לימוד תורה בתוך הפלאפון שלך 


 - באתר הזה שמתי ברוך ה' ספרי קודש שאפשר ללמוד בפלאפון 

תנ''ך

 איך אפשר להכניס עוד ספרי קודש לפלאפון? 

 

brachot.jar  brachot.jad  :ברכת על המחיה, תפילת הדרך , קריאת שמע 

 avotdeot.jad  avotdeot.jar  פרקי אבות והלכות דעות לרמב"ם 

  talmudtora.jad talmudtora.jar הלכות תלמוד תורה לרמב"ם

 teshuva.jad  teshuva.jar הלכות תשובה לרמב"ם