4h- ngày 26 tháng 1, 2014- Đám Tang Thân Mẫu Thầy Kim Chi


Vào hai ngày 25 và 26 tháng 1, 2014, một số Quý Thầy Cô vả ACE QGNT đã đến thăm viếng và tiễn đưa Thân Mẫu Thầy Kim Chi


 photo IMG_58431024x765_zpsa59b3c6a.jpg


 photo PhanUuCuBaVuthiNghia-MeThayKimChi_zps54d9528a.jpg
 photo IMG_5840765x1024_zpsba3fe9c7.jpg

Chiều thứ bảy, 25/1/2014 chị Nam Buì, anh Phó Thịnh Trương, chị Bích Ngọc, anh Nguyễn Trọng Phương, anh Trịnh Hoài Nam, anh Hoan Trần, và Phượng đã đến viếng linh cữu cụ bà Vũ thị Nghiã, Thân Mẫu Thầy Vũ Kim Chi tại nhà quàn Peek Family .   Aí Liên và anh Phú cũng đã viếng thăm gia đình Thầy trước đó vài tiếng

 photo IMG_58521024x765_zps163d74ba.jpg

 photo IMG_58551024x765_zps03f64cd0.jpg

Sáng hôm sau, thầy Thọ, Cô Kim Sơn, chị Nam Bùi anh Nguyễn Trọng Phương, chị Đinh thị Hạnh,  Phượng và  đặc biệt là có Cô Chương  từ bên Anh  sang Nam Cali để ăn Tết, nghe tin Mẹ Thầy Kim Chi qua đời,  đã đến để chia buồn và tiễn đưa linh cữu Cụ vào ngày Chủ Nhật.
 photo IMG_59441024x765_zpsd43958eb.jpg

 photo IMG_59461024x765_zpsa9d63d04.jpg

 photo IMG_59481024x765_zps62a41be8.jpg
 photo IMG_59501024x765_zps2236651a.jpg
 photo IMG_59511024x765_zps8fc4a7b7.jpg
 photo IMG_59561024x765_zpsa5a7babc.jpg
Theo lời Thầy Chi kể thì cụ bà đã ra đi rất nhẹ nhàng, trong niềm thương mến dạt dào cuả các con, các chaú .

Xin thành kính chia buồn cùng Thầy và tang quyến .
Nguyện cầu cho hương linh cụ sớm về An Lạc Quốc .

Minh Phượng lược thuật .




Comments