Derfor lod jeg min kæreste dø

Støtte og accept til selvmord er nødvendigt, og aktiv dødshjælp skal være lovlig,

mener Johnnie efter frifindelsen

- Ingen lov kan forpligte mig til at overtræde et fornuftpræget menneskes rettigheder. Absolut ingen.
Johnnie N. uddyber nu for førte gang over for Ekstra Bladet forklaringen på, hvorfor han undlod at lægge sig imellem, da hans psykisk syge kæreste efter lange og modne overvejelser besluttede at gøre en ende på sine lidelser.
I går frifandt en domsmandsret den 49-årige mand for al skyld i forbindelse med den 57-årige Ingelise W.s selvmord i juli sidste år.
Tiltalen mod ham lød på, at han havde undladt at hjælpe et menneske i 'øjensynlig livsfare', som det hedder i straffelovens paragraf 253. Anklageren havde krævet 30 dages fængsel, fordi Johnnie var helt klar over Ingelises selvmordsplan.
Johnnie har aldrig bestridt, at han vidste at Ingelise planlagde selvmord. Men domsmandsretten lod ham altså forlade retten i Vordingborg som en fri mand.

Endnu mere sikker
Johnnie understreger overfor Ekstra Bladet, at han ikke accepterer selvmord i flæng. Men til allersidst vejer ens samvittighed tungere end love, mener han.
- Min vej gennem livet har givet mig basis for meget dybe overvejelser over, hvad det vil sige at være menneske, og tage ansvaret for sig selv. Heller ikke loven behøver jeg som rettesnor for min etik. Sagen mod mig har sat mit etiske grundsyn på en alvorlig prøve. Resultatet er dog blot at jeg er blevet endnu mere sikker på, hvilke værdier jeg står for.

Uetisk lov
- Når erfaringerne viser at verden kan repareres igen og livet gå videre, vil jeg normalt gøre meget for at afholde nogen fra at forlade verden med det ultimative smæk med døren.
- Men når et menneske, som er ved sine fulde fem, har vejet for og imod, og ikke kan se nogen rimelig løsning, er jeg også forpligtet til at hjælpe efter bedste evne (med døds-beslutningen, red.). Mennesket har brug for støtte og blive accepteret og værdsat - ikke for et overgreb, som sender det fra asken i ilden.
- Det er en menneskeret at disponere fornuftigt med sig liv - også dets afslutning. Det er uetisk at loven efterlader de nærmeste i en situation, hvor de tvinges til et overgreb for at forhindre et selvmord. Eller at lade selvmordet ske og så bagefter skulle spille overraskede, understreger den 49-årige mand.

Ønsker aktiv dødshjælp
Ifølge Johnnie N. var hans kæreste opsat på, at han ikke bagefter kunne siges at have begået noget strafbart i forbindelse med hendes død. Det var en af grundene til, at hun døde alene i sin seng med et plastpose over hovedet.
Johnnie N. mener, at aktiv dødshjælp burde være en lovlig mulighed.
- I hvert fald skal aktiv dødshjælp ikke altid være strafbart. Hvis et husdyr lider, er der pligt til at hjælpe. Det er rimeligt. Men hvis en menneske kun har lidelse tilbage, er det strafbart at opfylde dets ønske om at dø. Det er urimeligt. I forhold til aktiv dødshjælp er passiv dødshjælp kun en nødløsning, der trækker døden og pinen ud. Både hos den syge og de pårørende, siger Johnnie N.

Af Kjeld Christiansen
Foto: Per Rasmussen

Johnnie N. er stammer og foretrak at svare skriftlig, da Ekstra Bladet stillede ham 16 spørgsmål om liv og død. Hans svar kan også læses på ebblog.dk.

Johnnie N. - han følger sin samvittighed frem for loven, hvis han bliver tvunget til at vælge.