Tornion Riistanhoitoyhdistys

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

Metsästäjäntutkintoon ilmoittautuminen 3-7.5.2021 (ilmoittautuminen myös tenttiin perjantaina 7.5) Linkki ilmoittautumiseen