5r- 30-4-2015 QGNT Dâng Hoa Tưởng Niệm


 photo IMG_3794 1024x602_zpsbrbxokp2.jpg Trái qua phải: anh Nam,  Phụng, anh Trương,  Minh Phượng, Thầy Thọ, anh Thừa

Ngày 30 tháng 4, theo thông lệ hằng năm, đại diện gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử gồm Thầy Thọ, anh Trương, Q70, anh Thừa, Q72, anh Nam, Q73, Phụng, QKT, và Minh Phượng, QTH, đã đến tham dự dâng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ ở thành Phố Westminster.  Vì bận việc, Tuấn, QTH, đã đến trễ, sau khi dâng hoa và lúc trời tối, nên không có hình Tuấn.

Năm nay là đúng 40 năm nên số nguòi tham dự khá đông đảo. Phần dâng huơng, đọc văn điếu tưởng niệm các chiến sĩ  vị quốc vong thân đã được hội đền Hùng trang trọng đứng ra làm chủ lễ, với sự tham gia  của những người đại diện cộng đồng. Các màn văn nghệ cũng đã được luyện tập công kỹ, chọn lọc hơn…Những bài hát thấm vào lòng người nhất có lẽ là bài “Việt Nam Tôi Đâu” do Bé Nguyễn Hiếu đơn ca, và hoạt cảnh “Thuyền Nhân” với những bài hát nói lên những thống khổ của thuyền nhân như “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển” và “Lời Kinh Đêm”, do và ban tù ca Xuân Điềm trình diễn thật xuất sắc, đã khiến nhiều khán giả ngậm ngùi rơi lệ.

Xin được góp lời cầu nguyện cho một ngày mai tươi sáng hơn trên quê huơng, nơi đang chìm trong tối tăm, băng hoại,  dưới sự cai trị độc tài, bất nhân của những kẻ cầm quyền ác gian, bán nước. Xin anh linh tiền nhân dẫn lối đưa đường cho những người trẻ bên Việt Nam đứng lên xây dựng lại nước nhà,  trong hồn nước tình quê  luôn ngút ngàn qua bao thăng trầm, đổi thay nghiệt ngã …

Xin bấm vào đây để xem thêm hình chụp được trong ngày .

Youtube  by Dân Huỳnh

YouTube Video


Comments