Tornion Riistanhoitoyhdistys

Uusi Metsästyskausi on 2021 on alkanut. Muista ampumakokeet ja syksyn metsästäjätutkinto ja ilmoittaudu mukaan!

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

Kesän 2021 Ampumakokeet nyt kalenterissa!

13.4.2021

Metsähallitus on aloittanut Ympäristöministeriön pyynnöstä valmistelut ja selvittelyt Perämeren kansallispuiston laajentamiseksi. Tarkoitus on liittää kansallispuistoon Tornion vesialueet (punaiset katkoviivat). Nykyään kansallispuistossa on metsästys kielletty ja Tornion puolen ainoat hylkeenpyyntipaikat sijaitsevat juuri tuolla alueella. Tornion RHY:n vaatii, että metsästysoikeus sisältyy uuteen suunnitelmaa, jotta perinteistä hylkeenpyyntiä tulee voida jatkossakin harjoittaa. Hyljekannat ovat kasvaneet niin suuriksi, tämä näkyy myös alueen kalatilanteessakin väistämättä. Hylje on erittäin elinvoimainen perämerellä ja lisääntynyt hurjasti viime vuosina, joten tämä vaatimus sen metsästyksestä on oikeutettua.

Metsästäjäntutkintoon valmentava koulutus/tentti