene og tre søsken hadde reist året i forveien, se 1871/25 - 29. Søstrene Helmine og Lina reiste i 1873, se 1873/129,130.

1872/172

Helmine Hansen 17 år

 

1872/170-172 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 19. jul. Til Gren Bay. Frakt betalt. Medbringende. 4 Spd. (emi5p143)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Woodham” 27. jul.

 

1872/173

Christian Svendsen f. 11. mai 1820, sønn av Svend Andersen og Dorthe Hansdatter Rognstadeie. Gift 5. des. 1840 med:

1872/174

Serine Catrine Torjussen (Torgersdatter)  f. ca. 1801. Christian og Serine hadde to barn: David f. 1842 og Tollev f. 1844. Serine hadde dessuten to døtre: Johanne Maria Jensdatter f. 1831 og Oliane Olsdatter f. 1835.

 

1872/173-174 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Woodham” 27. jul. Til Appelton. Frakt: 88 Spd. (emi5p145)

 

1872/175

Mathea Andersen pige 26 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Woodham” 27. jul. Til La Crosse. Frakt: 49 Spd. Medbringende: 6 Spd. (emi5p146)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 2. aug.

 

1872/176

Martin Christiansen Fjeldhougeie f. 4. okt. 1850, sønn av Christian Christiansen og Oline Haagensdatter Fjellhaugeie (23-p156)

Unk. Marthin Christiansen Fjeldhougeie f. 4/10-50. Attest 29. jul. (7-p360)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 2. aug. Til Lake City. Frakt betalt. (emi5p149)

 

1872/177

David Martinus Corneliusen Askegaard f. 12. des. 1818, sønn av Søren Corneliussen og Ingeborg Michelsdatter Hoffsvangen. Bruker av Askegaard 1853 - 1872. Søsteren Johanne Karine var allerede i Amerika, se 1869/283. Døde 25. feb. 1889, begravet på Lower Wild Rice and Red River cemetery, Cass Co. ND. Gift 28. des. 1842 med:

1872/178

Johanne Marie Johannesdatter f. 5. nov. 1823, datter av Johannes Olsen Seierstad og Margrete Johannesdatter Nøkleby. Faren kjøpte Askegaard i 1821 men døde allerede i 1827, mora giftet seg så opp igjen i 1829 med Christian Pedersen. Flere av Johanne Maries søsken var allerede i Amerika: Ingeborg, se 1851/26, mora, og to søsken, Mathilde og Syverine, se 1852/48 - 50, broren Ole, se 1852/41, stefaren og to søstre, Berthe Helene og Kristine Lovise, se 1853/61 - 63. Også David og Johanne Maries datter Ingeborg Theoline var i Amerika, se 1866/133.

Utvandret med 7 barn (1-7):

 

1872/179

1. Clara Nathalia Askegaard f. 12. okt. 1847 Hexhusmoen

1872/180

2. David Martin Askegaard f. 19. jul. 1853 Askegaard

 

David Askegaard. Moorhead den 5te Juli.   David Askegaard af Comstock døde her efter en Operation for flere Dage siden. Askegaard var fra Østre Toten og kom til Amerika i 1872. Han var en af Pionerfarmerne ved Comstock, Minn., og kjendt som den største Eiendombesidder i Clay County. Var desuden Kornhandler. Askegaard havde været Postmester og County Commisioner.

(Mpls. Tid. July, 7, 1919)

 

David Askegaard, 65, old settler and prominent farmer, banker and business man, died at a Moorhead hospital last night following an operation performed as a last resort in the hope of saving his life. Mr. Askegaard was brought to the hospital from his home at Comstock on Sunday night, and at all times his condition has been critical.   Mr. Askegaard was the pioneer grain dealer of the upper Red river valley and has been prominently identified with the upbuilding of the farming and other interests of Clay county since he located here in the early 70’s.   He was born in Norway and first located on the Dakota side of the river, four miles north of Hickson. In the early days all grain was shipped by river and, for the convenience of himself and other farmers, he built a grain house on the bank of the Red river with chutes for loading it into boats. Since that time he has been the leading grain dealer in that part of the valley.   When the Moorhead Southern was built from Moorhead to Breckenridge in 1886, Mr. Askegaard moved his warehouse to the Minnesota side of the river and located at Comstock. Later the house was rebuilt as an elevator.   Mr. Askegaard was also engaged in the general merchandise business, being associated with Samuel Halland, under the firm name Halland & Askegaard. He was president of the Comstock State bank and for many years was vice president of the First National bank of Moorhead, retiring from that position about five years ago. He was one of the organizers of the Farmer & Merchants State Bank, to be opened soon in Moorhead and on Saturday was elected one of the directors. He would also have been the first president of the institution.   For eight years Mr. Askegaard was a member of the board of county commissioners of Clay county, and he also served whenever he would on the township and school boards. His farm was the most extensive in Clay county, and he cultivated nearly 4.000 acres raising principally grain and potatoes.   Mr. Askegaard is survived by his widow, five sons and four daughters. The sons are: Edwin D., of Moorhead; Arthur C., assistant leader of the «Gopher Gunners» band; Eugene, Henry and Rolfe, of Comstock. The daughters are: Mrs. Milla Stensrud, Admiral, Saskatchewan, and Corrine, Tekla and Della, residing at home.   Arrangements for the funeral have not been made but it will be held at Comstock, with burial in the local cemetery, under the direction of A. J. Wright & Sons of Moorhead.

(Fargo Forum, N. D., July 5, 1919)

 

David Askegaard død

En af de bedste kjendte norske Pioneerer i Clay County afgaaet ved Døden

David Askegaard, Comstock, Minn. norsk Settler og fremtrædende Bankier og Forretningsmand, afgik Fredag Aften ved Døden paa et Hospital i Moorhead, i en Alder af 65 Aar. Askegaard blev bragt til Hospitalet forrige Søndag, hvor Operation blev foretat paa ham i Haab om at kunde redde hans Liv.

Afdøde var født i Norge. I en ung Alder udvandret han til Amerika, hvor han først slog sig ned paa Dakotasiden af Red River, 4 Mil nord for Hickson. I de Dage blev Kornet transporteret pr. Baad paa Red River hvilken Trafik gav Stødet til at Askegaard bygget et Kornskur ved Elvekanten med Tuber, hvorigjennem Kornet kunde lastes direkte ind i Skibssiden. Siden den Tid har han været en af de ledende Kornhandlere i den Del af Red Riverdalen. I 1886 flyttet Askegaard over paa Østsiden og slog sig ned i Comstock, hvor han altsaa henlevet Resten af sine Dage.

I Comstock havde Askegaard det som en af de norske Smaakonger, hvor han saa at sige var den ledende paa alle Omraader. Han drev bl. a. et Landhandleri sammen med Samuel Halland. Han var ogsaa Præsident for Comstock State Bank og har i en Aarrække været Vicepræsident for First National Bank, Moorhead. Mr. Askegaard var en af Organisatorene for Farmers & Merchants State Bank, som om kort Tid skal aabnes for Drift i Moorhead. Paa Møde, som holdtes inden nævnte Bank Lørdag den 5te Juli blev Askegaard valgt til en af dens Direktører og vilde ogsaa være blit Bankens første Præsident, om han havde levet.

Afdøde efterlader sig Hustru og ni Barn, fem Gutter og fire Piger. Begravelsen fandt Sted fra Hjemmet i Comstock Onsdag Eftermiddag Kl. 3. Pastor C. Davick, tidligere Pastor ved den norsk-lutherske Kirke i Comstock forrettet baade i Hjemmet og ved Graven. Bisættelsen fandt Sted paa Red River Churchs Kirkegaard, Hickson.

(Nordm. July 11, 1919)

 

1872/181

3. Johan Laurits Askegaard f. 15. aug. 1855 Askegaard

1872/182

4. Otto Ingvald Askegaard f. 28. feb. 1858 Askegaard

Gift i Amerika med Maren Korneliussen som utvandret i 1883, se 1883/209.

