BD


               
ESGOTADO
                (A5) 70 pgs cor  
               10€ - venda directa (Pay Pal)
            preview

                
            (A5) 157 pgs P&B  
                 10€ - venda directa (Pay Pal)    
        (inclui: O Nome do Pai + O Pequeno Outro + Epílogo)


           
                
                (A5)  54 pgs P&B      
                 7€-venda directa (Pay Pal)      
                preview      
           crítica de  Machado-Dias  

          
       (A5) 50 pgs P&B   
             7€-venda directa (PayPal)
       preview    
         crítica de Pedro Moura   


               
 ESGOTADO
             (A5) 100 pgs P&B  (INCLUI: "O Nome do Pai") 
              9€-venda directa 
             preview  
                leitura de Pedro Cleto    
              crítica de Pedro Moura 

      


        
                
             (150x230) 60 pgs P&B 
           7€-venda directa 
               ESGOTADO  ( print on demand) 
             preview  
                      leitura de Pedro Cleto         

                 
                  
              (140x200)  84pgs/cor   
             12€-venda directa   
            ESGOTADO  ( print on demand) 
                 preview        
      


     
                 
ESGOTADO
                     (220x140)  70pgs/cor    
                     12€-venda directa     
                 preview     
                 crítica de Pedro Moura
                
                      (A5)  56pgs/P&B       
                    5€-venda directa       
                ESGOTADO 
                       ( print on demand)        

  
               
     (210x210)  38pgs/cor 
      12€-venda directa  
        


                 
              (A5) 36pgs/P&B  (also in english)   
        7€-venda directa     
              ESGOTADO  ( print on demand)   
       preview
         crítica de Pedro Moura              
              
               (230x175) 44 pgs. full color    
    15€-direct sale
      


    


              
              (230x175) 44 pgs/cor   
                  15€-venda directa       
              preview