KARL MARX

 

Thuispagina

Marathon 

1789

Karl Marx

Erathostenes

Don Giovanni

Betelgeuze

 

 

Eind juni , begin juli waren er twee opmerkelijke dingen in het nieuws. Ten eerste, in Noord-Korea besloot de regering aldaar tot vernietiging van een koeltoren die in gebruik was voor één of andere nucleaire installatie. En verder de spectaculaire bevrijding van Ingrid Bétancourt uit handen van een Columbiaanse verzetsgroep, de FARC.                                            Waar het mij om gaat is de presentatie van dit nieuws in de media, niet alleen de in schrijvende pers , maar ook op radio en TV. De regering van Noord-Korea wordt genoemd : het marxistische regime en de FARC : een marxistische rebellengroep.

Het beeld van een regering , dat overal ter wereld als 'regime' wordt gekwalificeerd is natuurlijk uiterst negatief. En, om het nog een  graadje erger te maken , wordt er het  voorvoegsel 'marxistisch' aan toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de FARC. Even afgezien van de aanduiding 'rebellengroep' , ook hier roept de toevoeging 'marxistisch' een zeer negatieve associatie op. Er is kennelijk een vastgeroeste gewoonte ontstaan om iets van  'verachtelijkheid' maar meteen  nader te omschrijven als 'marxistisch'. In dat geval moet het dus wel heel erg zijn,  zoiets.                                              Maar, is dat ook werkelijk zo ? Is de filosofie en de daaraan verbonden  wereldbeschouwing van Karl Marx echt zo'n verwerpelijk gedachtengoed ? Iets, dat alleeen maar onheil over de mensheid brengt ?  Moet dit niet met wortel en tak uitgeroeid worden ?   Die Karl Marx moet wel een schurk van de bovenste plank zijn geweest.  We zullen het aan een nadere beschouwing onderwerpen.