Tornion Riistanhoitoyhdistys

Metsästäjäntutkintoon valmentava koulutus/tentti

Muista Kevään metsästäjätutkinto ja ilmoittaudu mukaan!

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

Kesän 2021 Ampumakokeet nyt kalenterissa!