Startside‎ > ‎

1846-1850

1846/1

Ole Christiansen Lysgaard, Ø. Toten, f. 18. jan. 1801, sønn av Christian Andersen Dystebakken og Marte Olsdatter Opsal. Faren døde under tragiske omstendigheter i 1824, mora giftet seg så opp igjen med Hans Hansen Dystebakken. Hun døde 22. des. 1840. Det ser ut til at Ole ikke bor sammen med sin ”riktige” familie på Dystebakken men er hos morens familie på Opsal.

 

Ole ble konfirmert høsten 1815 og det sies der at hans pleieforeldre er morbror, Jacob Larsen Opsal og hans hustru Margrete Olsdatter. Presten hadde nok lagt merke til gutten, Ole er nevnt først i konfirmantkullet og med karakterene ”udmerket Kundskab og god Opførsel.” Mange år senere (1871) skriver Ole dette:..For omtrent 54 Aar siden, da jeg var 16 Aar gammel, begyndte jeg først at tænke efter Noget af hvad jeg læste og da jeg for det Meste var overladt til mig selv og mine egne Betragtninger og følgelig ikke var saa meget hildet af Fordomme, læste jeg ogsaa noget i Bibelen, men som sagt uden Fordom..

 

Det er ikke mye vi vet om Oles liv på Toten. Han er hos presten i 1839 der han ber om utflytterattest fordi han har tenkt seg til Vestlandet (ikke noe bestemt sted er antydet, heller ikke hva han skal gjøre der, begge deler er han pliktig til å oppgi ovenfor presten) samtidig ber også Marte Christiansdatter Byveien om samme attest. Denne turen til Vestlandet blir det imidlertid ikke noe av fordi presten skriver i kirkeboka at begge attestene blir levert tilbake etter seks uker og at disse to fortsatt vil oppholde seg i sognet.

 

Barnebarnet til Ole, Carl Christianson f. 1877 i Winchester WI, har fortalt at han husker at det ble sagt at Ole hadde vært redaktør/utgiver av en avis i Oslo og at han hadde skrevet artikler som hadde vært sterkt kritiske til staten/kirken og at han hadde fått valget mellom å utvandre eller å komme i fengsel. Det er ennå ikke funnet belegg for dette i kildene her i landet men det er hevet over enhver tvil at Ole var en ateist og en sterk kritikker av kirken.

 

Den første tiden i Amerika var han på Koshkonong i Jefferson County, Wisconsin. Ble gift, ikke i kirken(!), der 26. des. 1851 med enken Karen Børresdatter fra Ringsaker. Hun hadde kommet over i 1850 med mannen Peder Hanson og fire barn.

 

I 1854 reiste Ole og Karen nordover til Winchester settlementet der mange av totningene hadde slått seg ned. Tidlig i 1857 kjøper de 80 acer land av staten for ca. $ 150 og begynner som farmere. Det blir sagt at Ole nok ikke var noe særlig til farmer, men at han var en flink snekker.

 

Ole Christiansen var en særpreget mann med sterke synspunkter på religionen, følgende er et utdrag fra ”Dagslyset” (28. aug. 1870) et blad som ble utgitt i Chicago med Marcus Thrane som redaktør, ang. betaling til prestene i de norske menighetene i Amerika:...Det var et ønske, at vore Landsmænd jo før jo heller vilde ophøre med at lønne disse skindhellige Hyklere, der med saa megen Salvelse og Selvtillid kalde sig Guds tjenere...

 

Ole ble i Amerika en del av den såkalte fritenkerbevegelsen som var særlig sterk i Chicago-området og i det østre Wisconsin. De kan vel sammenlignes med dagens humanetikere. I en lang artikkel i ”Dagslyset” mars 1871 tar han for seg bibelens mange usansynligheter (skapelsesprosessen, den usansynlige høye alderen på de første mennesker, jomfrufødselen osv) Her kommer et par kraftsalver: ” Jeg har stedse sagt, at saalænge Folkebedragerne, nemlig Præsterne, se, at Massen af Folket kan bringes til at tro paa slige naraktige Traditioner, Mirakler, Legender og Fabler; saalænge siger jeg, har disse Menneskeslægtens Svøber Spillet gaaende og som de nu af al Magt søger at hævde, saa at denne Klasse bestandig skal leve i Ørkesløshed, Vellevnet og Ledigang; og netop i Ordets fuldeste Betydning ”leve fedt og tære, og ingen byrde at bære”.....”Saaledes er her ugiendriveligt nok paavist, at Religionen til alle Tider er benyttet som det første og eneste Middel til at bringe Massen af Menneskeslægten under et evigvarende Slaveaag”

 

Per Strømme, en kjent prest og avismann i midtvesten, forteller i sin bok ”Erindringer” fra sin oppvekst i Winchester om en ”Norsk mand hvis navn jeg har glemt, som var settlementets officielle fritænker. Der gikk stygge rykter om hans daglige omgang med den onde; og jeg var ræd ham, naar jeg møtte ham paa veien... Det er nok liten tvil om at denne mannen er Ole Christiansen.

 

Ole solgte farmen 6. jan. 1876 til sin sønn Peter Lewis for $ 500 samt føderåd. Han fikk ikke mye glede av dette for han døde like etter. Den 4. feb. 1876 var livet over for denne merkelige og stridbare mann. Han fikk ikke lov til å bli begravet på kirkegården i Winchester (kanskje han heller ikke ville det!) Vi finner i dag hans grav på en privat kirkegård et stykke unna (Royer Cemetery).

 

Ole og Karen fikk 5 barn (a-e)

 

a. Peter Lewis Christianson f. 4. apr. 1852 Wisconsin, d. 7. des. 1923

Etterkommer/Kontaktperson USA: Peter Lewis Christianson. 9208 North Loop Rd. Larsen, WI 54947.

b. Ole C. Christianson f. 1854 Stoughton, Dane Co. Wisconsin, d. 1911

c. Martin Christianson f. 1856 Winchester, Wisconsin

d. Mary Christianson f. 10. okt. 1858 Winchester, d. 8. nov. 1873

e. Caroline Christianson f. 10. mai 1860 Winchester, d. 26. des. 1931

 

 

1846/2

Marie Christiansdatter Lysgaard, f. 28. mai 1815, datter av Christian Ouesen og Helene Larsdatter Byveien. Faren døde i 1838, 55 år gammel.

 

Det virker som om Ole Christiansen og Marie har holdt i sammen i mange år. Dagen etter at Ole har har vært hos presten for å få attest på å reise til vestlandet, så er Marie der og sier at hun også skal reise med. Ole og Marie får også attest sammen da de skal reise til Amerika og de har da samme adresse: Lysgaard, kanskje de er samboere, dette ville nok vært helt i tråd med Ole’s livssyn.

