Home


Welcome to the homepage of the Torquay (Vic) Esperanto Coffee Club - also known as TEKK! Bonvenon al la hejmpaĝo de la Torquay (Vic) Esperanto Kafo Klubo - ankaŭ konata kiel TEKK! 

Esperanto is the universal second language, uniting people throughout the world.        Esperanto estas la universala dua lingvo, kunigante homoj tra la mondo.          

Torquay is known as the surfing capital of Australia and attracts many visitors. 
Torquay estas sciata kiel la surfado  ĉefurbo de Aŭstralio kaj altiras multajn vizitantojn. 


We meet on the first Saturday of every month, February to November 1.00pm to 3.00pm at The Pear Tree Cafe
5/6 Gilbert Street Torquay Vic 3228 
  
Telephone or email for details: 03 5261 2899   Mbl 0421043272 
torquayesperantocoffeeclub@gmail.com                           

Ni kunvenas je la unua sabato de ĉiu monato, Februaro ĝis Novembro 1.00pm al 3.00pm ĉeLa Pirarbo Kafo
5/6 Gilbert Strato Torquay Vic 3228 
              
Antaŭ venanta: Telefono retpoŝto por dtaloj.   03 5261 2899 Mbl 0421043272 


                             What is Esperanto?  Follow this link 
                             Kio estas Esperanto? Sekvu tiun ligilon
                                                                                   
                        
 
                             Australian Esperanto Association link
                             Aŭstralia Esperanta Asocio ligilon
                             
                             Oomoto Ligilon

World Beyond War Link Link                                                                                                                                       

Mondo Pli Malproksime ol Milito Ligilon

 
 
                                                                                                                 
THE HISTORY OF ESPERANTO IN AUSTRALIA
"La historio de Esperanto en Aŭstralio"News

Our February Meeting, 


North American Summer school
Link:  http://nask.esperantic.org/
 Events


Our Meetings 2017
Niaj Kunvenoj 2017
 
Saturday  sabato
 
February 4        Februaro 4
March 4             Marto 4
April 1               Aprilo 1
May 6                Majo 6
June 3               Junio 3
July 1                Julio 1
August 5            Aŭgusto 5
September 2    Septembro 2
October 7         Oktobro 7
November 4     Novembro 4
 
Comments