 

…..Maren (1867-1936) married Otto Askegaard (1858-1890). She married Peter Hanson after the death of Otto. She had three children. (Comstock Centennial 1890-1990 p. 145)

 

1872/183

5. Peter Valdemar Askegaard f. 26. sep. 1860 Askegaard

 

Petter Askegaard, member of the Hoff’s Church, Comstock, Minn. died Dec. 29, 1933. Pastors O. F. Braaten and R. J. Wisnaes officiated at the funeral. Mr. Askegaard was born in Toten, Norway, Sep. 28, 1860 and came seven years old to America with his parents, who settled in Cass Co. N. Dak. where they became members of the Red River Church served by Rev. R. J. Wisnaes. At the age of nineteen Petter Askegaard settled on a homestead ten miles north of Comstock, Minn. Here he helped organize the Hoff’s congregation and write its constitution. He gave the largest sum toward erecting a church and also donated the plot for the Hoff’s cemetery. He filled many church and township offices. He always was a public spirited man. His local congregation often sent him as a representative to district and synodical conventions.   In 1882 Mr. Askegaard married Miss Guri Rotli. They had ten children of whom two died in infancy: the surviving children are: Dan M., Oscar H., Clark M., John V., J. Marie, Jessie O., Arthur and George William.

(Luth. Herald, Feb. 20, 1934)

 

Med Petter Askegaards Bortgang har Hoffs lutherske Menighed, Comstock, Minn. mistet en af sine mest afholdte Medlemmer. Han døde den 29de Dec. paa Datoen et Aar efter at han sammen med 300 Slegtninger og Venner feiret sir Guldbryllup. Han blev lagt tilhvile i Hoffs lutherske Gravlund. Hans Sjælesørger, Past. O. J. Braaten og Past. R. J. Wisnæs forrettede. En Nevøs Hustru, Mrs. Edwin Askegaard, sang en Solo af en Niese, Tekla Askegaard, akkompagnerede paa Piano.   Petter V. Askegaard var født paa Toten, Norge, den 26de Sept. 1860 og kom syv Aar gammel med sine Forældre til Amerika, hvor Familien nedsatte sig i Cass County, N. Dak. De blev Medlemmer af Red River Menighed, hvis Prest var R. J. Wisnæs. Han blev her konfirmeret, og alle hans Børn blev døbt af Past. Wisnæs og hadde ved sin Død boet paa sin Farm siden 1879. Han bosatte sig nævnte Aar paa et Homestead i hvad nu er Holy Cross Township, Clay County, Minn.  Han begynte med etpar Oxer og sov den første Sommer i sin Vognbox under aaben Himmel, indtil han fik indhøstet og solgt saa meget af sin Avling, at han fik kjøbt Materialer og opført et lidet Hus. Den 16de Januar 1881 blev han gift med Guri Roblie, i hvilket Ægteskab fødtes 10 Børn, hvoraf 2 døde i en spæd Alder. Det var paa Farmen en ufravigelig Regel at staa op tidlig Søndag Morgen for at faa alt Arbeidet udført og saa i Lumbervogn at kjøre de 8 Mil til Kirken nær hans Forældres Hjem, der alle deres Børn døbtes, medens kun det yngste konfirmeredes i Hoffs lutherske Kirke. Han var en af denne Menigheds Stiftere og sad sammen med Ole Brække og Jens Adroe i to Dage samt ogsaa endel Nætter for at forfatte dens Konstitution, gav den største Sum til Opførelse af Kirke samt gav Grund til Kirkegaard, ligesom han i Aarenes Løb indehavde mange Embeder saavel inden Menighed som Kommune.  De otte gjenlevende Børn er: Dam M., Oscar H., Clark M., John V., Marie, Jennie O., Arthur og George William. Dan bor i Fargo; Oscar, Clark, John og Jessie nær det gamle Hjem og paa farmen givet dem af deres Far; Marie bor 16 Mil nordenfor Virgina, Minn., ogsaa paa Farm som var Fars Gave; Arthur er Medlem af Minneapolis Symphony Orkester og bor der, men har ogsaa Farm skjænket af Far.   Det gamle Homestead er under Petter Askegaards Bestyrelse blevet et Mønsterbrug i alle Henseender. Som Mindekrans paa sin Mands og Faders Baare ydet Mrs. Petter Askegaard og Børn en Gave af $ 50 til Missionen, ligesom ogsaa andre Mindegaver udbedes af Slegtninge, Kvindeforening og andre Organisationer inden Menigheden.

(Dec. Posten, Jan. 26, 1934)

 

1872/184

6. Johannes Marthinus Askegaard f. 26. sep. 1863 Askegaard

1872/185

7. Johanne Marie Askegaard f. 26. jun. 1866 Askegaard

Gbr. David Marthin Corneliussen Askegaard 54 aar, hans Kone Johanne marie Johannesdtr. 49 aar, med efternævnte Børn, Søn David Marthin f. 19/7-53, do Johan Laurits f. 15/8-55, do Otto Ingvald f. 28/2-58, do Petter Valdemar f. 26/9-60, do Johannes Marthinius f. 26/9-63, Datter Johanne Marie f. 26/6-66. Attest 26. jul. (7-p359) Clara er ikke nevnt i attesten.

 

1872/177-185 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet “Oder” 2. aug. Til Fon du Lac. Frakt: 327 Spd. 72 s. Medbringende: 1500 Spd. (emi5p149)

 

Fra «Utvandringen til Amerika fra Biri/Snertingdal  Vardal/Gjøvik s. 427, 428:

 

1872/186

Lars Andreasssen Aanerud, gbr. 36 år. f. i V. Toten og kona

1872/187

Johanne Karine Davidsdatter Askegaard f. i Ø. Toten 30 år

Utvandret med 3 barn (1-3):

1872/188

1. August Maurits f. 1861

1872/189

2. Dina Marie f. 1864

 

Mrs. Dina Lindahl døde den 8de Juli i Hjemmet til sin Datter, Mrs. Ole Moen, Silverton, Oregon. Hendes Pigenavn var Dina Marie Aanderud, og hun var født paa Toten, Norge, den 17de Juli 1864. I 8-Aars Alderen kom hun til Amerika sammen med sine Forældre. De bosatte sig ved Hickson, N. Dak. I 1882 blev hun gift med Amund Lindahl fra Hickson. I 1904 flyttet Familien til Walken, Va., og det næste Aar døde hendes Mand, efterladende sig Hustru og 11 Barn. To Aar senere flyttet Mrs. Lindahl og Barna til Maddock, N. Dak., hvor hun kjøbte og siden i 20 Aar drev et pensionat. De sidste fem Aar hadde Mrs. Lindahl bodd hos sin Datter i Silverton. Hun overleves av ti Barn. Laurice i Newport, Oregon; Anton i Lambert, Mont.; Clarence i Rose Lodge, Oregon; Alvia i Opheim, Mont.; Edwin i Fort Meade, S. Dak., Veteran fra første Verdenskrig; Mrs. Thea Polson, Lambert, Mont.; Mrs. Ole Moen, Silverton, Oregon; Mrs. A. B. Togstad, Big Timber, Mont.; Mrs. Carl Moen, Bellflower, Calif.; Mrs. Adolf Peterson, Bozeman, Mont.; 33 Barnebarn, 54 Barnebarns Barn og syv Barnebarns Barnebarn.

(Dec. Posten, Aug. 14, 1952)

 

1872/190

3. Josefine Laura f. 1870

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 16. aug.

 

1872/191

Peder Hermandsen Grøn f. 29. mar. 1850, sønn av Herman Pedersen og Marie Larsdatter Grønen.

1872/192

Hans Gustav Olsen Snipstad f. mars 1847, sønn av Ole Olsen og Kari Larsdatter Snipstad. Han nevnes som handelsmand da han utvandrer.

 

1872/191-192 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 16. aug. Til La Crosse. Frakt: 98 Spd. 24 s. Medbringende: 400 Spd. (emi5p153)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Kong Sverre” 22. aug.

 

1872/193

Berthe Marie Bredesen f. 14. okt. 1846, datter av Brede Jensen og Marie Fredriksdatter Apelsvoldeie. Broren Fredrik hadde reist året før, se 1871/221. Søsteren Marthe reiste i 1879, se 1879/68. En mulig bror, Johannes, se 1868/14.

Utvandret med 1 barn:

1872/194

1. Martinus Olsen 27. okt. 1869 Snipstadeie (far: Ole Johannessen af Nannestad Præstegjeld)

1872/193-194 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 22. aug. Til Wilmar. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 3 Spd. (emi5p155)

 

1872/195

Mathea Hansdatter Sund pige 21 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 22. aug. Til Albert Lea. Frakt betalt. Medbringende: 3 Spd. (emi5p157)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 23. aug.

 

1872/196

Inger Marie Paulsdatter Bjørnsgaard f. ca. 1837, datter av Paul Olsen. Gift 18. mar. 1870 med enkemannen Ole Johannessen Hermanrudeie. Han var allerde i Amerika, se 1870/307. Hun reiste med to av Oles barn fra første ekteskap (1 og 2) og deres felles barn (3).

