Sinh Hoạt 2014


 photo imagejpg2_zpscaeae61f.jpg


 photo IMG_8308_zps811cc445.jpg

Sinh Nhật Thầy Hồ 22-6-2014

 photo image21_zps1e67600b.jpeg

Ngày Lễ Tôn Sư Trọng Đạo 15-6-2014

 photo imagejpg9_zpsdd74bbc2.jpg

25/5/2014Thi ca tân cổ nhạc cho Ngày Lễ Mẹ

 photo imagejpg10_zps9b78c3c3.jpg

Memorial Weekend 2014- Họp Mặt Nam Bắc Cali

 photo imagejpg5_zpsb014ef13.jpg


29 tháng 4,2014-  Họp Mặt với Cô Công An

 photo imagejpg3_zps19a787c0.jpg

27 tháng 4 năm 2014 Thăm Thân Mẫu Ái Liên

 photo DSCN1664_zps813ad5d1.jpg

27 tháng 4 năm 2014 Phân Ưu Nguyễn thị Kim Liên

 photo DSCN16602_zps78daf29d.jpg

6 tháng 4 năm 2014 Phân Ưu- Thầy Huỳnh Minh Tâm

 photo imagejpg4_zps3ce30f76.jpg

5 tháng 4 2014- Đám tang Thân Mẫu anh Trịnh Ngọc Cẩn photo imagejpg3_zps9b69a55e.jpg


 photo DSC_01081024x680_zpsfe75497a.jpg

22 tháng 2 Buổi Sinh Hoạt Thơ Nhạc, chủ đề “Vẫn Yêu” tại viện Việt Học

 photo image_zps9602ca40.jpg


Ngày 3 tháng 2, 2014  Viếng Tang Thân Mẫu Lê Văn Dũng
25 tháng 1 2014 Thăm các Mẹ, Tiệc Tất Niên, và Thăm quý Thầy Cô

 photo IMG_17731024x685_zps01ea2f9a.jpg

22 tháng 1 2014 QTH - SG- Họp Mặt Tất Niên


image


12 tháng 1 2014- Tiệc Tất Niên và Ra Mắt DVD cuả Ái Liên
Subpages (1): 5 tháng 2
Comments