Tornion Riistanhoitoyhdistys

Metsästäjäntutkintoon valmentava koulutus/tentti

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

Tarkista tulevat tapahtumat kalenterista. Kesän 2022 ampumakokeet alkavat toukokuussa. Tarkista ajat kalenterista

Ammunvalvojat