 

Maries mor og 5 søsken utvandrer i 1850, se 1850/27-32. De reiste sammen med Berthe Henriksdatter Olteruds datter Helene og disse bosatte seg også i Winchester, 2 av brødrene til Marie giftet seg med Ole Christiansens stedøttre, Severine og Helene Pedersdøtre.

 

Det er lite vi vet om Maries liv i Amerika. Navnet hennes står på listen over pasassjerer på ”Trikolor” da den ankommer New York havn, det er det siste sikre livstegn som finnes. Mye tyder vel på at hun døde før 1851.

Ole Christiansen Lysgaard 45 aar, Pige Marie Christiansdatter ibid. 32 aar. Attest 20. april. (4-p238)

 

 

1846/3

Peder Hansen Helgestad, f. ca 1796. Gift 28. des. 1820 med Inge Jensdatter,  hun var født 1793 på Knai i Hurdalen og døde på Lille Helgestad 18. des. 1845.

Peder var husmann 1821-32 på Hveem og gardbruker på Rolstad 1832-37 og Helgestad lille søndre 1843-46, da han solgte garden til Fredrik Olsen (Fredrik Olsen utvandret mange år senere til Amerika, se 1870/224 . Enkem: Peder Hansen Helgestad 50 aar, Jens Peders. Søn, 20 aar, Hellene, datter 17 aar, Haagen, Søn 14 aar Attest 20. april (4-p238). Datteren Maria og ektemann utvandrer samtidig, se 1846/16.

 

Peder fikk en trist skjebne i Amerika:

Peder Rølstad var en ualmindelig dyktig Snedker og en begavet og foretagsom  Mand. Han var Lederen; men hans Saga i Amerika blev ikke lang. Han var Enkemand og blev paa Overreisen forlibt i en Pige paa Skibet. Men hans voksne Sønner modsatte sig den skjønne Helene som Stedmoder, og i sin Fortvivielse gik Per Rølstad hen og dræbte sig ved at svælge Gift en Uge efter sin Ankomst. (32-p196)

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1846/4

1. Jens Pedersen f. 4. jul. 1826 Hveemstuen, død 17. mai 1892 New Haven, Adams Co. Wisconsin. Gift i Wisconsin med Anne Marie Olsdatter (f. 1828 d. 1901). Begge er begravet på Newport Lutheran Cemetery. 7 barn (a-g):

 

a. Helena Peterson f. 30. sep. 1850 New Haven, Wisconsin

b. Marthe Paterson f. 8. jan. 1852 New Haven, Wisconsin

c. Josef Peterson f. 14. apr. 1854 New Haven, Wisconsin

d. Katrine Peterson f. 15. jan. 1858 New Haven, Wisconsin

e. Peter Oliver Peterson f. 31. okt. 1860 New Haven, Wisconsin

f. Tilda Peterson f. 2. sep. 1863 New Haven, Wisconsin

g. Maria Louisa Peterson f. 31. des. 1867 New Haven, Wisconsin

Etterkommer/kontaktperson USA: Leroy W. Gardner, 1907 Pagebrook Road, Silver Spring, Maryland 20903-1233

 

1846/5

2. Helene Pedersdatter f. 20. des. 1829 Hveemstuen

1846/6

3. Haagen Pedersen, f. 16. mai 1832 Rolstad

 

 

1846/7

Berthe Hendriksdatter Olterudødegaard, Ø. Toten, f. 3. nov. 1788, datter av Henrik Larsen Nygardsæter og Pernille Ellingsdatter. Gift 30. des. 1808 med Johan Christiansen Olterudødegaarden. Berthe fikk den fryktelige skjebnen å se 9 av sine 13 barn dø i ung alder:

I 1812 døde sønnen Henrik 6 mnd gammel. Men det var på høsten 1819 at døden virkelig slo til på Olterud, de 4 barna til Berthe og Johan hadde fått dysenteri og 30. aug. døde den 3 år gamle sønnen Christian, dagen etter måtte datteren Hellene gi opp livet bare 6 år gammel, 5. sep. dør eldste barnet, den ti år gamle dattern Kari, to dager senere dør den siste av barna det er den 1 år gamle sønnen Peder. Det hadde blitt tomt i stua til Berthe og Johan, det måtte ha vært en uhyggelig høst for disse to.

Men døden var fortsatt en hyppig gjest i Olterud, sønnen Børre dør i 1826 6.mnd. gammel, datteren Birthe dør 1832 vel 1 år gammel. Karen, 2 år gammel dør i 1836, mannen til Berthe, Johan dør i 1840 og bare 2 år før Berthe utvandrer så dør den vel 7 år gamle sønnen Carl Johan.

 

Det er vel de 3 ugifte sønnene til Berthe som har fått ”amerikafeber”  men så lenge sønnene er umyndige så er det Berthe som har råderetten over Olterudødegarden. Hun selger gården i januar 1846 til Ole Jensen Skindstad for 500 spd. og blir med sine sønner til Amerika.

 

Av Berthes barn er det bare den 26 år gamle datteren, Helene, som er tilbake på Toten. Hun  hadde blitt gift med Gulbrand Hansen fra Klevmoen i Torpa 1. des. 1845. I 1850 reiser Helene og Gulbrand med ders to barn til Amerika for å forenes med resten av familien. Helene blir enke under overfarten og da hun endelig er framme hos sin mor og brødre i Winchester dør også hun i en alder av bare 30 år.

 

Berthe og sønnene oppholdt seg først i Muskego settlementet, senere til Winchester. Begravet på Grace Lutheran Cemetery, Winchester, Wisconsin. Enken Berthe Hendriksdr. Olterudødegaard 57 aar, Christian Johansen ibid 23 aar, Peder, søn 20 aar, Johannes, søn 18 aar, 22. apr.(4-p238)

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1846/8

1. Christian Johansen f. 16. mar. 1823, Olterudstuen

Døde 1. mai 1888. Ligger begravet pa Grace Lutheran Cemetery, Winchester, Wisconsin.

Christian Johnson (deceased), one of the pioneer settlers of Winnebago county, was a native of Norway, born in 1823, and his youth was passed there until 1845,when he emigrated to America, and first settled in Racine county, this state. He remained there one year and then moved to Winnebago county; he was located first on section 21, but soon afterward bought the farm in section 8, where he remained until his death, which occured May 1, 1888. In the dark days of the rebellion he volunteered in the First Wisconsin heavy artillery and served about ten months until the close of war. He served as becomes a patriot and received an honorable discharge at Ft. Lyons, Va. June 27, 1865.....In 1847 he was married to Pernella Christopherson, and this union was blessed with four children, one of whom is now living, Charles J. born December 3, 1848...(Illustrated Atlas of Winnebago County 1889)

Barn:

a. Charles Johnson f. 2. des. 1848, gift 1875 med Mary Jones, syv barn.

