1i. 2011 _Tháng 2 Lễ Tang Mẹ Vinh


Chiều  2/2/2011 các bạn QTH gồm Nguyệt, Huy, Tạo, Hòa
đã  đi lễ tang mẹ bạn Vinh tại Bà Điểm, Hóc Môn.
Dưới đây là hình ảnh tại lễ tang.

Comments