5l- 14-11-2014 Viếng đám tang Thân Mẫu Anh Sám và Nhạc Mẫu anh Việt


Ngày chủ nhật, 9 tháng 11, Phượng và một số anh trong gia đình Q, hai dâu Q, Nam Cali, đã đến nhà quàn Peek viếng linh Cữu/ đưa đám tang nhạc mẫu anh Việt và sau đó lên Los Angelos để viếng linh cữu thân mẫu anh Liu Hậu Sám ở Chùa Quan Âm.

Một lần nữa, xin thành kính chia buồn cùng anh Sám và tang quyến, cùng anh chị Việt và tang quyến. Nguyện cầu chư Phật gia hộ, tiếp dẫn hai cụ đến cõi an nhàn....

Xin bấm vào link sau đây để xem vài hình ảnh ghi lại được.

 
 
image
 
 
 
 
 
2014-11-10- Dam Tang Me Anh Sam Va Me Vo Anh Viet ...
2014-11-10- Dam Tang Me Anh Sam Va Me Vo Anh Viet Photos by tonghopqgnt. 16 photos.
Preview by Yahoo
 

Thăm linh Cữu Nhạc Mẫu anh Phó Thịnh Việt
 photo IMG_0105640x480_zpsac10c87b.jpg

Thăm linh Cữu Thân Mẫu anh Liu Hậu Sám
 photo IMG_0113640x480_zpscba07670.jpg

M.Phượng
 

Comments