รถแข่ง Lotus Cup Thailand 2013 ของคุณแชมป์ วิทวัส ชินบารมี

เจ้าของบริษัท Niche Cars จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ
Lamborghini, Pagani, Koenigsegg, and Lotus

Season 1

Season 2