Επιδοτούμενα προγραμματα για 100 ανεργους στο νομο Σερρων

αναρτήθηκε στις 24 Ιαν 2013, 11:27 μ.μ. από το χρήστη KATERINA SOTIDOU
Η Α.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ» υλοποιεί επιδοτουμενα προγραμματα με ονομα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Τα επιδοτούμενα προγράμματα αφορουν 100 ανεργους και υλοποιουνται στην περιοχή των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά,Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προυποθεσεις:
· Άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (30 άτομα)
· Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια έχοντας ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 6.591 ευρώ (50 άτομα)
· Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (20 άτομα)
Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων,προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.). Το αποτέλεσμα της
Πράξης θα είναι η πρόσληψη 78 ωφελούμενων από υφιστάμενες επιχειρήσεις και η ίδρυση από τους ωφελούμενους, 7 νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και η ίδρυση 3 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στις οποίες θα απασχοληθούν 15 ωφελούμενοι.
Όλοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης 125 ωρών το καθένα. Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6€/ώρα και είναι τα εξής:
· ΨΕΚΑΣΤΗΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) · ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
· ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η υλοποίηση της Πράξης ολοκληρώνεται στις 30-6-2014.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για τα επιδοτούμενα προγράμματα για ανεργους, από 25 Ιανουαρίου 2013 έως 01 Μαρτίου 2013.
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα επιδοτούμενα προγράμματα , τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από: · το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε.
ΣΕΡΡΩΝ, Υψηλάντου 4, 62123, Σέρρες και στο τηλέφωνο: 23210 – 23640, ώρες 09:00 –13:00
Comments