คุณช้าง และ คุณบัวชมพู ฟอร์ด ไว้วางใจให้ Tony Wrap ดูแลการWrap รถทุกคันที่บ้าน