 

1846/9

2. Peder Johansen f. 15. jun. 1826, Olterudødegaard

Tjenestegjorde under borgerkrigen i Comp. B, 49th WI. Inf. Død 19. aug. 1913.

Peder Johansen var gift 3 ganger: 1. gift 1850 med Ingeborg Jensdatter f. 20. des. 1825, død 30. apr. 1856. Barn (a-c); 2. gift 1857 med Oline Pedersdatter f. 25. nov. 1829 i Norge. Fire barn, tre døde som små. Barn (c); 3. gift 7. mar. 1873 med Agnethe Pedersdatter Lund f. 6. jul. 1843, Løiten, Hedemarken. Hun hadde utvandret i 1869. Barn (e):

 

a. Berthe Helene Johnson f. 1. mar. 1852, d. 1923 gift Gulliksen, levde i

   Monona County, Iowa etter at hun ble gift.

b. Jens Bernt eller James B. Johnson f. 19. nov. 1855 d. 1921 gift med Anna      Olena (1855-1923) To adopterte barn.

c. Johanne A. Johnson f. 19. des. 1853 gift med Inge Bredeson, to barn.

d. Julius Melvin Johnson f. 17. jul. 1870

e. Nora Lena Johnson f. 16. jul. 1873

 

1846/10

3. Johannes Johansen f. 18. sep. 1828, Olterudødegaard

Død 14. jan. 1912....Johannes Johnsons farm (now 9188 N. Loop Rd., Larsen, Wi)... Gift 2 ganger; 1. gift med Bergit Østensdatter (1826-1863), barn (a-f) 2. gift med Bertha (1833-1913) Barn (g-h) 

a. Josephine Beata Johnson f. 1850,

b. Uriah Johnson f. 1853,

c. Carl Johan Johnson f. 1855,

d. Norman Christian Johnson f. 1857,

e. Berthe f. 1860,

f. Amelia

g. Gilbert A.

h. Marcy Ann

 

1846/11

Ole Larsen  Dulsrudeie, Ø. Toten. f. ca. 1812. Antagelig sønn av Lars Hendriksen Nygaardsæter og Kari Olsdatter Høvern. Tjenestedreng på Alm, øvre, 1835, husmann på Dulsrud 1843 - 46. Gift 7. nov. 1835 med:

1846/12

Anne Jensdatter  f. ca. 1816, tjenestepige på Alm 1835. Antagelig datter av Jens Olsen Trogstad og Elena Jensdatter Holen. Ole og Anne slo seg først ned i Winneconne Twp. Winnebago Co. Wisconsin, senere, i 1860, er de i Winchester, antagelig sammen med de andre totningene. Ole dør 24. aug. 1863, og Anne 5. mai 1898. Begge ligger begravet på Grace Lutheran Cemetery i Winchester, Wisconsin.

 

In 1848, the parents (Ole og Anne) settled in the town of Clayton, thus becomming pioneer settlers in Winnebago County. Subsequently they removed to the town of Winchester....The father (Ole Larsen) was a farmer by occupation under the disadvantage of want. His life was one of hard toil, and though his trials were many, he bore all with patience, and by his sterling traits of character gained the confidence and respect of all who knew him. (Illustrated Atlas of Winnebago County 1889).

 

Ole Larsen Dullsrudej. 34 aar, Kone Anne Jensd. 30 aar, datter Lene 10 aar, Søn Johannes 3 aar. Att. 22. apr. (4-p238)

 

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1846/13

1. Lene Olsdatter f. 1836

1846/14

2. Johannes Olsen f. 25. sep. 1843, Dulsrudeie, Ø. Toten. Døde antagelig kort tid etter at de kom til Amerika.

Ole og Annes barn født i USA (a-c):

a. John C. Larsen f. 19. sep. 1848, Winnebago Co. Wisconsin

b. Peter A. Larsen f. Winnebago Co. Wisconsin

c. Amelia Larsen f. Wisconsin

 

1846/15

Christian Christiansen  Holen, Ø. Toten, f. 6. des. 1823, døpt 18. jan. 1824. konf. 30. sep. 1838 Holen, sønn av Christian Jensen og Marie Olsdatter. Broren Anders reiser senere, se 1864/43. Gift 17. okt. 1845 med:

1846/16

Marie Pedersdatter  Helgestad, f. 1. mar. 1823 Hveemstuen, Ø. Toten, datter av Peder Hansen Helgestad, se 1846/3 og Inge Jensdatter. Christian og Marie slo seg ned i Norway Twp. Racine Co. Wisconsin. Christian Christiansen Holen 22 aar, Kone Marie Pedersdatter 23 aar. Att. 22. april. (4-p238)

Barn;

Inger Mari f. 1846 (antagelig født på reisen til Amerika),

Caroline f. 1851,

Inger f. 1853,

Helena f. 1856,

Anna f. 1858.

 

 

 

 

 

 

1849

 

Med seilskipet «Embla»

Avreise Christiania 9. mai, ankomst New York 6. juli

 

1849/1

Rasmus Pedersen f. 23. mar. 1828, Amlien. sønn av Peder Thomassen Amlien (1780-1876) og Kirstie Paulsdatter (1788-1854). Broren Paul reiste også, se 1852/15. Søsteren Margrethe reiste året etter, se 1853/3. Se Toten Bygdebok V s. 427 Rasmus Pedersen Amlien 21 aar. Attest 17. apr.(8-p243)

 

1849/2

Nils Olsen Sønstebye 27 år Farmers - Between decks (Se 1871/222)

 

1849/3

Jon Christiansen Dotsætengen 22 år f. 22. sep. 1827, sønn av Christian Christiansen og Berte Pedersdatter Jutulrud. To brødre skal ha utvandret senere: Christian ca. 1867 og Ole i 1871. Jon Christiansen Dotsætengen 22 aar. Attest 23. apr.(8-p243)

 

In the Vestre Toten udflyttede records of 1849, Jon Christianson Dotsatengen, age 22, is listed as going to America. Jon Christen Doset signed a declaration of intent to become a United States citizen on June 22, 1853 in Milwaukee, Wisconsin. The records state that he landed in New York in June of 1849 and was born in 1828 in Norway. John’s naturalization papers are dated October 28, 1856, Racine County, Wisconsin, and he is listed as being 29 years of age…..On Jan. 21, 1851 in the U.S.A. he married Susanna Sunarson. (The Norwegian Roots of The Sonsteby Family by Kathy A. Lewis 1994)

 

1849/4

Ole Andersen  f. 12. jun. 1829, Dotseth, sønn av Anders Thomassen Dotseth (1778-1856) og Anne Hansdatter Strande (1787-1834). Ole Andersen Dotsæt 20 aar. Attest 23. apr.(8-p243)

 

1849/5

Mathias Nordby

1849/6

Jens Holte

 

Blandt de første som reiste over var maaske (utdrag): i 1849; Mathias Nordby til Chicago og Jens Holte ved Lanesboro, Minn. (12-p39)

 

1849/7

Lars Svendsen f. 1806 Skartsæteren, døpt 6. juli 1806 og ble konfirmert i Kolbu kirke 15 okt. 1820. Sønn av Svend Olsen og Gunnor (Gunild) Knudsdatter Morterud, V. Toten. Gift 20. feb. 1833 med: Marte Andersdatter f. 1809 Sukkestadstuen, datter av husmann Anders Johansen Sukkestadstuen. Lars og Marte fikk et dødfødt barn i 1834. I kirkeboken er det anmerket at det var morens tredje dødfødte barn.

