2v-29 tháng 12-2012 Đám Cưới Con anh Hải Biên Hòa

Trâm Anh và Thanh Phong 29-12-2012


Anh Hải đã có mời Hiền và Tuyền nữa nhưng cả hai chị em vì bận việc riêng nên đã không đi được.
Trọng nghĩa đã "hy sinh" đi nhậu giùm mấy chị.Comments