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1872/197

1. Haken Olsen f. 21. nov. 1857 Hermanrudstuen

1872/198

2. Susanne Olsdatter f. 9. nov. 1859 Hermanrudstuen

1872/199

3. Olaf Olsen f. 15. des. 1870 Hermanrudeie

 

Gift Kone Inger maria Paulsdr. Bjørnsgaard 36 aar, samt hendes Søn Olaf f. 15/12-70 samt hendes stedbørn Haaken f. 21/11-57, Sussanne f. 9/11-59. Attest 20. aug. ”Til Amerika hvorhend Manden før er reist” (7-p360)

1872/196-199 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 23. aug. Til Chicago. Frakt betalt. Medbringende: 10 Spd. (emi5p159)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Kong Sverre” 19. sep.

 

1872/200

Berthe Maria Johansdatter Morterud f. ca. 1827 Blikset, datter av Johannes Hansen. Gift 26. sep. 1856 med Johannes Pedersen. Han hadde reist året før, se 1871/219.

Utvandret med 8 barn (1-8):

 

1872/201

1. Petter Julius Johannesen f. 16. des. 1856 Blikset

1872/202

2. Ole Johannesen f. 30. apr. 1858 Rensvoldbruget

1872/203

3. Martin Johannesen f. 13. okt. 1859 Røstøen

1872/204

4. Kristian Johannesen f. 26. aug. 1861 Morterudstuen

1872/205

5. Karine Johannesdatter f. 15. apr. 1863 Morterudstuen

1872/206

6. Maria Johannesdatter f. 24. mar. 1865 Morterudstuen

1872/207

7. Even Johannesen f. 12. sep. 1867 Morterud

1872/208

8. Juliane Johannesdatter f. 8. nov. 1869 Morterudstuen

 

Johannes Pedersen Morterud 42 aar, ”Opgiven datum 1871” og Hustruen Berthe Marie Johannesdr, 47 aar, samt Børn: Petter Julius f: 16/12-56, 16 aar, Ole f: 30/4-58, 14 aar, Martin f: 13/10-59, 13 aar, Christian f: 26/8-61 11 aar, Karine 9 aar, Marie 7 aar, Even 5 aar, Juliane 3 aar. Attest 6. feb. 1874 ”Opgiven datum 1872” (37-p309)

 

1872/200-208 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Kong Sverre” 19. sep. Til Boscobel. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 2 Spd. (emi5p169)

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 29. sep.

 

1872/209

Ole Olsen handelsb. 22 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 29. sep. Til New York. Frakt: 33 Spd. 12 s. (emi5p175)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 4. okt.

 

1872/210

Helene Andersdatter f. ca. 1829 Hallingstad, datter av Andreas Hansen. Gift 14. feb. 1851 med Ole Johannessen. Han hadde reist i 1871, se 1871/1.

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1872/211

1. Johan Olsen f. 17. apr. 1854 Fosstuen

1872/212

2. Berthe Olsen f. 17. mai 1856 Bjørnstadeie

1872/213

3. Andreas Olsen f. 28. feb. 1861 Foss

 

1872/214

Marthinus Olsen arb. 20 år

1872/210-214 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 4. okt. Til New York. Frakt betalt i Amerika. Medbringende: 20 Spd. (emi5p178)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Scotia” 16. okt.

 

1872/215

Inger Marie Hansdatter Baardseng f. 27. jan. 1842, datter av Hans Johnsen og Eli Engebretsdatter Krabysanden. Gift 14. nov. 1862 med Johannes Olsen fra Baardsengen i Faaberg. Da datteren Helga blir født opplyses det at han oppholder seg i Amerika.

Utvandret med 1 barn:

1872/216

1. Helga Johannesdatter f. 1. feb. 1867

 

Konen Inger Maria Hansdtr. Krabysanden f. 27/1-42, hendes datter helga f. 1. feb. 67. Attest 7. okt. (7-p360)

1872/215-216 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Scotia” 16. okt. Til Sioux City. Frakt: 87 Spd. Medbringende: 12 Spd. (emi5p182)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 25. okt.

 

1872/217

Berthe Maria Andersdatter f. ca. 1846, datter av Anders Hansen. Gift 28. des. 1865 med Ole Haakensen. Han dør 1. aug. 1870. Ole og Berthe Maria fikk i tillegg til sønnen Albert, se nedenfor, også sønnen Ole Helmer, han er på dette tidspunktet på legd på Lappen. I 1882 kommer han etter til Amerika, se 1882/210.

Utvandret med 1 barn:

 

1872/218

1. Albert Olsen f. 23. jul. 1867 Rise

 

1872/217-218 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 25. okt. Til Sparta Wisconsin. Frakt: 73 Spd. 78 s. Medbringende: 20 Spd. (emi5p185)

 

 

Med dampskipet ”Hero” 15. nov.

 

1872/219

Beret Larsdatter Balke f. ca 1833 i Valdres, datter av Lars Iversen. Gift 30. des. 1857 med Johannes Johannessen. Mannen og sønnen Laurits hadde reist tidligere dette året, se 1872/43,44.

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1872/220

1. Juliane Johannesdatter f. 11. jan. 1858 Hensvoldstuen

1872/221

2. Helene Marie Johannesdatter f. 14. okt. 1860 Høverneie

1872/222

3. Josephine Johannesdatter f. 16. sep. 1866 Balkeeie

 

Josephine Balke var født paa Toten, Norge, den 16de Sept. 1866, udvandrede med sine Forældre i 1872, og kom til Edgerton, Wis. og flyttede til Minnesota i 1879, hvor hendes Fader tog Homestead i Town of Atlanta, Becker Co., hvor de siden har levet.  Hun døde i Hjemmet den 4de Marts efter et langvarigt Sygeleie. Begravelsen holdtes den 8de Marts fra Hjemmet og Kirken. Stedets Prest P. M. Trelstad forrettede og holdt en meget vakker og stemningsfuld Prediken.  Kirken var fyldt til Trængsel af Slægtninger, Naboer og Venner, der havde staaet hende nær.  De jordiske Levninger blev jordfæstet paa Familiens Gravlot paa Kirkegaarden i Atlanta Menighed, som Balkefamilien har hørt til i lang Tid.  Hendes Forældre er gaaede forud for mange Aar siden. Hendes efterladte Børn er følgende: Mrs. Fladland (Maria) i Valhalla, N. D., Lauritz i Edgerton, Wis., Ole i Winger, Min., og Annie og Oscar paa Hjemmefarmen.  Kun Ole kom til Begravelsen. Ved en af hendes Naboer, Emil Kvilvang, blev der samlet $33 til en Mindekrans, som vil bli fordelt mellem kirkelige Øiemed inden det lutherske Kirkesamfund i Amerika.  Ole Balke skjenkede $5 til et af de store Barnehjem i N. Minnesota Kreds.   Afdøde var vennesæl og agtet i sin Omgangskreds. Hun havde hele Tiden nydt en god Helse indtil sidste Aar, da en Sygdom angreb hende, som hun maatte bukke under for. Hun blev pleiet i Hjemmet paa det bedste, som kunde gjøres.

(Dec. Posten, Apr. 10, 1928)

 

1872/223

4. Oleane Johannesdatter f. 23. mar. 1870 Balkeeie

 

Attest 24. mar. 1875 ”Ægtefolkene Johannes J. & Berith Larsdatter Høverneiers Børn Helene Marie f. 14/10-60, Laurits f. 16/11-63, Josephine f. 16/9-66. Olianne f. 29/3-70. Udvandret med Foreldrene til Amerika”

 

1872/219-223 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 15. nov. Til Edgerton, Wisconsin. Frakt betalt. (emi5p192)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 22. nov.

 

1872/224

Ole Olsen f. 4. nov. 1851, sønn av Ole Olsen og Helene Olsdatter Storhaugen

1872/225

Karl Olsen f. 21. des. 1856, sønn av Ole Olsen og Helene Olsdatter Storhaugen

 

1872/224-225 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 22. nov. Til Black River Falls. Frakt betalt. (emi5p192)

 

1872/226

Christoffer Johannessen Ødegaard f. 14. jun. 1852 Skougerud, sønn av Johannes Johnsen Ødegaard og Sofie Amalie Brandt. Broren Peder Emil var allerede i Amerika, se 1869/503. Christoffer Ødegaard f: Skougerud 14/6-52 Landhandlersøn. 20 aar. Attest 15. nov. (37-p304)

 

Reiste fra V. Toten. Med. dampskipet ”Oder” 22. nov. Til Madison, Wisconsin. Frakt: 45 Spd. 36 s. Medbringende: 32 Spd. (emi5p192)

 

 

 

 

Med attest fra presten  «Til Amerika»

 

1872/227

Haaken Madsen Vangseie f. 7. mar. 1850, sønn av Mads Halvorsen og Johanne Paulsdatter Spersrud. Foreldrene og tre søsken var allerede i Amerika, se 1870/157-161. Ungk. Haaken Madsen Vangseie f. 7/9-50. Attest 10. apr. (7-p358)

 

1872/228

Gusta Olsdatter Sandbakken f. 16. mar. 1841, datter av Ole Christophersen og Maria Andersdatter Sandbakken u. Burull. Pige Gusta Olsdtr. Sandbakken f. 16/3-41. Attest 16. nov. (7-p360)

 

1872/229

Marthe Bredesdatter Evenrud f. 16. jun. 1843 Kan være samme som 1879/68.