 

Lars Morterud.  Var født paa Lillehammer 1806. Han utvandret til Amerika og kom til Coon Prairie i 1850(?). Han blev i Norge vidd til Marthe Andersdatter Evang. Det berettes at Lars Morterud bygget den første sagmølle i Town of Clinton.  Han døde den 16de januar 1870 og blev stedt til hvile paa Coon Prairie kirkegaard. (13-p142) 

 

 Med «Flora» fra Christiania 15. juni, ankomst New York 23 aug.: Lars Morterud?? 41 år, steerage

 

 

 

 

 

1850

 

 

 

Med briggen «Incognito» fra Christiania 3. mai, ankomst New York 14. juli:

 

1850/1

Iver Hansen f. 6. apr. 1793 på Hadeland, sønn av Hans Olsen og Eline Pedersdatter Eggebråten i Gran. Han var bruker av (vestre og nordre) Sønsteby 1828-50. Iver Hansen selger nordre Sønsteby 1850 til svigersønnen Paul Jacobsen. Gift med Kari Hansdatter, som reiste senere, se 1853/4. 3 barn. Foruten barna som følger med faren hadde de datteren Pernille som reiser i 1867, se 1867/85.

Iver Hansen Sønstebye 57 aar med  (?) døttrene Helene 22 aar, Maria 17 aar. Attest 24. apr. (9-p314)

 

Iver Hanson Eggebraaten was born at Eggebraaten Gaard, Hadeland, Norway, April 6, 1793, a son of Mr. and Mrs. Hans Eggebraaten.  Iver married Kari Hansdatter Egge, who was born in Hadeland December 26, 1796.  They acquired Sonsteby Gaard and adopted that name.  They were the parents of three daughters: Pernille, Helene and Maria.  Pernille was married to Paul Jacobson Halvorson Sonsteby while still in Norway, and with her family came to America in 1867.  Iver died on October 15, 1879.  Kari died August 2, 1881. (28-p41)

 

Sønsteby - Sørgeligt bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner at det behage herren i sin Visdom den 15de Oktober at Kalde til sig min Kjære Ægtefelle Iver Hansen Sønsteby, født paa Egge, Braaten, Hadeland, Norge.  Afdøde var 86 1/2 aar gammel. Han var fængslet til Sygeleiet 4 Uger før Døden indtraf.   Til alle dem, som har været behjælpelig under hans sygdom og har vist sin Deltagelse, aflægges herved min hjerteligste Tak. Ligeledes takkes alle, der fulgte ham til Graven.

Town of Newport, Columbia Co., Wis., den 25de Novbr. 1879

Kari Hansdatter Egge

(Decorah-Posten 3. Des. 1879)

 

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1850/2

1. Helene Iversdatter f. 10, mars 1828 Sønsteby, V. Toten.

 

Helene Sonsteby, a daughter of Iver and Kari (Hansdatter Egge) Sonsteby, was born in West Toten Norway, on March 10, 1828.  She came to America with her parents and sister Maria in 1850.  Her husband, Iver Ingebretson Hagen, was born August 18, 1827, and came to America in August 1849, settling in Newport Wisconsin.  On May 2, 1854, Iver and Helene were married and established their home in Newport.  In this home her parents, Iver and Kari Sonsteby, were cared for until the time of their deaths, her father being blind the last three years of his life.  Mr. and Mrs. Hagen had four children: Elvane, Henry, Emil and Johanna.  Helene passed away at the age of 59 years. Iver Ingebretson Hagen was a strong active man and lived to be 92 years, 4 months old.  He was laid to rest besides his wife in the Newport cemetery. (28-p59-60)

 

1850/3

2. Maria Iversdatter f. 4. apr. 1833 Sønsteby, V. Toten

 

Maria Sonsteby, the third daughter of Iver and Kari (Hansdatter Egge) Sonsteby, was born in West Toten, Norway, April 4, 1833.  She came to America with her parents and sister, Helene, in 1850, coming to Wisconsin.  Here she met Martin M. Nelson and they were married in Stoughton, Wisconsin.  Martin Nelson was born August 31, 1828, in Toten, Norway, and came to America, July 15, 1850. He also came to Wisconsin.  Mr. and Mrs. Nelson moved from Stoughton to Kilbourn, Wisconsin, where they homesteaded.  To this union ten children were born: Nels, Karine, Henry, Martinus, Hans, William, Margaret, Helen, Edward and Carrie.  All spent their childhood on the farm, the boys going West when old enough to take up homesteads.  Maria Sonsteby passed away December 31, 1889 at (Kilbourn) Wisconsin Dells, Wisconsin, and her husband, September 17,1912, at Ivanhoe, Minnesota. (28-p60-61)

 

1850/4

Martin M. Nilsen f. 1828. Gift med 1850/3

 

Martin Nelson was born August 31, 1828, in Toten, Norway, and came to America, July 15, 1850. (28-p61)

 

Med briggen «Incognito» fra Christiania 3. mai: Marthin Nielsen Egge, 22 år. Iver Synstebye 60 år, Hellene Iversdatter 20 år, Maren Iversdatter 18 år.

 

 

1850/5

Ingeborg Gulbrandsdatter f. 26. sep. 1830 Strandbakke, V. Toten.  Datter av Marthe Hansdatter Strandbakke se 1852/20. Ingeborg Gulbrandsdatter Strandbakke 20 aar. Attest 24. apr. (9-p314)

 

Ingeborg was born on the Strandbakken Gaard at Toten, Norway, September 26, 1830, a daughter of Gulbrand and Marthe (Eggebraaten) Strandbakken......In 1850 Ingeborg left Norway to go to America (Glenwood Township, Winneshiek County, Iowa) in company with the Hans Eggebraatens, as well as her uncles, Peder H. Ruen, Iver H. Sonsteby and their families...In 1855 Ingeborg was married to Hans P. Ruen who came from Norway at the same time as Ingeborg. Hans P. Ruen was born October 13, 1828, on the Ruen Gaard, Grans Prestegjeld, Hadeland, Norway, a son of Peder and Anne Ruen. The Ruens had ten children, all of whom were living when Ingeborg and Hans celebrated their Golden Wedding in 1905.  The children are:  Louise, Clara, Peter, Gustava,Mina, George, Victor, Julia, Rudolph and Theodore.  Mrs. Ruen died February 28, 1915.  Hans died May 17, 1917. Both are buried in the beautiful Pontoppidan cemetery in Glenwood. (28-p50-51)

 

Med briggen «Incognito» fra Christiania 3. mai: Ingeborg Guldbrandsdatter 20 år.

