5x 2015-10-23 Họp Mặt với Anh Vĩnh từ VNACE Nam CA đã được dịp đón tiếp, hội ngộ cùng gia đình Anh Vĩnh Từ VN qua chơi . Cùng ngày , có chị Thu Tâm trên Bắc Cali xuống Nam Cali để đi sinh hoạt với CLB Hùng Sử Việt nên  Phượng gọi chị qua bên SG để gặp anh Vĩnh luôn . Anh Vĩnh, chị Thu Tâm , chị Hoa và anh Trương là bạn đồng khoá . Nghe mấy anh chị nói chuyện thật vui và nhắc lại những kỷ niệm hồi xưa mà thèm luôn.
 photo IMG_0111_zpskvjwlvhd.jpg

Trái qua phải: Anh Long, anh Phương, anh Nam, Phụng,  chị Nam, vợ anh Long, chị Vĩ̃nh, cháu anh Vĩnh, Nguyệt, anh Vĩnh
đứng sau-chị Hoa - em anh Vĩnh- con trai anh Vĩnh

 photo IMG_1476_zpsckrs20hy.jpg
chị Thu Tâm, chị Hoa, M.Phượng, anh Vĩnh, anh Trương

Cám ơn anh chị và cháu đã đến nhín thì giờ quý báu eo hẹp để ACE QGNT lại có dịp gặp nhau ở SG̣ Restaurant . Rất mong lại được hội ngộ cùng anh chị trong những chuyến đi qua Mỹ sắp tới .


M.Phượng

Comments