Home


Welcome to the homepage of the Torquay (Vic) Esperanto Coffee Club - also known as TEKK! Bonvenon al la hejmpaĝo de la Torquay (Vic) Esperanto Kafo Klubo - ankaŭ konata kiel TEKK! 

Esperanto is the universal second language, uniting people throughout the world.        Esperanto estas la universala dua lingvo, kunigante homoj tra la mondo.          

Torquay is known as the surfing capital of Australia and attracts many visitors. 
Torquay estas knonata ĉefurbo de surfado en Aŭstralio kaj altiras multajn vizitantojn. 

  
Telephone or email for details: 03 5261 2899   Mbl 0421043272 
torquayesperantocoffeeclub@gmail.com                           

            
Telefonu aŭ retmesaĝu por detaloj.   03 5261 2899 Mbl 0421043272 


                             What is Esperanto?  Follow this link 
                             Kio estas Esperanto? Sekvu tiun ligilon
                                                                                   
                        
 
                             Australian Esperanto Association link
                            Aŭstralia Esperanto-Asocio ligilon
                             
                             Oomoto Ligilon

World Beyond War Link Link                                                                                                                                       

Mondo Pli Malproksime ol Milito Ligilon

 
 
                                                                                                                 
The History of Esperanto in Australia
NewsNorth American Summer school
Link:  http://nask.esperantic.org/
 Events


Our Meetings 2019
Niaj Kunvenoj 2019
 
We meet monthly February to November
Ni renkontas ĉiumonate februaron ĝis novembro
 

 
Comments