Expressió escrita Srta Keaton

Redacta un microrrelat de característiques semblants als de Teresa Colom, sobretot quant al registre, a la tipologia i als recursos expressius. Cal que reflectisca una situació similar a les plantejades en els contes de Teresa Colom (penseu en l'element comú de tots els contes, el nen que altera les vides de l'entorn, el narrador omniscient, l'ambientació gòtica, la importància dels animals, la simbologia dels noms).( màxim de 200 paraules).Penseu al voltant de les tres actituds davant aquell qui és diferent (El nen de Mortson):

a- selecció natural, llei del més fort i eliminació del feble

b- moral religiosa pare/rector

c- la moral humanística de la srt. Keaton,amb la bondat com a mesura.

 

Comments