 

 

1850/6

Hans Evensen var født 1799, sønn av Even Eriksen og Mathea Hansdatter Stor Ambjør. Flyttet fra Stor Ambjør i Snertingdalen til Ø. Toten i 1832. Gardbruker på Bakke, Ø. Toten 1833-50. Giftet seg 8. nov. 1832 i Hoff kirke med:

1850/7

Marthe Andersdatter døpt 14. jul. 1811, datter av Anders Evensen og Marte Christensdatter Hubred. Mora var datter av Christen Larsen på «Gryte i Hof». Gbr. Hans Evens Bakke 50 aar, Kone Marte Andersd. 34 aar, Børn: Even 17 aar, matea Gunda 14 aar, Anders 12 aar, Marte Marte 9 aar, Christine 6 aar, Erik 2 aar, Andrine ½ aar. Attest 1850 (5-p262)

 

…..var Hans Bakke fra Bakke paa Kap, Ø. Toten, og hustru Marthe Marie, født paa Dulsrud i Totenviken. De forlot Toten i 1847 og med sine 6 barn begav de sig paa reisen til Amerika.  Skulde ønske at gi en skildring av deres reise fra begyndelse til ende; men det kan vi dessværre ikke. Noget vil vi dog si.   Seilskibet som de kom over med var 10 uker paa havet. Marthe Marie fødte et barn, som nogen dage senere døde og blev sænket i Atlanterens bølger.  Bakkes ankom, efter flere maaneders besværlig reise til Koshkonong, Wis.m hvor de bosatte sig. Marthe Marie døde i 1878 og Hans i 1883. Alle deres barn som var født i Norge er nu døde. Mathea, som blev Mrs. Halvor Strand, døde i 1874. Even, som var med i borgerkrigen fra begyndelse til ende, døde i 1901. Marthe Marie, som blev Mrs. Borchenius, døde i Madison, Wis., i 1927. Christine, som blev Mrs. David M. Moore, døde i Franklin, Pa., i 1924. Erick, som ogsaa var soldat i borgerkrigens 2 sidste aar, døde i Sloan, Iowa, i 1921. Andrew døde i Sloan i 1883. Anderina, født i Dane Co., Wis., er nu Mrs. Andrew Andersen og bor i Sloan, Ia. Emma er den yngste av Bakkes barn. Hun blev som før nævnt gift med C. A. Sollin. De bor i Valley City, N. Dak.  Aaret efter borgerkrigens slut, reiste en stor del av familien med «prarie schooner» over til hvad de kaldte «the Missouri bottom lands» i nærheten av Sloan, Ia., og blev boende der. Derfra reiste igjen den ældste søn, Even, og den yngste datter, Nu Mrs. Sollin, til Barnes county, N. Dak., i nærheten av Valley City, og bosatte sig der. Even døde der i 1901. Der lever mange slegtninger paa begge sider av familien i Dane Co., Wis. Her kan nævnes Ekeren og Kenneth=familiene. (utdrag 12-p125-126)

 

Utvandret med 7 barn (1-7):

 

1850/8

1. Even Hansen f. 19. sep. 1833 Bakke

Kaptein i borgerkrigen: Bakke, Even H., fra Østre Toten; blev saaret; døde i Fingal, N. Dak. (21-p253)

Monona County, Iowa.  Even Bakke, fra Toten, var den første norske Settler i dette County.  Han kom fra Wisconsin til Albaton, hvor han bosatte sig i 1867. (21-p71)

….Even, som var med i borgerkrigen fra begyndelse til ende, døde i 1901…. Derfra reiste igjen den ældste søn, Even, og den yngste datter, Nu Mrs. Sollin, til Barnes county, N. Dak., i nærheten av Valley City, og bosatte sig der. Even døde der i 1901.

 

1850/9

2. Mathea Gunda Hansdatter f. 19. okt. 1835 Bakke

Gift 15. mai. 1854 i East Koshkonong Church (WI) med Halvor Halvorsen Strand fra Nord-Aurdal (Koshkonong Prairie Historical Society)

….Mathea, som blev Mrs. Halvor Strand, døde i 1874.

 

1850/10

3. Anders Hansen f. 13. sep. 1838 Bakke

…..Andrew døde i Sloan i 1883

 

1850/11

4. Marthe Marie Hansdatter f. 30. jul. 1841 Bakke

Gift 14. okt. 1860 i East Koshkonong Church (WI) med Hans Theo. Sophus Borchsenius fra Danmark (Koshkonong Prairie Historical Society)

 

….Marthe Marie, som blev Mrs. Borchenius, døde i Madison, Wis., i 1927

 

Mrs. Martha M. Borchesenius afgik Fredag ved Døden i Madison i en Alder 86 Aar. Hun var født paa Toten i Norge 13de Juni 1841 og kom til Amerika med Mr. og Mrs. S. Bakke i 1849. Familien boede paa Koshkonong. Her blev hun i 1860 ægteviet til Hans Borchesenius, der døde for 19 Aar siden og som havde tjent i det berømte 15de Wis. Regiment i Borgerkrigen paa Oberst Hegs Stab som Adjutant. Ægteparret boede i Madison til i 1877, da de flyttet til Baldwin, hvor de boet i 20 Aar.  Borchesenius var dansk af Fødsel, var Redaktør af det norske Blad «Nordstjernen» i Madison 1858-1860. Tog Del i Politiken og blev valgt til Legislaturen i 1896. Det var en fin Familie og ledende i norske Kredse i Madison i 60-erne og 70-Aarene.   Afdøde efterlader to Sønner, William C. i Nye Wis., og George i Los Angeles samt en Datter, Mrs. Dora Rasmussen, der bor hjemme. Hun var Medlem af Vor Frelsers Luth. Menighed. Kvindeforeningen samt «Gudrid» Læseklub. Begravelsen fandt under stor Deltagelse Sted Søndag. Pastor Holden M. Olson forrrettet.

