Thuispagina         γνῶθι σεαυτόν

                          KEN U ZELF     ( Socrates)  


 

 

Thuispagina

Contact 

Marathon 

1789

Karl Marx

Erathostenes

Don Giovanni

Betelgeuze

D-Day in Noord-Holland 

Gastenboek  

 

 

 

 

 

 Mijn googlepages hebben de naam Marathon in het webadres. Niet alleen omdat de naam van dit Griekse dorp zo leuk fonetisch rijmt op mijn voornaam.  En ook niet omdat ik een getalenteerde hardloper ben die een zekere associatie heeft met  de lange afstandsloop, genoemd naar dit dorp.

Nee. Toen ik op de middelbare school kwam ( Stedelijk Lyceum, Zutphen), tijdens één der eerste geschiedenislessen van mevr. van Eck, maakte ze een paar opmerkingen die mij eigenlijk mijn hele leven bij zijn gebleven. Het ging over de slag bij Marathon, Atheners tegen de Perzen. De krijgslist van Miltiades sprak natuurlijk tot de verbeelding, over hoe de in aantal soldaten ver in de minderheid zijnde Atheners zo'n grandioze overwinning behaalden.

Maar er was nog iets, volgens mevr. van Eck. De soldaten van Athene vochten voor en kwamen op voor hun idealen, die van vrijheid, democratie  en het daarmee verbonden cultuurbezit. Ze gingen niet omdat ze ingehuurd waren of met dwang er op uit waren gestuurd. Ze betaalden hun eigen wapenuitrusting. Zij verdedigden  Athene  omdat ze er zelf deel van uitmaakten. Ze hadden belang bij een goede afloop. Daarvoor waagden zij hun leven.

De Perzische soldaten  daarentegen waren niet veel meer dan slaafs gehoorzame soldaten, die er door een genadeloze tiran op uit waren gestuurd. Welk persoonlijk belang hadden zij ? Geen enkel. Wel het besef dat ongeacht de uitslag, er toch niets zou veranderen aan het despotisme waar zij hun leven voor waagden.

Zo heeft de naam Marathon bij mij altijd iets behouden van opkomen voor de dingen waar je in gelooft, nooit zomaar iets prijs geven, de moed erin houden, anderen niet commanderen maar motiveren. En toch ook: Wie niet sterk (genoeg) is, moet slim zijn.Zoals Miltiades, de legeraanvoerder. Uiteindelijk ben je dan toch onoverwinnelijk.

Daarom had ik als vanzelf vanaf die tijd  een grote belangstelling in alles, vanuit een historisch oogpunt , waar iets bijzonders gebeurde. Waar alles anders verliep dan de bedoeling was. Dit betrof dan niet alleen personen maar ook bepaalde gebeurtenissen. Ik probeer altijd de lijnen hiervan door te trekken naar het heden. Vandaar dat ik ook een zekere subjectieve kijk heb op zowel het heden als het verleden.

Gaande weg breidde mijn interesse zich ook uit tot onderwerpen en personen uit kunst, wetenschap en ga zo maar door. Met dezelfde insteek van: het moet iets bijzonders zijn en ik wil het weten en voor mezelf ervaren als een verrijking van mijn gedachtengoed.

Daar gaan mijn googlepages over. Iemand die leuke aanvullingen weet, correcties of wat dan ook, graag mailen naar trscholten@hotmail.com via de contactpagina.