Chia Buồn-Tưởng Niệm


 photo IMG_3289 1024x765_zpshst2uq8c.jpg

 photo IMG_08061024x765_zps93f2c5e8.jpg


 photo image2_zps68bf4dab.jpeg

 photo IMG_8416_zpsb1c1260c.jpg

1 Tháng 7, 2014 Viếng Tang Nhạc Mẫu anh Nguyễn Trọng Phương

 photo IMG_8375_zpsb993f808.jpg


27 tháng 4 năm 2014 Phân Ưu Nguyễn thị Kim Liên

 photo DSCN16602_zps78daf29d.jpg

6 tháng 4 năm 2014 Phân Ưu- Thầy Huỳnh Minh Tâm

 photo imagejpg4_zps3ce30f76.jpg


5 tháng 4 2014- Đám tang Thân Mẫu anh Trịnh Ngọc Cẩn


 photo imagejpg3_zps9b69a55e.jpg


Ngày 22/2/2014  Phân Ưu cùng Tang Quyến Thầy Phạm Nghệ

 photo PhanUuThayPhamNghe-QTH_zps119556e2.jpg

 

 photo image_zps84b7b0f4.jpeg

 photo IMG_5840765x1024_zpsba3fe9c7.jpg


14/12/2013 Đám Tang anh Nguyễn Văn Hải

 photo HAI1_zpsf804ba17.jpg

21-22/9/2013 Đám Tang Thân Mẫu Minh Phượng

 photo IMG_01281024x768_zps2e6a7e78.jpg photo image2_zps2dcb8dcf.jpeg

14 tháng 3 2013 Đám Tang Thầy Lê Thái Ất

 photo DSCN17851024x576_zpsa3cfc4d1.jpg