5u Cầu Siêu cho Thầy Nguyễn Đức Quảng


Trong niềm thương nỗi nhớ khó nguôi ngoai đến người thầy đáng kính yêu cuả HS Tổng Hợp QGNT, ngày 3 tháng 10, cać bạn QTH đã đến thắp hương cầu siêu cho Thầy Quảng tại tư gia gia đình Thầy bên VN.


 photo image161_zpsdjedsods.jpeg


 photo image10_zpsfp0nr12r.jpeg

 photo image11_zpsx3mlyxsy.jpeg
Lễ 49 ngày thầy Nguyễn Quảng

Hôm nay 17/10 cùng với Gia đình thầy Quảng & các chị đại diện QVN và các anh chị em Tổng Hợp đến chùa Ấn Quang đường sư vạn Hạnh Q10 cùng cầu nguyện , tụng kinh cầu cho linh hồn thầy sớm siêu thoát , mau sớm về sớm an nhàng nơi phật tổ như lai

Thanh SG


 photo image131_zpsbwdaqrz1.jpeg
 photo image162_zpshwu3saa6.jpeg

 photo image101_zps6xrr2qbq.jpegComments