5i 13 tháng 9 Đám Tang Ba anh Ngô Giang

 photo IMG_13671024x765_zpsd59717c0.jpg
Anh Phó Thịnh việt, chị Ý Thu, M.Phượng, anh Giang và vợ, chị Lan Anh, Phụng, anh Lăng, anh Phương


Ngày Thứ baỷ 13 tháng 9, 2014, một số Ace gđQGNT đã đế thăm viếng linh cữu và đưa tiễn cụ Phê Rô Ngô văn Chương, thân phụ anh Ngô Giang đến nơi an nghỉ cuối cùng tại : 6:30 AM  tại Good Shepherd Cemetery , Huntington Beach, CA. 92646

 photo IMG_12981024x765_zpsf5e7e033.jpg
Anh Giang đang đọc lời cám ơn quan khách đến viếng

Xin thành kính chia buồn cùng anh Giang và tang quyến và xin nguyện cầu linh hồn Cụ Phero sớm về nước Chúa .


Minh Phượng
Comments