Attest 2. jun. 1875 ”For flere aar siden” (7-p381)

 

1872/230

Pernille Pedersdatter Hager f. 1795, datter av Peder Nilsen og Marthe Christiansdatter Hagerstuen. Gift 21. sep. 1818 med Ole Christiansen, han døde 1862. Datteren Karen, se 1891/137. Hun reiser sammen med datteren:

1872/231

Berthe Dorthea Olsdatter Hager f. 18. mar. 1836 Hagerstuen

Enke Pernille Pedersdatter Hager 83 aar. Pige Birthe Dorthea Olsdatter 35 aar. Attest 25. apr. (37-p301) Attest sammen med 1872/100-102.

 

1872/232

Johannes Christiansen Aas f. 1. sep. 1848, sønn av Christian Christensen og Pernille Christiansdatter Aas. Broren Carl Christian var allerede i Amerika, se 1867/118. Broren Peder Anton reiser også i 1872, se 1872/163. Foreldrene og to søsken reiser senere, se 1875/83-86. Johannes Christiansen Aas f: 1/9-48. Attest 26. jun. (37-p303)

 

1872/233

Bernt Christiansen f. 24. mar. 1849 Boxrudeie, sønn av Christian Hansen og Pauline Halvorsdatter Kvebek. Broren Martin utvandrer i 1873, se 1873/101. Foreldrene og to søsken reiser senere, se 1874/14,21-24.

 

Ægteviede i Greenfield, Den 13. Jan. 1876

Bernt Christiansen f. 24. Marts 1849, Ø. Thodten

Barbro Larsen f. 29. Apr. 1841, V. Slidre, Volbu

Vitner: J. N. Johnsen og G. A. Larsen (31-p88)

 

The first members of my family came from Toten, Norway to Fillmore County by ship and arrived at Lanesboro, Minnesota. My great-uncle Bernt Horland, came in 1872.....Bernt and Ole moved to Fingal and Nome, North Dakota in the early 1880’s to homestead...(36-p371)

 

Bernt C. Hørland, en af North Dakotas Pionerer og i mer end femti Aar Abonnent paa «Decorah-Posten», døde den 7de Marts i Fargo Hospital. Han var født paa Østre Toten, Norge, den 24de Marts 1849, opnaaede altsaa en Alder af næsten 86 Aar.  Hans Forældre var Pauline og Christian Hørland. Han kom herover i 1871 og bosatte sig ved Lanesboro, Minn., hvor han Aaret 1875 blev gift med Barbro Larsdatter Landsdru, som døde 24de Sept. 1934. Det var i 1887 at de flyttet vestover og slog sig ned paa en Farm 6 Mil vestenfor Fingal, N. Dak.   Han overleves nu af en Datter, Mrs. Albert Hoiland, en Søster, Mrs. Mina Berg, River Minn., to Datterdøtre, Mrs. Thomas Boyd og Mrs. Jessie Høiland Johnson, samt en Datterdatters Søn, Arthur Johnson.   Begravelsen foregik Mandag den 11te Marts fra Emmauel lutherske Kirke nær Fingal, N. Dak. og med Jordfæstelse i den ved Kirken værende Gravgaard - Pastor Hegg forrettede.  Ligbærere var: Hans Jacobsen, Martin Isakson, John Pederson, Nels Haagenson, H. Langemo, T. Hendrickson.

(Dec. Posten, Mar. 26, 1935)

 

 

1872/234

Anne Mathea Hansdatter Qvebæk u. Gamme, f. 6. jun. 1851, datter av Hans Olsen og Berte Hansdatter Qvebæk. Flere av Anne Matheas søsken emigrerte: Pauline, se 1872/29, Andrine, se 1874/58, Helmine, se 1876/46 og Johan, se 1876/96. Anne Mathea Hansdatter Kvebæk 21 aar. Attest 16. aug. (37-p303)

 

 

 

 

I følge Rowberg file:

 

1872/235

Petronelle Svendsdatter f. 22. sep. 1856 på Svendsbakke, Næs på Hed. Datter av Svend Svendsen og Marthe Maria Pedersdatter. Mora er skilt fra faren ved folketellingen 1865, hun er da selveier på Rognstad i Kolbu. Petronelle blir konfirmert i Kolbu kirke 6. okt. 1872, så hun må emigrere etter denne dato.

 

Mrs Petronella Robertson Snethun died at her home in Madison Tuesday, July 19 at the age of 76 years and 10 months old.  Mrs. Snethun, whose maiden name was Petronella Swenson, was born in Toten, Norway, September 22nd, 1856. When she was 16 years old, in 1872, she came to the United States with her brother, Peter Swenson, who died on his farm near Boyd several years ago. She lived with her brother in Fillmore county until 1877, when she came to Lac qui Parle county. In 1881 she was married to Rasmus Robertson, who died in 1920. After his death she moved to Madison and lived here until her death. In 1924 she was married to Pete Snethun of Dawson, and he passed away in April, 1927. There were no children by either marriage.  During the last three months of her illness, she was cared for by her niece, Mrs. Emilia Halvorson, of Fairbault, Minnesota.  She is survived by several nieces and nephews. Two of her nephews, Sam and Palmer Swenson, live in Dawson. The others live in different part of this country, Canada and Norway.

(Dawson Sentinel, Minn. July 28, 1932)

 

----------------

Dødsfald

Mrs. Martha Skatum Ness i Glenwood Township er død. Begravelsen fandt Sted Søndag fra Glenwood Kirke; Pastor Alfred Bredesen forrettet, assistert av Pastor Olaf Brevik.  Hun var født den 18de Mai 1858 paa Østre Toten, Norge.  Hun var gift tre Gange; først i Norge med Mathias Anderson, med hvem hun kom til Amerika i 1872, han døde kort Tid efter; dernæst med Anders Løvstuen, som døde i 1897, og sidst med Erik Ness, en Veteran fra Borgerkrigen, som døde for vel ti Aar siden.

(Dec. Posten, Dec. 29, 1939)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1873

 

 

 

 

Med dampskipet ”Ganger Rolf” 10. apr.

 

1873/1

Johannes Hermansen arb. 22 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Ganger Rolf” 10. apr. Til Edgerton, Wisconsin. Frakt betalt. (emi5p206)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 18. apr.

 

1873/2

Johannes Nilsen Hølstadeie f. 20. mai 1850, sønn av Nils Johannessen og Agnethe Johansdatter. Ungk. Johannes Nielsen Hølstadeie f. 20/5-50 Attest 8. apr. (7-p363)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 18. apr. Til Chicago. Frakt: 43 Spd. 36 s. (emi5p207)

 

1873/3

Peder Christiansen Bjørset f. ca 1817 i Vardal. Gift 17. apr. 1838 med Ragnild Knudsdatter Sogstadeie. Sønnen August var allerede i Amerika, se 1869/348. Kona og tre av barna reiste i 1874, se 1874/44-47.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 18. apr. Til Lanesboro. Frakt betalt. (emi5p208)

 

1873/4

Anton Torkildsen f. 9. jun. 1844 Skaugerudeie, sønn av Sigrid Hansdatter Skaugerudeie og Torkild Paulsen Valheim.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 18. apr. Til Chicago. Frakt: 43 Spd. (emi5p210)

 

 

 

 

Med seilskipet “Pontocorvo” 19. apr.

 

1873/5

Martin Andersen Stenberg f. 2. okt. 1850, sønn av Anders Christophersen og Maren Olsdatter. To søsken reiser senere: Karine, se 1880/102 og Johannes, se 1904/72.

