คุณแถม เจ้าของโชว์รูม Nissan TKF
โชว์รูมที่มียอดขายสูงที่สุดอันดับหัวแถวของประเทศไทย
และ TKF Racing สำนักโมดิฟาย Nissan GTR ที่เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทย
ไว้วางใจ Tony Wrap เท่านั้น