(Reform, Sept. 29, 1927)

 

Mrs. Martha M. Borchesenius. Enke efter afdøde Hans Borchesenius, afgik ved Døden den 23de September i Madison, Wis., i en Alder af 86 Aar. Fra 1858 til 1860 var Mr. Borchesenius Udgiver af det norske Ugeblad «Nordstjernen» i Madison. Samtidig blev ogsaa «Emigranten» udgit i Madison og fik snart den Skjæbne at bli det eneste norske Blad i Amerika. Mrs. Borchesenius var født paa Toten, Norge, 13de Juni 1841 og var Datter af Mr. og Mrs. Hans Bakke. I 1848, det Aar Wisconsin blev Stat, kom Familien til Amerika og bosatte sig i Christiania, Dane County, i Koshkonong-Settlementet. 10de November 1859 blev hun gift med Hans Borchesenius. De bodde i Madison til 1877, da de flyttede til Baldwin i Pierce County, hvor de boede til 1897, da de atter vendte tilbage til Madison, hvor Mr. Borchesenius døde i 1908.

(Skand. Oct. 5, 1927)

 

1850/12

5. Christine Hansdatter f. 16. mar. 1844 Bakke

…..Christine, som blev Mrs. David M. Moore, døde i Franklin, Pa., i 1924.

 

1850/13

6. Erik Hansen f. 26. feb. 1847 Bakke

……Erick, som ogsaa var soldat i borgerkrigens 2 sidste aar, døde i Sloan, Iowa, i 1921.

 

1850/14

7. Andrine Hansdatter f. 9. des. 1849 Bakke

 

Med briggen «Incognito» fra Christiania 3. mai: Hans Evensen Bakke 51 år, Martha Hansdatter 36 år, Marthe Gunda hansdatter 14 år, Even Hansen 16 år, Anders Hansen 11 år, Erick Hansen 9 mo, Martha Marie 9 år, Christiana 5 år, Andrine 9 mo.

 

 

 

 

 

Med barken «Drafna» fra Drammen 22. mai, ankomst New York 31. juli

 

Skibet Drafna, Kaptein P. Eckerberg, afgik den 22de Dennes til New=York med 160 Passasjerer, der vare fra Hallingdal, Sigdal, Toten og Leirdal (Drammens Adresse, 25. mai. 1859)

 

1850/15

Carl Johan Pedersen f. 10. jul. 1826 Kraby, sønn av Peder Hågensen Kraby og Olene Jensdatter. Ungk. Carl Pedersen Kraby 24 aar Attest 1. mai (5-p263)

 

Kraby - Sørgeligt medeles herved for fraværende Slægt og Venner at det behagede Gud i sin Visdom at ortkalde fra dette Liv vor elskede Fader Carl J. Kraby efter 6 Dagers Sygeleie i en Alder af 54 aar.  Han døde stille og rolig i sin Datters Hjem Lørdag den 1ste Mai 1880 og jordfæstedes i Neenah, Søndagen 2den mai næstefter.  hans bortgang var for os et haardt Slag, et dybt Savn og føleligt Tab; saameget mer som at Herren fornylig ogsaa bortkaldte vor dyrebare Moder.  Men Herren gav, Herren tog og Herrens Navn være lovet!  Maatte han, som er Enkers Trøst og de Faderløses Fader, give os Naade til med Taalmodighed at have dette tunge Tab.  Til Alle, som ydede os Hjælp under hans Sygdom, saavel som de Mange, der Ledsagede ham til hans sidste Hvilested eller paa en anden Maade har vist sin kjærlige Deltagelse med os i vor store Sorg, aflægger vi herved vor hjerteligste tak.  Fred med hans Støv, velsignet være hans Minde!

Neenah, Wis.

Den Afdødes Børn

Peder Kraby, Helene Kraby og Ottelie Hansen, født Kraby.

 

Sørgeligt meddeles herved for fraværende Slægt og Venner, at det behagede den algode Gud i sin Visdom at bortkalde fra dette Liv, min elskede Hustru Pernille Kraby, født Rise, efter en lanvarig og tærende Sygdom, i sit 56 Aar Alder, efter 28 aars Ægteskab, efterladende sig 3 Børn.  Hun hensov stille og rolig i Troen paa sin Frelser, Tirsdagen den 10de Februar 1880.   Til alle Venner, som bistod mig under hendes lange Sygdom, saavelsom de mange der ledsagede hendes jordiske levninger til Graven, eller paa anden Maade viste sin Kjærlige Deltagelse, aflægger jeg herved min og paa Børnenes Vegne den hjerteligste Tak.

Carl J. Kraby

Neenah, Wis., den 17de Febr. 1880

(Decorah-Posten 3. mar. 1880)

 

Med barken «Drafna» fra Drammen 22. mai: Charles Kraby 24 år, in the Cabin.

 

1850/16

Hans Christiansen Sønstebysæter, selveier, f. 3. sep. 1815, sønn av Christian Andersen og Dorthe Andersdatter. Hans er enkemann da han inngår ekteskap 27. apr. 1850 med:

1850/17

Kari Evensdatter f. ca. 1824, datter av Even Christiansen.

Selveier Hans Christianss. Sønstebyseter 35 aar, Hustru Kari Evensdtr. 26 aar, Barn Christian 4 aar. Attest 1. mai (5-p236) Utvandret med 1 barn:

 

1850/18

1. Christian Hansen f. 1846

 

Blandt de første som reiste over var maaske (utdrag): i 1849; en familie ved navn Sønsteby. (12-p39)

 

Med barken «Drafna» fra Drammen 22. mai: Hans C. Sønsteby 45 år, Kari Sønsteby 26 år, Christina Hansdatter Sønsteby 4 år.

 

 

1850/19

Johanes Olsen (Slagsvold, 61 år) f. 1789 gift i Åmodt kirke Land 29. des. 1824 med enken:

1850/20

Mari Jørgensdatter (hans kone, 55 år) f. 1795. Hun var gift med Hans Gulbrandsen Klevmoen. Ble enke 1823. Familien flyttet til Østre Toten i 1835.

 

1850/21

Gulbrand Hansen f. 23. apr. 1822 Klevmoen i Land, sønn av Hans Gulbrandsen og Marit Jørgensdatter Klevmoen i Torpa. Sønn av 1850/20. Gift 1. des. 1845 med:

1850/22

Helene Johansdatter f. 10. okt. 1820, datter av Johan Christiansen og Berte Henriksdatter Olterudødegaard. Mora og brødrene var allerede i Amerika, se 1846/7-10.

 

Berte’s daughter, Helene and husband Gudbrand Hansson of Torpen in the parish of Nordre Land, with their two infants, Hans and Berte Marie, sailed for the U.S. in 1850. Gudbrand died at sea. Helene, with Berte Marie, joined her mother Berte Henriksdatter (Winchester, Wisconsin)....Before 1850 ended, Helene joined her husband Gudbrand in death, leaving baby Berte Marie to be raised by Uncle Christian and wife.

