5g 6 tháng 9 2014 Họp Mặt Cô Công An- Sư Huynh Tâm

 photo IMG_1043_zps8040c352.jpg                                                               Cô Công An,  sư huynh Tâm, Thầy  Lượng và M.Phượng - đứng sau lưng thầy


Ngày 6 tháng 9, 2015,Phượng đã được hân hạnh hội ngộ với Cô Công An, nay là Sư Cô Diệu Hạnh , Thầy Hảo, em trai cô,  Thầy  Lượng và sư huynh Tâm . Anh Tâm là con của cô Kim Hoa, người mà Cô Công An đã tìm kiếm lâu nay . Anh Tâm khi xưa học chung với anh Phương Té Lầu, Q74, và hiện đang tu học để trở thành một sa di. Cô Công An đãi mọi người một bưã ăn cơm chay thật ngon tại quán Hỷ . Cô rất vui khi gặp lại thầy Lượng, anh Tâm  và bao nhiêu chuyện xưa lại  tuôn tràn không ngớt .

Con xin Cám ơn Cô thật nhiều đã cho con cơ hội gặp lại cô với niềm thương mến thật sâu xa ....Xin kính chúc Cô, Thầy Hảo, thầy Lượng và anh Tâm luôn được thân tâm an lạc .

Minh Phượng
 photo IMG_1038_zps1edcaa63.jpg


Comments