2. Εκπαιδευτικό Υλικό

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/2/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Πρακτικές σχεδιασμού παρουσιάσεων Π.Π.Ε."

 Ιωάννα Ραβάνη - Εκπαιδευτικός ΠΕ20

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο : "PresentationTips.pdf"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Εκπαιδευτικές τηλε-δραστηριότητες:
Ανάπτυξη και χρήση μιας εφαρμογής ψηφιακών σχολικών δραστηριοτήτων»

 Δημήτρης Σαρρής - Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
messinia@sch.gr

 Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας υποστήριξης των σχολικών δραστηριοτήτων της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας που δημιουργήθηκε το 2013 και θα συζητηθούν διεξοδικά βασικές παιδαγωγικές και πολιτισμικές πτυχές του πρότζεκτ. Η πλατφόρμα αποτελεί μια εκπαιδευτική δυνατότητα από τις πολλές που έχει πλέον ο παιδαγωγός στη διάθεσή του, για να επικοινωνήσει είτε με τους διδασκόμενους είτε με τους συλλειτουργούς του. Έτσι, θα αναφερθούν τα απλά βήματα που μπορούν να γίνουν ώστε το συγκεκριμένο λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (moodle) να γίνει ένα αποδοτικό παραμετροποιημένο παιδαγωγικό μέσο. Θα συζητηθούν όμως και θέματα ευρύτερου, μεταγνωστικού, αναστοχαστικού χαρακτήρα όπως: τι αποκομίζουμε δημιουργώντας ένα λογισμικό με προεκτάσεις «μέσου κοινωνικής δικτύωσης» (social medium); Τι σημαίνει η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική και πολιτισμική καμπή που διανύουμε;

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comments