Tornion Riistanhoitoyhdistys

Metsästäjäntutkintoon valmentava koulutus/tentti

RHY:n vuosikokous 24.2.2022 Alatornion Maja klo 18:00

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

Tarkista tulevat tapahtumat kalenterista. Kesän 2022 ampumakokeet alkavat toukokuussa. Tulevat vuosikokouksen jälkeen kalenteriin.