รถโปรโมทแบรนด์ NIKE LAMBORGHINI GALLARDO LP560-4
ออกแบบอย่างมืออาชีพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค