5b- 2 tháng 7 2014 Viếng Đám tang Thầy Nguyễn Mạnh Cẩm photo IMG_8416_zpsb1c1260c.jpg


 photo IMG_8413_zps9c09b96e.jpg
Chiều ngày 2 tháng 7, 2014 Chị Nam Bùi, anh Trương và Minh Phượng đã đại diện gdQGNT đến viếng tang Thầy Nguyễn Mạnh Cẩm . Thầy Phu đã đến viếng tang từ buổi sáng cùng ngày ...Thầy Cẩm ngày xưa dạy Việt Văn và Công Dân Giáo Dục ở trường QGNT. Những năm cuối trước 75, Thầy được chuyển qua  phụ trách việc quản thủ thư viện, cùng với cô Mộng Điềm ... photo IMG_8402_zpsb1b1b728.jpg
 photo IMG_8392_zps039f499e.jpg
 photo IMG_8393_zps213ea366.jpg


 photo IMG_8396_zpsb8c99c73.jpg
Cô Đức, , anh Trương, Chị Nam

Cô Đức, GS Trưng Vương,  bảo Cô rất cảm động khi thấy vòng hoa gđ QGNT . Cô bảo Thầy đã bệnh cả 25 năm nay vì chứng ung thư bao tử . Dù đã thành là người tàn phế vì 85 phần trăm bao tử  cùng với phân nưả gan, nưả lá phổi đã phải bị cắt đi,Thầy vẫn sống một cuộc sống vô cùng có ý nghiã bằng caćh học vẽ bằng computer và tiếp tục những sinh hoạt văn nghệ, thi ca...với bạn hữu ngay tại tư gia Thầy .


Dưới đây là vài hình ảnh thu lại được trong buổi viếng tang này .

 
 
image
 
 
 
 
 
2014-07-02 Vieng Tang Thay Nguyen Manh Cam Photos ...
2014-07-02 Vieng Tang Thay Nguyen Manh Cam Photos by tonghopqgnt. 15 photos.

Preview by Yahoo

 Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến Thầy Nguyễn Mạnh Cẩm .

Xin nguyện cầu cho hương linh Thầy sớm được về cõi Phật.

M.Phượng
 Comments