Politiets anklage

Manden er tiltalt for:

'Ved i tidsrummet den 24.juli 2006 ca. kl. 22.00 til den den 25. juli 2006 i tidsrummet fra kl. ca. 00.00 til kl. ca. 05.00 på (kvindens adresse), uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv at have undladt at hjælpe kæresten, selv om han vidste eller bestemt formodede, at hun ville forsøge at begå selvmord, idet tiltalte - uagtet deres samtaler om hendes manglede lyst til at forsætte livet og delvist stiltiende tilkendegivelse om at ville berøve sig selv livet, hvilket tiltalte udtrykte forståelse for - umiddelbart efter sidste samtale om dette emne efterlod hende i hendes soveværelse og tog ophold i stuen, ligesom han i nogle timer forlod adressen uden at foranledige tilkald af læge, politi eller andre, der kunne tage sig af hende, som i ovennævnte tidsrum ved indtagelse af diverse medicin, samt fastgørelse af en sort plastsæk over hovedet afgik ved døden.'