Utvandret med 2 barn (1-2):

 

1850/23

1. Hans Gulbrandsen f. 11. jan. 1847 Slagsvoldstuen

 

Hans grew up on Uncle Johannes Johnson’s farm..(now 9188 N. Loop Rd., Larsen, Wi.) took the surname of Bronson after his father, and married Caroline ”Stromme” Olson. At Cameron, Wi. they lived and brought up their six children: Eveline, Oscar, Martha, Amanda, Nora, Clara and Roy Bronson (Karen Christianson, Larsen, WI)

 

1850/24

2. Berthe Marie Gulbrandsdatter f. 24. des. 1849 Slagsvoldeie

 

..At age 20 she married Hans Erickson, and they had Helen, Eddie, Charles, Mattie, Jalmer, Adolph, Melvin, Elmer and Rudolph..(Karen Christianson, Larsen, WI)

 

1850/25

Ole Johanesen f. 1828 Klevmoen i Land, sønn av 1850/19,20. Gift 8. apr. 1850 med:

1850/26

Marie Larsdatter f. 23. jan. 1831, datter av Lars Jensen og Berte Pedersdatter Majerstuen.

 

Johanes Olsen Slagsvold 61 aar, hans Kone Mari Jørgensdtr. 55 aar, Stedsøn Guldbrand Hanss 28 aar, hans Kone Helene Johanesdt. 29 aar, deres Børn, Hans 3 aar, Berte Marie ½ aar, Sønnen Ole Johans. 22 aar, hans Kone Marie Larsd. 19 aar. Attest 1. mai (5-p263)

 

Med barken «Drafna» fra Drammen 22. mai: Johannes Ollson 61 år, Marthe Ollson 55 år, Gulbrand Johanson 28 år, Helene Johanson 29 år, Hans Gulbrandsen Johannson 3 år, Bertha Gulbrandsdatter Johannson 6 år, Ole Johannesson 22 år, Marie Johannesson 19 år.

 

1850/27

Helene Larsdatter Byveien f. 1789. Var gift med Christian Ouesen, selveier og gardbruker på Byveien, Ø. Toten. Han var født 1783 og døde 22. juli 1835. Ekteparet hadde 11 barn. Datteren Karen f. 1817 døde bare 2 år gammel, Martin f. 1822 dør sikkert kort tid etter da det er en ny Martin f. 1828, og Hans Christian f. 1833 dør også da de får en sønn året etter som får samme navn. Sønnen Ole f. 1812 gifter seg i 1835 med Nicoline Tollefsdatter. Datteren Maria f. 1815, er allerede i Amerika (se 1846/2). Enken Hellene Larsd. Byveien 61 aar, Søn Lars Christians. 30 aar,  do. Otto 24 aar, do. Martin 21 ½ aar, Datter Syverine Tina 19 aar, søn Hans Christian. Attest 1. mai (5-p263)

 

..Senerine, or Sarah as she was known, and Helen married two brothers - Martin and Hans Christianson Byveien. These two brothers along with several other members of their family were part of the second group of emigrants that left Ostre Toten in 1850 and sailed to America. They then traveled to Wisconsin and settled in the Winchester area later same year. (Karen Christianson, Winchester, WI)

Utvandret med 5 barn (1-5):

 

1850/28

1. Lars Christiansen f. 27. jan. 1820, Byveien

1850/29

2. Otto Christiansen f. 7. sep. 1826, Byveien

1850/30

3. Martin Christiansen f. 8. des. 1828, Byveien

Død 9. mar. 1904, begravet på Grace Lutheran Cemetery, Winchester, Wisconsin. Gift i Winchester med Severine ”Sarah” Pedersdatter, f. 28. des. 1839, Ringsaker. Hun er datter fra første ekteskap til Karen Børresdatter (Hun ble gift for 2. gang med Ole Christiansen, se 1846/1)

Barn (a-f):

a. Carl ”Charles” Christianson f. 12. okt. 1857

b. Peder Julius Christianson f. 15. jun. 1860, d. 13. jul. 1878

c. Helena Marie Christianson f. 7. okt. 1862

d. Albert Christianson f. 1. jun. 1865, f. 22. mai 1913

e. Louise Clara Christianson f. 14. feb. 1868

f. Emma Christianson f. 9. des. 1870, d. 25. mai 1873

 

1850/31

4. Syverine Tina Christiansdatter f. 1831

1850/32

5. Hans Christian Christiansen f. 2. jul. 1834, Byveien

Død 25. apr. 1918, begravet på Grace Lutheran Cemetery, Winchester, Wisconsin. Gift med Helene Pedersdatter, f. 27. jul. 1843, Ringsaker. Hun er søster til Martin Christiansens (se 1850/30) kone.

Barn (a-e):

a. Lauritz ”Levis” Christianson f. 23. jul. 1859, d. 4. apr. 1891

b. Palma Christianson f. 25. sep. 1862, d. 27. feb. 1912

c. Melvin Christianson f. 2. mar. 1865, d. 1952

d. Carl Johann Christianson f. 14. feb. 1868

e. George Christianson f. 10. sep. 1870, d. 29.jul. 1929

 

Med barken «Drafna» fra Drammen 22. mai: Helene Byeeie?? 61 år, Marthe Byeeie?? 22 år, Lars Christenson 30 år, Hans Christenson 16 år, Syverine Christenson 19 år.

 

1850/33

Ole Olsen Gaarder, f. 15. mar. 1830 Kubberud, sønn av Ole Davidsen og Marte Paulsdatter. Unk. Ole Olsen Gaarder 20 aar. Attest 1. mai (5-p263)

 

Med barken «Drafna» fra Drammen 22. mai: Ole Ollson 20 år.

 

 

 

 

Med attest:

 

 

1850/34

Ole Johannesen Skaugerud, f. 3. jul. 1821, sønn av Johannes Madsen og Johanne Østensdatter Skaugerud.