…. Mrs. Mathison bror, Martin Stenberg, kom til Amerika i 1872. Han er nu død. En anden bror, Johannes Weiberg, bor i Saginaw, Minn. Deres adresse er 415 Catlin Ave., West Superior, Wis. (12-p106)

Gift 1. apr. 1870 med:

1873/6

Dorthea Pedersdatter Stenberg f. 16. nov. 1846, datter av Peder Danielsen og Marie Andersdatter. To brødre hadde reist tidligere: Anders, se 1869/49 og Martin, se 1870/318. Senere reiser foreldrene og broren Ole, se 1876/26-28.

 

MRS. DOROTHY STENBERG: (OSTRE TOTRE)

”Mrs. Dorothy Stenberg passed away at her home in French Creek March 25, 1927 at the age of 80 years, 4 months and 10 days. She was born in Ostre Totre, Norway, November 16, 1846. She was married to Martin Stenberg in Norway April 1, 1870. She came to America with her husband and two children in 1873. Her health has beeen failing for the last seven months, but was able to be up and around until February 9th. Then she remained in bed until her death. Twelve children were born to them of whom all are living except one. There  were 9 boys and 3 girls. One son, Matt, died March 12, 1926. All the living  chidren attended the funeral together with a large number of relatives and neighbors. Eleven chidren survive her. They are: Pete Stenberg of Berwick, N.D.; Adolph

Stenberg, Galesville; Mrs. Nels Gunderson of Pleasantville; Mrs. Nick Hanson of Barron; Mrs. Ben Mustad of French Creek; Ed Stenberg of Blair; Dankert Stenberg on the home place in French Creek; Martin, Oscar, Carl and Einar all of whom are living in French Creek. She also leaves one brother, Ole Stenberg of Blair. She had one sister and two brothers who have gone before her. There are 47 grandchildren and 6 great-grandchildren.

The funeral was held at the Lutheran church in French Creek Wednesday, March 30th. Rev. C.B. Bestul delivered the funeral sermon.” THE ETTRICK ADVANCE - April 8, 1927

 

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1873/7

1. Peter Anton Martinsen f. 12. mai 1870 Fodstad

1873/8

2. Magnus Marthinius Martinsen f. 16. feb. 1872 Mellem Hveemseie

Etterkommer i USA: Robert Bratton Stenberg, RR # 316, Bottineau, N. D. 58318

Ægtefolkene Marthin Andersen Fodstad 22 ½ aar og Hstr. Dorthe Pedersdr. 27 aar med Børn Peder Anton f. 15/5-70, Magnus Marthinius f. 16/2-72. Attest 24. feb. (7-p361)

 

1873/5-8 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Pontocorvo” 19. apr. Til Black River Falls. Frakt: 30 Spd. ”Till. Fasting” (emi3p303)

 

1873/9

Peder Evensen f. 31. mar. 1832, sønn av Even Christiansen og Berte Albrektsdatter Heggernes. Broren Johannes reiser til Amerika flere år senere, se 1882/258. Husmann 1865-72 på Hallingstad. Gift 2. apr. 1859 med:

1873/10

Berte Helene Olsdatter f. ca. 1837, datter av Ole Halvorsen

Utvandret med 4 barn (1-4):

 

1873/11

1. Oline Pedersdatter f. 1861

1873/12

2. Karen Beate Pedersdatter f. 18. sep. 1864 Hallingstad

1873/13

3. Petra Pedersdatter f. 19. sep. 1871 Hallingstad

1873/14

4. Ole Pedersen f. 11. mai 1872 Hallingstad

 

1873/9-14 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Pontocorvo” 19. apr. Til Kvebek. Frakt: 46 Spd. Medbringende: 10 Spd. (emi3p308)

 

1873/15

Andrine Pedersdatter (g. kone 32 år) f. 2. mar. 1838, datter av Peder Sørensen og Tonette Amundsdatter Sodstadeie. Gift 10. apr. 1863 med Ole Andreassen Narum. I følge nedstående minneord hadde han reist tidligere. Det har ikke vært mulig å finne ham.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1873/16

1. Oline Olsdatter (9 år) f. 22. feb. 1863

 

MRS. OLE C. HANSON: (TOTEN)

“Olena Hanevold Hanson was born in Toten, Norway, February 22, 1862, and died at Whitehall, Wis. December 29, 1934.The parents of Olena Hanevold were Ole and Andrena Hanevold, who in 1873, came to America and directly to Fly Creek, town of Pigeon and here spent the remainder of their lives, dying in 1914 and 1894 respectively.

Olena Hanevold was married to Ole C. Hanson on December 30, 1882. After the wedding they went to Eau Claire, where the husband was employed about two years in a sawmill. In 1884 they bought 80 acres of land in Fly Creek, and there their eleven children were born, all of whom were to reach maturity except three, two dying as infants and one, Emma, living to the age of 11 years. Mr. Hanson died in 1919, two years after thei daughter, Emma, passed away, on March 19, 1917. The following year the widow sold her farm and moved to Whitehall, building herself a home on Hobson street, where she lived until she died. The funeral services were held January 2, this year, from Our Saviour’s  Lutheran church, The Rev. O.G. Birkeland officiating. Mrs. Carl Jahr sang a solo, and a quartet, including Mrs. L.L. Solsrud, Mis Mabel Larson, Mrs. J.E. Rhode and Mrs. Louis Hanson, also sang. Pall bearers were her sons. Burial was made in the Old Whitehall cemetery. The surviving children are Hildor of Square Bluff, Adolph of this village,  Mathilda, Mrs. Hans Svare, of Pelican Rapids, Minn., Carl and Louis of Winona, Melvin and Mrs. Bendick Olson of Whitehall, and Otto of Minneapolis. There are also a number of grandchildren.” THE WHITEHALL TIMES, January 17, 1935

 

1873/17

2. Peder Anton (Anton Olsen 6 år) f. 24. mai 1865

 

PETER HANEVOLD: (TOTEN)

”Funeral services for Peter Hanevold, pioneer resident of Fly Creek, were conducted Wednesday afternoon, February 14, at the home in the above named valley and at Our Saviour’s Lutheran church in Whiteahll, by Rev. O.G. Birkeland. ”E. Himmelen” was sung by John Solsrud. Pall bearers were Olof Anderson, Ebert Anderson, Oscar Anderson, Matt Hallingstad, Ole Hallingstad ,  and Andrew Hallingstad. Burial was made in Old Whtiehall cemetery. Peter Anton Hanevold was born in Toten, Norway, May 24, 1865. At the age of  nine years he came to America together with his mother and one sister, Olene, to join his father, who had come here some years before and settled on a farm  in Fly Creek. He was confirmed by Rev. Emmanuel Christophersen and was a member of Our Saviour’s Lutheran congregation since its organization in 1918. On November 14, 1889, Mr. Hanevold was united in marriage to Lettie Tenneson of Blair. The young couple settled on the farm in Fly Creek where the subject of sketch lived until his death on February 10, 1934, at the age of 68 years, 8 months and 16 days. Four children were born to them, one of whom, a son Milan, preceded him in death. He leaves to mourn his loss his wife and three children, Alvin of Plum Creek, Odell at home and Gladys, Mrs. P.E. Benedict of Tomah, besides two brothers, three sisters, and three grandchildren.” THE WHITEHALL TIMES - February 22, 1934

 

1873/15-17 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet “Pontocorvo” 19. apr. Til Black River Falls. Frakt: 24 Spd. (emi3p308)

 

1873/18

Tollef Nilsen Torgundrud f. 19. mar. 1820, sønn av Nils Tollefsen og Helene Hansdatter Torgunrud. Gift 9. jan. 1846 med:

1873/19

Marthe Marie Andersdatter f. 25. mai 1823, datter av Anders Madsen og Sigri Jensdatter Boxrud. Datteren Helene Maria var allerede i Amerika, se 1869/149.

Tollef Nielsen Torgundrud 53 aar, og Hustru Marthe Maria Andersdatter, 49 aar, og Barn Helene Maria 27 aar. Attest 12. apr. (37-p306)

 

1873/18-19 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Pontocorvo” 19. apr. Til Lansing. Frakt betalt. (emi3p301)

 

1873/20

Martinius Kristiansen f. 4. apr. 1853, sønn av Christian Johannessen og Maren Johannesdatter Sagvoldstranden. Handelsbetjent. Broren Hans Christian reiser senere, se 1879/18.

Reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Pontocorvo” 19. apr. Til Kvebek. Frakt: 13 Spd. (emi3p303)

 

1873/21

Pernille Nilsdatter f. ca. 1828 Lerud, datter av Nils Hansen. Gift 11. mar. 1857 med Lars Christiansen. Han døde 1857. Hun reiser sammen med datteren:

1873/22

Laurine Larsdatter f. 15. des. 1857 Voldengen

Enken Pernille Nielsdatter Kysæt 45 aar, og Barn Laurine 16 aar. Attest 8. apr. (37-306)

 

Mrs. Laurine Smørstad døde Onsdag Morgen 16de Nov. i sin Søn Fredes Hjem paa E. Water Street, Decorah, efter at ha lidt af Vattersot siden Paaske og været sengeliggende siden 20de Mai.

Hun var som Laurine Kjerset Volding født paa Toten i Norge den 15de Dec. 1850 og naaet altsaa en Alder af henimod 82 Aar.  Hendes Forældre var Lars og Pernille Kjerset Volding.  Hun udvandret til Amerika i 1873 og boet i Frankville Township indtil 1907, da de kjøbte en farm i Glenwood og boet der indtil 1921 da hun flyttet til Decorah og hadde siden sit Hjem hos Sønnen Fred dersteds. Hendes Mand døde i 1912.

Den 20de Jan. 1878 blev hun gift med Christian Smørstad; der fødtes dem følgende Barn: Jessie (Mrs. Geo. Skeim), Fred, John, Carl, Albert, Otto og Elmer, alle her i Winneshiek County, samt Thora (Mrs. Johannes Fagerlien) Duluth, Minn. Theo, Melvin og Bernhart har gaaet forud. Der er ingen Søskend, da hun var eneste Barn.

Hun var Medlem af Pontoppidan lutherske Menighed i Glenwood Township og Begravelsen foregaar Fredag Eftermiddag, Kl. 1 fra Hjemmet og Kl. 2 fra Pontoppidan Kirke, med Jordfæstelse paa det derværende Gravsted ved Siden af sin Mand og sine forudgaaende Barn. Pastor Kjørlaug foretter.

Foruden de nævnte Barn overleves hun af 15 Barnebarn og 9 Barnebarns Barn.

(Dec. Posten nov. 17, 1938)

 

1873/21-22 reiste fra V. Toten. Med seilskipet “Pontocorvo” 19. apr. Til Chicago. Frakt: 46 Spd. 60 s. Medbringende: 10 Spd. (emi3p308)

 

1873/23

Andreas Hansen f. ca. 1812, sønn av Hans Paulsen. Gift 12. jan. 1837 med Oline Olsdatter Ødefjeldstad, de fikk ti barn. Andreas er enkemann når han nå reiser til Amerika sammen med sønnen:

1873/24

Johannes Andreasen f. 21. jun. 1849 Narum. Gift 23. aug. 1872 med Lise Christiansdatter Graagaasnarum. Hun og sønnen Christian August reiste året etter, se 1874/64,65.

 

1873/23-24 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Pontocorvo” 19. apr. Til Black River Falls. Frakt: 24 Spd. ”Tillat. af Lorange” (emi3p309)

 

 

1873/25

Kari Syversdatter f. ca. 1824 Aurdal i Valdres. Gift 14. jun. 1848 med Anders Johannessen Høvern. Etter at hun ble enke 1868 giftet hun seg igjen 17. jun. 1871 med Andreas Halvorsen fra Skjeberg. Han følger med til Amerika. Sønnen Johannes, se 1873/122. Det er mulig sønnen Peter reiser senere, se 1876/79.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1873/26

1. Birthe Karine Andersdatter f. 19. mar. 1861 Evang

1873/27

2. Hans Andersen f. 10. jan. 1866 Høvern

 

Ægtefolkene Hmd. Anders Johannessen Høvern 32 aar, & Kari Syversdr. 49 aar, Sidsnævntes Børn af 1ste Ægteskab: Johannes Andersen f. 10/-48, Birthe Karine Andersdr. f. 19/3-61, Hans Andersen f. 10/1-66. Attest 7. apr. (7-p362)

 

Overstående attest fra presten i Ø. Toten er misvisende. Anders Johannessen Høvern døde ved et ulykkestilfelle (drukning) 13. aug. 1868. Kona, Kari Syversdatter, giftet seg 17. jun. 1871 med ungkaren Andreas Halvorsen Fabrikkhaugen. Han var født 25. jun. 1841 i Skjeberg. Attesten inneholder feil navn på mannen, men alderen stemmer på den nye mannen Andreas Halvorsen.

1873/25-27 reiste fra Hurdalen. Med seilskipet ”Pontocorvo” 19. apr. Til Sparta Wisconsin. Frakt: 30 sp. pr. barn, betalt frakt for Andreas og Kari. (emi3p309)

 

 

 

Med seilskipet ”Concordia” 22. apr.

 

1873/28

Martin Madsen g. snedker 39 år

1873/29

Inger Nielsdatter g. kone 40 år

1873/30

Hans Christian 10 år (kan ikke finnes døpt i Ø. Toten)

 

1873/28-30 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Concordia” 22. apr. Til Moisie (se Semmingsen II s. 125). Frakt: 37 Spd. 60 s. (emi3p310)

 

1873/31

Hans Fredriksen f. 22. aug. 1834 Gaukomstuen, sønn av Fredrik Hansen og Maria Olsdatter. Broren Christian, se 1866/231, foreldrene og broren Fredrik, se 1868/136-138. I 1883 kommer broren Peder etter med familie, se 1883/93-97.  Bopel Rosethaugen 1857. Gift 30. des. 1857 med:

1873/32

Karen Christoffersdatter f. ca. 1819 Bjertnes, datter av Christopher Christiansen. Hans og Karen hadde sønnen Martin, f. 1857, han nevnes ikke ved utreisen.

1873/31-32 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Concordia” 22. apr. Til Moisie (se Semmingsen II 125). Frakt: 15 Spd. (emi3p310)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 25. apr.

 

1873/33

Peder Anton Andreasen arb. f. 18. apr. 1843, sønn av Andreas Pedersen og Marte Hansdatter Hølstadeie. Gift 8. mai 1867 med Marie Christine Christiansdatter. Kona og barna reiser året etter, se 1874/67-70.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Oder” 25. apr. Til Toledo, Ohio. Frakt: 40 Spd. 108 s. (emi5227)

 

1873/34

Christian Olsen f. ca. 1817 Skreppen, sønn av Ole Christiansen. Han er enkemann og selveier i Karlstad, da han gifter seg, den 30. des. 1867, med Maria Johannesdatter Amerika. Hun utvandrer året etter, se 1874/71.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 25. apr. Til New York. Frakt: 33 Spd. 12 s. (emi5p219)

 

1873/35

Carelius Nilsen Tandsæter f. 5. aug. 1847, sønn av Nils Jensen og Berthe Maria Olsdatter Tandsætereie.

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 25. apr. Til Sparta, Wisconsin. Frakt betalt. (emi5p223)

 

 

 

 

Med seilskipet ”Edda” 26. apr.

 

1873/36

Johan Christian Johansen f. 28. okt. 1845, sønn av Johan Johannessen og Agnethe Christiansdatter. Gift 11. feb. 1865 med:

1873/37

Tonetta Olsdatter f. ca. 1845, datter av Ole Nilsen

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1873/38

1. Auline Johansdatter f. 18. mai 1865 Overnbakken

1873/39

2. Olaus Johansen f. 18. feb. 1868 Overneie

1873/40

3. Johan Johansen f. 9. aug. 1871

Ægtefolkene Johan Christian Johannessen 28 aar, & Hst. Thonette Olsdr. Riseeie 30 aar, med Børn Auline f. 18/5-65, Olaus f. 18/2-68, Johan f. 9/8-71. Attest 8. apr. (7-p362)

 

1873/36-40 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt betalt. (emi3p320)

 

1873/41

Paul Mathiasen f. ca. 1840, sønn av Mathias Hansen. Husmann på Hensvolden 1867-69. Gift 5. nov. 1864 med:

1873/42

Karine Christiansdatter f. ca. 1843, datter av Christian Olsen

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1873/43

1. Marte Marie Paulsdatter f. 5. jan. 1865 Heggerud

1873/44

2. Karen Mathilde Paulsdatter f. 7. mai 1867 Hensvoldeie

1873/45

3. Petrine Paulsdatter f. 9. okt. 1869 Hensvoldsuen

 

1873/41-45 reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Edgerton, Wisconsin. Frakt betalt. (emi3p322)

 

1873/46

Niels Paulsen arb. 19 år

Reiste fra Ø. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt betalt. Medbringende: 1 Spd. ”T. Fasting” (emi3p325)

 

1873/47

Johannes Evensen f. 26. mar. 1826, sønn av Even Paulsen og Olena Amundsdatter Hallingstadeie. Smed. Gift 16. nov. 1848 med Helene Larsdatter, de hadde seks barn. Mulig datter se 1877/64.

Reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt: 14 Spd. (emi3p316)

 

 

1873/48

Augustinus Amundsen Blili, f. ca. 1840, sønn av Amund Anreasen. Husmann på Blilie 1870-73. Gift 25. mai 1866 med:

1873/49

Nicoline Davidsdatter Blili f. 16. jul. 1841, datter av David Hansen og Berte Christensdatter Hexum. To brødre var allerede i Amerika: David, se 1870/342 og Andreas, se 1871/85. Broren Hans Christian reiste senere, se 1878/13.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1873/50

1. Augusta Augustinusdatter f. 23. apr. 1868 Hager, se 1867/99

 

Mrs. Ole Carlsborg døde Onsdag Morgen Kl. 3.30 i sit Farmhjem i Glenwodd Township som Følge af et Hjerteanfald, hvorav hun hadde lidt i flere Uger.  Hendes Pigenavn var Augusta Blilie, født 23de April 1868 paa Toten, Norge. Forældrene var Nikoline og Aug. Blilie, begge nu døde. Hun kom som Barn herover, først til Winneshiek og siden til Allamakee County. Hun blev gift i Glenwood 1898. Vielsen forettedes av Past. Borge.  Hendes Barn og deres Adresse er: Ole Hammersnes, Calmar; Philiph Carlsborg; Mrs. Henry Hanson; George Carlsborg, Winneshiek County; Mrs. Edgar Ehrie; Bennie Carlsborg; Mrs. Elmer Hermier, Waukon; Joseph Carlsborg. Der er ogsaa 12 Barnebarn. En Bror, Anton Blilie, bor i Waukon - Hendes Mand døde i April 1924.

(Dec. Posten, Nov. 17, 1939)

 

1873/51

2. Pauline Augustinusdatter (Kalles Petra i utv. protokollen) f. 9. des. 1870 Blilie

Augustinus Amundsen Blilie 35 aar, og Hustru Nikoline Davidsdatter 31 aar, samt Børn Augusta 5 aar, Pouline 2 aar. Attest 18. apr. (37-p306)

 

1873/48-51 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt: 36 Spd. Medbringende: 2 Spd. (emi3p318)

 

1873/52

Rasmus Pedersen Fjeldstad, f. 26. feb. 1816, sønn av Peder Paulsen og Marte Johannesdatter. Gift 11. nov. 1839 med:

1873/53

Agnethe Pedersdatter f. 21. feb. 1818, datter av Peder Larsen og Birte Torkildsdatter. Rasmus og Agnethe hadde på dette tidspunktet to barn i Amerika: Paul Andreas, se 1869/15 og Karine, se 1870/261.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1873/54

1. Mathea Rasmusdatter f. 6. des. 1855 Fjelstad

1873/55

2. Berte Maria Rasmusdatter f. 29. mai 1859. Gift 1875 i Beloit, Wisconsin, med Charles Christianson, han var fra Åmot i Nordre Land. De fikk med tiden 12 barn. Berte Maria døde 28. aug. 1958 i Orrock, Sherburne Co. Minnesota. Etterkommer USA: Lucius E. Christian, 300 Cecil St. S.E., Minneapolis, 55414 Minnesota.

Rasmus Pedersen Fjelstad 58 aar, og Hustruen Agnethe Pedersdr. 56 aar, samt Børn: Mathea 18 aar, Berthe Maria 14 aar. Attest 21. apr. (37-p306)

 

1873/52-55 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt: 42 Spd. Medbringende: 3 Spd. (emi3p318)

 

1873/56

Oline Andersdatter tj.pige 26 år (Dette kan være feilskift for Oline Johansdatter, se the Rowberg File på slutten av dette året)

Reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt: 15 Spd. (emi3p318)

 

1873/57

Ole Pedersen Paulsbakke f. ca. 1849 Holje, sønn av Peder Henriksen. Gift 16. des. 1872 med:

1873/58

Juliane Johannesdatter f. 22. jun. 1847 Gamlebakken u. Skølaas, datter av Johannes Christiansen og Marthe Andersdatter, søsteren Marthe utvandret senere, se 1876/37.

Utvandret med 1 barn:

 

1873/59

1. Mina Olsdatter f. 26. jan. 1873

 

1873/57-59 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt: 30 Spd. Medbringende: 2 Spd. ”Till. Fasting” (emi3p320)

 

1873/60

Halvor Mathiasen f. ca. 1841 Alm, sønn av Mathias Hansen. Husmann på Alm store 1868-71. Gift 3. apr. 1866 med:

1873/61

Berthe Karine Larsdatter f. 28. aug. 1845 Skjellerud, datter av Lars Nilsen og Anne Helene Andersdatter Skjellerud. Foreldrene var allerede i Amerika, se 1871/9-10. Også to søsken var der: Nikoline Mathea se 1871/12 og Anton Laurits se 1871/16. Broren Andreas reiser senere, se 1883/262.

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1873/62

1. Petra Halvorsdatter f. 27. jun. 1866 Alm

1873/63

2. Augusta Halvorsdatter f. 20. feb. 1868 Alm store

1873/64

3. Martin Halvorsen f. 13. sep. 1871 Alm store

 

1873/65

Maria Larsdatter tj.pige 30 år

 

1873/60-65 reiste fra V. Toten. Med seilskipet ”Edda” 26. apr. Til Kvebek. Frakt betalt. (emi3p320)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 2. mai.

 

1873/66

Haagen Hermansen f. 21. mai 1856, sønn av Herman Hermansen og Marie Evensdatter Bjerkebakken u. Skramstad. To brødere av Haagen var allerede i Amerika: Martin, se 1871/113 og Ole, se 1872/111. Foreldrene og to søsken reiste i 1874, se 1874/4-7. Haagen reiste sammen med sin søster:

1873/67

Elene Hermansdatter f. 5. des. 1852 Bjerkebakken u. Skramstad

 

1873/68

Pauline Andersdatter f. 29. sep. 1853, datter av Anders Olsen og Helene Hermansdatter Helgestadeie. Hun er søskenbarn til de to foranstående.

 

1873/66-68 reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til Red Wing. Frakt betalt. Medbringende: 4 Spd. (emi5p234)

 

1873/69

Martin Haakensen Ulsrud f. 5. feb. 1848 Skramstadeie, sønn av Haaken Olsen og Berthe Haagensdatter Trogstad øvre. Søsteren Marte utvandret senere, se 1876/50. (23-p275)

 

Martin Haagenson, Født paa Engelund under Ulsrud av forældrene Haakon Olsen og hustru Berthe, født Haakonsdatter. Utvandret i 1873. Kom til Goodhue Co. Minn. Derfra reiste han med ”prairie schooer” til Lacqui Parle Co. hvor han tok ”homestead” og siden har bodd. Han blev i 1882 gift med Karine Olsrud under Helgestad, Ø. Toten. Hendes forældre var Peder Hermandsen og hustru Helene, født Nilsdatter. De har 9 barn, 3 sønner og 6 døtre. (12-p86)

 

Martin Haagenson

en av de gamle Pionerer ved Boyd, Minn., døde den 15de Oktober. Han var født i Østre Toten den 5te Februar 1848, kom til Amerika i 1873, var nogen Aar i Red Wing, Minn., og kom saa i 1878 i «covred wagon» til Boyd hvor han tog sig Homestead seks Mil i Sydvest av Byen. Her hadde han sit Hjem siden.  Haagenson var blind de sidste aar, men han blev pleiet med kjærlige Hender av sin Slegt.  Haagenson og Familie har gjort meget for Kirken og Missionen og andre Gjøremaal.             H. O. Fosse

(Dec. Posten, Nov. 7, 1939)

 

Les om Karine Pedersdatter 23-479. Uk. Marthin Haakensen Skramstadeie (Ulsrud) f. 5/2-48. Attest 26. apr. (7-p363)

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til Red Wing. Frakt: 49 Spd. 72 s. Medbringende: 10 Spd. (emi5p234)

 

1873/70

Berthe Pedersdatter enke 52 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til La Crosse. Frakt: 49 Spd. 12 s. Medbringende: 55 Spd. (emi5p234)

 

1873/71

Helene Andersdatter tj.pige 20 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til La Crosse. Frakt: 49 Spd. 12 s. Medbringende: 60 Spd. (emi5p234)

 

1873/72

Niels Nilsen Stabo f. 4. mar. 1840, sønn av Nils Nilsen og Karen Hansdatter Stabo øvre. Gift med Marthe Throndsdatter fra Alm på Hadeland. De hadde på dette tidspunkt fem barn. Nils kom tilbake fra Amerika 1878. Grdmd. og Ægtemand Niels Nielsen Stabo f. 4/3-40. Attest 25. apr. (7-p363) Sønnen Thrond utvandret i 1895 se 1895/32.

