1c. 2010 _Tháng 8, 9 và tháng 10 2010

Nam Cali:
HSTH và cô Lộc cùng cô Mai Dung lại có dịp gặp nhau thật vui vẻ, chan hoà mến thương tại nhà Minh Phượng trong tháng 8 để xem hình ảnh từ VN. 


SG- VN:
Tháng 9 thì có họp mặt tại nhà chị Khánh Hòa khi Bích Hạnh(L10-TH) về thăm VN,và trong tháng 10, khi thầy Quảng từ Pháp về thăm VN,  một số các bạn đã được gặp lại thầy và thầy Hồ trong tình thầy trò thật êm đềm thân ái.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ các bạn đã tham dự những buổi họp này.

HSTH và cô Lộc cùng cô Mai Dung họp mặt tháng 8 để xem hình ảnh từ VN.
 

Họp mặt tại nhà chị Khánh Hòa khi Bích Hạnh(L10-TH) về thăm VN

Họp mặt cùng thầy Quảng và thầy Hồ tháng 10 (VN)

Comments