5a -1 Tháng 7, 2014 Viếng Đám Tang Nhạc Mẫu anh Trọng Phương


Ngày 1 tháng 7, 2014,  Thanh SG và Dũng đã đại diện QTH  đến phúng viếng nhạc mẫu anh Nguyễn Trọng Phương và chia buồn cùng tang quyến

Dưới đây là hình ảnh ghi lại được qua máy cuả Thanh SG.


 photo IMG_8375_zpsb993f808.jpg


 photo IMG_8351_zpsd53e5dbd.jpg

 photo IMG_8377_zps01ef1810.jpg


 photo IMG_8362_zps826193d9.jpg

2014-07-01 Viếng Tang Nhac Mẫu Anh Trong Phuong Photos by tonghopqgnt on Photobucket


 
 
image
 
 
 
 
 
2014-07-01 Vieng Tang Nhac Mau Anh Trong Phuong Ph...
2014-07-01 Vieng Tang Nhac Mau Anh Trong Phuong Photos by tonghopqgnt. 15 photos.

Preview by Yahoo

 

 Thành kính chia buồn cùng anh Phương và tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn cụ bà Maria Trâǹ thị Kim sớm về chốn thiên đàng .
 
Minh Phượng
 Comments