Selvmord bag lukkede døre lovligt

Dom: En 49-årig mand, som var vidende om sin kærestes selvmordsplaner,

blev frifundet, fordi han ikke var til stede, mens selvmordet skete.

Af Anders Aarkrog Jepsen

Det er lovlig at tage sit eget liv, men det er ikke lovligt at undlade at gribe ind, hvis man overværer, når andre gør en ende på deres.

Derfor var en 49-årig mand i går ved retten i Vordingborg tiltalt for at undlade at gribe ind, da hans kæreste begik selvmord i sit hjem i Langebæk på Sydsjælland.

Manden blev imidlertid frifundet, dan han netop ikke var i soveværelset, mens kæresten tog sit eget liv. Manden opholdt sig i et andet rum i huset.

Respekterede dødsønske

"Der er en formulering i paragraf 253 om at vedkommende skal være i øjensynlig livsfare, og man kan sige at han har ikke haft øjnene på hende på det tidspunkt, da hun tog sit liv. Det er det retten har lagt vægt på, sådan som jeg har forstået det," forklarer anklager Bjørn Sejr.

Afgørelsen i Vordingborg viser altså at det har afgørende betydning, om hændelsen bliver overværet direkte.

Den frifundne mand forklarede i retten, at han og afdøde sammen havde snakket om, at hun ville begå selvmord samme aften. Ud af respekt for kærestens ønske om at dø gjorde den frifundne mand ikke noget for at forhindre selvmordet. Da han senere vendte tilbage til soveværelset, var kvinden død.

Se på praksis

De konservatives retsordfører, Tom Behnke, ønsker ikke forholde sig til den konkrete sag, men han mener imidlertid, at paragraffen skal tolkes sådan, at man også gør sig skyldig, selv om man ikke direkte overværer et selvmord.

"Det er min klare opfattelse, at bare det, at man har viden om, at en anden person er ved at begå selvmord, betyder, at man har forbrudt sig mod loven. Hvis praksis viser noget andet, må vi have set på praksis," siger han.

Ikke enighed

Retssagen i Vordingborg er sjælden. Paragraf 253, som manden var tiltalt efter, anvendes oftest i forbindelse med ulykker, eksempelvis ved flugtbilister.

Men de seneste sager, som har stor lighed med episoden i Langebæk, er fra 1957 og 1960, fortæller anklager Bjørn Sejr. Dengang lød dommene på henholdsvis dagbøder og 30 dages hæfte.

Retsordfører Birthe Rønn Hornbæk (V) ser ingen problemer i at paragraffen også anvendes i sager som den fra Langebæk.

I bund og grund ligner situationen med selvmordet, det som sker når man flygter fra et døende trafikoffer.

"Det er jo det samme. Nemlig at man ikke bistår en livløs. Jeg mener, at bestemmelsen er udmærket, og jeg synes, at stafferammen er passende. For mig leder bestemmelsen typisk hen på et trafikuheld, men den kan f.eks. også anvendes i sager om omsorgssvigt," siger hun.

Der var ikke enighed blandet de tre domsmænd i sagen: To stemte for frifindelse og en stemte imod.


anders.aarkrog@jp.dk