รับปรึกษาแนะนำหัวข้อโปรเจค แนวทาง ตัวอย่างตามหัวข้อด้านล่าง Tel : 080-9478941,080-7162906
 
สุดๆไปเลย !!! สั่งเอกสารตัวอย่างโปรเจควันนี้พิเศษสุดๆ เอกสารตัวอย่างทั้งหมดทุกเรื่องตามรายชื่อเรื่องข้างล่างเพียง 500 บาทเท่านั้น ข้อมูลมากกว่า 8 GB พร้อมตัวอย่างโปรแกรม VB6,VB2005,VB2008
ก่อนวันที่ 31 ธค 2554 เท่านั้น (ค่าจัดส่ง 100 บาท)
 
 สนใจเข้าไปดูวิธีการขอที่  วิธีการงาน

 
     www.tpro-topics.com
 
หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน รายละเอียด ในการนำเสนอ

   ในการทำ บทนำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งการทำดำเนินการจนถึง สรุป
 _ _____________________________________________ _
หากสนใจ ให้ส่งหัวข้อที่ต้องการ แล้วแจ้งขอสั่ง แล้วส่งเข้าที่เมล  ton_project@hotmail.co.th, prasit_ball@hotmail.com  หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ วิธีการของาน
 
หัวข้อโครงงานให้เลือก

   1   2   3   4   5      6    7


-บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบจำนวนเลขและรหัส สัญญาณดิจิตอลและสวิตช์ พื้นฐานเกต
-โคมไฟเต้นระบำ (Dancing Light)
-ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ (Material Requirement Planning)
-Microcat
-หุ่นยนตร์อัตโนมัติ (Micromouse)
-การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกันทางด้านฟิสิกส์ (Physic K-Bean)
-ศึกษาพฤติกรรมไร้ระเบียบในระบบพลวัต (The Chaotic Motion of Dynamical Systems)
-การขึ้นรูปโครงสร้าง 3 มิติ โดยใช้ภาพ
ถ่าย 2 มิติ
-การเขียนโปรแกรมนับเซลล์เม็ดเลือด
-การจัดการจราจรเพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ
-การจำลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านมือถือโดยการใช้เทคโนโลยี Bluetooth
-การจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติ
-การจำลองไมโครโปรเซสเซอร์ DLX แบบไม่ใช้สัญญาณนาฬิกา
-การใช้พีซีคลัสเตอร์ในการคำนวณทางเคมี
-การใช้สนามกระแส Eddy หมุนในการตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอของผิวโลหะ
-การ์ดแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล
-การทดสอบเจาะระบบกรณีศึกษาระบบเครือข่าย
-การประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล
-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่วิทยุ(RFID)
-การปรับปรุงระบบด้วยเอพีทีแบบเพียร์ทูเพียร์
-การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์ สตูดิโอ
-การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อจำลองคิวเดี่ยว
-การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อช่วยออกแบบระบบเครือข่าย
-การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อวัดพฤติกรรมของคิวบนอุปกรณ์เครือข่าย
-การพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์บน Pocket PC สำหรับสำนักทะเบียน
-การพัฒนาตัวช่วยประมวลผลข้อมูลบน FPGA โดยส่งผ่านข้อมูลแบบ DMA
-การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือสำหรับธุรกิจหนังสือ
-การพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์บน FPGA
-การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
-การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องตัดโฟม
-การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิในการพิมพ์
-การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดสำหรับเครื่องบินบังคับวิทยุ
-การพัฒนาระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์
-การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
-การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
-การพัฒนาระบบสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง
-การพัฒนาและใช้งานของไลบรารีการกระทำแบบราสเตอร์
-การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์
-การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ Server
-การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นบนระบบโทรศัพท์มือถือ
-การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งานในเครือข่าย IPv6
-การส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบ ad hoc
-การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์
-แขนกล
-ความน่าจะเป็นของการสูญเสียแพ็คเกจในแพ็คเกจสวิทซ์ความเร็วสูงที่ใช้หน่วยความจำร่วม
-คาราโอเกะแบบเรียลลิตี้
-คีย์บอร์ดสำหรับฝึกการบริหารนิ้วคนพิการ
-เครื่องดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย
