Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus tarjoaa työpaikkaohjaajina toimiville mahdollisuuden hankkia osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun, opiskelijan ohjaukseen, oppimisen arviointiin sekä ammattitaidon arviointiin ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden kehittää työpaikkaohjaajien valmiuksia ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijat (Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov, OPH). 

Opetushallituksen antaman ohjeeen työpaikkaohjaajakoulutuksesta löydät alla olevasta linkistä: 
 
Työpaikkaohjaajakoulutus on laajuudeltaan 3 opintoviikkoa ja maksuton koulutukseen osallistuvalle.

Koulutuksen suoritusvaihtoehdot

  1. Verkkokoulutus:
   • Ura-avain -hankkeessa tehty työpaikkaohjaajien koulutus verkossa -aineiston (2 ov) ja Kainuun ammattiopiston lisämateriaalilla voit suorittaa vaadittavan 3 opintoviikon työpaikkaohjaaja-koulutuksen
   • Todistuksen saaminen 3 opintoviikon työpaikkaohjaajakoulutuksesta edellyttää verkkomateriaalin opiskelua, opiskelijan/tutkinnon suorittajan ohjaamista työpaikalla ja verkkotehtävän suorittamista
  2. Lähikoulutus:
  3. Osaamispassi:
   • Osaamispassi-koulutus on suunnattu pääsääntöisesti työpaikkaohjaajille, joilla on jo kokemusta ja osaamista työssäoppimisen ohjaamisesta.
   • Osaamispassin avulla ohjaava opettaja tai top-vastaava voi hyväksyä työpaikkaohjaajana hankkimasi osaamisen ja tarvittaessa kouluttaa lisää työssäoppimiskäyntien yhteydessä
   • Voit täydentää Osaamispassista puuttuvaa osaamista myös osallistumalla lähiopetuksen osioon tai verkkokoulutuksen avulla
Osaamispassi

Ilmoittautumiset koulutuksiin, Osaamispassien tilaukset ja lisätiedot: