články‎ > ‎

Příbor ušetří díky Radě města 1,5 miliónu ročně za svoz odpadů!

Rada města, ustanovená po komunálních volbách v roce 2010, si dala jako jeden z cílů šetřit výdaje města. Kromě mnohokrát diskutované reorganizace MÚ, kde se jen stěží podařit vyjádřit úsporu v penězích, máme po třech letech několik příkladů, kde naopak úsporu můžeme vyčíslit poměrně snadno. Rada města iniciovala sdružení pojištění městského úřadu i jeho příspěvkových organizací, šetří se změnou mobilního operátora (Příbor v tomto směru ušetřil také díky sdružení své zakázky se zakázkou sousední Kopřivnice), no a především se vyplatily elektronické aukce – ať už jde o nákup elektrické energie (úspora cca 550 tis. Kč ročně), plynu nebo zakázky na svoz směsného a tříděného odpadu (úspora cca 1,5 mil. Kč ročně). Rád bych se zastavil u posledně zmiňované akce.

Situace v odpadovém hospodářství nebyla růžová. Původně výhodná smlouva na svoz tuhého komunálního odpadu (TKO), uzavřená roku 2006 s firmou Remondis, měla jednu vadu na kráse – byla uzavřena na dobu neurčitou. Roku 2008 převzala Remondis včetně jejich zakázek firma AVE a od těch dob začíná éra uzavírání dodatků ke smlouvě, které totálně pohřbily původní výhodnost smlouvy. Ostatně občané mohli sami tuto skutečnost pocítit, protože spolu se zvyšující se finanční náročností pro město zvyšovalo zastupitelstvo i poplatky občanů až na současných 492 Kč.

Nic z toho ovšem nebránilo Městskému úřadu (tedy úřadu před zmíněnou rekonstrukcí), aby ještě ve Zprávě o nakládání s odpady v Příboře r. 2011 navrhoval zastupitelstvu pokračovat v praxi neustálého uzavírání dalších dodatků ke stávající smlouvě.

Naštěstí Rada města v roce 2012 odmítla uzavřít dodatek na rok 2013 a naopak firmě AVE vypověděla smlouvu. Na odboru rozvoje pak díky ing. Hajdovi a ing. Venzarovi vznikl nápad využít k nové zakázce elektronickou aukci, který Rada města s nadšením přijala. Zároveň bylo rozhodnuto o rozdělení zakázky na dvě – byl tedy zvlášť soutěžen svoz tříděného odpadu a zvlášť svoz odpadu směsného. Bylo vypsáno výběrové řízení, do něhož se přihlásilo pět zájemců. Nejnižší nabídka se pak stala odrazovým můstkem pro elektronickou aukci, která proběhla on-line 14. 8. prostřednictvím firmy eCentre. Měl jsem příležitost tuto aukci sledovat na MÚ a rád jsem jí využil.

Základem elektronické aukce je skutečnost, že zájemce o zakázku vidí on-line nejnižší nabídku a může ji porovnat s vlastní nabídkou. Vždy má alespoň 5 minut na zvážení, zda nechce svou nabídku snížit tak, aby ona byla tou nejnižší. Vše se rozjelo přesně v 11 hodin. Bylo fascinující sledovat, jak se jednotlivé firmy (skryté do anonymity pomocí číselných kódů) předhánějí ve snaze získat zakázku. Nejprve se rozhořel boj o tříděný odpad. Netrvalo déle než dvacet minut a cena za tříděný odpad se pohybovala na úrovni pouhé poloviny stávající ceny! Protože však směsný odpad znamená co do objemu financí výrazně významnější zakázku, začalo brzy snižování i v něm. Po dvou hodinách bylo dobojováno, přičemž výsledek je pro naše město neskonale příznivý – dovolím si citovat ing. Hajdu: „Oproti současným cenám se dosáhla úspora u tříděného odpadu 75 % a u směsného 32 %. V absolutních číslech to znamená, že město Příbor v následujících 6 letech ušetří za služby spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu více než 9 milionů korun.“ (Vítězné firmy zde zveřejním vzápětí po uzavření výběrového řízení Radou města.)

Na finančním výboru konaném 19. 8. jsme důsledky tohoto úspěchu diskutovali se starostou ing. Strakošem. Ten byl příliš opatrný, než aby přislíbil snižování poplatků za svoz TKO, protože svoz TKO v současné době město dotuje částkou ještě o trochu vyšší, než je dosažená roční úspora. Je však jisté, že i kdyby stávající poplatky neklesly, po dobu následujících šesti let se již nebudou zvyšovat. A i to považuji za velmi dobrou zprávu.

 Pavel Netušil, 26. 8. 2013


Po uzávěrce článku:

Firma Slumeko (vítěz svozu tříděných odpadů) nakonec z výběrového řízení odstoupila. Tříděný odpad tedy bude svážen rovněž firmou AVE, ta totiž nabídla druhou nejnižší cenu. Cena svozu odpadu pro město se tím navýšila o méně než 10000 Kč ročně, celková úspora cca 1,5 mil. Kč se tímto nemění.

Comments