Tööharjutus


Tööharjutus on tööturuteenus töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse kujundamiseks.

Tööharjutuse eesmärgiks on tõsta töötu valmisolekut aktiivsetes tööturumeetmetes osalemiseks või tööle rakendumiseks.

Töötukassa sõlmib tööharjutuse teenuse osutajaga halduslepingu. Tööharjutuse teenuse osutajaks võib olla:
  • eraõiguslik juriidiline isik;
  • füüsilisest isikust ettevõtja;
  • kohaliku omavalitsuse üksus.

Tööharjutuse teenus on eelkõige suunatud töötule:
  • kes pole pikka aega töötanud;
  • kellel puudub töökogemus;
  • kes ei ole valmis töötama iseseisvalt avatud tööturul.

Tööharjutusel tehakse kergemaid töid, mis ei nõua erialaseid teadmisi või milleks vajalikud oskused on omandatavad tööharjutuse käigus juhendaja nõustamisel ja juhendamisel.

Tööharjutuse kestus on kuni kolm kuud.

Allikas: www.tootukassa.ee