-เครื่องบริการจำนวนเฉพาะ
-เครื่องบริการแยกตัวประกอบ
-เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
-เครื่องแปลและช่วยสอนภาษามือ
-เครื่องมือวัดการตอบสนองความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง
-เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
-เครื่องแสกนวัตถุสามมิติด้วยเลเซอร์
-เครื่องแสดงผล 3 มิติ
-เครื่องแสดงภาพ 3 มิติ
-เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก
-ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย
-ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และตรวจวัดความผิดปกติในเครือข่ายไร้สาย
-ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านขายยา
-ตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านมือถือ
-ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ
-ปากกาวัดระยะทางแผนที่
-ป้ายอักษรวิ่งสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร
-โปรแกรมเกมกระบี่-กระบอง
-โปรแกรมแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
-โปรแกรมควบคุมระบบเอกสาร
-โปรแกรมคำนวณยาสำหรับเด็กบนเครื่องพีดีเอ
-โปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน
-โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่บนระบบเครือข่าย
-โปรแกรมนำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
-โปรแกรมบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ
-โปรแกรมระบบงานเอกสารภายในภาควิชา
-โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์
-โปรแกรมสแกนใบหน้า
-โปรแกรมส่ง SMS MMS ระหว่างมือถือและ PC
-โปรแกรมสร้างฟอร์มเอกสาร
-โปรแกรมสำหรับส่งข้อความเข้ากลุ่มของมือถือผ่านเว็บเซอร์วิส
-โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร
-โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ
-พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อจำลองรูปต้นไม้แบบทอดข้าม
-พัฒนาระบบการจัดการสนเทศวิเทศสัมพันธ์
-มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก
-เมาส์ไร้สาย ไม่มีแบตตารี่
-ระบบการจัดการสำหรับธุรกิจหล่อโลหะ
-ระบบการบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-ระบบแขนกลควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
-ระบบคัดแยกขนาดของวัตถุแบบเวลาจริง
-ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม
-ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลผ่านโปรโตคอล HTTP อย่างง่าย
-ระบบเครื่องวัดการตอบสนองทางความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง
-ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID
-ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ลายนึ้วมือ
-ระบบชำระค่าบริการด้วยบัตรเงินสด
-ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอยโดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
-ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา
-ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ
-ระบบติดตามวัถตุเป้าหมาย
-ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทย
-ระบบบริการการแจ้งเตือนข่าวใหม่
-ระบบบริการแนะนำเส้นทาง
-ระบบบริหารคลีนิก
-ระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
-ระบบวางแผนการพัฒนาการใช้ดิน
-ระบบวิเคราะห์ภาพถ่ายอะกาโรสเจล
-ระบบศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวิสาหกิจ
-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านระบาด
-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารเคมี เพื่อการจัดการและวางแผน
-ระบบแสดงผลสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ
-เว็บ 2.0 ซอฟต์แวร์เพื่อบริการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า
-เว็บเซอร์วิสบริการถ่ายโอนข้อมูลในระบบกริด
-เว็บเซอร์วิสเรียกง่าย
-แว่นตา 3 มิติ
-สถานีวัดปริมาณน้ำฝนทางไกลแบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
-หุ่นเชิด 3 มิติ
-อักษรเบรลล์เชิงกล
-อุปกรณ์วัดความเร่งราคาประหยัด


  1   2   3   4   5      6    7


หากต้องการสั่งทำ โปรเจค โครงงาน วงจรต่าง หรือเขียนโปรแกรมต่างๆ
 
 ให้ส่งขอบเขตโปรเจคพร้อมระบุวันที่ต้องส่ง และเบอร์โทรศัพท์ มาที่
 

หลังจากที่ทางเราได้รับขอบเขตของท่านแล้ว จะตีราคา แล้วตอบกลับ
 
 E-mail ของท่านแล้วให้ท่านยืนยันการสั่งทำ

 
 
 

ผู้เข้าชม
เคยมีคนบอกว่า "คนอื่นเขาเคยนับหนึ่งถึงสิบมาแล้ว แล้วทำไมเราจะต้องไปนับใหม่ ทำไมเราไม่นับสิบเอ็ดขึ้นไปอีกหล่ะ"