รถซุปเปอร์คาร์และรถทั่วไป 
รถแข่ง                                                 

รถซุปเปอร์ไบค์    
                                                                   

          รถของราชการ                            
                รถแท๊กซี่                                     
         
     รถโฆษณา                     
                           รถบริษัท                                      
                           เปียโน                                           
                          
เรือSpeed Boat                    

                                                      Jet Ski                                                                                 
    

                            เครื่องจักรโรงงาน