สถานที่ท่องเที่ยวในพิษณุโลก

" พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกพลากตระการตา"

 
     สถานที่ท่องเที่ยวในพิษณุโลก
 
อำเภอเมืองพิษณุโลก

อำเภอวังทอง

 อำเภอนครไทย

 อำเภอวัดโบสถ์

 อำเภอชาติตระการ

อำเภอเนินมะปราง