Παιδαγωγός στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

αναρτήθηκε στις 18 Φεβ 2013, 1:47 π.μ. από το χρήστη KATERINA SOTIDOU
Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (www.sos-villages.gr) ζητούν για το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης:

Παιδαγωγό
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης ή Πτυχίο Ψυχολογίας
Άρρεν ηλικίας 28 – 35 ετών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Δίπλωμα οδήγησης
Ικανοποιητική χρήση Η/Υ
Ιδιαίτερο προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία με παιδιά σχολικής ή προσχολικής ηλικίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 28/02/2013

Αποστολή βιογραφικών (υπ’όψιν κυρίας Μαδεμλή Κασσιανής)

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Παιδικό Χωριό SOS Θράκης , Αρίστηνο-Αλεξ/πολης τ.κ. 68100
Τηλέφωνο & Φαξ 25510-51890
Για αποστολή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmademli@sos-villages.gr
Comments