1873/73

Peder Anton Fodstad handelsm. 27 år (Peder Anton Christiansen f. 27. des. 1844, sønn av Christian Petter Andersen Fodstad og Karine Brønch)

 

1873/72-73 reiste fra Ø. Toten. De reiste sammen med Christian Andersen, en 29 år gammel møller fra Fredensborg i Danmark. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til La Crosse. Frakt: 147 Spd. 36 s. (samlet for alle tre). Medbringende: 10 Spd. (Dansken 25 Spd.) (emi5p235)

 

1873/74

Nils Nilsen Dyste f. 20. nov. 1852, sønn av Nils Christiansen og Helene Marie Andersdatter Dyste. To søsken hadde reist tidligere: Mathias, se 1868/232 og Anne Mathea, se 1868/273. Flere halvsøsken reiser senere, se 1881/103 - 1883/142 - 1888/128 - 1889/11 og 1891/105. Niels Nielsen Dyste f: 20/11-52 21 aar. Attest 25. apr. (37-p307)

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til Minneapolis. Frakt: 52 Spd. 108 s. Medbringende: 20 Spd. (emi5p227)

 

1873/75

Ole Guldbrandsen Lundberg, f. ca. 1822 i Hurdal, sønn av Gulbrand Olsen. Gift 12. sep. 1854 med:

1873/76

Pernille Fredriksdatter Lundberg, f. ca. 1827, datter av Fredrik Hansen

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1873/77

1. Gusta Marie Olsdatter f. 19. des. 1858 Vallehagen.

Barnet Gusta Marie Olsdr. Wallehagen f. 19/12-58. Attest 15. apr. ”Begge barnets Foreldre og 2 Sødskende reiste uden Attest” (7-p363)

1873/78

2. Petra Ottilia Olsdatter f. 20. okt. 1862 Nesterud

 

C. H. Winden, son of Mr. and Mrs. Peter A. Winden, former residents of this vicinity, came through here the first of the week on his way to his home at Mason City, Iowa. He had attended the funeral of his mother at Hitterdal, Minnesota. The Winden family owned the Ole J. Hamre place now occupied by M. E. Benson in Warsaw township and had a host of friends in this vicinity. We reproduce the following obituary notice from the Hitterdal paper:

The death of Mrs. Pettra Otilda Winden, beloved wife of Peter A. Winden, occurred at the farm home southeast of Hitterdal on Saturday morning, June 17th.

Deceased had been in ill health for some time suffering from heart disease.

Deceased was born in Toten, Norway on October 20th, 1862. When she was nine years of age her parents emigrated to America and settled in Winneshiek county, Iowa. She was baptized and was confirmed in the Norwegian Lutheran church. On August 6th 1882 she was united in marriage to Peter A. Winden at Northwood, North Dakota. To their union fourteen children were born, seven daughters and seven sons, two of whom have preceded their mother in death. One son died in infancy and another son, Paul J., a sodier in the Word War, passed away at Camp Cody, New Mexico, on April 2, 1918. He was one of the first boys to enlist from Goodhue county, Minnesota.

After their marriage Mr. and Mrs. Winden resided at Northwood, North Dakota, for several years and then removed to Southern Minnesota and later to Iowa. The family came to the Hitterdal community a year ago from Northwood, Iowa.

Mrs. Winden was a vomen of fine character and personality. She was a true Christian, a beloved wife and mother, and a specially desired friend and neighbor. She was held in high esteem by all her relatives and many friends.

Funeral services were held this (Thursday) afternoon from the farm home and the Salem Lutheran church in Hitterdal with interment in the Westside cemetery, Rev. A. J. Anders of Lake Park officiating. The pastor preached a very impressive funeral sermon. The floral tributes were many and beatiful and testified to the high esteem in which the departed was held by her relatives, friends and neighbors. The obsequies were largely attended.

Besides her husband the following children are left to mourn the loss of a kind and loving mother: Mrs. Halvor Stordahl, Madelia, Minnesota; Mrs. John Stordahl, Fairview, Montana; Mrs. J. Peterson, Madelia; Mrs. Edward Peterson, Madelia; Andrew Winden, Minneapolis; Mrs. Herman Madsen, Lake Crystal, Minnesota; P. J. Winden, Fargo, Noth Dakota; C. H. Winden, Mason City, Iowa, and Carl, Stella and Mabel at home. All of her children were present at the funeral.

Deceased is also survived by two sisters, Mrs. Gusta Pederson and Miss Lundberg, both of Madelia.

(Kenyon Leader, Minn., July 1, 1922)

 

1873/79

3. Mina Fredrikke Olsdatter f. 16. jan. 1868 Nesterud

Ole Guldbrandsen Lundborg 51 aar, Hustruen Pernille Fredriksdatter 46 aar, og Børn: Petra Ottilia 11 aar, Mina Fredrikke 6 aar. Attest 24. apr. (37-p307)

 

1873/75-79 reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til Ossian, Iowa. Frakt: 164 Spd. 90 s. Medbringende: 20 Spd. (emi5p232)

 

1873/80

Peder Davidsen Eriksrud, f. 1. jan. 1848 Tosaas. Sønn av ”Pige” Karen Paulsdatter Tosaas og David Martinsen Eriksrud.

Peder Davidsen Eriksrud f: Tosaas 1/1-48 25 aar. Attest 28. apr. (37-p307)

 

Eriksrud - Herved bekjendtgjøres for fraværende Slægt og Venner, at min kjære Hustru Karen F. Eriksrud døde den 19de Aug. 1888. Hun var født den 10de August 1854.  Jeg bliver igjen med to smaa Børn, det ene 2 Aar og det andet 6 Maaneder gammelt. Fred med hendes Støv, velsignet være hendes Minde.

Hackett, Barnes Co. , Dak.

Peder D. Eriksrud

Decorah-Posten 12. Sep. 1888

 

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Hero” 2. mai. Til New York. Frakt: 33 Spd. 12 s. (emi5p236)

 

 

 

 

 

Med dampskipet ”Oder” 9. mai.

 

1873/81

Anne C. Opsal g. kone 38 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 9. mai. Til St. Peter, Minnesota. Frakt betalt. (emi5p238)

 

1873/82

Otto Christiansen arb. 19 år

Reiste fra V. Toten. Med dampskipet ”Oder” 9. mai. Til Kvebek. Frakt: 33 Spd. 12 s. (emi5p238)

 

1873/83

Ole Christiansen Markestad f. ca. 1850 Rise Ø. Toten, sønn av Christian Halvorsen. Gift 1873 med:

1873/84

Berthe Karine Johannesdatter f. 30. okt. 1853, datter av Johannes Andreassen og Bolette Karine Johannesdatter Markestad. Broren Julius og søsteren Andrine reiser senere, se 1880/15,16. Broren Laurits m. kone reiser i 1881, se 1881/91,92. Broren Andreas, se 1893/77. Se også 1893/38.

Ole Christiansen Markestad 25 aar, med Hustru Karine Johannesdatter 21 aar. Attest 31. aug. 1874 (37-p311)

se brev fra Decorah

 

Karl Christiansen, also known as Heberud (Markestad) was born in East Toten, Norway in 1849. He took work on a nearby farm and married the owner’s daughter, Berthe Karine Markestad, in 1872. He and his new wife emigrated on the ship Oder in May 1873 and moved to Lansing, IA. In 1876 they were living in Decorah when their son Charles Markestad was born…(Winneshiek County Iowa - Biographies 1996 p. M-3)

 

1873/83-84 reiste fra V. Toten. Med dampskipet “Oder” 9. mai. Til Lansing, Iowa. Frakt: 96 Spd. 96 s. Medbringende: 100 Spd. (emi5p239)

 

 

 

 

Med dampskipet ”Hero” 16. mai.

 

1873/85

Jens Jensen f. 30. jan. 1853, sønn av Jens Haagensen og Pernille Olsdatter. Sadelmager.

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”Hero” 16. mai. Til Chicago. Frakt betalt. (emi5p249)

 

 

 

 

Med dampskipet ”St. Olaf” 22. mai.

 

1873/86

Guri Olsdatter Hole gaardmd. 22 år

Reiste fra Ø. Toten. Med dampskipet ”St. Olaf” 22. mai. Til Mankato, Minnesota. Frakt betalt. Medbringende: 5 Spd. (emi5p250)