5d- 13/7 2014 Viếng đám tang Vicente Nguyễn Hoàng Lai -QKT photo image2_zps68bf4dab.jpeg

 photo DSCN1685_zps85f4e770.jpg


Ngày chủ nhật, 13 tháng 7, Thanh và Dũng đã đại diện QTH , cùng quý ACE QVN, gồm cać trường Phổ Thông và Kỹ Thuật đến viếng tang anh Nguyễn Hoàng Lai, QKT, vưà qua đời ngày 12/7/2014 .

 photo DSCN1680_zpsa46b3231.jpg
Chỉ trong vòng 3 tháng, gia đình anh Lai đã phải mất đến ba người thân: Trước đó, gia đình đã có hai đại tang: ngày 14/4/2014 anh Thành Q75, em anh Hoàng Lai mất.;  ngày 10/5/2014, thân mẫu của anh  Hoàng Lai mất.

 photo DSCN1683_zps5a39e739.jpg
Xin bấm vào đây để xem đầy đủ  hình ảnh cuả buổi viếng thăm này

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến anh Vicente  Nguyễn Hoàng Lai.
Nguyện cầu linh hồn Vicente chóng về nước Chuá .

 

Comments