Ole Johannessen Skougerud 29 aar. Attest 10. mai (9-p314)

 

1850/35

Ole Thoresen f. 9. mar. 1829 Grevløs, sønn av Thore Olsen og Pernille Pedersdatter. Han bodde på Olsbye da han utvandret, søsteren Anne Sophie utvandret samtidig, se 1850/36. Ole Thoresen Olsbye 21 aar. Attest 14. mai (9-p314)

 

1850/36

Anne Sophie Thoresdatter f. 19.feb. 1833 Grevløs, bodde på Olsbye da hun utvandret.Anne Sophie er barn av brukeren av Olsby, Thore Olsen (f. 1801, Vingereiet, Eidsvold) og Pernille Pedersdatter (f. 1811 Grevløs). Disse flyttet 1851 til Gran, Hadeland. Anne Sophie Thoresdtr. ib. (Olsbye) 17 aar. Attest 14. mai (9-p314)

 

1850/37

Peder Johannesen f. 1810 Voldengen, sønn av Johannes Pedersen. Bruker av Voldengen 1834-37, Hexumqvernum (Kvernum) 1839-50. Gift 29. aug. 1833 med:

1850/38

Lene Pedersdatter f. 1812 Fjeldstuen, bodde på Skjellerud da hun giftet seg, datter av husmann Peder Larsen. Peder og Lene hadde 7 barn, tre døde i ung alder, datteren Syverine f. 1846 er ikke nevnt blandt de som utvandrer. Peder Johannessen Quærnum, 40 aar, og Lene Pedersdatter, 39 aar, samt Børn: Peder, 13 aar, Johannes 8 aar, Caroline 7 aar. Attest 23. mai (9-p314)

Utvandret med 3 barn (1-3):

 

1850/39

1. Peder Pedersen f. 23. jan. 1837 Voldengen

Konfirmert 27. apr. 1851 i West Koshkonong Church (WI). Gift 30. nov. 1856 i East Koshkonong Church (WI) med den 18 år gamle Gunvor Osmundsdatter fra Laurdal i Norge (Koshkonong Prairie Historical Society)

1850/40

2. Johannes Pedersen f. 25. mar. 1842 Qvernum

1850/41

3. Caroline Pedersdatter f. 22. nov. 1843 Qvernum

Konfirmert 17. apr. 1859 i East Koshkonong Church. (Koshkonong Prairie Historical Society)

 

Sidste Fredags Eftermiddag og Aften feiredes der paa Mr. og Mrs. Hans Johnsons Farm ved Nome, N. Dak., ifølge «Fram», en sjelden Familiehøitidlighed, idet de to da under usædvanlig stor Deltagelse feirede 50 Aars dagen for sit Bryllup. Hans Johnson er født i Telemarken i 1844, men kom til Dane County, Wis., sammen med sine Forældre, 11 Aar gammel. Han tjenestegjorde i 2det Minnesota Kavaleri ved Fort Snelling, Minn., siden paa Grænsen mod Indianerne og endelig ved Fort Ridgley, og tjenestegjorde i det hele indtil 1865, da han reiste hjem og giftet sig med Miss Caroline Kvernum i 1866. Hun er født paa Toten i 1844, og kom til Amerika 8 Aar gammel. De har havt 7 barn, hvoraf fem er ilive og deltog med de gamle i Guldbryllupsfestlighederne. Barnene er: Mrs. Helen Knutson, Reasden, Calif.; Mrs. Ada Torbensen, Rahine; Otto, Larry og Henry, der lever ved Nome. De har 22 barnebarn og 5 barnebarnsbarn. Tale holdes under Festen af Pastor N. J. Berg, der tillige overrakte det alderstegne Brudepar en større gave i Penge samt forskjellige Presenter. Ligeledes holdtes Taler af  Professor Enby fra Davenport og E. O. Tellefson fra Utica, Wis. Der var ca. 100 Gjæster tilstede fra de forskjellige Kanter af Landet.

(Dec. Posten, Aug. 29, 1916)

 

 

1850/42

Johan Olsen Glemmestad f. 1816, sønn av Ole Johnsen og Berthe Larsdatter Gran.  Han giftet seg 1839, 23 år gammel med:

1850/43

Fredrikke Svendsdatter. f. 1799. Hun var i 1839 enke etter ekteskapet med Cornelius Olsen Stenslie. Dette ekteskapet varte fra 1828 til 1838. Ektemannen ble umyndiggjort på grunn av sinnsykdom og døde 1838. Det var ingen barn i noen av ekteskapene. Fdmnd. Johan Olsen Glemmestad 34 aar, hans Kone Frederike Svendd. 50 aar Attest 1850 (5-p262)

 

Deltager i borgerkrigen: Glimestad, John, fra Toten; d. paa Soldaterhjemmet, Milwaukee, Wis. (21-p283)

 

 

1850/44

Anders Hansen  Lie, ungk. 36 år

Ungk. Anders Hanss. Lie 36 aar. Attest 1850 (5-p262)

 

1850/45

Kari Engebretsdatter f. 25. nov. 1832 på Steinsveen under Bakke, datter av Engebret Samuelsen (f. 1809 Holeneie, Øyer, Gudbrandsdalen) og Pernille Pedersdatter (f. 1802). Pige Kari Engebretsd. Bake 18 aar. Attest 1850 (5-p262)

 

1850/46

Johannes Olsen Dulsrudeie, f. 1. jan. 1824, sønn av Ole Olsen og Helene Kristiansdatter Kjølsetstuen, husmand. Gift 7. apr. 1845 med:

1850/47

Johanne Jensdatter Lie, f. 1822, datter av Jens Olsen.

Utvandret med 1 barn:

 

1850/48

1. Hellene Johannesdatter f. 30. jul. 1845 Midtboe

Hmd. Johannes Olsen Dulsrudeie 26 aar, Kone Johane Jensdr. 28 ½ aar. Barn Hellene 5 aar. Attest 1850(5-p262)

 

Efterspørgsel - Oplysning ønskes om min Broder Johannes Olsen Dolserud fra Østre Totens Præstegjeld, Norge, der udvandrede til Amerika i 1848. Hvis nogen kunde give mig Underretning om ham, bedes de om at adressere Ole Olsen Alm, No. 149 Bessen Street, Chicago.

Skandinaven 24. jul. 1872

 

1850/49

Even Hansen Olterud, f. 6. mar. 1831 Skullerudsæter, sønn av Hans Evensen og Ingri Andersdatter. Ungk. Even Hanss. Otlerud 19 ¼ aar. Attest 1. mai (5-p263)

 

1850/50

Tonette Gulliksdatter f. 2. okt. 1823 Rognebyskoven, datter av Gullik Knudsen f. 1788 Vang i Valdres og Sigrid Thomasdatter. Se 1858/23 . Pigen Tonette Gulliksd. Rognebyskoven 26 aar. Attest 1. mai (5-p263)

 

1850/51

Anders Andersen Dulsrudeie, f. 19. aug. 1818, sønn av Anders Hermandsen og Gunnhild Gundersdatter Vangstuen. Gift 19. apr. 1844 med Marie Haagensdatter Aamodt. Hun er født 1823 og datter av Haagen Embretsen.Hun utvandret mange år senere, se 1883/290. Gift Mand Anders Andersen Dulsrud 32 aar Attest 1. mai (5-p263)

 

1850/52

Ole Johannesen Seierstad, ungk. 29 år

Ungk. Ole Johannes. Seyerstad 29 aar. Attest 1. mai (5-p263)

Undersider (1): Mer informasjon
Comments